Positiivinen ajattelu: Vinkkejä ja tiedettä

Published:

Positiivinen ajattelu on tehokas työkalu, joka voi parantaa elämäämme ja hyvinvointiamme merkittävästi. Tässä postauksessa syvennytään positiivisen ajattelun tieteeseen ja selvitetään, miten positiivisen ajattelutavan vaaliminen voi tuottaa hyödyllisiä tuloksia elämän eri osa-alueilla, Barbara Fredricksonin tutkimuksesta positiivisten tunteiden vaikutuksesta siihen, miten positiivisista kokemuksista kirjoittaminen ja rakentavan itsekeskustelun harjoittaminen parantavat mielenterveyttä.

Tarkastelemme Barbara Fredricksonin tutkimusta positiivisten tunteiden vaikutuksesta ja keskustelemme myönteisistä kokemuksista kirjoittamisen hyödyistä. Lisäksi tutkimme, miten myönteisen itsepuhelun harjoittaminen edistää parempaa mielenterveyttä.

Mielen lisäksi tutkimme myös sitä, miten positiivisen ajattelutavan omaksuminen vaikuttaa fyysiseen terveyteen vähentämällä stressiä ja vahvistamalla immuunijärjestelmäämme. Lisäksi opit käytännön päivittäisiä käytäntöjä optimismin kehittämiseksi, kuten hymyilemään stressaavissa tilanteissa ja hyväksymään muutokset vastustamisen sijaan.

Viimeiseksi tämä viesti opastaa sinua ohjelmoimaan mielesi uudelleen, jotta voit harjoittaa tehokkaammin positiivista ajattelua tunnistamalla parannusta vaativat alueet ja korvaamalla negatiivisen itsekeskustelun affirmaatioilla. Soveltamalla näitä tekniikoita johdonmukaisesti voit vapauttaa täyden potentiaalisi ja kokea kestävää onnellisuutta.

 Positiivinen ajattelu: Vinkkejä ja tiedettä

The Science Behind Positive Thinking

Tutkimukset ovat osoittaneet, että positiivisella ajattelulla on ratkaiseva merkitys stressinhallinnassa ja yleisen terveyden parantamisessa. Tutkimuksissa on havaittu, että positiivisia tunteita kokevat henkilöt laajentavat mahdollisuuksien tajua ja avaavat mielensä useammille vaihtoehdoille, mikä auttaa heitä rakentamaan arvokkaita taitoja ja kehittämään voimavaroja, joita he voivat käyttää myöhemmin elämässään.

Barbara Fredricksonin tutkimus positiivisten tunteiden vaikutuksesta

Barbara Fredrickson, tunnettu psykologi, teki laajoja tutkimuksia positiivisten tunteiden vaikutuksesta. Hänen havaintojensa mukaan ilon, kiitollisuuden, tyyneyden, kiinnostuksen, toivon, ylpeyden, huvittuneisuuden ja rakkauden kokeminen voi parantaa henkistä hyvinvointiamme laajentamalla kognitiivista kapasiteettiamme. Tämä ilmiö tunnetaan nimellä laajenna ja rakenna -teoria. Tämän teorian mukaan:

 • Laajentuminen: Positiiviset tunteet laajentavat tietoisuuttamme ja rohkaisevat uudenlaisiin ajatuksiin/toimiin.
 • Building: Nämä laajentuneet ajattelutavat auttavat meitä rakentamaan pysyviä henkilökohtaisia voimavaroja, kuten fyysisiä kykyjä tai sosiaalisia yhteyksiä.

Positiivisista kokemuksista kirjoittamisen edut

Positiivisten tunteiden vaikutusta kognitioon käsittelevän Barbara Fredricksonin työn lisäksi myös muut tutkimukset ovat osoittaneet, miten positiivisista kokemuksista kirjoittaminen voi ajan mittaan johtaa psykologisen toimintakyvyn paranemiseen. Esimerkiksi:

 1. Journal of Research in Personality -lehdessä julkaistu tutkimus osoitti, että intensiivisesti positiivisista kokemuksista kirjoittaneilla oli korkeampi mieliala kuin neutraaleista tapahtumista kirjoittaneilla.
 2. Journal of Social and Clinical Psychology -lehdessä julkaistussa lisätutkimuksessa kävi ilmi, että ne, jotka kirjoittivat positiivisista tapahtumista 20 minuuttia päivässä kolmen päivän ajan, kokivat huomattavia parannuksia mielenterveyteensä verrattuna niihin, jotka eivät kirjoittaneet.

Nämä havainnot korostavat positiivisen ajattelun käytäntöjen sisällyttämisen tärkeyttä jokapäiväiseen elämäämme yleisen hyvinvoinnin ja henkilökohtaisen kasvun lisäämiseksi.

Positiivisella ajattelulla on tieteellisesti todistettu olevan positiivinen vaikutus sekä fyysiseen että henkiseen terveyteemme. Sen mekaniikan ymmärtäminen voi auttaa meitä käyttämään sen voimaa omaksi hyödyksemme. Tätä silmällä pitäen tarkastellaan, miten positiivinen ajattelu voi hyödyttää terveyttämme.

Miten positiivinen ajattelu vaikuttaa terveyteesi

Positiivisen ajattelutavan ylläpitämiseen liittyy lukuisia terveyshyötyjä, kuten parantunut sydän- ja verisuoniterveys ja vahvempi immuunijärjestelmä. Optimistisesti ajattelevat ihmiset kärsivät harvemmin sydänkohtauksista tai muista sydän- ja verisuonitautitapahtumista viiden ja 25 vuoden kuluessa verrattuna negatiivisesti ajatteleviin henkilöihin—jopa niiden henkilöiden keskuudessa, joilla on suvussaan sydänsairauksia.

Positiivisen ajattelun ansiosta vähentynyt sydäntautiriski

Harvardin yliopiston tutkimus osoittaa, että positiivisuus voi johtaa alhaisempaan tulehdustasoon, joka on merkittävä tekijä sydänsairauksien kehittymisessä. Lisäksi heillä on taipumus tehdä terveellisempiä elämäntapavalintoja, kuten harrastaa säännöllistä liikuntaa, noudattaa tasapainoista ruokavaliota ja välttää tupakointia—tekijöitä, jotka auttavat vähentämään riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin, kuten verenpaineeseen ja diabetekseen.

 • parempi stressinhallinta: Optimistiset ihmiset selviytyvät paremmin stressaavista tilanteista, koska he pystyvät löytämään ratkaisuja ongelmiin haikailun sijaan.
 • Nopeampi toipuminen: Tutkimukset osoittavat, että leikkauksista tai sairauksista toipuvat potilaat toipuvat nopeammin, kun he säilyttävät positiivisen näkökulman paranemisprosessin aikana.

Optimismin avulla vahvempi immuunijärjestelmä

Vahva immuunijärjestelmä on elintärkeässä roolissa kehomme suojaamisessa infektioilta ja sairauksilta. Brain, Behavior, & Immunity - Health -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan optimisteilla on yleensä korkeampi määrä luonnollisia tappajasoluja (NK-soluja), jotka vastaavat virustartunnan saaneiden solujen ja syöpäsolujen poistamisesta elimistöstä. Tämä tehostunut immuunivaste johtuu heidän kyvystään hallita stressiä tehokkaasti, mikä puolestaan estää kortisolin—hormonin liiallista tuotantoa, joka voi tukahduttaa immuunitoimintaa, kun sitä esiintyy suuria määriä.

 • Matalampi alttius infektioille: Positiivisesti ajattelevat ihmiset sairastuvat harvemmin flunssan tai flunssan takia, koska heidän kehonsa pystyy torjumaan näitä viruksia tehokkaammin.
 • parempi mielenterveys: Positiivinen ajattelutapa auttaa yksilöitä selviytymään paremmin elämän haasteista ja vähentää riskiä sairastua ahdistuneisuushäiriöihin ja masennukseen.

Positiivisella ajattelulla voi paitsi parantaa mielenterveyttä myös hyötyä fyysisestä hyvinvoinnista. Keskittymällä elämän valoisampaan puoleen otat aktiivisesti askeleita kohti terveellisempää elämäntapaa, joka hyödyttää sekä mieltäsi että kehoasi.

Positiivisuus on yhdistetty terveyden paranemiseen, kuten sydänsairauksien riskin pienenemiseen ja vastustuskyvyn paranemiseen optimistisen asenteen ansiosta. Jotta voisit tutkia tarkemmin, miten voit parantaa yleistä hyvinvointiasi, katsotaanpa joitakin päivittäisiä käytäntöjä, jotka auttavat vaalimaan optimistista asennetta.

think positive

Optimismin kehittäminen päivittäisten käytäntöjen avulla

Valmistamalla päivittäisiä tapoja viljellä optimismia voit luoda kestävämmän asenteen elämän vastoinkäymisiä kohtaan. Nämä tavat auttavat sinua kehittämään suurempaa optimismia ja edistämään joustavampaa asennetta elämän haasteita kohtaan.

Hymyileminen stressitilanteissa

Yksi yksinkertainen tapa viljellä positiivisuutta on hymyillä stressitilanteiden aikana. Hymyileminen vapauttaa endorfiineja, jotka ovat luonnollisia kipulääkkeitä, jotka auttavat lievittämään stressiä ja kohottamaan mielialaa. Vaikka ei tuntuisi siltä, hymyn pukeminen voi pettää aivot tyytyväisemmiksi.

Hyvien ihmissuhteiden vaaliminen

Vahvat sosiaaliset suhteet ovat keskeisessä asemassa optimismin edistämisessä. Vaali vahvoja suhteita niihin, jotka tarjoavat emotionaalista tukea ja edistävät optimistista näkemystä. Varaa aikaa mielekkäille keskusteluille, osallistu yhteisiin aktiviteetteihin ja tarjoa tarvittaessa tukea.

Muutoksen omaksuminen sen vastustamisen sijaan

Et pidä muutosta vastenmielisenä tai pelottavana, pyri pitämään sitä pikemminkin avauksena kasvulle ja koulutukselle. Hyväksy muutokseen liittyvä epävarmuus omaksumalla joustava ajattelutapa ja keskittymällä mahdollisiin hyötyihin sen sijaan, että mietit mahdollisia haittoja. Tämä lähestymistapa tekee sinusta sopeutumiskykyisemmän erilaisissa olosuhteissa ja edistää samalla optimistista ajattelua.

Toimiin ryhtyminen ongelmien edessä

 • Luo suunnitelma: Jaottele ongelma pienempiin tehtäviin, joita on helpompi hallita.
 • Kerää tietoa: Tutki asiaa ja pyydä neuvoja muilta, jotka ovat kohdanneet samanlaisia haasteita.
 • Toteuta toimia: Toteuta suunnitelma vaiheittain ja mukauta sitä tarvittaessa uusien tietojen tai muuttuvien olosuhteiden perusteella.

Toimimalla ennakoivasti ongelmien ratkaisemiseksi et ainoastaan auta sinua löytämään ratkaisuja, vaan vahvistat myös elämänhallinnan tunnetta. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen luottamukseen kyvystäsi selviytyä tulevista haasteista, mikä viime kädessä edistää optimistisempia näkymiä.

Harjoittelemalla johdonmukaisesti "Optimismin kehittäminen päivittäisten käytäntöjen avulla" -kirjassa esitettyjä tapoja voit lisätä yleistä optimismia ja henkistä hyvinvointiasi. Ohjelmoimalla mielesi uudelleen positiiviseen ajatteluun autat kehittämään tätä uutta positiivisuutta edelleen kannustamalla positiiviseen itsekeskusteluun ja tunnistamalla parannusta kaipaavat alueet.

Ohjelmoi mielesi uudelleen positiiviseen ajatteluun

Mielen uudelleenohjelmoimiseksi positiiviseen ajatteluun on tärkeää tunnistaa parannusta kaipaavat alueet ja harjoitella negatiivisen itsekeskustelun korvaamista rohkaisevilla vahvistussanoilla. Pessimististen näkymien merkkien tunnistaminen ja niiden korvaaminen aina kun mahdollista harrastamalla käytäntöjä, kuten kiitollisuuspäiväkirjan pitämistä tai kohottavien medialähteiden käyttämistä, voi auttaa sinua kehittämään optimistisemman ajattelutavan.

Identifying Areas Needing Improvement

Ensimmäinen askel kohti mielesi uudelleenohjelmointia positiiviseen ajatteluun on tunnistaa alueet, joilla negatiivisuudella on taipumus hiipiä sisään. Näitä voivat olla tavanomaiset ajatukset, uskomukset tai asenteet, jotka edistävät pessimististä elämänkatsomusta. Tätä varten kannattaa pitää ajatuspäiväkirjaa, johon kirjataan kaikki negatiiviset ajatukset, joita päivän mittaan syntyy. Kun tunnistat nämä mallit, voit helpommin kohdata ja muuttaa niitä.

Negatiivisen itsekeskustelun korvaaminen affirmaatioilla

Negatiivisella itsepuheella voi olla merkittävä vaikutus yleiseen hyvinvointiimme ja onnellisuustasoomme. Näiden tuhoisien ajatusmallien korvaaminen positiivisilla affirmaatioilla voi auttaa muuttamaan ajattelutapasi ongelmiin keskittyvästä ajattelutavasta ratkaisujen ja kasvumahdollisuuksien ympärille keskittyväksi.

 • Luo lista positiivisista lausahduksista, jotka resonoivat henkilökohtaisesti kanssasi; nämä voivat olla esimerkiksi "Olen kykenevä", "Olen arvokas" tai "Valitsen onnellisuuden"
 • .
 • Toista näitä vakuutteluja päivittäin joko ääneen tai hiljaa, jotta niiden viesti vahvistuu alitajuntaasi.
 • Jos mahdollista, sisällytä visualisointitekniikoita kuvittelemalla itsesi ruumiillistamaan kussakin affirmaatiolauselmassa kuvatut ominaisuudet.

Positiivinen ajattelu

Kiitollisuuden vaaliminen päiväkirjan avulla

Kiitollisuuspäiväkirjan pitäminen on toinen tehokas tapa ohjelmoida mielesi uudelleen positiiviseen ajatteluun. Kirjoita säännöllisesti muistiin asioita, joista olet kiitollinen, ja ehdollistat aivosi keskittymään siihen, mikä elämässä on hyvää, sen sijaan että murehtisit huonoja asioita.

 • Varaa aikaa joka päiväa€”mieluiten ennen nukkumaanmenoa€”kirjoittaa ylös kolme asiaa, jotka saivat sinut tuntemaan olosi kiitolliseksi tai onnelliseksi päivän aikana.
 • Yritä olla tarkka ja sisällyttää sekä suuria että pieniä kiitollisuuden hetkiä; tämä auttaa luomaan kattavamman kuvan kaikesta hyvästä elämässäsi.
 • Katsele aiempia merkintöjä säännöllisesti muistutuksena kaikesta siitä, mistä on syytä olla kiitollinen, myös haastavina aikoina.

Finding Uplifting Media Sources

Valitsemalla medialähteemme huolellisesti voimme vaikuttaa tunteisiin ja ajatuksiin, jotka muokkaavat ajatteluamme. Positiivisen ajattelun tukemiseksi etsi kohottavia kirjoja, elokuvia, podcasteja tai verkkosivustoja, jotka inspiroivat optimismiin ja henkilökohtaiseen kasvuun. Esimerkiksi:

 1. Good News Network: Verkkosivusto, joka on omistettu yksinomaan inspiroivien uutistarinoiden jakamiseen eri puolilta maailmaa.
 2. Happier with Gretchen Rubin Podcast: Podcast, joka tarjoaa käytännöllisiä neuvoja onnellisuuden vaalimisesta päivittäisten tapojen ja ajattelutavan muutosten avulla.

Usein kysytyt kysymykset positiiviseen ajatteluun liittyen

Mitkä ovat positiivisen ajattelun 5 etua?

Positiivinen ajattelu tarjoaa lukuisia etuja, mm: 1) parantunut henkinen ja fyysinen terveys, 2) lisääntynyt stressinsietokyky, 3) parantunut ongelmanratkaisukyky, 4) paremmat suhteet muihin ihmisiin ja 5) suurempi yleinen tyytyväisyys elämään. Nämä edut parantavat elämänlaatua ja auttavat yksilöitä saavuttamaan tavoitteensa tehokkaammin.

Miksi positiivinen ajattelu on tärkeää elämässä?

Positiivinen ajattelu on ratkaisevan tärkeää, koska se vaikuttaa suoraan hyvinvointiimme ja menestykseemme. Positiivisen ajattelutavan avulla selviämme haasteista tehokkaammin, voimme ylläpitää terveempiä ihmissuhteita, tehdä parempia päätöksiä paineen alla ja nauttia suuremmasta onnellisuudesta. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että optimistiset ihmiset elävät yleensä pidempään.

Mitkä ovat positiivisen ajattelun 5 etua?

Mitä positiivinen ajattelu tekee aivoille?

Positiivinen ajattelu stimuloi hyvän olon välittäjäaineiden, kuten serotoniinin ja dopamiinin, vapautumista aivoissa. Tämä johtaa parempaan mielialan säätelyyn sekä ahdistuneisuuden vähenemiseen. Tutkimuksissa on myös havaittu, että johdonmukainen positiivisuus voi lisätä hermoyhteyksiä prefrontaalisella aivokuorella - alueella, joka vastaa toimeenpanevista toiminnoista, kuten päätöksenteosta ja tunteiden hallinnasta.

Miksi positiivinen ajattelu on niin voimakasta?

Positiivisen ajattelun voima piilee sen kyvyssä vaikuttaa sekä sisäiseen tilaan (ajatukset/tunteet) että ulkoisiin olosuhteisiin (teot/tulokset). Tutkimukset ovat osoittaneet, että omaksumalla optimistisen elämänkatsomuksen yksilöt voivat kokea lisääntynyttä motivaatiota, parempia terveystuloksia ja lisääntynyttä yleistä hyvinvointia. Lisäksi positiivinen ajattelu voi luoda itseään toteuttavan menestyksen kierteen vahvistamalla terveellisiä käyttäytymismalleja ja uskomuksia.

Johtopäätös

Positiivisella ajattelulla voi olla huomattava vaikutus fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiimme. Harjoittelemalla päivittäisiä tapoja, kuten hymyilemistä, positiivisten ihmissuhteiden vaalimista, muutosten hyväksymistä ja toimintaan ryhtymistä ongelmien kohdatessa, voimme kehittää optimismia, joka auttaa meitä ohjelmoimaan mielemme uudelleen positiivisuuteen.

Tutkimukset osoittavat, että positiivisilla tunteilla on lukuisia hyötyjä, kuten sydänsairauksien riskin vähentäminen ja immuunijärjestelmän vahvistaminen. Tunnistamalla parannusta kaipaavia alueita ja korvaamalla negatiivisen itsekeskustelun affirmaatioilla, voimme luoda positiivisemman ajattelutavan, joka parantaa elämäämme.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku