Kirjoittaja: Luke Sholl

Luke Sholl

Toimittaja Luke Sholl on kirjoittanut CBD:stä, kannabinoideista ja hyvinvoinnista jo yli vuosikymmenen ajan. Tutustuessaan tieteelliseen kirjallisuuteen ja kliinisiin tutkimuksiin – sekä hankittuaan omaa henkilökohtaista kokemustaan aiheesta – on hän omaksunut itselleen syvän ymmärryksen kannabinoiditieteen tarjoamista mahdollisuuksista.

Henkilökohtaisten fitness-hankkeidensa avustamana on Lukelle käynyt selväksi, että avain terveelliseen ihmiselämään sen jokaisella osa-alueella on kohtuullisuus. Ahkeruus, vertaisarvioinnit sekä suhteet alan asiantuntijoihin tukevat Luken halua esittää tosiasiallista ja todisteisiin pohjaavaa sisältöä.

Kun kyseessä on niinkin monimutkainen asia kuin ihmiskeho, on ensiarvoisen tärkeää, että tutustumme kaikkiin mahdollisuuksiin, kyseenalaistamme ymmärrystämme ja tavoittelemme pitkän aikavälin laadullista tutkimustietoa. Tämä päämäärä mielessään työskentelee Luke useissa kannabinoideihin keskittyvissä julkaisuissa Cibdolin johtavan toimittajan roolinsa lisäksi.


Tuotehaku