OSTA 3, MAKSA 2, kaikista tuotteista! Koodilla CIBDOL3 saat jopa 33 % alennusta

Mieliala

Sisällysluettelo:

  1. Masennus
  2. Stressi
  3. Ahdistus

Masennus

Masennus on mielialahäiriö, josta kärsii maailmanlaajuisesti yli 250 miljoonaa ihmistä, ja joka voi saada yksinkertaisimmankin tehtävän tuntumaan mahdottomalta. Siitä kärsivät miehet, naiset ja lapset kokevat olonsa usein huolestuneeksi, surulliseksi ja levottomaksi, ja nämä oireet tapaavat pahenemaan hiljalleen ajan myötä. Juuri tämä oireiden eskaloituminen tilan pitkittyessä tekee toimivien hoitomuotojen löytämisen ensiarvoisen tärkeäksi.

Kuten muidenkaan mielialahäiriöiden kanssa, ei masennukseenkaan ole valitettavasti olemassa kaikille ja kaikkiin tapauksiin sopivaa hoitoa. Niinpä paras tapa hoitaa masennusta riippuukin aina tilanteesta ja yksilöstä. Jatkuva ja sitkeä surullisuus ja huoli ovat läsnä kaikenlaisissa masennuksen muodoissa, mutta terveyden ammattilaiset jakavat masennuksia eri diagnoosiluokkiin. Näitä ovat vakava masennus, pitkäaikainen masennus eli dystymia, kaamosmasennus ja kaksisuuntainen eli bipolaarinen mielialahäiriö.

Masennuksen syntysyyhyn tai sen ajoitukseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi geneettinen alttius, lääkitys, ikä, elämäntapahtumat ja traumat tai hyväksikäyttö. Nämä tekijät voivat toimia laukaisevana tekijänä masennukselle ja johtaa joihinkin yllä mainituista oireista tai diagnooseista.

Masennuksen negatiivisten vaikutusten ei kuitenkaan tarvitse antaa estää haluamallasi tavalla. Se on kiistatta monimutkainen mielialahäiriö, mutta mahdollisia hoito- ja selviytymiskeinoja. Joskus pelkkä juttelu samasta vaivasta kärsivän kanssa voi olla avuksi. Vakavammissa tapauksissa terapia, masennuslääkkeet ja elämäntapamuutokset voivat auttaa laittamaan masennuksen aisoihin.

On erittäin tärkeää, ettei masentunut jää kärsimään yksin hiljaisuuteen. Masennus nimittäin korostaa huolia ja murheita. Puhuminen auttaa tähän, olipa kyseessä sitten terapeutti tai ystävä, sillä puhumalla asiat asettuvat perspektiiviin. Tällöin masentunut saattaa huomata, etteivät ongelmat olekaan niin ylitsepääsemättömiä, kuin ensinäkemältä saattoi vaikuttaa.

Jos haluat oppia lisää masennuksesta, sen vaikutuksesta elämänlaatuun ja siitä, miten pärjätä masennuksen kanssa, kannattaa seuraavaksi lukea aihetta käsittelevä kattava artikkelimme.

Stressi

Stressi on tärkeä kehollinen vaste, vaikkei se välttämättä aina siltä tunnukaan. Ilman stressiä historiallisten esivanhempiemme sukupuu olisi tuskin jatkunut tähän päivään asti. Tämän päivän sosiaalisen median, globaalin pandemian ja intensiivisten työaikataulujen puristuksessa stressin ja sen fysiologisten vaikutusten hallinta on aivan yhtä tärkeää.

Stressi on yleistermi, jolla kuvataan kehollisia reaktioitamme paineeseen ja jännitykseen, ja se kuuluu olennaisena osana pakene tai taistele -vasteeseemme. Pieninä annoksina stressi nostaa sydämen lyöntitiheyttä, parantaa keskittymistä ja auttaa minimoimaan väsymyksen vaikutusta. Jos olet joskus taistellut tiukan aikataulun kanssa tai joutunut epämukavaan sosiaaliseen tilanteeseen, tiedät mistä puhumme.

Ongelmat alkavat stressin kanssa siitä, että kyseinen reaktio on tarkoitettu vain lyhytaikaiseksi työntöavuksi. Pitkittynyt stressi aiheuttaa painetta psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnillemme ja häiritsee kehomme normaalia toimintaa. Stressin kroonistuessa se aiheuttaa erilaisia emotionaalisia, fyysisiä, kognitiivisia ja käytökseen liittyviä ongelmia. Nämä oireet voivat olla aluksi lieviä, alhaisia energiatasoja, särkyjä, vaikeuksia rentoutua, mutta hoitamattomina stressi voi johtaa riippuvuuksiin, immuunijärjestelmän heikentymiseen ja unettomuuteen

Koemme stressiä usein, mutta useimmiten se myös hiipuu nopeasti, ainakin mikäli sen käsittelytavat ja hoitokeinot ovat käytössä. Näiden strategioiden teho vaihtelee riippuen stressin vakavuudesta ja laukaisevista tekijöistä. Oli syy mikä tahansa, on erilaisia tapoja stressin hallintaan ja lievitykseen kuitenkin niin monia, että joku niistä väistämättä auttaa tilanteessa kuin tilanteessa. Muista myös, että riippumatta miten stressiä käsittelet, siitä ei ole mahdollista päästä kokonaan eroon. Sen sijaan kannattaa panostaa stressinhallinnan keinoihin, kroonistuvan stressin tunnistamiseen ja ennaltaehkäiseviin toimiin, jotka auttavat pitämään stressitasot aisoissa.

Lue kattava artikkelimme aiheesta oppiaksesi lisää kehomme stressivasteessa, stressin yleisistä syistä ja sen henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnillemme aiheuttamista vaikutuksista.

Ahdistus

Ahdistuneisuus, huoli ja levottomuus ovat aika ajoin ilmenevinä täysin normaaleita reaktioita. Kukaan meistä ei tunne oloaan koko aikaa mukavaksi ja itsevarmaksi. Jos nämä tuntemukset kuitenkin ilmestyvät ilman varsinaista syytä tai jatkuvat pitkään, voi ahdistus olla jotain muutakin kuin vain normaali reaktio ympäristöömme tai tilanteeseemme.

Ahdistuneisuushäiriöt ovat paljon monimutkaisempia kuin ihmiset ajattelevat. Ahdistus ja huoli ovat osa kaikkia ahdistuneisuushäiriöitä, mutta ahdistuksen varsinainen syy on se, joka tekee eron erityyppisten ahdistuneisuushäiriöiden välille. Näitä ovat esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelko, pakko-oireinen häiriö ja dysmorfinen ruumiinkuvan häiriö. Ahdistus voi olla tietysti myös jatkuvaa, jolloin diagnoosi on usein yleistynyt ahdistuneisuushäiriö.

Kuten asianlaita on muidenkin mielialahäiriöiden kanssa, on ahdistukseenkin monenlaisia apukeinoja. Ei ole mitään syytä sille, että jokapäiväisen elämämme, terveysongelmien tai lapsuuden traumojen täytyy määrittää miten ajattelemme tai tunnemme. Asian sysääminen sivuun voi auttaa hetkellisesti fyysisiin oireisiin, mutta sillä saattaa myös olla negatiivisia vaikutuksia hyvinvointimme. Positiivinen ajattelu, ahdistuksen syiden hoito, sopiva lääkitys ja rakastamamme harrastukset voivat auttaa selviämään ahdistuksen fyysisten ja psyykkisten oireiden kanssa.

Ahdistavien tuntemusten käsittelyn merkitystä ei voi ylikorostaa. Oireet saattavat nimittäin pahentua ajan myötä, minkä lisäksi ne saattavat hoitamattomina kehittyä myös joksikin vakavammaksi mielialahäiriöksi. Onkin siis tärkeää nojata hyviksi havaittuihin selviytymismenetelmiin ja konsultoida lääkäriä asianmukaisen diagnoosin saamiseksi.

Kattava artikkelimme käy läpi ahdistuksen erilaisia tyyppejä, tyypillisiä oireita ja useita erilaisia keinoja kohdata ahdistus.

Tuotehaku