Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Kuinka pitkään CBD pysyy elimistössäsi

Kuinka pitkään CBD pysyy elimistössäsi

CBD:n suosio jatkaa nousuaan. CBD-lisäravinteiden käyttäjämäärien noustessa monet pohtivat, miten kauan CBD säilyy kehossa nauttimisen jälkeen. Tässä artikkelissa kertaamme miten keho prosessoi CBD:tä, mikä on aineen puoliintumisaika kehossa, sekä monta muuta kiinnostavaa yksityiskohtaa aiheesta.

Miten CBD toimii

CBD:n toimintamekanismi perustuu sen kykyyn vaikuttaa endokannabinoidijärjestelmänä tunnettuun kehon säätelyelimeen, jonka tehtävä on huolehtia kehon biologisesta tasapainosta. Toisin kuin muut kannabinoidit, ei CBD sitoudu suoraan endokannabinoidijärjestelmän reseptoripaikoille, vaan toimii sen sijaan taustalla uniikkeja vasteita tarjoten.

Tilanne on hieman monimutkaisempi, mikäli CBD:tä nautitaan useiden eri annostelureittien kautta. Tämä johtuu siitä, että CBD:n annostelutapa vaikuttaa olennaisesti sen hajoamiseen aineenvaihdunnan kautta, sen jakeluun ympäri kehoa ja tätä kautta myös sen vaikutuksiin.

Mikäli CBD:tä nautitaan syömällä, kulkee se ruoansulatuselimistön läpi ennen kuin se alkaa vaikuttaa. Jos CBD kuitenkin annostellaan tippoina kielen alta tai höyrytetään, ohittaa se ruoansulatuselimistöön liittyvän vaiheen ja siirtyy suoraan verenkiertoon toimien näin nopeammin.

Miten keho prosessoi CBD:tä?

Kun CBD on annosteltu ja imeytynyt, matkaa se maksaan, jossa se hajotetaan entsyymitoiminnan kautta osiksi, joita solut voivat hyödyntää. Tämä metabolinen reitti ja entsyymit ovat samoja, joiden kautta keho hajottaa noin 60 % markkinoilla olevista lääkeaineista.

Maksasta CBD:n aineenvaihduntatuotteet matkaavat ympäri kehoa, jossa ne ovat vuorovaikutuksessa kirjavan reseptorijoukon kanssa.

Ylläkuvattu kertoo siis CBD:n matkan kehossa periaatteellisella tasolla, mutta meitä kiinnostaa miten pitkään CBD:n aineenvaihduntatuotteiden ja reseptorien vuorovaikutus jatkuu nauttimisen jälkeen – eli kauanko CBD säilyy kehossa. Tämän tarkastelemiseksi meidän tulee ymmärtää ”puoliintumisajan” konsepti.

Mitä tarkoittaa puoliintumisaika?

Puoliintumisajalla on lääketieteellinen ja farmakologinen termi, jolla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu siihen, että kehoon joutuneen tai nautitun aineen määrä on puolittunut hajotustoiminnan seurauksena. Puoliintumisaikaa mitataan veriplasmasta mittaamalla siinä olevien tutkittavan aineen aineenvaihduntatuotteiden määrää. Plasmasta aineenvaihduntatuotteet joko poistetaan suodattamalla kehon toimesta tai ne siirtyvät muihin kehon nesteisiin.

Puoliintumisaikaa selvitetään tyypillisesti annostelemalla tutkittavalle yksi annos kohdeyhdistettä ja testaamalla sen jälkeen plasma ainejäämien osalta säännöllisin väliajoin. Tyypillisesti aineen pitoisuus lisääntyy aluksi, saavuttaa sitten huippunsa ja lähtee lopuksi laskemaan.

CBD:n puoliintumisaikaa koskevien tutkimusten perusteella tutkijat ovat määrittäneet miten kauan CBD viettää aikaansa kehossa ennen poistumistaan. Tätä ei ole mahdollista tutkia kotioloissa, mutta voimme vetää yleisen tason johtopäätöksiä tutkimustietoon nojaten.

Miten kauan CBD säilyy kehossa?

CBD:n tarkka puoliintumisaika ei ole täsmällisesti tiedossa, mutta luokaamme katse tutkimustietoon suurpiirteisen arvion tekemiseksi. Tutkimusaineistot antavat viitteitä[1] siitä, että CBD:n puoliintumisaika olisi noin 2–5 vuorokautta. Tämä arvio on peräisin tutkimuksesta, jossa CBD:tä annosteltiin Huntingtonin oireyhtymästä kärsiville potilaille. Potilaille annettiin päivittäin 700 milligramman annos CBD:tä 6 viikon ajan. On hyvä huomata, että 700 milligramman annos on paljon suurempi tyypillisesti CBD:tä käyttävien annoksiin verrattuna.

Toisessa tutkimuksessa[2] CBD:n puoliintumisaikaa arvioitiin yhden annostelukerran perusteella. Käytetyt annokset olivat 20 mg suonensisäisesti tai 18,8–19,4 mg polttamalla. Puoliintumisajaksi saatiin näillä annoksilla ja annostelumenetelmillä 18–30 tuntia ja 27–35 tuntia.

Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksiselitteinen, sillä puoliintumisaika vaihtelee henkilöiden välillä. CBD:n kehossa viettämä aika riippuu useista biologisista tekijöistä sekä annostelureitistä.

Yleissääntönä suorempi annostelutapa ja nopeampi imeytyminen tarkoittaa nopeammin väistyviä vaikutuksia. Tämä tarkoittaa, että oraalisesti nautitun CBD:n vaikutukset kestävät pidempään kuin kielen alle annostellun tai höyrystetyn CBD:n. Kyse on hienovaraisesta prosessista, joten sinulle sopivimman annostelureitin löytäminen vaatii erilaisten tapojen testaamista.

Kuinka pitkään CBD pysyy elimistössäsi

Mitkä tekijät vaikuttavat CBD:n puoliintumisaikaan?

Aina eri molekyylien aineenvaihdunnasta puhuttaessa on oleellista ymmärtää, että kaikkien kehot toimivat hieman eri tavalla ja useat biologiset tekijät vaikuttavat kehon kykyyn prosessoida CBD:n tapaisia komponentteja.

Näitä ovat esimerkiksi:

Kehon rasvaprosentti

CBD on rasvaliukoinen molekyyli, joten pieniä osia siitä saattaa varastoitua kehon rasvasoluihin. Jos rasvaprosenttisi on korkea, voi CBD:n hajoaminen ja poistuminen kehosta ottaa täten hieman enemmän aikaa.

• Aineenvaihdunnan nopeus

Aineenvaihduntamme on joukko kemiallisia prosesseja, joista yksi on ruoan muuntaminen energiaksi. Mitä nopeammin aineenvaihduntasi toimii, sen nopeammin aineet – kuten CBD – pilkotaan, prosessoidaan ja poistetaan kehosta.

• Annostelutapa

Annostelutapa ei vaikuta ainoastaan tehoon, vaan myös vaikutusten kestoon. Annostelutapa kulkee käsi kädessä biosaatavuuden kanssa. Nyrkkisääntönä paremman biosaatavuuden tarjoava annostelutapa johtaa myös molekyylin nopeampaan poistumiseen kehosta.

• Annostellun CBD:n määrä

Mitä enemmän CBD:tä nautit, sen pidempään sen prosessoinnissa kestää. Suurempien annosten kanssa on kuitenkin syytä olla varovainen, sillä ne saattavat aiheuttaa lieviä sivuvaikutuksia. Etsi siis itsellesi sopiva annostelutapa ja -määrä kokeilemalla.

• Käyttämäsi tuotteen puhtaus ja vahvuus

Vahvemman pitoisuuden omaavan CBD-lisän prosessoiminen maksassa kestää pidempään ja sen aktiiviset osat pysyvät näin ollen pidempään systeemissäsi.

Miten kauan CBD säilyy kehossa – yhteenveto

CBD on ainutlaatuinen ja monitahoinen yhdiste, joka vaikuttaa kaikkiin hieman eri tavalla. Tieteelliset tutkimukset eivät valitettavasti ole vielä kyenneet määrittämään kannabidiolin tarkkaa puoliintumisaikaa. CBD:n puoliintumisajan voidaan olettaa asettuvan 18–35 tunnin haarukkaan, mutta jotkut tutkimukset viittaavat jopa 5 vuorokauden puoliintumisaikaan.

Kaikki tässä artikkelissa esitellyt luvut ovat vain suuntaa antavia arvioita. CBD:n prosessoiminen on monimutkainen ja useista tekijöistä riippuva kokonaisuus. Ennen kuin uudemmat ja tarkemmat tutkimukset tuovat valoa aiheeseen, ovat tässä artikkelissa esittelemämme luvut paras arvio CBD:n kehossa viettämästä ajasta.

Lähteet

[1] Consroe, P., Kennedy, K., & Schram, K. (1991). Assay of plasma cannabidiol by capillary gas chromatography/ion trap mass spectroscopy following high-dose repeated daily oral administration in humans. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1666917/ [Lähde]

[2] Ohlsson, A., Lindgren, J. E., Andersson, S., Agurell, S., Gillespie, H., & Hollister, L. E. (1986). Single-dose kinetics of deuterium-labelled cannabidiol in man after smoking and intravenous administration. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2937482/ [Lähde]

Lähteet

[1] Consroe, P., Kennedy, K., & Schram, K. (1991). Assay of plasma cannabidiol by capillary gas chromatography/ion trap mass spectroscopy following high-dose repeated daily oral administration in humans. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1666917/ [Lähde]

[2] Ohlsson, A., Lindgren, J. E., Andersson, S., Agurell, S., Gillespie, H., & Hollister, L. E. (1986). Single-dose kinetics of deuterium-labelled cannabidiol in man after smoking and intravenous administration. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2937482/ [Lähde]

Tuotehaku