Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Miten kannabinoidireseptorit toimivat?

Yksityiskohtainen Katsaus Kannabinoidireseptoreihin

Kannabinoidireseptoreita esiintyy koko kehon alueella. Kannabinoidireseptoreita voi ajatella tärkeänä porttina hyvinvointia edistäville molekyyleille. Jatka lukemista oppiaksesi lisää kannabinoidireseptoreista ja niiden tehtävistä.

Mitä kannabinoidireseptorit ovat?

Kannabinoidireseptorit ovat hienostuneita G-proteiinikytkentäisiä reseptoreita[1], jotka auttavat kehoa olemaan vuorovaikutuksessa useiden kemiallisten komponenttien kanssa. Tämä voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta asian hahmottamiseen on olemassa erittäin yksinkertainen vertauskuva.

Kannabinoidireseptoreiden voi nimittäin ajatella toimivan esimerkiksi autoista tai televisioista löytyvien antennien tapaan.

Autosi antenni vastaanottaa ulkoisesta lähteestä tulevia signaaleita ja välittää tämän tiedon autoradioosi. Eri radiokanaville on määritetty omat lähetystaajuutensa, jotteivat kaikki radiokanavilla liikkuvat äänet kuulu samaan aikaan pelkäksi mölyksi puuroutuen. Niinpä sinun tarvitsee vain valita haluamasi sisällön perusteella oikea taajuus, ja antenni hoitaa signaalin vastaanoton.

Kannabinoidireseptorien toimintamekanismi ei juurikaan eroa tästä. Vaihda vain autosi tilalle ihmiskeho ja radion tilalle kokoelma soluja ja biologisia toimintoja.

Kannabinoidireseptorit auttavat vastaanottamaan ja prosessoimaan kemiallisia yhdisteitä ja siirtämään niiden sisältämän informaation kehon soluille. Tämän jälkeen solut käyttävät saamaansa tietoa hyväkseen unen, mielialan, ruokahalun, immuunivasteen, aineenvaihdunnan ja muiden elintärkeiden biologisten toimintojen säätelyyn.

Miten kannabinoidireseptorit löydettiin?

Kannabinoidireseptorit löydettiin vasta hiljattain, ainakin tieteellisellä tasolla ja niiden kehon tasapainon säätelyyn liittyvän merkittävän roolin huomioiden.

• 1980-luku — Tutkijat löytävät CB1-reseptorit
• 1992 — Endokannabinoidijärjestelmä, laaja kannabinoidireseptorit yhdistävä verkko löytyy
• 1993 — CB2, toinen kannabinoidireseptori löytyy

Kehon sisältä löytyy kemikaaleja, jotka kykenevät kommunikoimaan CB1- ja CB2-reseptorien kanssa, mutta Cannabis sativa -suvun kasveista löytyvät molekyylit ovat kykeneviä aiheuttamaan huomattavasti laajemman joukon reaktioita näiden reseptorien kautta.

Cannabis sativan sukuun kuuluu tietysti CBD:n pääasiallisena lähteenä tunnettu hamppu, mutta myös laittomia kasviversioita, kuten THC:tä sisältävä kannabis, slanginimeltään marihuana. Kannabinoidireseptorien tutkimuksen suurimpiin haasteisin kuuluukin se tosiasia, että parhaisiin tutkimuskohteisiin ja työkaluihin kuuluva kannabis on vielä toistaiseksi laitonta suurimmassa osassa maailmaa.

Miten kannabinoidireseptorit toimivat?

CB1- ja CB2-kannabinoidireseptoreilla on kaksi merkittävää niiden toimintaan vaikuttavaa molekyyliryhmää. Ensimmäinen ryhmä käsittää kehon sisäiset neurokemikaalit ja toinen puolestaan CBD:n tapaiset fytokannabinoidit, joita löytyy ennen kaikkea Cannabis sativan sukuun kuuluvista kasveista.

Näiden ryhmien alkuperän eroista huolimatta niiden vaikutukset CB-reseptoreille samanlaisia — ja parhaiten ymmärrettävissä, jos reseptoria ajattelee lukkona ja molekyylejä avaimina.

Jotta nämä kemialliset komponentit voivat vaikuttaa reseptoreille, tulee niillä olla oikeanlainen muoto, joka tässä yhteydessä tarkoittaa molekyylin kemiallista rakennetta. CB1- ja CB2-reseptorien ”lukot” eroavat hivenen toisistaan ja voivat toimia vuorovaikutuksessa vain rakenteeltaan sopivan molekyylin kanssa. Tämä biologinen lukko-avain-järjestelmä on syy sille, että CBD vaikuttaa vain tietyille reseptoreille kaikkien sijaan.

Missä kannabinoidireseptorit sijaitsevat?

Kuten jo aiemmin kerroimme, on kannabinoidireseptorien tehtävä vastaanottaa ja välittää tietynlaisia signaaleja. Esimerkiksi immuunijärjestelmässä sijaitsevat kannabinoidireseptorit vastaanottavat signaaleja, jotka auttavat säätelemään tulehdusvastetta, kun taas aivojen reseptorien kautta vaikuttavat kannabinoidit voivat säädellä esimerkiksi ruokahalua tai mielialaa.

On tärkeää myös tietää, etteivät CB1- ja CB2-reseptorit esiinny yhdessä, vaan eri paikoissa kautta koko kehon. Esimerkiksi valtaosa CB1-reseptoreista sijaitsee aivoissa, siinä missä ruoansulatuselimistö puolestaan pitää sisällään valtavan määrän CB2-reseptoripaikkoja.

Kannabisreseptoreita esiintyy merkittävissä määrin erityisesti seuraavissa kehon osissa:

• Aivot (keskushermosto)
• Maksa
• Lisääntymiselimistö
• Verenkiertoelimistö
Iho
• Ruoansulatuselimistö
Immuunijärjestelmä
• Ääreishermosto

Miten monta kannabinoidireseptoria ihmiskehossa on?

Tutkijat työskentelevät kovasti ymmärtääkseen kannabinoidireseptorien vaikutusten koko kirjon ja niiden merkityksen hyvinvoinnillemme. Reseptoreita sijaitsee koko kehon alueella päästä varpaisiin, eli tutkimuskohteen laajuus ja monimutkaisuus on melkoinen haaste.

Tutkijat uskovat, että CB1- ja CB2-reseptorien lisäksi on olemassa kourallinen reseptoreita, jotka muistuttavat näitä toiminnaltaan[2]. On kuitenkin muistettava, että CB-reseptorit löydettiin vasta hiljattain tieteen ajassa mitattuna, eli niidenkin toiminnan ja merkityksen suhteen on vielä huiman paljon tutkittavaa. Ei ole myöskään poissuljettua, etteikö vastaavanlaisia, mutta tieteelle tuntemattomia reseptoreita voisi ajan saatossa löytyä ihmiskehosta vielä lukuisia muitakin.

Miten CBD vaikuttaa kannabinoidireseptoreihin?

Katsauksemme kannabinoidireseptoreihin on luontevaa päättää luomalla silmäys niiden ja CBD:n väliseen kommunikaatioon. CBD on nimittäin siinä mielessä erikoinen kannabinoidi, ettei kumpikaan CB1- tai CB2-reseptoreista osoita erityistä yhteensopivuutta sitä kohtaan molekyylirakenteen tasolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tämä suhde voisi olla merkittävä!

CBD:llä on kannabinoidireseptorien suhteen enemmän tukeva vaikutus. Se ei nimittäin vaikuta niille suoraan, vaan pikemminkin rohkaisee reseptoreita sitoutumaan tiukemmin muiden kannabinoidien kanssa. Tämän vahvemman vuorovaikutuksen hyöty syntyy vahvempien vaikutusten kautta. Jos palaamme vertaukseen autoradiosta, tarkoittaa vahvempi signaali korkeampaa laatua ja selkeämpää ääntä.

CBD:n voi ajatella toimivan eräänlaisena johtajana, joka itse toimimisen sijaan auttaa koko reseptoriverkkoa toimimaan tehokkaammin. Hyvin toimiva kannabinoidireseptorien verkosto on paremmin varustautunut vastaamaan erilaisiin sairauksiin ja häiriötiloihin, jotka voisivat muuten heittää kehon epätasapainoon.

Jos haluat kokea CBD:n tasapainottavat vaikutukset omakohtaisesti, suosittelemme tutustumaan Cibdolin verkkokaupan tarjontaan. Jos taas aihepiiri kiinnostaa, mutta syvällisempi perehtyminen ennen kokeiluja tuntuu järkevältä, kannattaa katse suunnata Cibdolin CBD-tietosanakirjaan, joka avaa aihepiiriä kansantajuisesti tieteeseen pohjaten.

Lähteet

[1] Mackie, K. (2018). Cannabinoid receptors: where they are and what they do. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18426493/ [Lähde]

[2] Ryberg, E., Larsson, N., & Sjögren, S. (2007). The orphan receptor GPR55 is a novel cannabinoid receptor. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2095107/ [Lähde]

Lähteet

[1] Mackie, K. (2018). Cannabinoid receptors: where they are and what they do. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18426493/ [Lähde]

[2] Ryberg, E., Larsson, N., & Sjögren, S. (2007). The orphan receptor GPR55 is a novel cannabinoid receptor. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2095107/ [Lähde]

Tuotehaku