REM-uni : Tärkeää palautumislepoa varten

Published:

REM-uni eli rapid eye movement -uni on kiehtova ja olennainen osa yölepoa. Tässä blogikirjoituksessa paljastamme REM-unen merkityksen mielenterveydelle ja sen aikana tapahtuville fyysisille muutoksille sekä syvennymme sen asemaan muissa unen vaiheissa ja siihen, miten päiväunet vaikuttavat lihaskuvioihin.

Tutustumme unen eri vaiheisiin ja siihen, milloin REM-uni tapahtuu niissä. Sen lisäksi, että ymmärrämme ei-REM-vaiheet ennen REM-uneen siirtymistä, keskustelemme myös siitä, miten päiväunet edistävät lihaskuvioiden oppimista.

Lisäksi tarkastelemme tekijöitä, jotka vaikuttavat unen laatuun ja kestoon - stressin vaikutuksesta nukkumistottumuksiin ja palauttavaan lepoon vaikuttaviin elämäntapavalintoihin. Lopuksi opit tiloista, jotka edistävät tai häiritsevät NREM- ja REM-syklien (ei-nopeat silmänliikkeet) välistä luonnollista etenemistä, kuten narkolepsia.

rem-sleep

REM-unen ymmärtäminen

REM-uni (Rapid Eye Movement) on tärkeä osa unisykliä, ja sillä on olennainen merkitys yleisen psyykkisen ja fyysisen terveyden ylläpitämisessä. Tämän vaiheen aikana keho ja aivot kokevat useita muutoksia, kuten nopeat silmänliikkeet, nopean ja epäsäännöllisen hengityksen, kohonneen sykkeen ja tilapäisen lihashalvauksen. Tässä jaksossa keskustelemme REM-unen merkityksestä mielenterveydelle ja tutkimme joitakin fyysisiä muutoksia, joita tapahtuu tämän elintärkeän vaiheen aikana.

REM-unen merkitys mielenterveydelle

REM-unen aikana aivoissa tapahtuu synaptinen plastisuusprosessi, joka helpottaa muistin vakiinnuttamista ja hermoston uudelleen kytkeytymistä. Tämä tapahtuu ilmiön kautta, joka tunnetaan nimellä synaptinen plastisuus tai neuraalinen uudelleenjohdotus. Tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilöillä, jotka eivät saa REM-unta, on vaikeuksia uusien tehtävien oppimisessa tai aiemmin opitun tiedon säilyttämisessä(lähde). Lisäksi riittämätön määrä voi johtaa mielialahäiriöihin, kuten masennukseen tai ahdistuneisuuteen, koska se säätelee serotoniinin kaltaisia välittäjäaineita.

 • Mielialan säätely: Vaikuttaa hormonien tuotantoon ja vapautumiseen kehossamme;
 • Kognitiivinen toiminta: Se antaa meille mahdollisuuden ajatella selkeästi ja tehdä järkeviä päätöksiä jokapäiväisessä elämässä;
 • Unelmointi: Koska mielemme on silloin aktiivisimmillaan nukkuessamme, eloisimmat unet tapahtuvat tänä aikana.

Näiden kognitiivisten hyötyjen lisäksi riittävä lepo edistää myös fyysistä hyvinvointia, sillä se antaa keholle aikaa korjata itseään ja kasvattaa uusia soluja. Urheilijat ja vammoista toipuvat hyötyvät erityisesti palauttavasta unesta, sillä se auttaa lihasten kasvussa ja kudosten paranemisessa.

Fyysiset muutokset REM-unen aikana

Tämän univaiheen aikana tapahtuu useita fysiologisia muutoksia, jotka erottavat sen muista vaiheista. Joitakin merkittäviä muutoksia ovat mm:

 1. Nopeat silmänliikkeet: Silmät liikkuvat edestakaisin suljettujen silmäluomien alla;
 2. Lisääntynyt aivotoiminta: Neuronien palaminen nopeammin kuin ei-REM-unen (NREM) aikana;
 3. Kohonnut syke ja verenpaine: Molemmat kohoavat hieman NREM-vaiheisiin verrattuna;
 4. Lihashalvaus: Lihakset halvaantuvat tilapäisesti, jotta emme pysty toteuttamaan unia (lähde). Tämä suojamekanismi varmistaa, ettemme vahingossa vahingoita itseämme tai muita nukkuessamme.

Näiden fyysisten muutosten yhdistelmä mahdollistaa kehon ja mielen tehokkaan nuorentumisen koko yön ajan. Riittävän REM-unen määrän varmistaminen joka ilta on tärkeää optimaalisen henkisen ja fyysisen terveyden ylläpitämiseksi.

REM-uni on tärkeää mielenterveyden ja yleisen hyvinvoinnin kannalta, joten sen vaiheiden ja kehon vaikutusten ymmärtäminen voi olla hyödyllistä. REM-unesta saatujen tietojen pohjalta on tärkeää ymmärtää, miten päiväunet edistävät oppimislihaskuvioita.

Unen laatuun ja kestoon vaikuttavat tekijät

Unen laatuun ja kestoon vaikuttavat tekijät

Unen laatu ja kesto ovat ratkaisevan tärkeitä yleisen mielenterveyden ja fyysisen terveyden ylläpitämisen kannalta. Eri tekijät voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka paljon ihminen saa palauttavaa lepoa joka yö. Tässä jaksossa tarkastelemme joitakin yleisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat nukkumistottumuksiin, kuten stressitaso ja elämäntapavalinnat.

Stressin vaikutus nukkumistottumuksiin

Stressi on merkittävä unen laatuun vaikuttava tekijä. Kun yksilö kokee paljon stressiä tai ahdistusta, hänen kehonsa tuottaa kortisolia - hormonia, joka pitää hänet valppaana vastauksena koettuihin uhkiin. Kohonneet kortisolitasot voivat vaikeuttaa nukahtamista tai unessa pysymistä koko yön ajan.

 • Mindfulness-harjoitukset: Meditaation tai syvähengitysharjoitusten kaltaisten mindfulness-tekniikoiden sisällyttäminen päivittäiseen rutiiniin voi auttaa vähentämään stressitasoja ja parantamaan yleistä hyvinvointia.
 • Luo nukkumaanmenorutiini: Se on merkki kehollesi siitä, että on aika rauhoittua päivän ajaksi. Tähän voi kuulua esimerkiksi lukemista, lämpimän kylvyn ottamista tai rentoutumistekniikoiden harjoittelua ennen nukkumaanmenoa.
 • Vältä piristeitä lähellä nukkumaanmenoaikaa: Kofeiinin tai nikotiinin nauttiminen liian lähellä nukkumaanmenoaikaa voi haitata nukahtamista lisäämällä valppautta ja sykettä. Pyri välttämään näitä aineita vähintään neljä tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Elämäntapavalinnat vaikuttavat palauttavaan lepoosi

Stressin tehokkaan hallinnan lisäksi myös tietyillä elämäntapavalinnoilla on tärkeä rooli määriteltäessä, kuinka paljon ihmiset tarvitsevat unta. Esimerkkeinä voidaan mainita lihavuus, alkoholinkulutustottumukset, liikuntarutiinit, ruokavalio- ja ravitsemusvalinnat sekä altistuminen luonnonvalolle päiväsaikaan.

 • Ylläpidä terveellinen paino: Tämä voi häiritä normaalia unirytmiä. Tasapainoinen ruokavalio ja säännöllinen liikunta voivat auttaa pitämään painon terveellisissä rajoissa ja siten parantamaan unen laatua.
 • Vältä alkoholia ennen nukkumaanmenoa: Alkoholi saattaa aluksi aiheuttaa uneliaisuutta, mutta lopulta se häiritsee levon laatua häiritsemällä REM-unta. Pyri rajoittamaan tai välttämään alkoholinkäyttöä illalla unen parantamiseksi.
 • Harjoittele säännöllisesti: Säännöllinen liikunta edistää tutkitusti unen laatua. Liian lähellä nukkumaanmenoaikaa harjoittelulla voi kuitenkin olla päinvastainen vaikutus, koska adrenaliinitaso nousee - pyrkikää sen sijaan harjoittelemaan aamulla tai aikaisin iltapäivällä.
 • Aseta oikea ravitsemus etusijalle: Ravintoaineita, kuten magnesiumia, kalsiumia ja D-vitamiinia, sisältävän tasapainoisen ruokavalion noudattaminen on välttämätöntä optimaalisten nukkumistottumusten tukemiseksi. Runsaasti näitä ravintoaineita sisältäviä elintarvikkeita ovat lehtivihannekset, maitotuotteet, pähkinät ja siemenet.

Luonnollisen valon altistuminen

Usein huomiotta jätetty tekijä, joka vaikuttaa sekä unen kestoon että laatuun, on päiväsaikaan koettu altistustaso - erityisesti se, joka liittyy suoraan auringonvalon vaikutukseen vuorokausirytmiin (kehon sisäiseen kelloon). Vietetään päivittäin aikaa ulkona nauttimassa auringon säteistä ja annetaan samalla sisätiloille runsaasti mahdollisuuksia saada riittävästi valaistusta ikkunoiden, aukkojen jne. kautta, jolloin yksilöt pystyvät todennäköisemmin luomaan terveempiä syklejä valveillaolon ja lepotilojen välille, mikä johtaa parempaan yleiseen hyvinvoinnin tunteeseen elämässä kokonaisuutena, joka toimii harmonisesti yhdessä kohti yhteistä päämäärää, joka on ihmisen maksimipotentiaalin saavuttaminen, johon hän kykenee.

Yhteenvetona voidaan todeta, että unen laatuun ja kestoon vaikuttavien tekijöiden käsittely on ratkaisevan tärkeää yleisen mielenterveyden ja fyysisen terveyden ylläpitämiseksi. Hallitsemalla stressitasoja tehokkaasti, tekemällä terveellisiä elämäntapavalintoja, kuten ylläpitämällä tasapainoista ruokavaliota ja liikuntarutiineja, välttämällä alkoholia ennen nukkumaanmenoa ja asettamalla luonnonvalolle altistuminen päivisin etusijalle - yksilöt voivat pyrkiä parempaan palauttavaan lepoon joka yö.

Unen laatua ja pituutta muokkaavien tekijöiden, kuten jännityksen määrän ja elämäntapaan liittyvien päätösten, ymmärtäminen on tärkeää, jotta voit ylläpitää tervettä unisykliä. Lisäksi narkolepsian kaltaiset tilat voivat myös häiritä luonnollista etenemistä NREM- ja REM-univaiheiden välillä, mikä olisi otettava huomioon, kun yritetään parantaa palauttavaa lepoa.

Olosuhteet, jotka parantavat tai häiritsevät unijaksojen luonnollista etenemistä

Olosuhteet, jotka parantavat tai häiritsevät unijaksojen luonnollista etenemistä

Unisyklien luonnollinen eteneminen, mukaan lukien NREM- ja REM-vaiheiden välinen siirtyminen, on elintärkeää optimaalisen fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin säilyttämiseksi; erilaiset olosuhteet voivat kuitenkin estää tai edistää tätä prosessia. Useat tekijät voivat kuitenkin edistää tai häiritä tätä prosessia, mikä johtaa unen laadun ja keston häiriöihin. Tässä jaksossa käsittelemme joitakin yleisiä tiloja, jotka voivat vaikuttaa unijakson luonnolliseen etenemiseen.

Narkolepsian vaikutus luonnolliseen etenemiseen NREM- ja REM-vaiheiden välillä

Narkolepsia on neurologinen häiriö, jolle on ominaista liiallinen päiväaikainen uneliaisuus ja äkilliset kohtaukset, joita kutsutaan "unikohtauksiksi". Narkolepsiaa sairastavat kokevat usein häiriöitä normaalissa unirytmissään, koska he eivät kykene säätelemään REM-unen ajoitusta asianmukaisesti. Tämän seurauksena he saattavat siirtyä REM-vaiheeseen lähes välittömästi nukahtamisen jälkeen sen sijaan, että seuraisivat tyypillisiä NREM-vaiheita. Tämä poikkeavuus ei vaikuta ainoastaan yölepoon, vaan johtaa myös hallitsemattomiin nukahtamisjaksoihin päivällä.

Ikään liittyvät muutokset unirytmissä

Ihmisten ikääntyessä heidän unirytminsä muuttuu merkittävästi. Iäkkäillä aikuisilla on yleensä enemmän vaikeuksia nukahtaa ja pysyä unessa koko yön ajan kuin nuoremmilla henkilöillä. Nämä muutokset johtuvat ensisijaisesti muutoksista vuorokausirytmissä - sisäisessä biologisessa kellossamme, joka säätelee erilaisia fysiologisia prosesseja, kuten ruumiinlämmön vaihteluita ja hormonien eritystasoja 24 tunnin jaksoissa - jotka muuttuvat ajan myötä vähemmän kestäviksi.

 • Miehet: Tutkimukset ovat osoittaneet, että miesten unijaksot häiriintyvät naisia todennäköisemmin. On mahdollista, että tämä ero miesten ja naisten välisissä unisykleissä voi johtua eroista hormonitasoissa, stressitekijöissä tai päivittäisissä rutiineissa.
 • Yli 50-vuotias: Kuten aiemmin mainittiin, ikään liittyvät muutokset vuorokausirytmissä voivat johtaa häiriöihin univaiheiden luonnollisessa etenemisessä. Iäkkäämmät ihmiset tarvitsevat yleensä enemmän valveillaoloaikaa päivällä ja heidän voi olla vaikea nukahtaa yöllä.

Masennuslääkkeiden vaikutus unijaksoihin

Monet masennuslääkkeet voivat vaikuttaa unirakenteeseen muuttamalla aivojen välittäjäainetasoja. Jotkin masennuslääkkeet voivat tukahduttaa REM-unen kokonaan tai aiheuttaa pirstaleisia REM-jaksoja - molemmat tilanteet johtavat häiriintyneisiin palautumisprosesseihin, jotka ovat olennaisen tärkeitä mielenterveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Jos epäilet, että lääkityksesi vaikuttaa unenlaatuusi, on tärkeää neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen kuin teet muutoksia tai lopetat hoidon.

Huumeiden ja alkoholin vieroitus vaikuttaa unirytmiin

Alkoholivieroitusoireyhtymä (AWS), joka ilmenee, kun henkilö lopettaa alkoholin käytön pitkäaikaisen käytön jälkeen, voi häiritä vakavasti normaalia unirytmiä aiheuttamalla unettomuutta, eläviä unia, painajaisia ja muita huonolaatuiseen lepoon liittyviä oireita. Vastaavasti opioidien tai bentsodiatsepiinien kaltaisten lääkkeiden vieroitus voi myös johtaa NREM- ja REM-vaiheiden häiriintymiseen - mikä pahentaa entisestään olemassa olevia päihderiippuvuuteen liittyviä ongelmia.

Unisyklin etenemiseen vaikuttavat elintavatekijät

Unijakson etenemiseen vaikuttavat elintavatekijät

Sen lisäksi, että sairaudet ja lääkkeet vaikuttavat eri univaiheiden luonnolliseen etenemiseen, myös elämäntavoilla voi olla merkittävä rooli. Joitakin yleisiä syyllisiä ovat mm:

 • Stressi: Se on hormoni, joka säätelee "taistele tai pakene" -reaktiotamme. Kohonneet kortisolitasot voivat haitata nukahtamista ja palauttavan unen ylläpitämistä koko yön ajan.
 • Lihavuus: Se häiritsee normaaleja hengitysmalleja unen aikana ja häiritsee luonnollisia NREM-REM-syklejä.
 • Alkoholin käyttö ennen nukkumaanmenoa: Vaikka alkoholi saattaa aluksi aiheuttaa uneliaisuutta, se johtaa usein unen pirstaleisuuteen myöhemmin yöllä, koska se vaikuttaa REM-vaiheen kestoon ja laatuun.

Yhteenvetona voidaan todeta, että optimaalisen mielenterveyden ja yleisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi on tärkeää ymmärtää, miten tietyt olosuhteet edistävät tai häiritsevät luonnollista etenemistä NREM- ja REM-vaiheissa. Kun puutut näihin ongelmiin asianmukaisilla lääketieteellisillä toimenpiteillä tai elämäntapamuutoksilla, voit parantaa mahdollisuuksiasi saada laadukkaampaa lepoa joka yö.

Usein kysytyt kysymykset suhteessa Rem-uneen

Mitä REM tekee unelle?

REM-uni (Rapid Eye Movement) on unisyklin tärkeä vaihe, jolle on ominaista nopeat silmänliikkeet, lisääntynyt aivotoiminta ja elävä unen näkeminen. Sillä on olennainen merkitys muistin vakiinnuttamisessa, oppimisprosesseissa, tunteiden säätelyssä ja yleisessä kognitiivisessa toiminnassa. REM-unen aikana kehossa tapahtuu myös fyysisiä muutoksia, kuten lihasten rentoutumista, mikä helpottaa palauttavaa lepoa.

Miksi REM-uni on psykologisesti tärkeää?

Psykologisesta näkökulmasta katsottuna REM-uni vaikuttaa merkittävästi mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Tämä vaihe helpottaa hermoyhteyksiä, jotka auttavat käsittelemään tunteita ja muistoja päivittäisistä kokemuksista. Lisäksi se auttaa luovassa ongelmanratkaisukyvyssä ja tukee tervettä mielialan säätelyä. Riittävän REM-unen puute voi johtaa kognitiivisen toiminnan heikkenemiseen tai jopa pahentaa olemassa olevia psykologisia ongelmia.

Päätelmä

REM-unen aikana kehossamme tapahtuu merkittäviä muutoksia, kuten lihasten lamaantuminen ja silmien nopeat liikkeet.

Stressi ja elämäntapaan liittyvät päätökset voivat vaikuttaa REM-unen määrään ja laatuun. REM-unta edeltävien univaiheiden ymmärtäminen voi auttaa parantamaan yleistä palauttavaa lepoa.Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku