Päänsärky nukkumisesta

Last updated:

Published:

Nukkumisesta johtuva päänsärky on yleinen mutta usein unohdettu ongelma, joka voi vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun. Tässä postauksessa tutkitaan päänsärkyhäiriöiden ja unihäiriöiden välistä monimutkaista yhteyttä ja tarjotaan näkemyksiä, jotka auttavat sinua ymmärtämään ja hallitsemaan näitä olosuhteita tehokkaasti.

Tarkastelemme migreenin ja uniongelmien, kuten unettomuuden ja OSA:n, välistä yhteyttä ja korostamme, miten ne voivat vaikuttaa päänsäryn esiintymistiheyteen ja vakavuuteen. Lisäksi keskustelemme uneen liittyvistä yleisistä päänsäryn laukaisevista tekijöistä, kuten yliunesta ja kuorsauksesta.

Hypnisten päänsärkyjen tutkiminen paljastaa niiden ainutlaatuiset piirteet sekä tehokkaat hoitostrategiat, joiden avulla voidaan ylläpitää johdonmukaisia lepojaksoja. Tutkimme myös klusteripäänsärkyä unen syvien vaiheiden aikana keskittyen REM-syklien häiriöihin sekä tapoihin parantaa nukkumistottumuksia ennaltaehkäisemiseksi.

Lopuksi tarkastelemme uniapnean ja bruksismin aiheuttamia aamupäänsärkyjä ja pohdimme myös masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja tiettyjen lääkkeiden roolia päänsärkyoireiden pahentamisessa yhdessä unihäiriöiden kanssa. Pysy kuulolla saadaksesi syvällisen ymmärryksen nukkumisesta johtuvasta päänsärystä, jotta voit hallita hyvinvointiasi jo tänään.

 Päänsärky nukkumisesta

Migreeni ja unihäiriöt yhteys

Erityisten nukkumismallien tunnistaminen auttaa diagnosoimaan taustalla olevat unihäiriöt, jotka vaativat hoitoa, sillä unettomuus on usein yhteydessä migreenikivun voimakkuuden lisääntymiseen.

Obstruktiivisen uniapneaoireyhtymän (OSA) hoito jatkuvalla positiivisella hengitystiepaineella voi parantaa unen laatua ja vähentää migreenin esiintyvyyttä.

Unettomuuden vaikutus migreenin kivun voimakkuuteen

Huono uni voi pahentaa jo olemassa olevia päänsärkyhäiriöitä tai edesauttaa uusien kehittymistä, mikä voi lisätä päänsärkyjen esiintymistiheyttä ja pahaa migreeniä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kroonisesta unettomuudesta kärsivät ihmiset kokevat todennäköisemmin näitä oireita.

OSA:n hoito migreenin vähentämiseksi

Uniapnean on todettu olevan yhteydessä migreenikohtausten yleistymiseen, mutta CPAP-hoito (Continuous Positive Airway Pressure) voi lievittää hengityshäiriöiden aiheuttamia aamupäänsärkyjä.

CPAP-hoidossa nenän ja/tai suun päälle laitetaan unen aikana maski, ja sen on todettu vähentävän tehokkaasti sekä OSA-oireita että migreenin esiintymistiheyttä.

Migreeni ja unihäiriöt yhteys

Käynnissä olevat tutkimukset ovat osoittaneet, että unettomuus voi olla migreenikivun voimakkuutta lisäävä tekijä, vaikka uniapnea (OSA) -oireyhtymän hoito jatkuvalla positiivisella hengitystiepaineella voi parantaa unen laatua ja vähentää migreeniä.

Erityisten nukkumismallien tunnistaminen auttaa diagnosoimaan taustalla olevat unihäiriöt, jotka vaativat hoitoa.

Unettomuuden vaikutus migreenin kivun voimakkuuteen

Riittämätön lepo tai huonolaatuinen uni voi pahentaa jännitystyyppisiä päänsärkyjä, minkä vuoksi näistä sairauksista kärsivien henkilöiden on tärkeää asettaa nukkumistottumuksensa etusijalle.

OSA:n hoito migreenin vähentämiseksi

Migreenikohtaukset liittyvät yleisesti uniapneaan, joka on häiriö, jolle on ominaista hengityksen häiriintyminen unen aikana.

Lääkärit suosittelevat usein CPAP-hoitoa potilaille, joilla on diagnosoitu sekä OSA että krooninen migreeni.

Tämä ei-invasiivinen hoitomenetelmä toimii ylläpitämällä tasaista ilmavirtausta koko yön ajan, mikä estää hengitysmallien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa päänsärkyä.

Lisätietoja CPAP-hoidosta saat Mayo Clinicistä.

On tärkeää tunnistaa ja hoitaa unihäiriöt, jotta migreenin esiintymistiheyttä ja kivun voimakkuutta voidaan hallita.

Yliunettomuuden tai unen menetyksen vaikutus päänsärkyyn

Sekä liiallinen nukkuminen että levon puute ovat yleisiä päänsäryn laukaisijoita, erityisesti migreenipotilailla, joilla on usein unihäiriöitä ja heikentyneitä päiväsaikaan liittyviä toimintoja.

Yliunisuus ja päänsärky

Yliunisuus voi häiritä elimistön luonnollista vuorokausirytmiä, mikä johtaa unirytmin epätasapainoon ja aiheuttaa migreenikohtauksia ja jännitystyyppisiä päänsärkyjä. Liiallinen nukkumisaika on myös yhdistetty kivun voimakkuuden lisääntymiseen kroonisesta päänsärystä kärsivillä.

Riittämätön lepo ja päänsärky

 • Univaje: Se johtuu aivojen lisääntyneestä herkkyydestä kipusignaaleille.
 • Unen ylläpitäminen: Vaikeudet ylläpitää keskeytymättömiä unijaksoja ovat yhteydessä sekä kroonisen unettomuuden että migreenin yleistymiseen.
 • Sirkadiaaninen vaihtelu: Epäsäännöllisten nukkumistottumusten aiheuttamat häiriöt normaalissa vuorokausirytmissä vaikuttavat merkittävästi siihen, että varhain aamulla herääminen aiheuttaa päänsärkyepisodeja.

Jotta migreenin tai muunlaisten huonoista nukkumistottumuksista johtuvien päänsärkyjen riski olisi mahdollisimman pieni, on tärkeää, että ihmiset säilyttävät terveellisen tasapainon valveillaoloaikojensa ja lepojaksojensa välillä päivän mittaan. Säännöllisen nukkumaanmenorutiinin luominen voi auttaa edistämään parempaa yleistä terveyttä ja vähentää samalla tapauksia, joissa päänsärky saattaa herätessä vaivata joko liian paljon tai liian vähän nukuttua yöllä.

Hypnisen päänsäryn hallintastrategiat

Hypninen päänsärky, joka tunnetaan myös nimellä "herätyskellopäänsärky", on harvinainen päänsärkyhäiriö, joka esiintyy yöaikaan.

Nämä yölliset päänsäryt voivat häiritä unta ja vaikuttaa yleiseen elämänlaatuun.

Kuitenkin pitämällä johdonmukaisia lepojaksoja päivän mittaan voit ehkä hallita ja lievittää tämäntyyppistä päänsärkyä.

Hypnisen päänsäryn ominaisuudet

 • Tyypillisesti nämä päänsäryt, joiden voimakkuus voi vaihdella kohtalaisesta äärimmäiseen, koskevat molempia sukupuolia 40-80 ikävuoden välillä.
 • Vaikuttavat yhtä lailla sekä miehiin että naisiin.
 • Kipu voi olla aluksi lievää, mutta se voi voimistua ajan mittaan; se voi kestää vain vartin tai jopa useita tunteja, kun heräät yöllä tai varhain aamulla.
 • Kestää 15 minuutista useisiin tunteihin, kun heräät yöllä tai aikaisin aamulla.

Vinkkejä hypnisen päänsäryn hallintaan johdonmukaisten lepojaksojen avulla:

 1. Pidä yllä säännöllistä unirytmiä:Nukkumaanmeno ja herääminen samaan aikaan joka päivä auttaa säätelemään elimistön sisäistä kelloa (vuorokausirytmi), jolla on tärkeä rooli migreenikohtausten kehittymisessä.
  • Luo nukkumaanmenorutiini: Rauhoittavien nukkumaanmenoaikaisten rituaalien, kuten lukemisen tai lämpimän kylvyn ottamisen, luominen ennen nukkumaanmenoa voi viestiä aivoille, että on aika nukkua.
 2. Vältä kofeiinia ja alkoholia ennen nukkumaanmenoa: Näiden aineiden nauttiminen voi häiritä unirytmiäsi ja mahdollisesti laukaista hypnisen päänsäryn.
 3. Rajoita ruutuaikaa ennen nukkumaanmenoa: Se voi häiritä unta säätelevän melatoniinihormonin tuotantoa. Tämä hormoni auttaa säätelemään unta. Harkitse sinisen valon suodattimen käyttöä laitteissasi tai vältä näyttöjä kokonaan nukkumaanmenoa edeltävän tunnin aikana.

Älä anna hypnisen päänsäryn valvottaa sinua öisin - kokeile näitä vinkkejä saadaksesi tarvitsemasi levollisen unen.

Cluster-päänsärky syvässä vaiheessa unen aikana

Klusteripäänsärky kehittyy unen syvissä vaiheissa normaalien REM-syklien häiriöiden vuoksi, mikä aiheuttaa merkittävää kipua ja epämukavuutta sairastuneelle.

Cluster-päänsäryn laukaisijoiden ymmärtäminen

Klusteripäänsärky voi liittyä kehon sisäisen kellon tai vuorokausirytmin epätasapainoon, joka voi aktivoitua alkoholin käytön, tupakoinnin, ahdistuksen ja epäjohdonmukaisten uniaikataulujen vuoksi.

Sirkadiaanisen rytmin häiriöitä voidaan ehkäistä tunnistamalla nämä tekijät ja ryhtymällä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin migreenikohtauksia vastaan.

Parantamalla nukkumistottumuksia vähentää klusteripäänsärky jaksot

 • Ylläpidä johdonmukaista nukkumisaikataulua: Säädä sisäistä kelloa ja vähennä todennäköisyyttä, että unihäiriöt voivat laukaista klusteripäänsärkyä.
 • Luo rentouttava nukkumaanmenorutiini: Lue tai ota lämmin kylpy ennen nukkumaanmenoa ja viesti aivoille, että on aika levätä.
 • Vältä piristeitä lähellä nukkumaanmenoaikaa: Kofeiinin tai nikotiinin nauttiminen liian lähellä nukkumaanmenoaikaa voi haitata nukahtamista ja unessa pysymistä koko yön ajan.
 • Aseta unihygienia etusijalle: Varmista, että nukkumisympäristösi on viileä, pimeä ja hiljainen.

Kun näihin tekijöihin puututaan ja pyritään tietoisesti parantamaan yleisiä nukkumistottumuksia, klusteripäänsärkyjaksoja voi esiintyä vähemmän ja yöt voivat olla levollisempia.

Dehydraatio, alkoholinkäyttö ja aamupäänsärky

Liiallinen alkoholinkäyttö ennen nukkumaanmenoa voi aiheuttaa nestehukkaa, joka johtaa aamupäänsärkyyn, joten juo runsaasti vettä koko päivän ajan ja rajoita alkoholin nauttimista yöllä.

Nestehukan ja aamupäänsäryn välinen yhteys

Dehydraatio on yleinen kroonisten päänsärkyhäiriöiden aiheuttaja, sillä se vähentää veren määrää ja aivojen hapen saantia, mikä johtaa aamun migreenikohtauksiin tai jännitystyyppisiin päänsärkyihin heräämisen yhteydessä.

Vinkkejä alkoholin aiheuttamien aamupäänsärkyjen ehkäisemiseen

 1. Nauti vähintään kahdeksan lasillista H2O:ta päivässä ylläpitääksesi nesteytystasoa.
 2. Rajoita alkoholinkäyttö yhteen tai kahteen drinkkiin, jotta vältät unihäiriöt ja päänsäryn esiintymistiheyden.
 3. Nauti juomia hitaasti, jotta kehosi ehtii käsitellä alkoholia.
 4. Syö ennen juomista hidastaaksesi imeytymisnopeutta ja tarjotaksesi migreenipotilaiden tarvitsemia välttämättömiä ravintoaineita. Migreenipotilaat saattavat olla alttiita migreenin kehittymiselle vuorokausivaihtelutekijöiden, kuten univajeen tai epäsäännöllisen unirytmin vuoksi, jotka johtuvat heidän tilaansa liittyvistä kroonisista unettomuusongelmista.

Lisätietoja nestehukasta ja päänsärystä saat Medical News Today-lehdestä.

Uniapnea ja siihen liittyvät päänsärky hyökkäykset

Yksi syy aamupäänsärkyyn on uniapnea, häiriö, jossa hengitys pysähtyy unen aikana, jolloin happipitoisuus vähenee ja kroonisen päänsäryn riski kasvaa.

Miten uniapnea edistää päänsäryn kehitystä

 • Unihäiriöt: Päänsärky: Useat heräämiset voivat laukaista jännitystyyppisiä päänsärkyjä tai pahentaa migreeniä.
 • Hapenpuute: Hapenpuute: Alentunut happipitoisuus voi aiheuttaa aivojen verisuonten laajenemista ja aiheuttaa päänsärkyä.
 • Vuorokausivaihtelu: Unirytmin häiriöt voivat lisätä alttiutta varhaisaamun päänsärkyjaksoille.

CPAP-hoidon käyttö uniapneaan liittyvien päänsärkyjen lievittämiseksi

Uniapnean hoitaminen CPAP-hoidolla voi parantaa unen laatua ja vähentää siihen liittyvien päänsärkykohtausten esiintymistiheyttä ja voimakkuutta ylläpitämällä tasaista ilmavirtaa koko yön ajan.

Jos epäilet, että sinulla on uniapnea tai kärsit kroonisesta unettomuudesta ja säännöllisestä aamupäänsärystä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen asianmukaisen diagnoosin ja hoitosuunnitelman saamiseksi.

Bruksismiin liittyvä päänsärky Syyt ja ratkaisut

Hampaiden narskuttelu unen aikana eli bruksismi voi aiheuttaa kroonista päänsärkyä, jännitystyyppistä päänsärkyä ja jopa migreenikohtauksia.

Kieli-suukivuniveleseen kohdistuu huomattavaa rasitusta, koska hampaiden jatkuva puristaminen ja narskuttelu unen aikana aiheuttaa alueella tulehduksen ja siitä johtuvan päänsäryn tai migreenin.

 • Lääkehoitoja, kuten lihasrelaksantteja tai ahdistuslääkkeitä, tutkitaan bruksismiin liittyvien päänsärkyjen hoitamiseksi, mutta niiden teho on toistaiseksi epävarma.
 • Botuliinitoksiini-injektiot tiettyihin hampaiden narskuttelusta vastuussa oleviin leukalihaksiin ovat tuottaneet lupaavia tuloksia sekä bruksismin aktiivisuuden että siihen liittyvän päänsäryn vähentämisessä, mutta lisätutkimuksia tarvitaan ennen kuin tätä hoitomuotoa voidaan suositella laajasti.

Hyödyllisten nukkumistottumusten kehittäminen, esimerkiksi säännöllisen nukkumaanmenoajan muodostaminen ja miellyttävän nukkumisilmapiirin luominen, voi auttaa vähentämään migreenin tai muiden levon puutteen aiheuttamien päänsärkyjen mahdollisuutta.

Usein kysytyt kysymykset liittyen nukkumisesta johtuvaan päänsärkyyn

Onko normaalia saada päänsärkyä nukkumisesta?

Ei ole harvinaista, että ihmiset kokevat päänsärkyä nukkumisen jälkeen, sillä useat tekijät, kuten unihäiriöt, epäsäännöllinen unirytmi ja huono unen laatu, voivat vaikuttaa päänsärkyjen esiintymiseen. Usein esiintyvät päänsäryt voivat kuitenkin viitata taustalla olevaan ongelmaan, joka vaatii lääkärin hoitoa. Hyvän unihygienian ylläpitäminen voi auttaa ehkäisemään tällaisia päänsärkyjä.

Mikä auttaa päänsärkyyn, joka johtuu liiasta nukkumisesta?

Voit lievittää päänsärkyä, joka johtuu nukahtamisesta, kokeile seuraavaa:

 • Pidä yllä johdonmukaisia uniaikatauluja
 • Vältä kofeiinia tai alkoholia ennen nukkumaanmenoa.
 • Luo mukava ja pimeä nukkumisympäristö
 • Pysy nesteytettynä koko päivän ajan

Jos päänsärkysi jatkuu tai pahenee ajan mittaan, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Päätelmä

Älä anna päänsärkyjen pilata uniasi - ne voivat johtua monista eri tekijöistä, kuten unihäiriöistä, nestehukasta ja hampaiden narskuttelusta.

Mutta älä pelkää, on olemassa keinoja hallita näitä oireita ja parantaa unenlaatua, kuten johdonmukaisen nukkumaanmenorutiinin luominen tai hoitoon hakeutuminen perussairauksiin, kuten uniapneaan tai masennukseen.

Kun ryhdyt ennakoiviin toimenpiteisiin, voit herätä virkeänä ja valmiina aloittamaan tulevan päivän ilman, että päänsärky hidastaa sinua.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku