Author: Luke Sholl
Reviewed by: Arno Hazekamp
About the author
Reviewed by
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.
A picture of Arno Hazekamp
Tutkija tri Arno Hazekamp, FT on kerännyt kansainvälistä tunnustusta. Hän suhtautuu hyvin intohimoisesti lääkekannabikseen ja hänellä on syvä tuntemus kasvin biokemiasta. Hänen asiantuntemuksensa sekä roolinsa Legal Cannabis Coalitionin jäsenenä antaa hänelle ainutlaatuisen katsantokannan kannabinoideihin, terpeeneihin ja moneen muuhun kannabikseen liittyvään asiaan.
Read more.

CBD: kaikki, mitä sinun tulee tietää

Kannabidioli eli CBD on molekyyli, joka kuuluu kannabinoideiksi kutsuttuun joukkoon. Tämä ryhmä on mielenkiintoinen sen takia, että vaikka valtaosa kannabinoideista esiintyy ihmiskehon ulkopuolella, on meidän kehoissamme laaja reseptorien verkko, joka aktivoituu kannabinoideja nautittaessa. Jatka lukemista ja kerromme mitä CBD on ja miten se vaikuttaa.

Mitä CBD on?

CBD on lyhenne kannabidiolista, joka on yksi reilusta sadasta hampun sisältämistä orgaanisista kannabinoideiksi kutsutuista yhdisteistä. Tämä laaja molekyyliperhe vastaa muiden pienempien molekyylien ohella esimerkiksi entsyymien tuotannon tukemisesta ja tuholaisten karkottamisesta. Ihmiskehoon päätyvä kannabidioli tai muut kannabinoidit omaavat kuitenkin varsin mielenkiintoisia vaikutuksia.

Kannabinoidien vaikutus perustuu niiden kykyyn vaikuttaa kehossamme sijaitsevan laajan endokannabinoidijärjestelmäksi kutsutun reseptoriverkon kautta. Vaikutusten laajuus ja toimintamekanismi ovat vielä tutkimuksen alla, mutta viitteitä ja tutkimustietoa on olemassa mm. siitä, että kannabinoidit voivat vaikuttaa uneen, ruokahaluun, mielialaan ja moneen muuhun toimintoon ja tilaan. CBD on erityisen mielenkiintoinen sen takia, että se paitsi omaa vaikutuksia lukuisiin fyysisiin toimintoihin, on myös erittäin hyvin siedetty ja myrkytön molekyyli. Tämä yhdistelmä hyötyjä ja turvallista riskiprofiilia on johtanut suureen kiinnostukseen kannabidiolia kohtaan.

Mikä on CBD:n alkuperä?

CBD:tä löytyy käytännössä kaikista Cannabis sativan sukuisista kasveista, mutta suurimmat pitoisuudet ovat peräisin hampusta. Hamppu on Cannabis sativan jalostettu alalaji, jonka juuret ulottuvat yli 6000 vuoden taakse Kiinaan. Hamppua on jalostettu ja risteytetty valikoivasti koko tämän ajan aina tähän päivään asti, ja tämän työn lopputuloksena ovat tänä päivänä markkinoilta löytyvät suuren CBD-pitoisuuden omaavat hamppulajikkeet.

Kuten jo aiemmin totesimme, ei CBD ole yksinäinen molekyyli, vaan osa laajempaa kannabinoidien joukkoa. Suurin osa kannabinoideista ei omaa psykotrooppisia päihdevaikutuksia, mutta ryhmän sisään mahtuu paljon vaihtelua. Kannabinoidiperheen tunnetuin jäsen lieneekin CBD:n maailmanmaineeseen noususta huolimatta edelleen THC, joka on laiton molekyyli suurimmassa osassa maailmaa.

Mikä on CBD:n ja THC:n ero?

Olet luultavasti kuullut THC:stä ennen kuin tieto CBD:n olemassaolosta ja vaikutuksista kantautui korviisi. Tetrahydrokannabinoli eli THC ja sen psykotrooppiset vaikutukset ovat suurin syy siihen, että Cannabis sativan päihdekäyttöön soveltuvat variaatiot ovat kiellettyjä suuressa osassa maailmaa. THC vastaa suurimmalta osin kannabikseen liitetystä päihtymystilasta eli suomalaisittain pilvestä.

Kannabinoidien välillä on kuitenkin eroja, joten vaikka itse molekyylirakenteeseen liittyvät erot voivat olla pieniä, ovat ne tarpeeksi suuria tuottamaan eri kannabinoideille dramaattisesti toisistaan eroavia vaikutuksia.

CBD:n kemiallinen rakenne on sellainen, ettei se aiheuta endokannabinoidijärjestelmään THC:n kaltaisia vaikutuksia. Kannabidioli onkin myrkytön ja vailla päihdevaikutuksia, eikä sillä Maailman terveysjärjestö WHO:n[1] mukaan ole väärinkäyttöpotentiaalia.

Miten CBD toimii?

CBD:n alkuperä on tärkeä asia, mutta minkä mekanismin kautta syntyvät sen vaikutukset, joihin viittaamme jatkuvasti? Nämä vaikutukset syntyvät CBD:n päätyessä kontaktiin endokannabinoidijärjestelmäksi kutsutun reseptoriverkon kanssa. Aihe voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta on lopulta varsin suoraviivainen.

Endokannabinoidijärjestelmä löytyy ihmisten lisäksi kaikista nisäkkäistä kuten koirista ja kissoista, mutta myös jostain muista eläimistä kuten kaloista. Endokannabinoidijärjestelmän rooli ihmiskehon säätelyssä on verrattain tuoretta tietoa, sillä läpimurto aiheen suhteen tapahtui 90-luvun alussa. Aihetta koskevaa tutkimusta tehdään edelleen, mutta jo nyt on selvää, että kyseessä on merkittävä järjestelmä. 

Tiedämme endokannabinoidijärjestelmästä nykyisin mm. sen, että kyseinen säätelyjärjestelmä on osa elintärkeiden elinten kuten aivojen, keskushermoston ja immuunijärjestelmän toimintaa. Endokannabinoidijärjestelmä valvoo näiden elinten toimintaa ja huolehtii siitä, että ne saavat tarvitsemiaan resursseja sopivalla hetkellä. Näiden resurssien puutteessa endokannabinoidijärjestelmä pyrkii korjaamaan tilanteen lähettämällä signaalia, joka johtaa tiettyjen biologisten komponenttien ja entsyymien vapautumiseen.

CBD:n voi ajatella olevan endokannabinoidijärjestelmän johtaja, sillä se ei ota suoraa kontaktia tämän säätelyelimen reseptorien kanssa joidenkin muiden kannabinoidien tapaan, mutta varmistaa sen sijaan kehon entsyymien ja kemiallisten komponenttien olevan oikeassa paikassa tarvittavalla hetkellä. CBD omaa kuitenkin myös joitain suoria vaikutuksia ja joissain olosuhteissa se voi vaikuttaa myös suoraan endokannabinoidijärjestelmän reseptoreille.

Miten CBD vaikuttaa endokannabinoidijärjestelmään?

Endokannabinoidijärjestelmä vaatii toimiakseen aktivointisignaalin CBD:ltä tai muilta kannabinoideilta. Tämä tapahtuu kahden erilaisen, CB1 ja CB2 nimiä kantavien reseptorien kautta. Nämä reseptorit toimivat portteina endokannabinoidijärjestelmään ja täten siltana ihmiskehon ja kannabinoidien välillä.

CB1-reseptorit sijaitsevat pääosin aivoissa ja muualla keskushermostossa ja CB2-reseptoreita puolestaan löytyy immuuni- ja ruoansulatusjärjestelmien alueilta.

Reseptorien ja kannabinoidien suhdetta voi ajatella lukkona ja avaimena, joiden yhteistoiminta varmistaa sen, että oikea molekyyli päätyy oikeaan paikkaan. Sopivan molekyylin – kannabinoidin – saapuessa reseptorille lukko aukeaa ja endokannabinoidijärjestelmä aktivoituu.

CBD:n “avain” ei sovi täysin CB1- ja CB2-reseptorien “lukkoon”, mutta se vaikuttaa niihin toisenlaisen, epäsuoran reitin kautta. Reitin suoran avaamisen sijaan CBD edistää muiden kemikaalien ja entsyymien sitoutumista.

Tämän tapahtuessa CBD:tä nauttinut henkilö kokee ne vaikutukset, joiden johdosta CBD on tullut tunnetuksi. CBD ei ole ainut CB1- ja CB2-reseptoreita stimuloimaan kykenevä molekyyli, mutta se kuuluu näiden molekyylien joukossa siihen rajatumpaan joukkoon, jolla ei ole päihdyttävää vaikutusta.

CB1- ja CB2-reseptorit eivät ole ainoita CBD:n kohdereseptoreita

CBD:n rooli moneen tarkoitukseen taipuvana “pomona” ulottuu paljon pelkkiä CB1- ja CB2-reseptoreita laajemmalle. Se nimittäin omaa vaikutuksia myös reseptoreille, jotka eivät suoraan kuulu osaksi endokannabinoidijärjestelmää. Näiden reseptorien joukkoon kuuluu esimerkiksi serotoniinin vapauttamisesta vastaava 5-HT-reseptori, joka osallistuu tunteiden ja hyvinvoinnin säätelyyn.

CBD vaikuttaa lisäksi myös TRP-kanaviin. Nämä kanavat sijaitsevat solujen sisällä ja niiden tehtävä on toimia mittareina esimerkiksi lämpöä tai kipua valvoen. Niiden havaitessa esimerkiksi solun lämpötilan olevan liian korkea tai matala, lähettävät ne kemiallisen viestin keholle, jotta se voi ryhtyä toimiin asian korjaamiseksi.

CBD saa aikaan vaikutuksia myös maksassa sijaitsevien PPAR-alfa-reseptorien kautta. Tämän mekanismin toiminta on parhaillaan tieteellisen tutkimuksen kohteena, mutta se näyttäisi ainakin voivan nopeuttaa maksan aineenvaihduntaa.

CBD:n rooli entsyymien tuotannossa ja hajottamisessa

Mainitsimme aiemmin CBD:n kuuluvan kannabinoideiksi kutsuttujen molekyylien joukkoon. Valtaosa tämän ryhmän edustajista esiintyy kehon ulkopuolella, mutta myös ihmiskeho tuottaa kannabinoideja. Tätä ryhmää kutsutaan endokannabinoideiksi. Ryhmän nimi juontuu kreikan sanasta ”endo”, joka tarkoittaa sisäistä. Endokannabinoidit muistuttavat molekyylirakenteeltaan läheisesti CBD:tä, mutta niiden alkuperä ja esiintymisalue on kehon sisäinen.

Anandamidi (AEA) on erittäin tärkeä endokannabinoidi. Suuret anandamidi-pitoisuudet pilkotaan yleensä kehon toimesta entsymaattisen toiminnan kautta, mutta CBD:llä on kyky hidastaa tätä hajotusprosessia. Tämän ilmiön mahdolliset hyödyt ovat vielä selvityksen alla, mutta tutkijat uskovat korkeiden anandamidi-pitoisuuksien voivan vaikuttaa esimerkiksi ruokahaluun, unirytmiin ja mielialaan.

Miltä CBD:n käyttäminen tuntuu?

Jokaisen ihmisen endokannabinoidijärjestelmä on yksilö, aivan kuten ihmisetkin, joten CBD:n vaikutukset ja sen aiheuttamat tuntemukset eroavat yksilöiden välillä. Jo pikainenkin asiaan tutustuminen hakukoneiden välityksellä kertoo kuitenkin, että pelkästään erilaisia tutkimuspapereita on saatavilla satoja, joita tukevat lisäksi anekdoottitason tiedot CBD:stä ja sen laajoista vaikutuksista.

Asiaan vaikuttavat luonnollisesti käytetyn tuotteen vahvuus ja annostelu. Mitä vahvempaa CBD-öljyä käytät tai mitä suurempi annos on, sen tuntuvammat ovat luonnollisesti myös vaikutukset. Suuret annokset eivät kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan sopiva annos riippuu täysin käyttäjästä ja hänen tarpeistaan. Paras tapa CBD:n vaikutusten kokeilemiseen on testata itse miltä CBD tuntuu. Molekyyli ei ole myrkyllinen, se ei päihdytä ja se sopii helposti osaksi hektisempääkin elämäntapaa.

Mitä CBD-tuotteita markkinoilta löytyy?

Nyt kun sinulla on toivottavasti käsitys CBD:n toimintamekanismeista ja sen potentiaalisista hyödyistä, on hyvä aika luoda katsaus markkinoilla olevien CBD-tuotteiden tarjontaan. CBD:n käyttötapa vaikuttaa mm. vaikutusten viiveeseen ja niiden kestoon.

CBD-öljy

CBD-öljy on perinteisesti ollut suosituin tapa tämän molekyylin nauttimiseen ja se on säilyttänyt asemansa myös markkinoiden täyttyessä erilaisista uusista tuotteista. Öljy on helppo annosteltava ja tarjoaa mahdollisesti esimerkiksi ravitsemuksellisia hyötyjä, kantoöljystä riippuen. Vaikutusten huomaamiseen vaaditaan vain pieni annos, sillä jo muutama tippa pari kertaa päivässä voi edistää käyttäjän hyvinvointia.

CBD-kapselit

Diskreetti ja mutkaton CBD-kapseli sisältää CBD:tä kera kantoöljynä toimivan oliiviöljytipan. Kapselit ovat fantastinen vaihtoehto esimerkiksi paljon liikkuvalle, sillä niiden kautta on helppo annostella tarvittava annos ilman sotkua ja pullojen kanssa pelaamista. CBD-kapselit ovat mainio ratkaisu myös silloin, jos CBD-öljyn maku ei miellytä. CBD-kapseleita on saatavilla useana eri vahvuutena, joten tarpeen ja tuotteen yhteensovittaminen on mutkatonta.

CBD-voiteet

CBD-voiteet mahdollistavat paikallisen annostelun. Ne eivät toimi kehon sisäisen endokannabinoidijärjestelmän kautta, vaan tähtäävät iholla sijaitseviin reseptoreihin tuottaen lukuisia erilaisia vaikutuksia. CBD vaikutuksineen on myös mainio lisä ihonhoitotuotteisiin ja kosmetiikkaan, ja se sopiikin monenlaisten kauneudenhoitotapojen tueksi.

CBD-lisäravinteet

CBD:n suurimpiin vahvuuksiin kuuluu se synergia kymmenien luontaisten ainesosien kanssa. Tämän takia markkinoilla onkin alati kasvava joukko CBD:llä höystettyjä lisäravinteita, jotka yhdistävät kannabidiolin yhteen vitamiinien, melatoniinin, yrttien ja muiden terveysvaikutteisten komponenttien kanssa. Jos sinulla on johonkin tiettyyn terveysvaivaan liittyvä pulma, on hyvä idea tarkistaa olisiko markkinoilla mahdollisesti ongelman hoitamiseen soveltuvaa CBD-lisäravinnetta.

Mikä CBD-tuote sopisi parhaiten minulle?

Oikean CBD-tuotteen määrittävät käyttäjän tarpeet ja olosuhteet. Riippumatta mihin ratkaisuun päädyt, on tärkeä muistaa, ettei muita parempaa CBD-tuotetta ole, mutta käyttäjälle parhaiten sopiva formaatti sen sijaan on kyllä löydettävissä. Asiaan kannattaa perehtyä siis kokeillen ja oman kehon vastetta kuunnellen. Jos et ole varma minkälaisia tapoja CBD:n nauttimiseen on olemassa, kannattaa lukea asiaa käsittelevä artikkelimme, joka pureutuu aiheeseen syvällisemmin.

Tuotteesta riippumatta kokeilut on aina hyvä aloittaa alhaisella annoksella ja rauhallisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä aloitusta alhaisen pitoisuuden tuotetta muutamalla päivittäisellä annoksella. Näin toimien käyttäjän keho saa aikaa reagoida muutokseen ja käyttäjä itse pääsee tunnustelemaan tuntemuksiaan. CBD:n käyttöön on lukemattomia erilaisia syitä, ja käyttäjä on itse paras asiantuntija mitä syihin tai sopivaan tuotteeseen tulee. Muista CBD:n taian olevan sen tasapainottavassa vaikutuksessa ja ota tämä huomioon annostelussa ja käyttötavassa.

Miksi CBD on niin suosittua?

Tämä artikkeli on verrattain pitkä, joten pieni kertaus lienee paikallaan lopuksi. CBD tukee kehoa auttamalla sitä pysymään tasapainossa ja toimimaan normaalilla tavalla. Se voi tukea näitä tavoitteita monilla eri tavoilla ja niin tehdessään vaikuttaa laajaan joukkoon erilaisia biologisia prosesseja ja järjestelmiä. CBD on hyvin siedetty molekyyli ja sen mahdolliset sivuvaikutuksetkin ovat luonteeltaan lieviä. CBD-tuotteiden kirjo on laaja ja sitä on saatavilla kymmeninä erilaisina tuotteina ja vahvuuksina.

On tärkeä tiedostaa, että lopputuloksissa voi olla eroja yksilöiden välillä, kaikkien meidän kehot, reseptorit ja endokannabinoidijärjestelmät kun poikkeavat toisistaan. Jos kaipaat lisätietoa aiheesta, voit lukea CBD:n annostelua koskevan artikkelimme. Haluttujen vaikutusten saamiseksi on tärkeää, että hankit CBD:n luotetulta toimittajalta, joka pystyy osoittamaan tuotteen laadun ja vahvuuden olevan luvatulla tasolla.

Löydät markkinoiden parhaimman valikoiman CBD-öljyjä, -tuotteita, -lisäravinteita ja -kosmetiikkaa Cibdolin verkkokaupasta. Jos ennen ostopäätöstä haluat lukea lisää tai sinua kiinnostaa vaikkapa kannabinoidireseptorien toimintamekanismit, kannattaa suunnata ylläpitämäämme CBD-tietosanakirjaan, josta löydät alati kasvavan kokoelman aihetta koskevia artikkeleita.

Lähteet

[1] World Health Organization (WHO). (2018, June 7). Cannabidiol (CBD) Critical Review Report. Www.Who.Int. Retrieved November 15, 2021, from https://www.openaccessgovernment.org/who-perspective-on-cannabidiol/80838 [Lähde]

Lähteet

[1] World Health Organization (WHO). (2018, June 7). Cannabidiol (CBD) Critical Review Report. Www.Who.Int. Retrieved November 15, 2021, from https://www.openaccessgovernment.org/who-perspective-on-cannabidiol/80838 [Lähde]

Tuotehaku