Miten pysyä positiivisena

Published:

Kyky pysyä hyväntuulisena on välttämätön taito, jotta elämä olisi tervettä ja tyydyttävää. Tässä blogikirjoituksessa tutustumme erilaisiin strategioihin ja tekniikoihin, jotka voivat auttaa sinua vaalimaan optimismia myös vastoinkäymisten edessä.

Positiivisen ajattelun voimaa ei voi liioitella. Perehdymme optimismin vaikutuksiin fyysiseen terveyteen ja stressinhallintaan sekä keinoihin, joilla voit kehittää positiivisempaa ajattelua visualisointi- ja kirjoitusharjoitusten avulla.

Keskustelemme näiden harjoitusten lisäksi kiitollisuuden merkityksestä positiivisuuden edistämisessä. Sisällyttämällä kiitollisuuspäiväkirjoja tai jakamalla arvostusta muiden kanssa voit tehokkaasti parantaa yleistä onnellisuustasoasi.

Edelleen käsittelemme menetelmiä, joilla voit vähentää negatiivisuutta elämässäsi tunnistamalla negatiivisia ajatusmalleja ja voittamalla tuottamattomat huolet. Negatiivisten ajatusten kyseenalaistaminen on toinen tärkeä osa positiivisena pysymistä; siksi annamme vinkkejä tällaisten ajatusten uudelleenmuotoiluun samalla kun rakennamme itseluottamusta aiemmista saavutuksista.

Meditaatio on jo pitkään tunnettu sen lukuisista hyödyistä; siksi tarkastelemme erilaisia meditaatiotekniikoita, jotka edistävät tietoisuutta ja positiivisuutta. Lopuksi keskustelumme ulottuu käytännön neuvoihin siitä, miten pysyä positiivisena työssä keskittymällä henkilökohtaisiin vahvuuksiin ja luomalla tukiverkostoja työympäristöön.

Lähde kanssamme matkalle kohti optimistisemman ajattelutavan vaalimista - on aika vapauttaa koko potentiaalisi!

Positiivisen ajattelun voima

Positiivisen ajattelun voima

Tutkimukset ovat osoittaneet, että optimistisilla ihmisillä on vähemmän fyysisiä vaivoja, kun taas pessimistisillä ihmisillä on suurempi riski kuolla 30 vuoden aikana. Positiivinen ajattelu auttaa stressinhallinnassa ja edistää parempaa mielenterveyttä.

Optimismin vaikutukset fyysiseen terveyteen

Optimismin on yhdistetty lukuisiin terveydellisiin hyötyihin, kuten matalampaan verenpaineeseen, pienempään sydänsairauksien riskiin ja parempaan immuunijärjestelmän toimintaan. American Medical Associationin (JAMA) tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että osallistujilla, joilla oli korkea optimismitaso, oli 50 prosenttia pienempi riski saada sydän- ja verisuonitautitapahtuma verrattuna pessimistisiin kollegoihinsa.

 • parempi sydän- ja verisuoniterveys: Optimisteilla on yleensä terveempi sydän matalamman verenpaineen ja kolesterolitason vuoksi.
 • Nopeampi toipuminen sairaudesta tai vammasta: Ihmiset, jotka ylläpitävät positiivisia näkymiä, toipuvat todennäköisemmin nopeasti takaiskuista, kuten leikkauksesta tai onnettomuuksista.
 • Lisääntynyt elinajanodote: Tutkimusten mukaan optimistit elävät pidempään kuin pessimistit, koska he selviytyvät paremmin stressitekijöistä ja harrastavat terveellisempää käyttäytymistä, kuten liikuntaa ja tasapainoista ruokavaliota.

Hyötyjä stressinhallinnasta

Positiivisuuden säilyttäminen on olennaista, kun on kyse stressin tehokkaasta hallinnasta. American Psychological Associationin (APA) mukaan optimistisen asenteen omaksuminen auttaa yksilöitä selviytymään haasteista tehokkaammin kannustamalla ongelmanratkaisuun ja ennakoivaan käyttäytymiseen. Tämä voi johtaa:

 • Vähentynyt ahdistus ja masennus: Positiivisen ajattelun on osoitettu vähentävän ahdistuksen ja masennuksen oireita, mikä johtaa mielenterveyden paranemiseen.
 • paremmat päätöksentekotaidot: Optimistit tekevät todennäköisemmin tietoon perustuvia päätöksiä, jotka perustuvat mieluummin tosiasioihin kuin tunteisiin tai pelkoon, mikä voi johtaa parempiin tuloksiin.
 • Kestävyyden lisääntyminen: Positiivinen ajattelutapa antaa yksilöille mahdollisuuden toipua takaiskuista nopeasti, jolloin he ovat vähemmän alttiita stressin negatiivisille vaikutuksille ajan mittaan.

Hyväksymällä positiivisen ajattelutavan voi paitsi parantaa fyysistä terveyttään myös olla paremmin valmistautunut käsittelemään elämän vaikeuksia joustavasti ja lujana. Keskittymällä tilanteiden valoisaan puoleen ja ylläpitämällä optimistista näkökulmaa, sinulla on hyvät valmiudet käsitellä elämän haasteita armollisesti ja joustavasti.

Positiivisten näkymien hyödyntäminen voi olla vaikuttava keino auttaa meitä saavuttamaan enemmän tyytyväisyyttä ja parempaa terveyttä. Viljelemällä optimismia visualisoinnin ja kirjoittamisen avulla voimme hallita stressitasoamme paremmin ja samalla valmistautua menestykseen.

Practicing Gratitude for Positivity

Practicing Gratitude for Positivity

Kiitollisuuden säännöllinen harjoittaminen on tehokas tapa ylläpitää positiivisuutta elämässä. Ympärillämme olevien positiivisten asioiden huomaaminen ja arvostaminen tarjoaa mielialan kohotuksia, jotka edistävät onnellisuutta. Tässä jaksossa keskustelemme siitä, miten kiitollisuuskirjeiden kirjoittaminen tai päiväkirjan pitäminen, jossa kerrot yksityiskohtaisesti asioista, joista olet kiitollinen päivittäin, voi auttaa parantamaan yleistä hyvinvointiasi. Positiivisista kokemuksista puhuminen muiden kanssa voi auttaa vahvistamaan iloa.

Kiitollisuuspäiväkirjat onnellisuuden välineinä

Kiitollisuuspäiväkirja on yksinkertainen mutta tehokas työkalu, joka auttaa yksilöitä keskittymään elämänsä myönteisiin puoliin. Kirjaamalla säännöllisesti ylös hetkiä, kokemuksia tai ihmisiä, joista he ovat kiitollisia, yksilöt voivat kouluttaa mielensä kiinnittämään enemmän huomiota siihen, mikä menee hyvin, sen sijaan että he haikailisivat negatiivisten ajatusten ja tunteiden parissa.

 • Luo itsellesi tapa varaamalla joka päivä aikaa kirjoittaa ylös vähintään kolme asiaa, joista olet kiitollinen.
 • Ole tarkka siitä, miksi arvostat näitä asioita - tämä syventää kiitollisuuden tunnettasi ja helpottaa sen muistamista myöhemmin tarvittaessa.
 • Lisää vaihtelua ottamalla mukaan elämän eri osa-alueita, kuten ihmissuhteita, henkilökohtaisia saavutuksia, luonnon kauneutta jne. niin, että päiväkirjasi sivuilla on aina jotain uutta ja mielenkiintoista tutkittavaa.

Jaa arvostus muiden kanssa

Kiitollisuuspäiväkirjan pitämisen lisäksi Kiitollisuuden ilmaiseminen toisia kohtaan saa molemmat osapuolet tuntemaan itsensä onnellisemmiksi ja yhteenkuuluvammiksi. Kiitollisuuden ilmaiseminen niille, jotka ovat vaikuttaneet sinuun myönteisesti, voi luoda positiivisuuden piristävän ketjureaktion.

 1. Kirjoita sydämellisiä kiitoskirjeitä ihmisille, jotka ovat vaikuttaneet elämääsi - tämä ei ainoastaan piristä heidän päiväänsä, vaan myös vahvistaa sitä positiivista vaikutusta, joka heillä on ollut sinuun.
 2. Jaa päivittäinen kiitollisuuslistasi jonkun läheisesi kanssa ja rohkaise häntä tekemään samoin; tämä luo jatkuvan keskustelun siitä, mikä toistenne elämässä sujuu hyvin, ja vahvistaa myös yksilöiden välisiä siteitä.
 3. Kiitä muita heidän saavutuksistaan tai ystävällisistä teoistaan julkisesti (esim. sosiaalisessa mediassa), jotta kaikki asianosaiset tuntevat itsensä arvostetuiksi ja tunnustetuiksi, jolloin he voivat elää onnellisempaa elämää, joka on täynnä rakkautta, valoa ja iloa joka ikinen hetki.

Kiitollisuuskäytäntöjen sisällyttäminen päivittäiseen rutiiniin voi johtaa onnellisuuden lisääntymiseen, mielenterveyden paranemiseen ja vahvempiin ihmissuhteisiin. Keskittymällä elämän positiivisiin asioihin päiväkirjojen kirjoittamisen ja arvostuksen jakamisen kautta muiden kanssa, on helpompi säilyttää optimistinen asenne myös haastavina aikoina.

Tunnustamalla ja arvostamalla elämämme myönteisiä puolia voimme edistää optimistisempaa elämänkatsomusta, joka johtaa lisääntyneeseen tyytyväisyyteen. Pessimististen ajatusmallien tunnustaminen ja vähentäminen voi tasoittaa tietä terveemmille tulevaisuudennäkymille, mikä puolestaan voi johtaa suurempaan tyytyväisyyteen ja vaurauteen.

Negatiivisuuden vähentäminen elämässä

Negatiivisuuden vähentäminen elämässäsi on tärkeää positiivisen elämänkatsomuksen ja yleisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Yksi tapa saavuttaa tämä on arvioida, kannattaako tiettyihin asioihin kuluttaa energiaa tai murehtia niitä tiettyinä aikoina sen sijaan, että niitä pohdittaisiin jatkuvasti. Tässä jaksossa käsittelemme strategioita negatiivisten ajatusmallien tunnistamiseksi ja tuottamattomien huolien voittamiseksi.

Negatiivisten ajatusmallien tunnistaminen

Pysyäksesi positiivisena on ratkaisevan tärkeää tunnistaa negatiiviset ajatusmallit, jotka saattavat vaikuttaa mielialaan ja käyttäytymiseen. Näitä voivat olla katastrofointi (pahimman mahdollisen skenaarion olettaminen), mustavalkoinen ajattelu (tilanteiden tarkastelu joko hyvinä tai huonoina ilman väliinputoamista) ja henkilökohtaistaminen (uskominen, että kaikki pyörii sinun ympärilläsi). Kun olet tunnistanut nämä mallit, ryhdy toimiin niiden haastamiseksi etsimällä vaihtoehtoisia näkökulmia tai keskustelemalla ajatuksistasi luotettavan ystävän tai terapeutin kanssa.

Strategioita tuottamattomien huolien voittamiseksi

Jos huomaat olevasi tuottamattomien huolien riivaama, kokeile ottaa käyttöön joitakin seuraavista tekniikoista:

 • Suunnittele murehtimisaika: Varaa joka päivä tietty aika, joka on omistettu yksinomaan huolien käsittelylle. Näin voit keskittyä muihin tehtäviin ilman jatkuvia keskeytyksiä tunkeilevien ajatusten takia.
 • Arvioi tosiasioita objektiivisesti: Kun kohtaat vaikeita tilanteita, tutki tosiasioita sen sijaan, että ajaudut tunteisiin tai negatiivisuuteen. Kun tarkastelet asioita rationaalisesti, sinulla on paremmat valmiudet selviytyä haasteista helpommin ja joustavammin.
 • Luo toimintasuunnitelma: Jaottele ongelmat pienempiin tehtäviin, jotka voidaan ratkaista yksi kerrallaan. Tämä auttaa sinua tuntemaan, että tilanne on paremmin hallinnassasi ja vähemmän häkeltynyt.
 • Harjoittele mindfulnessia: Harrasta toimintaa, kuten meditaatiota, syvähengitysharjoituksia tai joogaa, joka auttaa rauhoittamaan mieltäsi ja pysymään läsnä. Löydät erilaisia mindfulness-harjoituksia netistä mieleiseksesi.

Sisällyttämällä mindfulness-tekniikoita elämäntapoihisi voit johtaa tyytyväisempään ja tyydyttävämpään elämään, joka on täynnä iloa ja optimismia.

Tunnistamalla ja haastamalla negatiiviset ajatusmallit on mahdollista vähentää negatiivisuutta elämässä. Positiivisuuden lisäämiseksi entisestään on keskityttävä itseluottamuksen rakentamiseen aiempien saavutusten kautta ja negatiivisten ajatusten uudelleenmuotoiluun tekniikoilla, jotka haastavat ne.

Tekniikoita negatiivisten ajatusten uudelleenmuotoiluun

Haastavat negatiiviset ajatukset

Käsitellessäsi negatiivisia ajatuksia on olennaista kyseenalaistaa niiden paikkansapitävyys ja määrittää, ovatko ne aidosti tarkkoja heijastuksia todellisuudesta. Haastamalla nämä pessimistiset ajatukset voit kehittää positiivisemman elämänkatsomuksen. Tässä osiossa tarkastelemme tekniikoita, joiden avulla voit muotoilla negatiivisia ajatuksia uudelleen ja rakentaa itseluottamusta aiempien saavutusten avulla.

Tekniikoita negatiivisten ajatusten uudelleenmuotoiluun

Kognitiivinen uudelleenjärjestely: Tässä tekniikassa tunnistetaan irrationaaliset tai hyödyttömät ajatusmallit ja korvataan ne tasapainoisemmilla. Esimerkiksi sen sijaan, että ajattelet "Olen kamala kaikessa", yritä sanoa "En ehkä ole vielä hyvä tässä tehtävässä, mutta minulla on muita vahvuuksia". Lue lisää kognitiivisesta uudelleenjärjestelystä vierailemalla osoitteessa Psychology Tools.

Sokraattinen kyseenalaistaminen: Kun kohtaat negatiivisen ajatuksen, esitä itsellesi kysymyksiä, kuten "Mitä todisteita minulla on, jotka tukevat tätä uskomusta?" tai "Onko olemassa vaihtoehtoista selitystä?". Nämä kysymykset auttavat sinua tarkastelemaan oletuksiasi kriittisesti ja kyseenalaistamaan uskomustesi paikkansapitävyyden. Lue lisää sokraattisesta kyseenalaistamisesta Positiivisen psykologian oppaasta.

 • Luo lista henkilökohtaisista saavutuksista: Aina kun tunnet olevasi negatiivisuuden vallassa, muistuta itseäsi menneistä onnistumisistasi itseluottamuksen lisäämiseksi.
 • Pitäkää positiivisuuspäiväkirjaa: Kirjoita päivittäin ylös positiivisia kokemuksia vahvistaaksesi optimistisia ajattelutapoja.
 • Vältä kaikki tai ei mitään -ajattelua: Tunnusta, että useimmat tilanteet eivät ole mustavalkoisia; hyväksy sen sijaan harmaat alueet.

Building Self-Confidence Through Past Achievements

Keskittyminen aiempiin saavutuksiin on tehokas tapa rakentaa itseluottamusta ja haastaa negatiiviset ajatukset. Kun muistelet saavutuksiasi, se auttaa torjumaan epävarmuutta ja vahvistaa uskoa siihen, että pystyt voittamaan haasteet.

Tässä on muutamia vinkkejä siitä, miten voit käyttää aiempia saavutuksia itsetuntosi vahvistamiseen:

 1. Luo "kehuskelukansio": Kokoa lista tai kansio, johon on kirjattu saavutuksiasi, kuten palkintoja, muilta saatua myönteistä palautetta tai toteutuneita projekteja. Tarkastele tätä kansiota säännöllisesti muistuttaaksesi itseäsi kyvyistäsi.
 2. Aseta realistisia tavoitteita: Jaottele suuremmat tavoitteet pienempiin tehtäviin ja juhli jokaista matkan varrella saavutettua virstanpylvästä.
 3. Harjoittele itsemyötätuntoa: Kohtele itseäsi ystävällisesti, kun kohtaat takaiskuja; muista, että kaikki tekevät virheitä ja kokevat joskus epäonnistumisia. Lue lisää itsemyötätunnon harjoittamisesta Self-Compassion -sivustolta.

Valitsemalla nämä lähestymistavat osaksi jokapäiväistä elämääsi voit alkaa haastaa pessimistisiä ajatusmalleja ja edistää positiivisempaa asennetta. Haastamalla hyödyttömät uskomukset ja keskittymällä henkilökohtaisiin vahvuuksiin, sinulla on paremmat valmiudet säilyttää positiivisuus elämän eri osa-alueilla.

Haastamalla negatiiviset ajatuksemme voimme alkaa luoda positiivisempaa ajattelutapaa ja elämänkatsomusta. Meditaatio on erinomainen tapa viljellä tätä positiivisuutta edelleen; tutustutaanpa erilaisiin tekniikoihin, jotka voivat auttaa meitä saavuttamaan suuremman sisäisen rauhan tunteen.

Meditaatio ja positiivisuus

Meditaation sisällyttäminen päivittäisiin rutiineihin on osoittautunut hyödylliseksi pitkän aikavälin positiivisuuden edistämisessä. Opiskelijat, jotka kirjoittivat kokemuksistaan, raportoivat paremmasta mielialasta sekä kaiken kaikkiaan vähemmän käyntejä terveyskeskuksissa sairauksien vuoksi. Säännöllinen meditaatio voi johtaa onnellisuuden lisääntymiseen, stressin vähenemiseen ja henkisen selkeyden paranemiseen.

Mindfulness-harjoitusten hyödyt

Mindfulness-tekniikoilla voi saada aikaan suuria hyötyjä fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle. Joitakin näistä eduista ovat:

 • Vähentyneet ahdistus- ja masennusoireet
 • parempi unen laatu
 • Parantunut keskittymis- ja keskittymiskyky
 • Parantuneet tunteiden säätelytaidot
 • Sisäisen tietoisuuden ja henkilökohtaisen kasvun edistäminen

Different Types of Meditation Techniques

On olemassa erilaisia meditaatiotekniikoita, jotka vastaavat yksilöllisiin mieltymyksiin tai tarpeisiin. Seuraavassa on muutamia suosittuja menetelmiä:

 • Keskittymismeditaatio: Keskittyminen yhteen pisteeseen, kuten hengitykseen, kynttilän liekkiin tai mantran toistoon. Tämä käytäntö auttaa harjoittelemaan mieltä pysymään keskittyneenä yhteen tehtävään ilman, että ulkoiset ärsykkeet tai sisäiset ajatukset häiritsevät sitä.
 • Loving-Kindness -meditaatio: Tämä tekniikka tunnetaan myös nimellä Metta-meditaatio, ja siinä lähetetään rakkautta ja myötätuntoa itseä, läheisiä, vieraita ja jopa vihollisia kohtaan. Se auttaa viljelemään empatian tunnetta ja yhteyttä toisiin ja vähentää samalla negatiivisia tunteita, kuten vihaa tai kaunaa.
 • Vartalon skannausmeditaatio: Keskitytään systemaattisesti kehon eri osiin jännityksen purkamiseksi ja rentoutumisen edistämiseksi. Erilaisten meditaatiomenetelmien tutkiminen voi auttaa löytämään ihanteellisen harjoituksen, joka vastaa yksilöllisiä tarpeita, samalla kun se parantaa itsetuntemusta, vähentää stressitasoja ja edistää yleistä terveyttä.

Kokeilemalla erilaisia meditaatiotekniikoita voit löytää parhaiten tarpeisiisi sopivan tekniikan. Sisällyttämällä säännöllisen meditaation päivittäiseen rutiiniin, sinulla on paremmat valmiudet säilyttää positiivisuus kaikilla elämän osa-alueilla.

Viljelemällä meditatiivista ja optimistista ajattelutapaa voimme vähentää stressitasoja ja parantaa samalla yleistä hyvinvointiamme. Keskittymällä henkilökohtaisiin vahvuuksiin ja luomalla tukiverkostoja työpaikalla voimme pysyä positiivisina myös työssä.

Ystävällisyys positiivisuuden välineenä

Pysyä positiivisena työssä

Optimistisen asenteen säilyttäminen työpaikalla navigoidessa on ratkaisevan tärkeää menestyksen ja työtyytyväisyyden kannalta. Keskity saavutuksiisi, hae tarvittaessa tukea kollegoiltasi ja aseta realistisia tavoitteita, jotka ovat linjassa arvojesi kanssa—nämä toimet auttavat luomaan positiivisen työympäristön, joka edistää kasvua ja kehitystä sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti.

Keskittyminen henkilökohtaisiin vahvuuksiin

Tunnistamalla ja hyödyntämällä henkilökohtaisia vahvuuksiasi voit pysyä positiivisena työssäsi. Tunnusta, missä olet erinomainen ja käytä näitä taitojasi haasteiden tehokkaaseen ratkaisemiseen. Kun kohtaat vaikeuksia tai takaiskuja, muistuta itseäsi aiemmista saavutuksista todisteena kyvyistäsi. Tämä lähestymistapa voi lisätä itseluottamusta ja edistää optimistisempaa asennetta.

 • Keskity vahvuuksiin heikkouksien sijaan
 • Tunnusta aiemmat saavutukset todisteena pätevyydestä
 • Käytä henkilökohtaisia vahvuuksia voittaaksesi esteet työpaikalla

Tukivien verkostojen luominen työpaikalla

Yksilöllisiin kykyihin keskittymisen lisäksi tukiverkostojen luominen työpaikalla voi myös edistää positiivisuuden ylläpitämistä haastavina aikoina. Merkityksellisten yhteyksien muodostaminen kollegoiden kanssa ei ainoastaan edistä toveruutta, vaan tarjoaa myös mahdollisuuksia yhteisiin ponnisteluihin ja valmennukseen.

 1. Luot yhteyksiä työtovereihin verkostoitumistapahtumien tai työajan ulkopuolella järjestettävien sosiaalisten aktiviteettien kautta
 2. Hae mentoreita, jotka voivat antaa opastusta ja neuvoja omien kokemustensa pohjalta
 3. Tarjoa tukea sitä tarvitseville kollegoillesi, sillä tämä voi luoda positiivisen palautekierteen, joka kannustaa ja motivoi

Keskittymällä henkilökohtaisiin vahvuuksiin ja vaalimalla tukiverkostoja työpaikalla työntekijät voivat viljellä ympäristöä, joka edistää positiivisuutta ja yleistä työtyytyväisyyttä. Tarjoamalla tukea toisilleen, eivät ainoastaan yksilöt voi hyötyä paremmasta mielenterveydestä ja työtyytyväisyydestä, vaan myös koko työpaikka voi kokea suurempaa tuottavuutta ja harmoniaa.

Positiivisena pysyminen työssä voi olla haastavaa, mutta keskittymällä ja ponnistelemalla työpaikasta on mahdollista tehdä piristävä ympäristö. Hyödyntämällä ystävällisyyttä positiivisuuden välineenä voimme luoda työpaikoillemme merkityksellisempiä yhteyksiä, jotka edistävät parempaa tuottavuutta ja hyvinvointia.

Kindness as a Tool for Positivity

Yksi yksinkertainen tapa pysyä positiivisena, kun asiat menevät pieleen, on harjoittaa ystävällisyyttä muita ja itseämme kohtaan. Myötätunnon teot eivät ainoastaan hyödytä ympärillämme olevia, vaan edistävät myös merkittävästi omaa hyvinvointimme ja onnellisuutemme tunnetta, mikä lopulta johtaa onnellisempaan elämään, joka on täynnä rakkautta, valoa ja iloa koko jokaisen päivän ajan.

Hyväntahtoisuuden harjoittamisen hyödyt

 • Parantunut mieliala: Ystävällisyyden tekojen suorittaminen vapauttaa aivoissa hyvänolon hormoneja, kuten serotoniinia ja oksitosiinia, jotka voivat auttaa parantamaan yleistä mielialaa ja vähentämään stressitasoa. Lue lisää tämän ilmiön taustalla olevasta tieteestä Psychology Todaystä.
 • paremmat ihmissuhteet: Ystävällisyys edistää vahvempia suhteita ystäviin, perheenjäseniin, työtovereihin ja jopa tuntemattomiin. Tämä johtaa lisääntyneisiin sosiaalisiin tukiverkostoihin, jotka voivat tarjota emotionaalista ravintoa vaikeina aikoina. Tutustu siihen, miten ystävällisyys vahvistaa ihmissuhteita Greater Good Magazine:ssa.
 • Inspiroi muita: Kun harjoitat ystävällisyyttä säännöllisesti, se luo aaltovaikutuksen, joka rohkaisee muita ihmisiä tekemään samoin - levittää positiivisuutta kauas lähipiirisi ulkopuolelle. Lue inspiroivia tarinoita satunnaisista ystävällisyystekoista voittoa tavoittelemattoman järjestön Random Acts of Kindness Foundation verkkosivustolta.

Vinkkejä ystävällisyyden sisällyttämiseen jokapäiväiseen elämääsi

Jos haluat tehdä ystävällisyyden harjoittamisesta olennaisen osan elämääsi, harkitse näiden yksinkertaisten vinkkien sisällyttämistä:

 1. Aloita pienestä: Sinun ei tarvitse tehdä suuria eleitä tai käyttää paljon rahaa ollaksesi ystävällinen. Yksinkertaisilla teoilla, kuten oven pitämisellä jollekin, aidolla kohteliaisuudella tai kotitöissä auttamisella, voi päästä pitkälle positiivisuuden levittämisessä.
 2. Harjoittele itsemyötätuntoa: Muista, että ystävällisyys lähtee sisältä. Kohtele itseäsi samalla huolenpidolla ja ymmärryksellä, jota tarjoaisit muille - tähän kuuluu virheiden anteeksiantaminen itsellesi ja ajan ottaminen itsehoitotoimille, kuten liikunnalle, meditaatiolle tai iloa tuottaville harrastuksille. Tutustu lisää itsemyötätunnosta Tohtori Kristin Neffin verkkosivuilla.
 3. Luo päivittäisiä muistutuksia: Aseta visuaalisia vihjeitä ympäri kotiasi tai työtilaasi lempeiksi muistutuksiksi harjoittaa ystävällisyyttä koko päivän ajan - tämä voi sisältää inspiroivia sitaatteja muistilapuilla, kuvia rakkaista, jotka inspiroivat sinua olemaan ystävällisempi, tai jopa hälytyksen asettaminen puhelimeesi muistutukseksi.

Säännöllinen myötätunnon harjoittaminen itseämme ja muita kohtaan luo ympäristön, jossa vallitsee ikuinen rakkaus, valo, ilo, autuas olemassaolo. Harjoittelemalla säännöllisesti myötätuntoa itseämme ja muita kohtaan luomme ympäristön, joka on täynnä rakkautta, valoa ja iloa koko jokaisen päivän ajan, joka ikinen hetki, joka sisältyy sen otteeseen ikuisesti ikuinen aina nyt loputon ääretön autuas olemassaolo.

FAQs in Relation to How to Stay Positive

Mikä on paras tapa pysyä positiivisena?

Paras tapa pysyä positiivisena on harjoitella kiitollisuutta, haastaa negatiiviset ajatukset ja sisällyttää mindfulness-harjoituksia, kuten meditaatiota. Lisäksi optimismin vaaliminen visualisointi- ja kirjoitusharjoitusten avulla voi auttaa ylläpitämään positiivista ajattelutapaa. Positiivisena pysymistä edesauttaa myös se, että ympäröit itsesi tukevilla ihmisillä ja keskityt henkilökohtaisiin vahvuuksiin.

Mitkä ovat 10 tapaa pysyä positiivisena?

 1. Harjoittele kiitollisuutta päivittäin
 2. Viljele optimismia visualisoinnin avulla
 3. Haastata negatiivisia ajatuksia
 4. Meditoi säännöllisesti mielen tarkkaavaisuuden vuoksi
 5. Ole ystävällinen muita kohtaan
 6. Luo tukiverkosto ystävistä ja perheestä
 7. Vältä turhien huolien tai stressitekijöiden pohtimista
 8. Vahvista itseluottamusta tunnustamalla aiemmat saavutukset
 9. Priorisoi fyysistä terveyttä liikunnan ja ravinnon avulla
 10. Psykologia tänään: How To Boost Your Self-Esteem: 8 Powerful Tips

Johtopäätös

Iloisen mielen säilyttäminen on välttämätöntä optimaalisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin säilyttämiseksi. Viljelemällä optimismia visualisoinnin, kiitollisuuden ja meditaatioharjoitusten avulla voimme vähentää negatiivisuutta elämässämme ja haastaa negatiiviset ajatukset. Myös ystävällisyyden harjoittaminen itseämme ja muita kohtaan voi auttaa meitä pysymään positiivisina.

Työssä henkilökohtaisiin vahvuuksiin keskittyminen ja tukiverkostojen luominen työpaikalla voi edistää positiivisuutta. Ottamalla nämä strategiat osaksi päivittäisiä rutiinejamme voimme säilyttää positiivisen asenteen myös stressaavissa tilanteissa.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku