Kuinka kauan CBD pysyy elimistössä? 

Kuinka kauan CBD pysyy elimistössä?

CBD kasvattaa suosiotaan. Yhä useampi käyttää CBD-lisäravinteita, joten montaa askarruttaa se, kuinka kauan CBD-tuotteet säilyvät kehoissamme nauttimisen jälkeen. Alla selitämme muun muassa sen, kuinka elimistö prosessoi CBD:tä ja mikä sen puoliintumisaika on.

Kuinka CBD toimii

CBD toimii pääosin vuorovaikuttamalla endokannabinoidijärjestelmän kanssa. Se on säätelevä järjestelmä, joka takaa kehon parhaan mahdollisen toiminnan. Toisin kuin muut kannabinoidit, ei CBD kiinnity endokannabinoidireseptoreihin suoraan. Sen sijaan se vuorovaikuttaa monien eri reseptoreiden kanssa ympäri kehoa saaden aikaan ainutlaatuiset vaikutuksensa.

CBD:tä voidaan nauttia monella eri tavalla ja annostelumenetelmä onkin tärkeä määräävä tekijä siinä, kuinka yhdiste lopulta metaboloituu. Jos nautit CBD:tä esimerkiksi suun kautta, täytyy sen kulkea ruoansulatuskanavan läpi. Kielen alle annosteltuna tai vaporisaattorin avulla sisäänhengitettynä voi CBD ohittaa ruoansulatusjärjestelmän ja vaikuttaa näin nopeammin.

Kun CBD on imeytynyt kehoon, kuljetetaan se maksaan, jossa se metaboloituu eri yhdisteiksi, joita solut pystyvät käyttämään hyödykseen. Tämän aineenvaihduntaprosessin suorittaa ryhmä entsyymejä, joka tunnetaan nimellä sytokromi P450. Ne suorittavat myös noin 60 % markkinoiden lääkkeiden metaboloinnista.

Maksasta CBD:n aineenvaihduntatuotteet kuljetetaan eri puolille kehoa, jossa ne voivat vuorovaikuttaa monien eri reseptoreiden kanssa.

Tutkimuksessa testataan CBD:n puoliintumisaikaa ihmisillä

Vuonna 1991 ryhmä tutkijoita farmasian laitokselta Arizonan yliopiston terveystieteiden keskuksesta testasi CBD:tä neljääntoista Huntingtonin tautia sairastaneeseen potilaaseen. Heille annettiin noin 700 mg CBD:tä päivässä kuuden viikon ajan. Huomaa, että nämä annokset ovat huomattavasti suuremmat, kuin standardi suositeltu annos.

Sitten tutkijat käyttivät määritysmenetelmää mitatakseen kvantitatiivisesti CBD:n pitoisuuden ja toimivuuden osallistujien kehoissa. Kuuden hoitoviikon aikana potilaiden plasmasta mitatut CBD-tasot vaihtelivat välillä 5,9–11,2 ng/ml. Viikko hoitojakson päätyttyä oli keskiarvoinen CBD:n veriplasmataso noin 1,5 ng/ml. Sen jälkeen CBD:tä tuskin enää pystyi havaitsemaan potilaiden veressä. Näiden tulosten perusteella tutkijat päättelivät CBD:n puoliintumisajan olevan 2–5 päivää.

Kuinka kauan CBD pysyy elimistössä?

Mikä on puoliintumisaika?

Puoliintumisaika on termi, jota käytetään kuvaamaan sitä aikaa, jonka yhdiste pysyy elimistössä. Se saadaan selville mittaamalla kyseisen yhdisteen aineenvaihduntatuotteet veriplasmasta. Keho joko poistaa lääkkeen aineenvaihduntatuotteet plasmasta tai ne siirretään toisentyyppiseen ruumiinnesteeseen.

Puoliintumisaika mitataan yleensä annostelemalla yksi annos yhdistettä ja sitten testaamalla veren plasma lääkkeen jäänteistä säännöllisin väliajoin. Lääkkeen määrä plasmassa yleensä kasvaa, kunnes saavuttaa huippunsa ja alkaa sitten vähetä. Puoliintumisaika viittaa siihen aikaan, jonka sisällä plasman lääkepitoisuus vähenee puoleen.

Mikä on CBD:n puoliintumisaika?

Valitettavasti CBD:n tarkka puoliintumisaika ei ole 100-prosenttisen yksikäsitteinen asia. Aiemmin mainitussa tutkimuksessa ehdotettiin esimerkiksi, että CBD:n puoliintumisaika olisi 2–5 päivää, mutta tässä tutkimuksessa käytettiin kuitenkin äärimmäisen korkeaa päiväannosta CBD:tä (700 mg, joka vastaa kokonaista 30 ml:n pullollista 2-prosenttista CBD-öljyä.

Toisen, Biomedical and Environmental Mass Spectrometry -julkaisussa vuonna 1986 julkaistun tutkimuksen mukaan CBD:n puoliintumisaika saattaa olla vain 18–35 tuntia riippuen annostelumetodista.

Tutkimuksessa oli mukana viisi nuorta miestä, joista kukin nauttivat noin 20 mg CBD:tä. Annostelutapoina oli suonensisäinen annostelu tai polttaminen. Annostelun jälkeen tutkijat tarkkailivat osallistujien veren plasmatasoja 72 tunnin ajan. Löydöstensä perusteella tutkijat päättelivät, että CBD:llä on noin 27–35 tunnin puoliintumisaika polttamalla ja 18–30 tunnin puoliintumisaika suonensisäisesti annosteltuna.

Mitkä seikat vaikuttavat CBD:n puoliintumisaikaan?

Aina, kun puhutaan minkä tahansa yhdisteen metaboloitumisesta, on tärkeää muistaa, että jokaisen kehot ovat erilaiset ja on monia eri tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kehosi kykyyn prosessoida yhdisteitä, kuten CBD:tä.

Näihin kuuluvat:

– Kehon paino
– Aineenvaihdunnan tehokkuus
– Annostelutapa
– Nautittu CBD:n määrä
– Käyttämäsi öljyn/lisäravinteen puhtaus ja vahvuus
– CBD:n biologinen hyötyosuus (voi vaihdella riippuen annostelutavan kulkureitistä)

Kuinka kauan CBD pysyy elimistössä – yhteenveto

CBD on hyvin ainutlaatuinen ja monimutkainen yhdiste, joka voi vaikuttaa kaikkiin meistä hieman eri tavalla. Valitettavasti tutkimuksissa ei ole vielä kyetty tunnistamaan kannabidiolin tarkkaa puoliintumisaikaa. Kahden yllä mainitun tutkimuksen perusteella voi CBD:n puoliintumisajan arvioida olevan 18–35 tuntia. Muut, tässä artikkelissa aiemmin mainitsemattomat tutkimukset viittaavat siihen, että yhden CBD-annoksen puoliintumisaika olisi noin 1–2 päivää.

Muista kuitenkin, että nämä ovat vain arvioita. Kuten mainitsimme aiemmin, voivat monet tekijät vaikuttaa siihen, kuinka keho prosessoi ja metaboloi yhdisteitä, kuten CBD:tä. Kunnes kannabidiolin puoliintumisajasta suoritetaan lisätutkimuksia, ovat nämä luvut toistaiseksi parhaita arvioitamme.

Tuotehaku