CBD:n mahdolliset sivuvaikutukset

Aiheuttaako CBD sivuvaikutuksia?

CBD on erittäin suosittu ravitsemuksellinen lisäravinne, joka tuo käyttäjilleen monia hyödyllisiä farmakologisia vaikutuksia. Kannabinoidiksi luokiteltu yhdiste on peräisin kannabiskasvista, mutta ei aiheuta päihtymystilaa. CBD:llä on hyvä terveysprofiili ihmisten käytössä ja se on suurimmaksi osaksi hyvin siedetty. Se ei myöskään anna viitteitä vaikutuksista, jotka osoittavat mahdollisuutta väärinkäyttöön tai fyysiseen riippuvuuteen. Tutkimus osoittaa, että kannabinoidi saa aikaan vain vähän tai ei lainkaan vaikutuksia fysiologisiin muuttujiin, kuten sydämen sykkeeseen, verenpaineeseen ja kehon lämpötilaan. Joitain tutkimustuloksia kuitenkin on kyseenalaistettu, kuten pian näemme.

CBD:n sivuvaikutukset

Kuten kaikki vitamiinit, mineraalit ja yrittlisäravinteet, myös CBD aiheuttaa joitain sivuvaikutuksia. Kaikki aineet voivat vaikuttaa eri ihmisiin monin eri tavoin. Ennen kuin alat nauttia CBD:tä osana päivittäistä rutiiniasi, on tärkeää olla tietoinen mahdollisista sivuvaikutuksista. Suosittelemme keskustelemaan CBD:n käytöstä lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa etukäteen varmistaaksesi sen olevan oikea päätös sinulle.

Saatat huomata suun kuivumista nautittuasi CBD:tä

CBD:llä on potentiaali aiheuttaa suun kuivumista, jopa silloin, kun käyttämistavalla ei ole mitään tekemistä polttamisen tai vaporisaattorin käyttämisen kanssa. Itse asiassa, CBD aiheuttaa suun kuivumista vuorovaikuttamalla endokannabinoidijärjestelmän kanssa. CBD vaikuttaa sylkirauhasten kannabinoidireseptoreihin vähentäen syljen eritystä, mikä johtaa suun kuivumiseen. Vaikka tämä voikin tuntua epämukavalta, korjaantuu vaiva helposti pitämällä pullollinen vettä tai mehua lähellä CBD:tä nautittuasi.

Aiheuttaako CBD sivuvaikutuksia?

CBD:llä on potentiaali alentaa verenpainetta

Muistat varmaan juuri lukeneesi yltä, ettei CBD:llä ole vaikutusta verenpaineeseen. Tutkimukset osoittavat, että vaikka CBD ei aiheutakaan suuria ja pitkäkestoisia muutoksia verenpaineessa, voi se aiheuttaa sen väliaikaisen alentumisen. Useimpien ihmisten kohdalla tämä muutos jää täysin huomaamatta, mutta heille, joilla on tiettyjä terveysongelmia, voi jopa pieni verenpaineen laskeminen olla merkittävä asia.

CBD:n nauttiminen voi aiheuttaa pyörrytystä tai uneliaisuutta

Muihin CBD:n raportoituihin sivuvaikutuksiin lukeutuvat pyörrytys ja unisuus. Jotkut käyttäjät väittävät tuntevansa olonsa valppaammaksi ja pirteämmäksi annoksen nautittuaan, kun taas toiset tuntevat olonsa rentoutuneemmaksi ja uneliaammaksi. Jotkut käyttäjät voivat tuntea pyörrytystä, joka saattaa liittyä pieneen alenemaan verenpaineessa. Näiden mahdollisten sivuvaikutusten vuoksi on tärkeää, että käyttäjät aloittavat pienistä annoksista ja kasvattavat sitä asteittain huomattuaan ensin, kuinka CBD vaikuttaa heihin. Käy myös järkeen välttää ajamista tai raskaiden koneiden käyttämistä muutamalla ensimmäisellä kerralla nautittuaan CBD:tä.

CBD voi vuorovaikuttaa reseptilääkkeiden kanssa

Vuoden 2017 tutkielmassa todettiin, että CBD voi aiheuttaa eri sivuvaikutuksia, kun sitä nautitaan yhdessä tiettyjen farmaseuttisten lääkkeiden kanssa. Tämä johtuu siitä, että kannabinoidi vuorovaikuttaa lääkettä metaboloivien entsyymien kanssa, joihin kuuluu myös sytokromi P450 -perhe. Kun P450 metaboloi CBD:n, syrjäyttää se muut entsyymit ja estää niitä metaboloimasta muita lääkkeitä. Tämä voi johtaa siihen, että lääkkeet säilyvät kehossa pidemmän aikaa suurempina pitoisuuksina. Lääkkeitä syövien henkilöiden tulisi keskustella asiasta lääkärin kanssa ennen CBD:n käytön aloittamista. Jos haluat lisätietoa CBD:stä ja P450-entsyymistä, tutustu aiheesta kertovaan blogiimme.

CBD ja mahdolliset sivuvaikutukset – yhteenveto

Suurin osa nykyisestä tutkimuksesta CBD:n mahdollisiin sivuvaikutuksiin liittyen on saatu in vitro -tutkimuksista (solun ulkopuolella) ja eläinpohjaisista tutkimuksista. Lisää tutkimusta ihmisillä vaaditaan, jotta voidaan tehdä täsmällisiä päätelmiä CBD:n sivuvaikutuksista, erityisesti kiistellyillä aihealueilla, kuten niillä, jotka mainitsimme aiemmin. Cannabis and Cannabinoid Research -julkaisussa julkaistu tutkimus tarkastelee eläin- ja ihmistutkimusten tulosten vertaamisen ongelmaa. Ihmisille CBD on usein annosteltu suun tai hengityksen kautta. Jyrsijöille CBD annostellaan suun kautta tai injektioina.

Lisäksi ihmisten ja jyrsijöiden veren CBD-pitoisuudet eroavat suun kautta nautittuna. Vaikka lajien välille saavutettaisiinkin samat veren pitoisuudet, saattaa CBD:llä olla erilaisia biologisia vaikutuksia. Tähän mennessä CBD:n turvallisuusprofiili vaikuttaa korkealta, mutta perusteellisemmat ihmiskokeet ovat välttämättömiä.

Tuotehaku