CBD ja ruokahalu: tekeekö CBD nälkäiseksi?

CBD:n yhteys kannabiskasviin saa ihmiset yhdistämään CBD:n ja ruokahalun "mässyihin". Myös käyttäjäkokemukset CBD:n vaikutuksista ruokahaluun vaihtelevat tehden asiasta epäselvän. Tässä artikkelissa tutkimme, vaikuttaako CBD ruokahaluun stimuloivasti, hillitsevästi vai näitä kahta monimutkaisemmalla tavalla.

CBD ja ruokahalu: tekeekö CBD nälkäiseksi?

Kannabiksen perusteet: THC vs. CBD

Kannabis sisältää yli 400 eri aktiivista yhdistettä, joista kymmenet ovat kannabinoideja. Kannabiksen merkittävimmät kannabinoidit ovat THC ja CBD. Ensin mainittu on marihuanan tärkein päihdyttävä yhdiste. Se saa aikaan vaikutuksensa kiinnittymällä suoraan CB1-kannabinoidireseptoreihin aivoissa ja kehossa.

CBD puolestaan ei ole päihdyttävä yhdiste, eikä sillä juurikaan ole affiniteettia CB1- ja CB2-reseptoreihin. Sen sijaan CBD toimii aktivoimalla yli 60 eri molekyylireittiä. Tämä antaa sille potentiaalin aiheuttaa monenlaisia eri vaikutuksia, joita yhdiste saa aikaan.

THC aiheuttaa kannabikseen liitettävät ruokahalua stimuloivat vaikutukset. Emme vielä täysin ymmärrä, miksi THC:llä on niin tehokas näläntunnetta aiheuttava voima, mutta tutkimukset aiheesta osoittavat, että THC lisää greliinin (ruokahalua säätelevä hormoni) tuotantoa, kun se kiinnittyy CB1-reseptoreihin.

CBD ei kiinnity CB1-reseptoreihin, joten sillä ei ole samanlaisia ruokahalua stimuloivia vaikutuksia. CBD voi kuitenkin vaikuttaa ruokahaluumme epäsuorin keinoin.

Endokannabinoidijärjestelmä ja nälkä

Endokannabinoidijärjestelmä on monimutkainen säätelevä järjestelmä, joka toimii välittäjänä monessa elimistön toiminnossa, mukaan lukien niissä, jotka liittyvät ruokahaluun, pahoinvointiin ja aineenvaihduntaan.

Ymmärryksemme endokannabinoidijärjestelmästä on yhä alkutekijöissään. THC löydettiin vasta 1940-luvulla ja vuosia myöhemmin tutkijat huomasivat, että ihmiset itse asiassa tuottavat itse omia kannabinoidejaan ja omistavat endokannabinoidijärjestelmän.

Nykytutkimuksen valossa tiedämme, että CB1-reseptoreiden aktivoiminen voi lisätä nälkää, kun taas tämän reseptorin estäminen voi vähentää nälkää. Tiedämme myös, että endokannabinoidijärjestelmä vaikuttaa aivojen välittäjäaineiden (kuten dopamiinin) signalointiin ja voi näin vaikuttaa palkitsemisjärjestelmäämme ja haluumme syödä.

Stimuloiko vai hillitseekö CBD ruokahalua?

Tutkimus on osoittanut, että CBD voi vaikuttaa aivojen välittäjäaineisiin, kuten serotoniiniin, joka on myös tärkeässä roolissa ruokahalun ja pahoinvoinnin säätelyssä.

Vuonna 2012 The British Journal of Pharmacology julkaisi tutkimuksen, joka käsitteli CBD:n vaikutuksia pahoinvointiin ja ruokahaluun. Tutkimus suoritettiin käyttäen laboratoriorottia ja -päästäisiä, joille annettiin eri yhdisteitä, kuten nikotiinia, litiumkloridia ja sisplatiinia tarkoituksena saada aikaan pahoinvointia ja oksentelua. Tutkimukset osoittivat, että kun eläimille annettiin CBD:tä, vähensi se pahoinvoinnin ja oksentelun (kuten ehdollistunutta suun avaamista) oireita kaikkien näiden kolmen aineen tapauksessa.

Ymmärtääkseen paremmin näitä vaikutuksia, antoivat tutkijat eläimille ainetta, joka estää serotoniinireseptoreiden toimintaa dorsaalisissa raphe-tumakkeissa, siinä osassa aivorunkoa, joka on tärkeässä roolissa pahoinvoinnin ja oksentelun säätelyssä. Näiden reseptoreiden toiminnan estäminen kumosi CBD:n vaikutukset. Tämä viittaisi siihen, että CBD vaikuttaa pahoinvointiin ja oksenteluun aktivoimalla näitä serotoniinireseptoreita.

Toinen, samassa julkaisussa vuotta myöhemmin julkaistu tutkimus osoitti, että CBDA:lla eli CBD:n happamalla esiasteella oli samantapaisia vaikutuksia ja vieläkin voimakkaampi affiniteetti serotoniinireseptoreihin. Sen vuoksi tutkimus antaa viitteitä siitä, että CBD ja CBDA saattavat tehostaa ruokahalua epäsuorasti vähentämällä pahoinvointia.

Erään toisen tutkimuksen tulokset antoivat kuitenkin viitteitä siitä, että CBD voisi myös toimia ruokahalun hillitsijänä esimerkiksi estämällä CB1-reseptoreiden toimintaa. Psychopharmacology-julkaisun vuoden 2012 tutkimuksessa testattiin CBD:n vaikutusta rottien syömätottumuksiin. Tutkimuksessa havaittiin, että CBD vähensi huomattavasti rottien syömän ruoan määrää, kun taas CBN (kannabinoli) lisäsi syömistä.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että CBD voi auttaa lievittämään tulehduksellisia ongelmia ruoansulatuskanavassa. PLOS One -julkaisussa vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa saatiin selville, että CBD voi auttaa vähentämään suolistotulehduksia. Eräässä toisessa tutkimuksessa esitettiin teoria siitä, että CBD saisi aikaan nämä vaikutukset aktivoimalla TRPV-reseptoreita (vanilloidireseptoreita) ruoansulatuskanavassa. Nämä reseptorit ovat tärkeässä roolissa tulehdusprosesseissa sekä kivun signaloinnissa, joista molemmat liittyvät myös ruokahaluun.

CBD ja ruokahalu: tekeekö CBD nälkäiseksi?

CBD: paljon on vielä opittavaa

CBD on hyvin monimutkainen yhdiste ja endokannabinoidijärjestelmä on aivan yhtä monimutkainen. Valitettavasti ymmärryksemme näistä kummastakin on yhä lapsenkengissä.

Tiedämme tähän mennessä kuitenkin sen, ettei CBD kiinnity CB1-reseptoreihin THC:n tapaan, mikä tarkoittaa sitä, ettei se aiheuta nälkää tai "mässyjä" samalla tavalla. Tutkimustulokset ovat siitä huolimatta osoittaneet, että CBD saattaa kuitenkin vaikuttaa ruokahaluun, joskin epäsuorin keinoin, kuten helpottaen pahoinvointia ja tulehdusta.

Toisaalta olemme nähneet myös tutkimustuloksia, jotka puoltavat CBD:n toimimista ruokahalun hillitsijänä. On tärkeää ymmärtää, että suhteemme ruokaan on fyysisen lisäksi myös emotionaalinen ja että CBD saattaa vaikuttaa ruokahaluun eri tavoin eri ihmisillä.

Tuotehaku