Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Onko CBD Plasebo?

Onko CBD Plasebo?

Aiheuttaako CBD oikeasti fysiologisia muutoksia ihmiskehossa, vai onko kyseessä vain plasebo, joka huijaa meidät huomaamaan olemattomia vaikutuksia?

Useat tieteelliset tutkimukset ovat vahvistaneet CBD:llä olevan oikeita ja mitattavissa olevia vaikutuksia. Huolella suunnitellut ihmisillä tehdyt tutkimukset ovat testanneet tämän kannabinoidin tehoa useiden erilaisten terveysvaivojen hoidossa. CBD on ollut suurennuslasin alla sen terapeuttisten vaikutusten todentamiseksi, mutta tutkimukset ovat myös testanneet sen vaikutusta plaseboon verrattuna.

Ottakaamme ensin pikainen silmäys plasebovaikutukseen, ennen kuin sukellamme syvemmälle näihin tutkimuksiin.

Mikä plasebovaikutus on?

Plasebovaikutuksen määritelmä on henkilön kokema hyöty vaikutuksiltaan tehottomasta lääkkeestä tai aineesta. Lopputulosta ei siis voida laskea lääkkeen hyödyksi, vaan henkilön tilan paraneminen johtuu hänen uskostaan lääkkeeseen.

Mieli on voimakas työkalu. Joissain tilanteissa se voi jopa vakuuttaa itsensä tehottoman tai väärennetyn lääkkeen hyödyistä. Joissain tapauksissa ihmisen usko nauttimansa aineen tehoon voi viedä oireet pois.

Tämä saattaa kuulostaa hullulta, mutta plasebovaikutus on tiedeyhteisön tunnustama ilmiö. Tämä vaikutus ei voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia korkean kolesterolin tai kasvaimien tapaisiin ongelmiin, mutta sillä voi olla positiivisia vaikutuksia esimerkiksi koettuun kipuun, uniongelmiin, menopaussiin, ärtyvän suolen oireyhtymään ja masennukseen.

Eniten tukea saava teoria plasebon vaikutusmekanismista liittyy potilaan odotuksiin. Jos yksilö oikeasti uskoo saavansa apua ottamastaan lääkkeestä, voi heidän sisäinen kemiansa puuttua peliin ja aiheuttaa toivotun kaltaisia vaikutuksia.

CBD tarjoaa enemmän kuin pelkkää plaseboa

Onko CBD Plasebo?

Tutkijat ovat tunnistaneet joukon CBD:n tuottamia fysiologia muutoksia ja vaikutuksia. Miten voimme kuitenkaan aiemman tiedon valossa olla varmoja siitä, etteivät nämä vaikutukset johdu plasebovaikutuksesta?

Plasebokontrolloidut tutkimukset ovat oiva keino aineiden oikeiden vaikutusten erotteluun plasebosta. Näissä tutkimuksissa on tyypillisesti kaksi tutkittavaa joukkoa, joista toiselle (kokeellinen ryhmä) annetaan tutkittavaa vaikuttavaa ainetta toisen (plasebo- tai kontrolliryhmä) saadessa annoksen tehotonta versiota.

Plasebokontrolloitu kaksoissokkotutkimus vie vaikutusten luotettavan tutkimuksen vielä pidemmälle. Tällaisessa tutkimuksessa sekä koehenkilöt että tutkijat pidetään pimennossa sen suhteen, saavatko koehenkilöt annoksen aktiivista vai inaktiivista ainetta. Tämä auttaa pitämään odotuksista ja asenteista mahdollisesti johtuvan harhan minimissä.

Tiedämme CBD:n tarjoavan plasebon lisäksi myös mitattavia vaikutuksia, sillä tutkijat ovat käyttäneet tieteellisiä metodeja aiheen tutkimisen aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2018 tehty satunnaistettu plasebokontrolloitu tuplasokko tutkimus[1] testasi kannabidiolin vaikutusta kohtauksista kärsivien potilaiden hoidossa. Tulokset osoittivat CBD-ryhmän kokeneen kontrolliryhmää merkittävästi suuremman pudotuksen kohtausten määrissä plaseboryhmään verrattuna. 

The Journal of Psychopharmacologyn julkaisema kaksoissokkotutkimus[2] taas pureutui kannabidiolin vaikutukseen Parkinsonin taudin hoidossa. CBD-ryhmän elämänlaadun ja olon todettiin parantuneen merkittävästi verrokkiryhmään verrattaessa. 

Kolmas plasebokontrolloitu kaksoissokko tutkimus[3] tutki CBD-rikkaan kasviuutteen tehoa haavaisen paksusuolentulehduksen oireiden hoidossa. Tässäkin tapauksessa CBD-ryhmä koki tilanteensa parantuneen vertailuryhmää enemmän. 

Lisää tutkimusta tarvitaan

Vaikka näin huolella suunnitellut tutkimukset ovat toistaiseksi harvassa CBD:n osalta, on lähitulevaisuudessa odotettavissa lisää aiheeseen paneutuvia tutkimuksia. Näiden tutkimusten kautta voimme hahmottaa CBD:n todennettavia vaikutuksia plaseboon verrattuna. Nykytiedon valossa odotettavissa on kouriintuntuvia johtopäätöksiä.

Lähteet

[1] Thiele, E. A., Marsh, E. D., French, J. A., Mazurkiewicz-Beldzinska, M., Benbadis, S. R., Joshi, C., Lyons, P. D., Taylor, A., Roberts, C., & Sommerville, K. (2018, March 17). Cannabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673618301363 [Lähde]

[2] Chagas, M. H., Zuardi, A. W., Tumas, V., Pena-Pereira, M. A., Sobreira, E. T., Bergamaschi, M. M., dos Santos, A. C., Teixeira, A. L., Hallak, J., & Crippa, J. A. (2014, September 18). Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson’s disease: An exploratory double-blind trial. SAGE Journals. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881114550355 [Lähde]

[3] Irving, P. M., Iqbal, T., Nwokolo, C., Subramanian, S., Bloom, S., Prasad, N., Hart, A., Murray, C., Lindsay, J. O., Taylor, A., Barron, R., & Wright, S. (2018, March 10). A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group, Pilot Study of Cannabidiol-rich Botanical Extract in the Symptomatic Treatment of Ulcerative Colitis. Inflammatory Bowel Diseases. https://academic.oup.com/ibdjournal/article/24/4/714/4925788 [Lähde]

Lähteet

[1] Thiele, E. A., Marsh, E. D., French, J. A., Mazurkiewicz-Beldzinska, M., Benbadis, S. R., Joshi, C., Lyons, P. D., Taylor, A., Roberts, C., & Sommerville, K. (2018, March 17). Cannabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673618301363 [Lähde]

[2] Chagas, M. H., Zuardi, A. W., Tumas, V., Pena-Pereira, M. A., Sobreira, E. T., Bergamaschi, M. M., dos Santos, A. C., Teixeira, A. L., Hallak, J., & Crippa, J. A. (2014, September 18). Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson’s disease: An exploratory double-blind trial. SAGE Journals. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881114550355 [Lähde]

[3] Irving, P. M., Iqbal, T., Nwokolo, C., Subramanian, S., Bloom, S., Prasad, N., Hart, A., Murray, C., Lindsay, J. O., Taylor, A., Barron, R., & Wright, S. (2018, March 10). A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group, Pilot Study of Cannabidiol-rich Botanical Extract in the Symptomatic Treatment of Ulcerative Colitis. Inflammatory Bowel Diseases. https://academic.oup.com/ibdjournal/article/24/4/714/4925788 [Lähde]

Tuotehaku