Unen puute vaikuttaa aivoihin

Published:

Glymfaattinen järjestelmä ja uni

Nukkuminen on elintärkeää aivojen asianmukaisen toiminnan varmistamisessa, ei vain yleisen terveyden kannalta vaan myös Alzheimerin tautiin liittyvien haitallisten aineiden, kuten amyloidi-beeta-proteiinien, kertymisen välttämiseksi.

Glymfaattisen järjestelmän merkitys aivojen terveyden ylläpitämisessä

Glymfaattinen järjestelmä puhdistaa aivojen jätetuotteet unen aikana, mikä estää haitallisten aineiden, kuten amyloidi-beta-proteiinien, kertymisen - yksi Alzheimerin taudin pääsyytön aiheuttajista.

Univaje heikentää tätä kriittistä puhdistusprosessia, mikä johtaa myrkyllisten aineiden kertymiseen aivoihin.

unen puute vaikuttaa aivoihin

Unihäiriöiden ja neurodegeneratiivisten sairauksien välinen yhteys

NIH:n tutkimus osoitti, että jo yhden yön univaje voi lisätä amyloidi-beta-proteiinipitoisuuksia aivoissa, kun taas uniapneasta kärsivillä oli korkeammat tau-proteiinipitoisuudet.

National Institutes of Healthin (NIH ) tekemä tutkimus osoitti, että jopa akuutti univaje voi johtaa amyloidi-beeta-proteiinien määrän lisääntymiseen aivoissa.

Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että uniapneasta kärsivien aivoissa oli enemmän tau-proteiinia (toinen Alzheimerin taudin biomarkkeri).

Unen vaiheet ja niiden vaikutukset aivotoimintaan

Tyypilliseen yöuniin kuuluu kolme ei-nopeiden silmänliikkeiden (NREM) vaihetta, joita seuraavat nopeiden silmänliikkeiden (REM) jaksot 90-120 minuutin välein koko yön ajan.

Yleiskatsaus NREM- ja REM-vaiheisiin

 1. NREM-vaihe 1: Kevyt vaihe, jossa ajaudut hereilläolosta uneliaisuuteen.
 2. NREM-vaihe 2: Syke hidastuu ja kehon lämpötila laskee hieman, mikä valmistaa sinua seuraavaan syvään palautumisvaiheeseen.
 3. NREM-vaihe 3: Unen palauttavin vaihe, joka on ratkaisevan tärkeä lihasten palautumisen ja kasvun, immuunijärjestelmän toiminnan ja muistin vahvistamisen kannalta.
 4. REM-uni: Silmien nopeat liikkeet, lisääntynyt aivotoiminta ja vilkas unen näkeminen ovat tyypillisiä. Unella on ratkaiseva merkitys uuden tiedon oppimisessa ja tunteiden käsittelyssä.

Huonolaatuisen tai riittämätön unen seuraukset

Riittävän unen puutteella tai huonolaatuisella levolla voi olla haitallisia vaikutuksia elämämme eri osa-alueisiin.

 • Kognitiivinen heikkeneminen: Univaje heikentää työmuistin kapasiteettia, mikä vaikeuttaa keskittymistä ja uusien tehtävien tehokasta oppimista.
 • Mielialahäiriöt: Riittämättömät määrät johtavat negatiivisiin tunteisiin, kuten vihaan, masennukseen ja ärtyneisyyteen, koska aivojen tunnekeskukset ja kyky selviytyä stressistä muuttuvat.
 • Lisäävät onnettomuusriskiä: Tämä lisää teini-ikäisten ja nuorten aikuisten riskiä väsymyksestä johtuviin auto-onnettomuuksiin, etenkin kun he ajavat pitkiä matkoja yöaikaan.

Unen vaiheet ja niiden vaikutukset aivotoimintaan

Aivojen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi on tärkeää ymmärtää unen eri vaiheet ja niiden vaikutukset.

Yleiskatsaus NREM- ja REM-vaiheisiin

NREM-uni: Non-Rapid Eye Movement -uni on jaettu kolmeen vaiheeseen: N1, N2 ja N3, joilla kullakin on oma tarkoituksensa aivojen yleisen terveyden ylläpitämisessä.

 • N1: Tämä kevyin vaihe merkitsee siirtymistä valvetilasta uneen.
 • N2: Kun siirryt syvemmälle uneen tämän vaiheen aikana, lihakset rentoutuvat entisestään ja kehon lämpötila laskee hieman.
 • N3: Syvä tai hidasaaltoinen uni (slow wave sleep, SWS) on olennaisen tärkeää kudosten kasvun korjaamisen ja fyysisen palautumisen kannalta.

REM-uni: Nopea silmänliike (Rapid Eye Movement) tapahtuu useita kertoja yön aikana sen jälkeen, kun kaikki kolme NREM-vaihetta on käyty läpi. Tämä vaihe on ratkaisevan tärkeä tunteiden säätelylle, oppimiselle ja muistin vahvistamiselle.

Huonolaatuisen tai riittämättömän unen seuraukset

Kognitiivinen suorituskyky: Se vaikuttaa esimerkiksi työmuistiin, huomiokykyyn ja päätöksentekokykyyn.

Akateemiset saavutukset: Huono unenlaatu on yhdistetty opiskelijoiden heikompaan akateemiseen suoritukseen.

Luovuus: Se helpottaa aivojen kykyä luoda yhteyksiä näennäisesti toisistaan riippumattomien ideoiden välille.

Työn tuottavuus: Uneliaisuus, heikentynyt kognitiivinen toiminta ja vähentynyt motivaatio voivat vaikuttaa työpaikan tuottavuuteen.

Pitkäaikaismuistiongelmat: Unen jatkuva puute voi vaikuttaa haitallisesti pitkäkestoisen muistin muodostumiseen.

Kognitiivinen heikkeneminen: Alzheimerin taudin kaltaisten hermoston rappeutumissairauksien riski on kasvanut.

Asettamalla hyvät yöunet johdonmukaisesti etusijalle voimme turvata mielenterveytemme ja parantaa samalla yleistä tyytyväisyyttä elämään ja tuottavuutta.

Unen puutteesta johtuva kognitiivinen heikentyminen

Riittämätön uni voi häiritä aivojasi vakavasti, jolloin keskittyminen, muistaminen ja nopea reagointi vaikeutuu.

Univajeen vaikutus oppimiseen ja reaktioaikoihin

Kun et saa tarpeeksi lepoa, aivojesi on vaikea säilyttää uutta tietoa ja palauttaa mieleen vanhoja asioita, jolloin oppiminen on todella hankalaa. Univaje voi myös vaikuttaa voimakkaasti reaktionopeuteen niin paljon, että se voi jopa ylittää päihteiden vaikutukset.

 • Väsymykseen liittyvät auto-onnettomuudet: Nuoret ovat suuressa vaarassa joutua unenpuutteesta johtuviin auto-onnettomuuksiin, varsinkin jos he ovat myöhään hereillä opiskelemassa tai juhlimassa.
 • Ärtyneisyys: Tämä voi rasittaa ihmissuhteitasi ja vaikeuttaa stressin käsittelyä.
 • Lisääntynyt mielenterveysongelmien riski: Krooninen univaje voi johtaa masennukseen, ahdistuneisuuteen ja muihin mielenterveysongelmiin.

Unen laadun ja määrän arviointi

Kysy itseltäsi: Olenko virkeä herätessäni? Pystynkö keskittymään päivän aikana? Muistanko asioita? Onko reaktioaikani riittävän nopea? Jos et ole tyytyväinen muistiin ja reaktioaikoihin, harkitse unirutiinisi muuttamista.

Vinkkejä unen laadun parantamiseen

Kokeile näitä vinkkejä parempaan uneen:

 • Luo johdonmukainen nukkumaanmenoaikataulu: Nukkumaanmeno samaan aikaan joka ilta auttaa säätelemään elimistön sisäistä kelloa.
 • Säilytä optimaalinen makuuhuoneen ympäristö: Pidä makuuhuone viileänä, pimeänä ja hiljaisena, jotta saat hyvät yöunet.
 • Ota käyttöön säännölliset nukkumista edeltävät rituaalit: Rentouta ennen nukkumaanmenoa rentouttavilla toiminnoilla, kuten lukemisella tai lämpimällä kylvyssä käymisellä.
 • Rajoita altistumista näytöille ennen nukkumaanmenoa: Vältä sähköisiä laitteita vähintään tunti ennen nukkumaanmenoa, jotta aivosi voivat valmistautua uneen.
 • Vältä piristeitä lähellä nukkumaanmenoaikaa: Jätä kofeiini ja nikotiini pois illalla ja kokeile sen sijaan kofeiinittomia juomia, kuten yrttiteetä.
 • Sisällytä CBD-tuotteet osaksi rutiinia: Cibdolin kaltaisten maineikkaiden tuotemerkkien korkealaatuista CBD-öljyä, joka edistää rentoutumista ja parantaa unen laatua.

Kun asetat hyvät unitottumukset etusijalle, voit parantaa kognitiivisia toimintojasi, tunnetasapainoa ja yleistä hyvinvointia.

Usein kysytyt kysymykset unen puutteen vaikutuksista aivoihin

Miten unen puute vaikuttaa aivoihin?

Unen puute heikentää kognitiivisia toimintoja, häiritsee jätteiden poistumista aivoista ja lisää riskiä sairastua hermoston rappeutumissairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin. Lue lisää univajeen vaikutuksista.

Kuinka paljon unen puute vaikuttaa aivojen toimintaan?

Univaje aiheuttaa hitaampia reaktioaikoja, heikentynyttä arvostelukykyä, heikentynyttä oppimiskykyä ja lisääntynyttä tunne-elämän epävakautta. Tutustu siihen, miten huonolaatuinen tai riittämätön uni vaikuttaa muistiin.

Miten uni vaikuttaa aivojen artikkeliin?

Uni tukee aivojemme keskeisiä prosesseja, kuten muistin lujittamista ja haitallisten myrkkyjen poistamista eri vaiheissa (NREM ja REM). Lue artikkeli siitä, miten tärkeää laadukas uni on mielesi kannalta.

Päätelmä

Laadukkaan unen merkitys aivojen optimaalisen terveyden kannalta

Laadukas uni on välttämätöntä aivojen optimaalisen terveyden ylläpitämiseksi, sillä glymfaattinen järjestelmä poistaa aivoista myrkkyjä ja jätteitä unen aikana.

Riittämätön uni tai huonolaatuinen lepo voi vaikuttaa haitallisesti henkiseen kapasiteettiin, muistisairauksiin ja lisätä hermoston rappeutumissairauksien, kuten Alzheimerin taudin, vaaraa.

NREM- ja REM-unen vaiheiden ymmärtäminen ja niiden vaikutus kognitiivisiin toimintoihin on ratkaisevan tärkeää.

Asettamalla etusijalle terveelliset nukkumistottumukset, kuten säännöllisen nukkumaanmenorutiinin luominen, ruutuaikojen vähentäminen ennen nukkumaanmenoa ja kofeiinin välttäminen myöhään päivällä, voimme varmistaa, että aivomme saavat optimaalisen toiminnan kannalta välttämättömät palauttavat hyödyt.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku