Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Tuottaako CBD Rentouttavia Vaikutuksia?

Tuottaako CBD Rentouttavia Vaikutuksia?

CBD saattaa auttaa käyttäjiään rentoutumaan ja lievittämään stressiä. Vaikuttamalla lukuisiin hyvän mielen välittäjäaineisiin liitettyihin reseptoripaikkoihin voi CBD väliaikaisesti siirtää aivokemian painopistettä kohti rauhaa ja tyytyväisyyttä.

Useat käyttäjät kertovat jo muutaman CBD-öljytipan tuntuvan siltä, kuin raskas taakka nostettaisiin hartioilta. Mistä tämä kasviperäinen molekyyli saa nämä vaikutuksensa? Onko kyseessä suurelta osin plasebo-vaikutus, vai vaikuttaako CBD todella oloomme näin tehokkaasti?

Alla käymme läpi CBD:n rentouttavien vaikutusten taustalla olevaa tiedettä.

CBD ja hyvän olon molekyyli

Varhaiset tutkimukset antavat viitteitä CBD:n lisäävän anandamidin määrää kehossa. Endokannabinoidijärjestelmän välittäjäaine anandamidi tunnetaan myös “hyvän olon molekyylinä”. Tämän molekyylin vetävä nimi on peräisin sen kyvystä vaikuttaa kohottavasti mielialaan.

Anandamidi sitoutuu kannabinoidireseptoreille endokannabinoidijärjestelmässä. Tämä välittäjäaine on tärkeä useiden fysiologisten toimintojen kuten unen, mielialan ja ruokahalun säätelyssä. Se vaikuttaisi olevan tärkeässä roolissa stressin ja rentoutumisen osalta.

Tutkimukset yhdistävät alhaisen anandamidin määrän mielialan häiriöihin ja ahdistukseen[1]. CBD taasen näyttäisi vaikuttavan positiivisesti anandamiditason kasvuun. Anandamidin kohonneet tasot yhdistetään parantuneeseen mielialaan ja rentoutuksen tuntemukseen. Tämän hyvän olon molekyylin arvellaan myös olevan tekijä "runner’s high”[2] nimellä tunnetun urheilun aiheuttaman euforisen olon taustalla.

CBD edistää anandamiditason kasvua estämällä entsyymiä, joka hajottaa tätä endokannabinoidia. The Journal of Translational Psychiatryn julkaisema tutkimus[3] osoitti CBD:n aiheuttavan merkittävää anandamidin määrän nousua veriseerumissa.

Myös toinen tutkimus päätyi samantapaisiin johtopäätöksiin. Siinä todettiin keskeisen endogeenisen kannabinoidin tason (englanniksi central endogenous cannabinoid / eCB) farmakologisen nousun olevan mahdollisesti tehokas terapeuttinen ratkaisu stressin käytöksellisten ja fysiologisten vaikutusten vähentämiseen. 

cibdol.fi/img/cms/cbd-and-the-bliss-molecule.jpg" alt="Tuottaako CBD Rentouttavia Vaikutuksia?" title="" width="100%" height="auto">

CBD ja serotoniinireseptorit

Endokannabinoidijärjestelmään kohdistuvien vaikutusten lisäksi CBD sitoutuu myös serotoniinireseptorille. Tämä on toinen mahdollinen vaikutustapa selittämään CBD:n rentouttavia vaikutuksia.

CBD:n on havaittu eläinkokeissa[4] helpottavan ahdistuksen tapaisia oireita 5-HT1A-serotoniinireseptoria aktivoimalla. Joidenkin ahdistuneisuutta hoitavien lääkkeiden mekanismi perustuu tämän saman reseptoripaikan aktivointiin. 5-HT1A-reseptori on osa serotonergistä järjestelmää, jonka vaikutusalueisiin kuuluvat esimerkiksi mieliala, ruokahalua ja kognitiiviset toiminnot. 

Toiset eläinkokeet[5] antavat viitteitä siitä, että sama mekanismi voisi helpottaa posttraumaattisen stressioireyhtymän (PTSD) aiheuttaman taustastressin oireita.

CBD vs. ahdistus: todistajalausunto kannabinoidien rentouttavista vaikutuksista

Ahdistus aiheuttaa täysin päinvastaisia oireita rentoutumiseen verrattuna – sympaattisen hermoston aktivoitumista. Tämä johtaa valppauden lisääntymiseen, kohonneeseen pulssiin ja lihasten jännittyneisyyteen.

Rentoutuminen sitä vastoin aktivoi parasympaattista hermostoa, joka taas johtaa hitaampaan hengitysrytmiin, lihasten rentoutumiseen ja alentuneeseen pulssiin. CBD vaikuttaisi helpottavan ahdistuneisuutta ja edistävän rentoutusvaikutukseen liitettyjä positiivisia puolia.

Naturessa julkaistu tutkimus[6] antaa esimerkin tästä. Tutkimus testasi CBD:n vaikutuksia sosiaalisten tilanteiden pelkoon. Kaikki koehenkilöt kävivät läpi simuloidun tilanteen julkisesta puhumisesta, mutta vain yhdelle ryhmälle annettiin CBD-annos. Tutkimusryhmä havaitsi CBD:tä saaneen ryhmän raportoivan alempia ahdistustasoja, lievempää kognitiivista heikentymistä ja vähentynyttä epämukavaa oloa ja valppautta. 

The Journal of Psychopharmacologyssa julkaistu lisätutkimus[7] selvitti CBD:n tuottaman ahdistuneisuutta helpottavan vaikutuksen hermostollista taustaa. Koehenkilöille annettiin 400 mg CBD-annos, jonka havaittiin alentavan ahdistuneisuustasoja. Vaikutuksen mahdollisen mekanismin arvellaan johtuvan verenkierron muutoksissa aivojen limbisessä ja paralimbisessä järjestelmässä. 

Lähteet

[1] Bluett, R. J., Gamble-George, J. C., Hermanson, D. J., Hartley, N. D., Marnett, L. J., & Patel, S. (2014). Central anandamide deficiency predicts stress-induced anxiety: behavioral reversal through endocannabinoid augmentation. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4119220/ [Lähde]

[2] Fuss, J., Steinle, J., Bindila, L., Auer, M. K., Kirchherr, H., Lutz, B., & Gass, P. (2015). A runner’s high depends on cannabinoid receptors in mice. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4620874/ [Lähde]

[3] Leweke, F. M., Piomelli, D., Pahlisch, F., Muhl, D., Gerth, C. W., Hoyer, C., Klosterkötter, J., Hellmich, M., & Koethe, D. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316151/ [Lähde]

[4] de Gregorio, D., McLaughlin, R. J., Posa, L., Ochoa-Sanchez, R., Enns, J., Lopez-Canul, M., Aboud, M., Maione, S., Comai, S., & Gobbi, G. (2019). Cannabidiol modulates serotonergic transmission and reverses both allodynia and anxiety-like behavior in a model of neuropathic pain. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30157131/ [Lähde]

[5] Campos, A. C., Ferreira, F. R., & Guimarães, F. S. (2012). Cannabidiol blocks long-lasting behavioral consequences of predator threat stress: Possible involvement of 5HT1A receptors. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395612002452 [Lähde]

[6] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., Nisihara Chagas, M. H., Gomes De Oliveira, D. C., de Martinis, B. S., Kapczinski, F., Quevedo, J., Roesler, R., Nardi, A. E., Schröder, N., Martín-Santos, R., Cecílio Hallak, J. E., Zuardi, A. W., & Crippa, J. A. S. (2011). Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients. Neuropsychopharmacology. https://www.nature.com/articles/npp20116 [Lähde]

[7] Crippa, J. A. S., Derenusson, G. N., Ferrari, T. B., Wichert-Ana, L., Duran, F., Martin-Santos, R., Simões, M. V., Bhattacharyya, S., Fusar-Poli, P., Atakan, Z., Filho, A. S., Freitas-Ferrari, M. C., McGuire, P. K., Zuardi, A. W., Busatto, G. F., & Cecílio Hallak, J. E. (2010). Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. SAGE Journals. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881110379283 [Lähde]

Lähteet

[1] Bluett, R. J., Gamble-George, J. C., Hermanson, D. J., Hartley, N. D., Marnett, L. J., & Patel, S. (2014). Central anandamide deficiency predicts stress-induced anxiety: behavioral reversal through endocannabinoid augmentation. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4119220/ [Lähde]

[2] Fuss, J., Steinle, J., Bindila, L., Auer, M. K., Kirchherr, H., Lutz, B., & Gass, P. (2015). A runner’s high depends on cannabinoid receptors in mice. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4620874/ [Lähde]

[3] Leweke, F. M., Piomelli, D., Pahlisch, F., Muhl, D., Gerth, C. W., Hoyer, C., Klosterkötter, J., Hellmich, M., & Koethe, D. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316151/ [Lähde]

[4] de Gregorio, D., McLaughlin, R. J., Posa, L., Ochoa-Sanchez, R., Enns, J., Lopez-Canul, M., Aboud, M., Maione, S., Comai, S., & Gobbi, G. (2019). Cannabidiol modulates serotonergic transmission and reverses both allodynia and anxiety-like behavior in a model of neuropathic pain. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30157131/ [Lähde]

[5] Campos, A. C., Ferreira, F. R., & Guimarães, F. S. (2012). Cannabidiol blocks long-lasting behavioral consequences of predator threat stress: Possible involvement of 5HT1A receptors. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395612002452 [Lähde]

[6] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., Nisihara Chagas, M. H., Gomes De Oliveira, D. C., de Martinis, B. S., Kapczinski, F., Quevedo, J., Roesler, R., Nardi, A. E., Schröder, N., Martín-Santos, R., Cecílio Hallak, J. E., Zuardi, A. W., & Crippa, J. A. S. (2011). Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients. Neuropsychopharmacology. https://www.nature.com/articles/npp20116 [Lähde]

[7] Crippa, J. A. S., Derenusson, G. N., Ferrari, T. B., Wichert-Ana, L., Duran, F., Martin-Santos, R., Simões, M. V., Bhattacharyya, S., Fusar-Poli, P., Atakan, Z., Filho, A. S., Freitas-Ferrari, M. C., McGuire, P. K., Zuardi, A. W., Busatto, G. F., & Cecílio Hallak, J. E. (2010). Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. SAGE Journals. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881110379283 [Lähde]

Tuotehaku