Onko omega-3 hyvä siittiöille?

Published:

Omega-3-rasvahapot tarjoavat monia terveyshyötyjä, kuten sydämen, aivojen, silmien ja nivelten toiminnan parantamisen. Joidenkin tutkimusten mukaan omega-3-rasvahapot voivat myös parantaa miesten siittiöiden laatua ja hedelmällisyyttä.

Koska siittiöiden määrä on laskenut asteittain viimeisten 40 vuoden aikana, miesten hedelmällisyyden optimointi on tärkeää raskautta yrittäville pariskunnille. Voisiko omega-3-rasvahappojen saannin lisääminen tukea siittiöiden parempaa terveyttä?

Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisesti näyttöä omega-3-rasvahapoista ja niiden vaikutuksista siittiöiden tuotantoon, laatuun, liikkuvuuteen ja hedelmällisyyteen miehillä.

Onko omega-3 hyvää siittiöille?

Miksi siittiöiden terveys vaikuttaa hedelmällisyyteen

Sperman laatu on keskeinen tekijä miehen lisääntymiskyvyssä. Huono siittiöiden terveys voi vaikeuttaa pariskuntien raskaaksi tulemista.

Terveille siittiöille ominaisia parametreja ovat:

 • Korkea siittiöiden määrä - yli 15 miljoonaa siittiöitä millilitrassa siemennestettä. Alhainen määrä alle 10 miljoonaa vähentää hedelmällisyyttä.
 • Hyvä siittiöiden liikkuvuus - Niiden siittiöiden prosenttiosuus, joilla on erinomainen liike eteenpäin. Vähintään 40 prosentin liikkuvuus on optimaalinen.
 • Normaali siittiöiden morfologia - Enimmäkseen täydellisen muotoisia ja muotoisia siittiöitä. Vähintään 4 % normaali morfologia on ihanteellinen.
 • Vahva siittiöiden DNA:n eheys - Vähäinen DNA-vaurio tai pirstoutuminen. Yli 30 %:n pirstoutuminen heikentää hedelmällisyyttä.

Muita miehen hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat riittävä siemennesteen määrä, pH, koostumus ja alhainen valkosolujen määrä.

Optimaalinen ruokavalio, elämäntapa ja lisäravinteet terveiden siittiöiden edistämiseksi antavat pariskunnille parhaat mahdollisuudet tulla raskaaksi nopeammin. Voisivatko omega-3-rasvahapot parantaa sperman laatua? Analysoidaanpa näyttöä.

Miten Omega-3:t voivat parantaa sperman terveyttä?

Omega-3-rasvahapot, kuten EPA ja DHA, tarjoavat useita hyödyllisiä vaikutuksia, jotka voivat edistää siittiöiden tuotantoa ja laatua:

Anti-inflammatoriset vaikutukset - Tulehdus vahingoittaa siittiöitä ja kiveskudosta. Omega-3:n voimakkaat anti-inflammatoriset ominaisuudet suojaavat siittiöitä.

Lisääntynyt verenkierto - Omega-3:t parantavat verenkiertoa kiveksissä ja virtsateissä, mikä varmistaa hapen ja ravinteiden saannin.

Kalvojen vakaus - DHA ylläpitää siittiöiden solukalvojen nestemäisyyttä ja eheyttä liikkuvuuden ja hedelmöityskyvyn kannalta.

Hormonien optimointi - Omega-3:t varmistavat riittävän androgeenituotannon hypotalamuksesta, aivolisäkkeestä ja kiveksistä.

Parempi siemennesteen laatu - Omega-3:t parantavat siemennesteen parametreja, kuten tilavuutta, pH:ta ja koostumusta, jotta hedelmöitysolosuhteet olisivat optimaaliset.

Näiden mekanismien avulla riittävä omega-3-rasvahappojen saanti voi tukea siittiöiden tervettä tuotantoa, kehitystä ja toimintaa hedelmällisyyden kannalta.

Mitä tutkimukset kertovat omega-3:sta ja siittiöistä?

Lukuisissa kliinisissä tutkimuksissa on analysoitu omega-3-lisäravinteiden vaikutusta miesten siittiöiden terveyteen:

 • Siittiöiden määrä - Monet tutkimukset osoittavat, että omega-3-lisäravinteiden käyttö lisää merkittävästi siittiöiden pitoisuutta ja määrää. Vaikutukset näyttävät olevan suurempia hedelmättömillä miehillä.
 • Siittiöiden liikkuvuus - Useimmat tutkimukset osoittavat, että omega-3:t parantavat siittiöiden liikkuvuutta. Muutamissa tutkimuksissa ei kuitenkaan havaittu muutoksia.
 • Siittiöiden morfologia - Omega-3-rasvahappojen saannin aiheuttamista muutoksista siittiöiden muodossa ja poikkeavuuksien määrässä on saatu vaihtelevia tuloksia.
 • DNA-vauriot - Useissa tutkimuksissa on raportoitu siittiöiden DNA:n pirstaloitumisen ja hapettumisvaurioiden vähenemisestä omega-3-lisäravinteiden käytön jälkeen.
 • Hedelmöityskyky - Omega-3-rasvahapot lisäsivät koeputkihedelmöityshoitoa saavien parien hedelmöityskykyä muutamissa tutkimuksissa.

Kaiken kaikkiaan omega-3-rasvahappojen saanti näyttää johdonmukaisesti parantavan siemennesteen laatua lisäämällä siittiöiden määrää ja liikkuvuutta. Hyöty morfologiaan ja hedelmällisyyteen vaatii lisätutkimuksia, mutta vaikuttaa lupaavalta.

Miksi omega-3:t eivät lisää siittiöitä kaikissa tutkimuksissa?

Joidenkin tutkimusten mukaan omega-3-lisäravinteiden vaikutus siittiöihin on neutraali tai merkityksetön. Mahdollisia syitä epäjohdonmukaisiin tuloksiin ovat mm:

 • Käytetyt vaihtelevat omega-3-annokset
 • Tutkimuksen kestossa on eroja - vähintään 3 kuukautta voi olla tarpeen.
 • Kalaöljyn kokonaismäärän käyttö verrattuna tiettyihin EPA/DHA-määriin.
 • Ruokavalion ja elämäntapatekijöiden hallinnan puute
 • Satunnainen käyttö miehillä, joilla on normaalit lähtötason spermaparametrit.
 • Yksilölliseen vasteeseen vaikuttavat geneettiset erot

Hyvin kontrolloidut tutkimukset, joissa käytetään riittävän suuria annoksia puhdistettua EPA/DHA:ta miehillä, joilla on huono siittiöiden laatu, voivat auttaa selvittämään omega-3-rasvahappojen todellista tehoa siittiöiden parantamisessa.

Ovatko suuret annokset omega-3:a vaarallisia siittiöille?

Ihmisillä tehdyt tutkimukset osoittavat, että jopa 3 gramman päivittäiset EPA/DHA-yhdistelmäannokset ovat turvallisia siittiöiden terveyden tukemisessa ja vaikuttavat hyödyllisiltä.

Mahdollisia haittavaikutuksia voivat olla:

 • Kalamainen jälkimaku
 • Ruoansulatuskanavan häiriöt
 • Löysät ulosteet

Nämä ovat yleensä lieviä ja häviävät usein käytön jatkuessa. Kalaöljyn ottaminen aterioiden yhteydessä ja pienillä annoksilla aloittaminen auttaa minimoimaan ruoansulatusongelmat.

Lisäksi omega-3-rasvahapot voivat lisätä verenvuotoriskiä, jos niitä saadaan ravintolisistä erittäin runsaasti, yli 3 grammaa päivässä. Tämä on todennäköisesti ongelma vain niille, jotka jo käyttävät verenohennuslääkkeitä tai joilla on hyytymishäiriöitä.

Muuten terveillä miehillä omega-3-rasvahappoja pidetään turvallisina hedelmällisyyden optimoimiseksi. Silti on viisasta neuvoa lääkäriäsi käytöstä, jos suunnittelet hedelmöitystä.

Optimaalinen Omega-3 saanti miesten hedelmällisyyden kannalta

Ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa omega-3-rasvahappoja on käytetty vaihtelevia annoksia, mikä tekee erityisistä hedelmällisyyssuosituksista vaikeita. Yleisiä ohjeita ovat mm:

 • Pienin tehokas annos - 500 mg EPA/DHA päivittäin.
 • Kohtalainen annos - 1000-2000 mg EPA/DHA päivittäin.
 • Terapeuttinen annos - Enintään 3000 mg EPA/DHA päivittäin.

Miesten hedelmällisyyshyötyjen maksimoimiseksi omega-3-valmiste, joka sisältää vähintään 2000 mg yhdistettyä EPA/DHA-valmistetta päivittäin vähintään kolmen kuukauden ajan, vaikuttaa tehokkaimmalta.

Valitse aina korkealaatuinen öljy, jonka puhtaus on tarkistettu. Etsi myös EPA:DHA:n suhdetta vähintään 2:1.

Elämäntapatekijät ovat myös tärkeitä sperman terveydelle

Omega-3-rasvahappojen lisäksi terveellisten elämäntapastrategioiden omaksumisen tulisi olla osa mitä tahansa suunnitelmaa miesten hedelmällisyyden optimoimiseksi, mukaan lukien:

Vältä tupakkaa - Tupakointi on myrkyllistä siittiöille ja vähentää niiden määrää ja liikkuvuutta.

Vähennä alkoholia - Runsas alkoholin käyttö alentaa testosteronia ja heikentää siittiöiden tuotantoa.

Aktiivinen liik unta - Säännöllinen liikunta parantaa testosteronitasoja ja verenkiertoa sukupuolielimissä.

Vähennä ylipainoa - Lihavuus vaikuttaa kielteisesti siittiöihin ja testosteroniin.

Vähennä stressiä - Korkeat stressihormonitasot heikentävät hedelmällisyyttä. Harjoittele rentoutumistekniikoita.

Käytä väljiä alusvaatteita - Tiukat shortsit nostavat kivesten lämpötilaa, mikä vähentää siittiöiden tuotantoa.

Hanki riittävästi D-vitamiinia - Riittävä D-vitamiinitaso on yhteydessä siemennesteen parempaan laatuun.

Rajoita myrkkyaltistusta - Vältä viihdekäyttöön tarkoitettuja huumeita, liikalääkkeitä ja ympäristömyrkkyjä, jotka vahingoittavat siittiöitä.

Terveellinen ruokavalio ja aktiivinen elämäntapa muodostavat perustan. Omega-3-rasvahapot voivat tarjota hedelmällisyyteen liittyviä lisäetuja tästä terveellisestä lähtökohdasta.

Onko omega-3 hyvää siittiöille? Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhä useammat tutkimukset osoittavat, että omega-3-rasvahappolisät voivat parantaa miesten siittiöiden laatua, määrää, liikkuvuutta ja hedelmällisyyttä.

Kaikki tutkimukset eivät osoita selvää hyötyä. Omega-3-rasvahapot vaikuttavat kuitenkin johdonmukaisesti tehokkaimmilta alhaisen siittiöiden lukumäärän ja liikkuvuuden parantamisessa, jotka ovat kaksi keskeistä miesten hedelmällisyyteen vaikuttavaa tekijää.

Miehille, joilla on huonot siemennesteen parametrit, suositellaan 2 000-3 000 mg:n päivittäistä EPA- ja DHA-omega-3-rasvahappojen yhdistelmää vähintään 3 kuukauden ajan.

Omega-3:t ovat turvallisia, luonnollisia ja edullisia. Kun ne yhdistetään terveelliseen ruokavalioon ja elämäntapaan, ne ovat viisas apuväline miesten hedelmällisyyden optimoimiseksi ja hedelmöittymismahdollisuuksien parantamiseksi.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku