Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Voiko CBD:tä käyttää yhdessä muiden lääkkeiden kanssa?

Voiko CBD:tä käyttää yhdessä muiden lääkkeiden kanssa?

Moderni lääketiede tarjoaa hoitoa moneen eri vaivaan, eikä olekaan epätavallista, että yksi henkilö syö montaakin eri lääkitystä samanaikaisesti. Ottaen huomioon CBD:n vaikutuksen useisiin elimistömme sisäisiin toimintoihin, on tärkeää tietää, voiko sitä nauttia säännöllisen lääkityksen rinnalla. Jatka lukemista selvittääksesi kaikki, mitä sinun tulisi tietää asiasta.

Nykyinen tutkimus pitää CBD:n turvallisuusprofiilia erinomaisena

Uusia tapoja, joilla CBD voi tukea kehon toimintaa, tulee jatkuvasti ilmi, mutta yksi tekijä pysyy muuttumattomana. Tämä on yhdisteen myönteinen turvallisuushistoria. CBD on hyvin siedetty[1],  jopa 160 mg:n päiväkohtaisina annoksina ja saa aikaan minimaalisia sivuvaikutuksia. Jotta koeannoksen suuruus tulisi selville, on keskiarvoinen annostus 3–4 tippaa CBD-öljyä kolme kertaa päivässä. Tämä on yhteensä noin 42 mg päivässä (Cibdolin 10-prosenttinen CBD-öljy).

CBD:n turvallisuusprofiili on todettu hyväksi Maailman terveysjärjestö WHO:n tekemässä yksityiskohtaisessa katsauksessa[2]. Yhteenveto ajankohtaisesta CBD-tutkimuksesta oli seuraava:

”CBD on yleensä hyvin siedettyä ja sen turvallisuusprofiili on hyvä. Raportoidut negatiiviset sivuvaikutukset voivat mahdollisesti johtua yhteisvaikutuksesta CBD:n ja potilaiden käyttämien reseptilääkkeiden välillä”.

Katsauksessa käytiin läpi suuri määrä tutkimuspapereita kliinisten ja esikliinisten tutkimusten lisäksi. Tuloksia voi pitää lupaavina, sillä ne vahvistivat nykykäsitystä, jonka mukaan CBD:n negatiiviset sivuvaikutukset näyttäisivät olevan minimaalisia.

CBD-ekstraktien pitkäaikaisen käytön turvallisuus

Ilmaan jää kuitenkin kysymys CBD:n turvallisuudesta pitkäaikaisessa käytössä. Asiaa käsittelevät tutkimukset ovat suurelta osin vielä esikliinisessä vaiheessa, joten emme vielä täysin ymmärrä kaikkia mahdollisia vuorovaikutuksia, ongelmia tai sivuvaikutuksia, joita ihmiskehon sisällä voi tapahtua.

Kaikeksi onneksi tekeillä on muutoksia CBD-ekstraktien turvallisuuden parantamiseksi. Eurooppalaiset lainsäätäjät ovat luokitelleen CBD:n ja sen johdannaiset uuselintarvikkeiksi, joten kaikkien CBD-tuotteiden tulee täyttää tiukat tuotantostandardit ja laaja hyväksymisprosessi.

Jos CBD-tuotetta valmistava yritys voi osoittaa heidän CBD-tuotteiden täyttävän uuselintarvikkeelle määritellyt kriteerit (tarkoitukseen sopiva, asianmukaisilla tuotetiedoilla varustettu ja turvallinen käyttää), voi yritys jatkaa tuotteidensa myymistä. Nämä uudet periaatteet luovat pohjan koko CBD-teollisuudenalalle ja pienentävät riskiä mahdollisesti terveydelle haitallisten tai huonolaatuisten CBD-tuotteiden päätymisestä markkinoille.

Me Cibdolilla ymmärrämme, että CBD:n pitkäaikaisen käytön turvallisuuteen liittyy vielä avoimia kysymyksiä, joten olemme ylpeitä voidessamme todeta niiden kolmen eurooppalaisen yrityksen joukkoon, jotka ovat menestyksekkäästi käyneet läpi uuselintarvikkeelta vaadittavan lupaprosessin. Yhdessä toimiminen on ainoa tapa ulosmitata turvallisesti tämän molekyylin koko potentiaali.

Voiko CBD:tä käyttää yhdessä muiden lääkkeiden kanssa?

CBD:n ja lääkityksen suhteen ymmärtäminen

Maksan täytyy metaboloida CBD, kuten monet lääkkeetkin, ennen kuin ne voivat jakaantua ympäri kehoa. Kun ruoansulatusjärjestelmä on prosessoinut CBD:n, käy se läpi ensikierron prosessin maksassa. Tässä vaiheessa maksa käyttää erityisiä entsyymejään hajottaessaan CBD:tä pienemmäksi ydinkomponenteiksi (metaboliiteiksi) ja jakaa ne ympäri kehoa verenkiertojärjestelmän kautta. Tämä prosessi on täysin luonnollinen.

CBD:n mahdollinen ongelma käytettynä yhdessä muiden lääkkeiden kanssa on se, että se ohjaa käytännössä kaiken maksan huomion itseensä. Mainitsemamme erityisentsyymit, erityisesti sytokromi P450 -entsyymi häiriintyy CBD:n läsnäolosta ja tämä voi estää sitä hajottamasta muita paikalla olevia lääkkeitä pienempiin osiin. Tämä voi aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia. Jos tietyt lääkkeet pysyvät kehossa pidempään kuin niiden on tarkoitettu, voi sivuvaikutuksia ilmetä.

CBD:n ja lääkkeiden mahdollisen vuorovaikutuksen tutkiminen on yhä kesken

CBD saattaa vaikuttaa mihin tahansa lääkkeeseen, jonka metaboloi P450-entsyymi. Monentyyppiset steroidit, antibiootit, masennuslääkkeet, beetasalpaajat ja antihistamiinit kuuluvat tähän kategoriaan, kuten myös monet muut lääkemuodot. Vaikka nämä lääkkeet hajotetaankin maksan entsyymien avulla, ei se silti tarkoita sitä, että CBD vaikuttaa sen pilkkoutumiseen varmuudella. Kun päätät alkaa käyttää CBD:tä, tulisi sinun aina ensin keskustella lääkärin kanssa, erityisesti, jos sinua huolettaa yhdisteen vaikutus reseptilääkkeisiisi.

Lähteet

[1] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., S. Crippa, J. A., & Zuardi, A. W. (2011). Safety and Side Effects of Cannabidiol, a Cannabis sativa Constituent. Medicinal Genomics. https://www.medicinalgenomics.com/wp-content/uploads/2013/01/Bergamaschi_2011.pdf [Lähde]

[2] World Health Organization. (2018). CANNABIDIOL (CBD). https://www.openaccessgovernment.org/who-perspective-on-cannabidiol/80838 [Lähde]

Lähteet

[1] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., S. Crippa, J. A., & Zuardi, A. W. (2011). Safety and Side Effects of Cannabidiol, a Cannabis sativa Constituent. Medicinal Genomics. https://www.medicinalgenomics.com/wp-content/uploads/2013/01/Bergamaschi_2011.pdf [Lähde]

[2] World Health Organization. (2018). CANNABIDIOL (CBD). https://www.openaccessgovernment.org/who-perspective-on-cannabidiol/80838 [Lähde]

Tuotehaku