CBD:n psykoaktiiviset ominaisuudet

CBD:n psykoaktiiviset ominaisuudet

Psykoaktiivinen vs. psykotrooppinen

CBD-tuotteista tietoa etsiessä huomaa, että useimmat verkkosivut listaavat tuotteen "ei-psykoaktiivisten" joukkoon, sillä psykoaktiivinen on suosittu termi, jota käytetään marihuanan ja THC:n kuvailemiseen. Tällä tavoin tuotteen määrittelemällä voi CBD:tä sanoa turvallisemmaksi vaihtoehdoksi ja erottaa sen kannabiksesta, joka on yhä laitonta suurimmassa osassa maailmaa.

Onko CBD todella ei-psykoaktiivinen yhdiste?

Todellisuudessa CBD:hen tulisi viitata ei-psykotrooppisena, joka on oikea termi sellaisten aineiden kuvailuun, jotka eivät vaikuta mielentilaan. Konsepti on helpompi ymmärtää, kun tutustumme molempien termien määritelmiin.

Psykoaktiivinen: mieleen vaikuttava aine

Psykotrooppinen: viittaa lääkkeisiin, jotka vaikuttavat henkilön mielentilaan

Psykotrooppiset aineet vaikuttavat mielentilaamme, todellisuudentajuumme ja siihen, miten havaitsemme maailman. Tämä saattaa olla syy sille, miksi kannabis on eniten käytetty laiton huume maailmassa, mutta heille, jotka haluavat hyötyä CBD:n mahdollisista terveyshyödyistä, ei tämä ominaisuus ole mieluinen. Termi psykoaktiivinen viittaa aineeseen, joka vaikuttaa mieleen ja vaikka tällaisten aineiden käytöllä voi olla negatiivisia seurauksia, on kuitenkin olemassa lukuisia psykoaktiivisia ruokia ja yhdisteitä, joita nautimme päivittäin riskittä. Se, että jokin tuote voi vaikuttaa mieleen, ei välttämättä tarkoita sitä, että sen aiheuttamat vaikutukset olisivat vaarallisia tai ei-toivottuja.

Psykoaktiiviset aineet ovat yleisempiä kuin luulit

Saattaa olla vaikeaa uskoa, mutta eräs ruoka-aine, jota monet meistä syövät säännöllisesti, on psykoaktiivista. Puhumme tietenkin suklaasta ja erityisesti tummasta suklaasta. Kaakao (raa'at siemenet, joista valmistetaan suklaata) on yksi maailman suosituimmista ruoka-aineista. Sen sisältämät yhdisteet voivat saada olomme vähemmän stressaantuneeksi, mikä tekee suklaasta psykoaktiivisen aineen.

NCBI:ssä julkaistussa tutkimuksessa saivat tutkijat selville, että suklaan syöminen lievitti lievää ahdistusta 18–49-vuotiailla miehillä ja naisilla. Tutkimuksessa käytetyt koehenkilöt olivat eri väestönosista ja joillain oli menneisyydessään ollut masennuksen kausia. Koehenkilöt todistivat suklaan syömisen saaneen aikaanm "lisääntyneen energian ja keskittymiskyvyn tuntemuksia". Suklaan psykoaktiivisten voimien salaisuus piilee sen kyvyssä vaikuttaa serotoniinitasoihin. Tämä on ominaisuus, joka on myös CBD:llä.

CBD:n psykoaktiiviset ominaisuudet

CBD:llä on kyky vaikuttaa mieleen positiivisella tavalla

Serotoniini on aivojen välittäjäaine, joka on vastuussa signaalien kuljettamisesta aivojen eri osiin. Sen uskotaan säätelevän mielialaa, sillä alhaiset serotoniinitasot liitetään muun muassa masennukseen ja ahdistukseen. Tämä päätelmä on yhdensuuntainen sen kanssa, mitä tiedämme suklaan psykoaktiivisista ominaisuuksista (säännöllisten määrien tiedetään tehostavan serotoniinitasoja) ja selittää myös, miksi se auttaa vähentämään vähäistä ahdistusta.

Eräässä toisessa, National Institute of Health -julkaisun esittelemässä tutkimuksessa saivat tutkijat selville, että CBD:n annosteleminen eläville tutkimuskohteille (hiirille) "kohotti huomattavasti serotoniinitasoja". Vaikutus vaihteli riippuen alkuperäisestä mielentilasta ja hoidon kestosta, mutta välittäjäaineen lisääntyminen havaittiin joka tapauksessa. Itsessään tämä ominaisuus on mielenkiintoinen, mutta ei uraauurtava. Se kuitenkin mahdollistaa CBD:n jonkinasteisen käytön masennuksen ja ahdistuksen hoito-ohjelmissa. Tämä on asia, jota tutkijat pyrkivät yhä ymmärtämään, mutta yhdisteen aivoihimme tuottavien vaikutusten analysoiminen koostuu lukuisista eri muuttujista. Tämän seurauksena kaikesta potentiaalista huolimatta ei vedenpitäviä päätelmiä voida tehdä, sillä asia on yhä tutkinnan ja testauksen alla.

CBD on psykoaktiivinen, mutta ei päihdyttävä yhdiste

Tutkimusten ollessa käynnissä on kuitenkin yksi asia, jonka voimme varmuudella todeta ja se on hyvä turvallisuusprofiili, jonka CBD on ansainnut. Aina Maailman terveysjärjestön (WHO) teettämästä kattavasta katsauksesta lukuisiin eri tutkimuksiin, jotka yhdisteestä on tehty, nousee muutama seikka ylitse muiden. Ne ovat yhdisteen myrkyttömyys ja äärimmäisen pieni sivuvaikutusten riski. Tutkiessaan CBD:tä varmisti WHO, että "CBD on yleisesti hyvin siedetty ja omistaa hyvän turvallisuusprofiilin. Raportoidut negatiiviset vaikutukset voivat olla seurausta lääkkeiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta CBD:n ja potilaan olemassa olevien lääkitysten välillä."

Kaikkea kohtuudella

Ottaen huomioon mahdolliset sivuvaikutukset ja lääkkeiden keskinäiset vuorovaikutukset, tulisi CBD:n käytön olla aina tapauskohtaista. Kuitenkin sen perustella, mitä tällä hetkellä ymmärrämme yhdisteestä, ovat sen tarjoamat mahdollisuudet hyvinkin lupaavia. Voimme ilman tutkimuksiakin todeta, että CBD on psykoaktiivinen aine ja vaikka sen vaikutuksia tutkitaan yhä, uskotaan sillä olevan loistava tulevaisuus monien mielialaan vaikuttavien ongelmienkin hoidossa.

Kuten suklaalla, on CBD:lläkin kyky vaikuttaa mieleen positiivisesti, aivan kuten psykoaktiivisen aineen kuuluukin. Vertaus suklaaseen ei perustu pelkästään niiden kummankin vuorovaikutukseen serotoniinitasojen kanssa. Molemmat yhdisteet saavat todennäköisesti aikaan negatiivisia vaikutuksia, kun niitä nautitaan liikaa. Tästä syystä jopa niitä aineita, jotka ovat hyväksi terveydellemme, tulisi nauttia kohtuudella ja osana terveellistä elämäntyyliä.

Tuotehaku