Onko CBG Öljy parantaa muistia?

Published:

Terävä ja toimiva muisti on elintärkeä jokapäiväisessä elämässä. Erilaiset terveysongelmat voivat kuitenkin heikentää muistia, mikä vaikeuttaa uuden tiedon säilyttämistä, tiedon hankkimista tai menneiden tapahtumien muistamista. Muistilääkkeiden teho ja riskit ovat rajalliset. Tämä on herättänyt kiinnostusta luonnollisiin vaihtoehtoihin, kuten kannabiksesta peräisin olevaan CBG-öljyyn. Mutta voiko CBG-öljy todella parantaa muistia ja aivotoimintaa?

Tässä artikkelissa tarkastellaan näyttöä CBG-öljyn käytöstä muistin hyväksi ja sen käyttöön liittyviä keskeisiä näkökohtia.

Parantaako CBG-öljy muistia?

Mikä aiheuttaa muistinmenetystä?

Jotta voitaisiin ymmärtää, voiko CBG-öljy parantaa muistia, on ensin tiedettävä, miksi muisti ei toimi. Joitakin keskeisiä muistihäiriöiden syitä ovat mm:

 • Alzheimerin tauti - Tämä etenevä neurologinen sairaus tuhoaa muistiin liittyviä aivoalueita. Se aiheuttaa 60-80 prosenttia dementiatapauksista.
 • Verisuoniperäinen dementia - Aivojen verisuonten vaurioituminen aivohalvauksen tai ateroskleroosin seurauksena voi aiheuttaa muistiin vaikuttavaa verisuoniperäistä dementiaa.
 • Lewyn kappale -Dementia - Lewyn kappaleiksi kutsutut epänormaalit alfa-synukleiiniproteiinikerrostumat vahingoittavat aivokuoren ja limbisen järjestelmän alueita, jotka osallistuvat muistin muodostamiseen.
 • Traumaattinen aivovamma - Iskuista/traumoista johtuvat vammat aiheuttavat pysyviä muistihäiriöitä 15-30 prosentille potilaista.
 • Unihäiriöt - Syvän, palauttavan unen puute häiritsee muistin vahvistamista ja muistamista.
 • Psykiatriset häiriöt - Masennuksen, ahdistuneisuuden, PTSD:n ja skitsofrenian kaltaiset sairaudet vaikuttavat negatiivisesti muistin toimintaan.
 • Lääkkeet - Antikolinergisiä ominaisuuksia sisältävät lääkkeet, kuten bentsodiatsepiinit, antihistamiinit ja trisykliset masennuslääkkeet, voivat sumentaa muistia.
 • Päihteiden väärinkäyttö - Krooninen alkoholismi, opioidien käyttö ja stimulanttien väärinkäyttö vahingoittavat muistiverkkoja.
 • Vitamiinipuutokset - B-vitamiinien, D-vitamiinin, folaatin ja muiden ravintoaineiden puute heikentää hermoston toimintaa ja muistia.

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että dementiat, aivovammat, psykiatriset häiriöt, lääkkeet ja huono ravitsemus heikentävät muistia sekä aivojen rakenteellisten että toiminnallisten muutosten kautta. Voisiko CBG-öljy torjua joitakin näistä vaikutuksista ja parantaa muistia?

Mikä on CBG Öljy ja miten se voi parantaa muistia?

CBG tarkoittaa kannabigerolia, joka on kannabiskasveissa, kuten hampussa, esiintyvä myrkytyksetön yhdiste. Varhaiset tutkimukset viittaavat siihen, että CBG:llä on neuroprotektiivisia ominaisuuksia ja se on vuorovaikutuksessa reseptoreiden kanssa, jotka osallistuvat muistiin ja oppimiseen:

 • CB1 - esiintyy runsaasti hippokampuksessa ja etuaivokuoressa, jotka ovat muistin kannalta kriittisiä alueita.
 • CB2 - moduloi immuunitekijöitä, jotka voivat vahingoittaa muistin toimintaa.
 • 5-HT1A - lisää serotoniinia, joka tehostaa muistin vahvistamista.
 • α2 - vähentää liiallista noradrenaliinia, joka heikentää muistin palauttamista.

Näihin reseptoreihin kohdistamalla CBG-öljy voi parantaa muistia:

 • Asetyylikoliinin lisääminen - CBG voi estää asetyylikoliiniesteraasientsyymiä, jolloin muistojen koodaamisessa elintärkeä välittäjäaine asetyylikoliini lisääntyy.
 • Neuroprotektio - CBG suojaa aivoja neuroinflammaatiolta ja oksidatiiviselta stressiltä, jotka tuhoavat muistin kannalta välttämättömiä hermosoluja ja synapseja.
 • Neurogeneesi - Tutkimukset osoittavat, että CBG stimuloi uusien aivosolujen kasvua hippokampuksessa, mikä auttaa korjaamaan ja rakentamaan muistipiirejä.
 • Vasodilataatio - CBG rentouttaa verisuonia, mikä lisää aivoverenkiertoa, jota tarvitaan hapen ja ravinteiden toimittamiseen muistikeskuksiin.

Teoriassa CBG-öljy voi siis näiden mekanismien avulla parantaa muistin kapasiteettia ja toimintaa. Mutta mitä nykyiset tutkimukset osoittavat todellisesta tehokkuudesta?

Tutkimus CBG Oil for Memory Enhancement

Valitettavasti tutkimukset, joissa CBG-öljyä testataan ihmisillä muistin parantamiseksi, ovat vielä hyvin vähäisiä. Lupaavia varhaisia tutkimuksia ovat kuitenkin mm. seuraavat:

 • Vuonna 2020 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että CBG-öljyn kerta-annos paransi välittömästi terveiden vapaaehtoisten muistia ja tunnistamismuistia.
 • Hiirillä tehdyt tutkimukset osoittavat, että CBG:n antaminen lisäsi uusien hermosolujen muodostumista ja eloonjäämisastetta hippokampuksessa.
 • Eläinkokeet osoittavat myös, että CBG auttaa säilyttämään asetyylikoliinitasoja estämällä asetyylikoliiniesteraasia, millä on vaikutusta muistiin.
 • Katsauksessa todettiin, että CBG esti proteiineja, jotka heikentävät muistin palauttamista, kun ne olivat koholla Alzheimer-potilailla.
 • Vuonna 2018 tehty tutkimus osoitti, että CBD suojaa hermosoluja Alzheimerin kognitiiviseen heikkenemiseen liittyvältä amyloidi-beta-toksisuudelta. CBG on sukua kannabinoidille, joka voi tarjota samanlaisia muistihyötyjä.

Vaikka ihmisillä saadut tiedot ovat vähäisiä, prekliiniset tutkimukset osoittavat, että CBG-öljyllä on ominaisuuksia, jotka teoriassa voisivat parantaa muistia heikentyneistä muistisairauksista kärsivien henkilöiden muistia. Tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta, jotta tiedetään, ilmenevätkö hyödyt kliinisesti.

CBG-öljyn ottamisen mahdolliset muistihyödyt

Mekanismien ja rajallisten alustavien tutkimusten perusteella CBG-öljyn mahdolliset muistia parantavat hyödyt voivat olla:

 • Parempi koodaus ja nopeampi muistaminen äskettäin opitusta tiedosta.
 • Parannettu lyhytkestoinen/työmuisti, joka on kriittinen päivittäisten toimintojen kannalta.
 • Lisääntynyt pitkän aikavälin muistin vahvistaminen ja hakeminen
 • Lisääntynyt tarkkaavaisuus, keskittyminen ja keskittyminen henkisiin tehtäviin.
 • Suojaa ikään liittyvältä muistin heikkenemiseltä ja dementialta.
 • Vähentää muistia estävää ahdistusta ja ajatusten kiihdytystä.
 • Lisääntynyt verenkierto aktivoi enemmän muistiin liittyviä hermopiirejä.
 • Traumaattisesta aivovammasta, aivohalvauksesta ja ravintoaineiden puutteista johtuvien muistipuutosten korjaaminen.

Myöskään laajamittaiset ihmistutkimukset, jotka vahvistaisivat nämä hyödyt, puuttuvat vielä. Mutta alustavat havainnot CBG-öljystä vaikuttavat lupaavilta muistin optimoinnin kannalta.

Mahdolliset riskit ja näkökohdat CBG-öljyä käytettäessä

Vaikka CBG-öljy on muistin kannalta kiehtova, siihen liittyy silti joitakin riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten:

 • Riittämätön tutkimus pitkäaikaisturvallisuudesta ihmisillä, optimaalisesta annostelusta ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.
 • Mahdolliset haittavaikutukset, kuten ripuli, väsymys, suun kuivuminen ja ruokahalun muutokset.
 • CBG-öljy voi lisätä rauhoittumista tiettyjen lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja morfiinin, kanssa.
 • CBG-öljyllä ei todennäköisesti hoideta suoraan muistisairauksien, kuten Alzheimerin taudin, taustalla olevia syitä. Sen ei pitäisi korvata näihin tiloihin määrättyjä lääkkeitä.
 • Muistin paraneminen voi olla vaatimatonta ja vaihdella suuresti eri yksilöiden välillä heikentymisen tyypin ja vakavuuden mukaan.
 • Liiallinen riippuvuus CBG-öljystä muistin ylläpitämiseksi sen sijaan, että harjoiteltaisiin henkistä stimulaatiota, liikuntaa ja muistitekniikoita.

Niiden, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan CBG-öljyä muistiongelmien hoitoon, tulisi ensin keskustella perusteellisesti mahdollisista haittapuolista ja realistisista odotuksista lääkärin kanssa. Myös haittavaikutusten tarkka seuranta on tärkeää.

Kun CBG Oil for Memory: CBG: Annostus ja turvallisuus

Jos sinä ja lääkärisi päätätte, että CBG-öljyä kannattaa kokeilla muistin tukemiseksi, joitakin vinkkejä turvalliseen käyttöön ovat:

 • Kysy lääkäriltäsi sopivaa CBG-öljyn annostusta ja aikataulua terveydentilasi perusteella. Noudata heidän annosteluohjeitaan tarkasti.
 • Aloita hyvin pienellä annoksella, kuten 2-5 mg CBG-öljyä kerran tai kahdesti päivässä ensimmäisten 1-2 viikon ajan, ja lisää sitä asteittain kuukausien kuluessa ohjeiden ja siedettävyyden mukaan.
 • Valitse korkealaatuisia, hyvämaineisia CBG-öljytuotteita, joilla on riippumattoman kolmannen osapuolen testaus. Vältä testaamattomia CBD-tuotteita, jotka voivat sisältää ylimääräistä THC:tä tai epäpuhtauksia.
 • Pidä oirepäiväkirjaa, jotta voit kertoa lääkärillesi, onko muisti parantunut CBG-öljyn käytön myötä ja onko havaittu sivuvaikutuksia. Hän voi mukauttaa hoitoa tämän palautteen perusteella.
 • Älä koskaan yritä korvata lääkehoitoja, etenkään Alzheimerin taudin hoidossa, keskustelematta ensin lääkärin kanssa. CBG-öljyä tulisi pitää täydentävänä vaihtoehtona.

Asianmukainen lääketieteellinen ohjaus ja tarkka seuranta ovat välttämättömiä, kun käytetään CBG-öljyn kaltaista uutta lisäainetta muistin parantamiseen.

Elämäntapamuutokset, jotka voivat myös parantaa muistia

Vaikka CBG-öljyä koskeva tutkimus on vielä kesken, todistettuja tapoja terävöittää muistia elämäntapojen avulla ovat muun muassa:

 • Aerobinen liikunta ja painoharjoittelu lisäävät hippokampuksen tilavuutta ja kasvutekijöitä, jotka tukevat muistin vakiinnuttamista.
 • Psyykkinen stimulaatio arvoitusten, ongelmanratkaisun ja uusien taitojen oppimisen avulla hermoyhteyksien vahvistamiseksi.
 • Stressinhallinta meditaation, neuvonnan, joogan tai tai chin avulla muistia estävän kortisolin minimoimiseksi.
 • Säännöllisen ja laadukkaan unen saaminen mahdollistaa muistin vahvistamisen syvän unen vaiheissa.
 • Välimeren ruokavalio, jossa on runsaasti antioksidantteja ja terveellisiä rasvoja, jotka suojaavat aivoja.
 • Pysytään nesteytettynä ja vältetään liiallista alkoholinkäyttöä, joka on myrkyllistä muistipiireille.
 • Sosiaalinen osallistuminen tarjoaa kognitiivisia haasteita ja vähentää eristyneisyyden vaikutusta muistiin.

Aivoterveellisten tapojen omaksuminen luo vankan perustan muistille, ja CBG-öljyllä voi olla täydentäviä vaikutuksia.

Faktajakso

Seuraavassa on muutamia tärkeitä tietoja muistista, CBG-öljystä ja aivotoiminnan parantamisesta:

 • Yli 16 miljoonalla amerikkalaisella on jonkinlainen muistiin vaikuttava kognitiivinen häiriö.
 • Tärkeimpiä syitä ovat Alzheimerin tauti, verisuoniperäinen dementia, psykiatriset häiriöt, lääkkeet, huono uni ja päihteiden väärinkäyttö.
 • CBG on kannabiskasvien sisältämä myrkytyksetön yhdiste, joka voi parantaa muistia lisääntyneen asetyylikoliinin, neuroprotektioiden, parantuneen verenkierron ja neurogeneesin avulla.
 • Eläintutkimukset osoittavat, että CBG:n antaminen voi stimuloida hermokantasolujen kasvua hippokampuksessa ja säilyttää asetyylikoliinitasot.
 • Ihmisillä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että CBG-öljyn kerta-annos paransi välittömästi vapaaehtoisten muistia ja tunnistamismuistia.
 • Mahdollisia hyötyjä ovat nopeampi muistaminen, parempi tarkkaavaisuus ja keskittyminen, aivojen verenkierron lisääntyminen ja suojaaminen ikääntymiseen liittyvältä muistin menetykseltä.
 • Riskeihin ja rajoituksiin kuuluvat riittämätön tutkimus, sivuvaikutukset ja vaatimattomat/vaihtelevat parannukset.
 • Elämäntapojen, kuten liikunnan, kognitiivisen harjoittelun, stressin vähentämisen, asianmukaisen unen ja ravitsemuksen avulla voidaan myös tukea muistin terveyttä.
 • Muistiongelmien hoitoon käytettävästä CBG-öljystä kiinnostuneiden tulisi keskustella perusteellisesti mahdollisista riskeistä ja hyödyistä lääkärinsä kanssa ja seurata tiiviisti.
 • Vaikutusten vahvistamiseksi tarvitaan vielä lisää laajamittaisia ihmistutkimuksia CBG-öljystä erityisesti muistin osalta.

Parantaako CBG-öljy muistia? Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että muistin menetys johtuu lukemattomista tekijöistä, kuten Alzheimerin taudista, verisuoniperäisestä dementiasta, lääkkeistä, psykiatrisista häiriöistä, huonosta unesta ja vammoista. Tutkimukset osoittavat, että kannabisyhdiste CBG-öljy voi auttaa parantamaan muistia lisäämällä asetyylikoliinia, stimuloimalla hermosolujen uudistumista hippokampuksessa, parantamalla verenkiertoa ja neuroprotektiota.

Eläinkokeet osoittavat CBG:n antamisen lupaavia vaikutuksia uusien hermosolujen kasvuun ja asetyylikoliinin säilymiseen. Pienessä ihmiskokeessa havaittiin, että CBG-öljy paransi välittömästi muistamista ja tunnistamista. Mahdollisia hyötyjä ovat muun muassa keskittymisen ja tarkkaavaisuuden parantuminen, nopeampi muistaminen, suojaaminen muistin heikkenemiseltä ja aivovammojen tai ravintoaineiden puutteiden aiheuttaman kognition paraneminen.

Laajamittaiset tutkimukset, jotka vahvistaisivat nämä vaikutukset ihmisillä, puuttuvat kuitenkin. Riskit, kuten sivuvaikutukset ja lääkkeiden yhteisvaikutukset, ovat olemassa. Niiden, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan CBG-öljyä muistin parantamiseksi, tulisi keskustella perusteellisesti mahdollisista haittapuolista ja realistisista odotuksista lääkärin kanssa. Aivojen terveyden ja muistin suorituskyvyn tukemisessa on myös tärkeää huolellinen seuranta ja elämäntapaan liittyvät lähestymistavat, kuten liikunta, kognitiivinen harjoittelu, stressinhallinta ja ruokavalio. Yhteenvetona voidaan todeta, että CBG-öljyllä on potentiaalia muistin parantamiseen lisätutkimuksia odotellessa, mutta sitä olisi lähestyttävä varovasti lääkärin ohjauksessa.

Tämän artikkelin kirjoittamiseen käytetyt resurssit

Muistinmenetyksen syitä varten:

Lisätietoja CBG:n toiminnasta:

CBG:tä ja muistia koskevia tutkimuksia varten:

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku