Onko CBG vahvempi kuin CBD?

Published:

Koska kiinnostus hampun terveyspotentiaalia kohtaan on kasvanut, kaksi kannabinoidia, joita usein verrataan toisiinsa, ovat CBD (kannabidioli) ja CBG (kannabigeroli). Monet ihmettelevät, miten ne ovat keskenään vertailukelpoisia ja onko toinen kokonaisuutena "vahvempi" kuin toinen.

Tässä artikkelissa vertaillaan yksityiskohtaisesti CBG:tä ja CBD:tä tehon, farmakologisten vaikutusten, turvallisuuden ja muiden seikkojen osalta. Lue lisää saadaksesi täydellisen erittelyn siitä, miten nämä trendikkäät kannabinoidit eroavat toisistaan.

Onko CBG vahvempi kuin CBD?

Johdatus CBD:hen ja CBG:hen

Ensin lyhyt katsaus CBD:hen ja CBG:hen. Molemmat ovat myrkyttämättömiä kannabinoideja, joita tuotetaan hamppu- ja kannabiskasvien hartsirauhasissa.

CBD on lyhenne sanoista cannabidiol, joka on toiseksi yleisin kannabinoidi THC:n jälkeen. CBD:stä on tullut erittäin suosittu hyvinvointi- ja terveyspiireissä, koska sen hyödyistä on tehty huomattavia tutkimuksia.

CBG puolestaan tarkoittaa kannabigerolia. Toisin kuin CBD:tä, CBG:tä pidetään vähäisenä kannabinoidina, koska useimmat kannabiksen lajikkeet sisältävät hyvin vähän CBG:tä. Erikoisviljelytekniikat ovat kuitenkin johtaneet korkean CBG-pitoisuuden omaaviin lajikkeisiin, jotka mahdollistavat tiiviin CBG-öljyn tuotannon.

Varhaiset tutkimukset osoittavat, että sekä CBD:llä että CBG:llä on lupaavia vaikutuksia, mutta ne eroavat toisistaan joillakin keskeisillä tavoilla. Vertaillaan näitä eroja, jotta voidaan arvioida, onko toinen todella "vahvempi".

Tehon arviointi ja vertailu

Kun arvioidaan, onko CBG tai CBD vahvempi, ensimmäinen huomio on teho eli kunkin yhdisteen pitoisuus tai prosenttiosuus, jota tavallisesti esiintyy hamppu- ja kannabiskasveissa.

  • Tyypilliset CBD-pitoisuudet: CBD-pitoisuudet vaihtelevat jäljistä noin 15-20 %:iin CBD:tä kuivapainosta. Erikoisjalostuksella voidaan kuitenkin tuottaa yli 20 % CBD:tä sisältäviä CBD-lajikkeita.
  • Tyypilliset CBG-tasot: Useimmissa kannoissa CBG:tä esiintyy alle 1 % kuivapainosta. Uusien CBG-erityisten jalostusmenetelmien tuloksena saadaan kuitenkin lajikkeita, jotka tuottavat joissakin tapauksissa 10-15 % CBG:tä.

CBD:n kokonaispitoisuudet ovat tyypillisessä kannabiksessa paljon korkeammat kuin CBG:n hivenpitoisuudet. Mutta teho riippuu tietystä kannasta ja viljelymenetelmistä. Erikoisjalostuksen avulla CBG:n pitoisuudet voivat myös olla kohtalaisen korkeita.

Kun CBD ja CBG uutetaan ja tiivistetään öljyiksi ja isolaateiksi, ne voivat kuitenkin saavuttaa erittäin korkean, jopa 99 prosentin puhtausasteen huolellisen käsittelyn avulla. Joten lopputuotteiden teho riippuu viime kädessä valmistajan menetelmistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka CBD hallitsee tehoa useimmissa kannoissa, kehittyneillä jalostus- ja uuttotekniikoilla voidaan tuottaa öljyjä ja isolaatteja, joiden puhtaus ja teho ovat vertailukelpoisia. CBG:llä ei kuitenkaan ole vielä saavutettu erittäin korkeita, yli 50-60 prosentin tehoja, joita jotkut CBD-tuotteiden valmistajat saavuttavat.

Farmakologisten vaikutusten vertailu

Pelkän tehon lisäksi farmakologiset vaikutukset määrittävät kannabinoidien todellisen vahvuuden ja hyödyt. Mitkä vaikutukset vaikuttavat siis CBD:n ja CBG:n tutkimusten perusteella voimakkaimmilta?

Analgeettiset (kipua lievittävät) vaikutukset

Sekä CBD:llä että CBG:llä on kyky vähentää kipua ja tulehdusta tilapäisesti eri mekanismien avulla. Tutkimusten mukaan CBG:llä on kuitenkin jopa 10 kertaa suurempi affiniteetti CB2-reseptoreihin, jotka osallistuvat kivun säätelyyn, kuin CBD:llä. Tämä viittaa siihen, että CBG:llä voi olla voimakkaampia kipua lievittäviä ja tulehdusta ehkäiseviä vaikutuksia.

Neuroprotektiiviset vaikutukset

CBG vaikuttaa myös tehokkaammalta hermosolujen ja aivotoiminnan suojelun kannalta kuin CBD, koska sillä on paremmat antioksidanttiset ja anti-inflammatoriset vaikutukset esimerkiksi hippokampuksen kaltaisilla alueilla. CBD tarjoaa kuitenkin edelleen myös vankan hermosuojan.

Anksiolyyttiset (ahdistusta vähentävät) vaikutukset

Ahdistuneisuuden vähentämiseksi CBD:llä on enemmän suoraa kliinistä tutkimusta, joka osoittaa voimakkaita ahdistusta vähentäviä vaikutuksia. CBG moduloi kuitenkin samanlaista ahdistukseen liittyvää aivojen signalointia. Lisää tutkimuksia, joissa CBG:tä ja CBD:tä verrataan toisiinsa, antaisi lisää tietoa suhteellisesta tehosta ahdistuksen lievittämisessä.

Antimikrobiset vaikutukset

Sekä CBG:llä että CBD:llä on antibakteerisia, antiviraalisia, sienilääkkeitä ja muita antimikrobisia ominaisuuksia. Toistaiseksi tutkimuksissa on kuitenkin johdonmukaisesti todettu, että CBG on parempi estämään MRSA:n kaltaisten haitallisten patogeenien kasvua paikallisesti käytettynä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka CBD:llä on varmasti myös voimakkaita vaikutuksia, CBG vaikuttaa farmakologisesti tehokkaammalta tietyillä aloilla, kuten analgesia, hermosuojaus ja antimikrobiset ominaisuudet, jotka perustuvat alustaviin todisteisiin tähän mennessä.

Turvallisuuden ja sivuvaikutusten vertailu

Turvallisuus ja sivuvaikutusriskit ovat myös tärkeitä vahvuuden mittareita. Kannabinoidi voi olla erittäin voimakas, mutta aiheuttaa silti merkittäviä haittavaikutuksia. Kumpi on siis turvallisempi mahdollisten haittojen kannalta?

  • Ihmis- ja eläinkokeiden mukaan CBD on hyvin siedetty ja sillä on vain vähän sivuvaikutuksia sopivilla annoksilla. Satunnaisia haittavaikutuksia voivat olla väsymys, ripuli sekä ruokahalun ja painon muutokset.
  • Samoin tutkimukset osoittavat, että CBG:llä on myös erittäin suotuisa turvallisuusprofiili, ja sen haittavaikutukset ovat vähäisiä. Jotkut käyttäjät raportoivat satunnaisesta väsymyksestä, ruoansulatuskanavan häiriöistä tai suun kuivumisesta.

Kaiken kaikkiaan sekä CBD että CBG vaikuttavat nykyisten tietojen mukaan erittäin turvallisilta ihmisravinnoksi. Kumpikaan kannabinoidi ei näytä aiheuttavan suuria sivuvaikutusten tai yliannostuksen riskejä. Pitkäaikaisia tutkimuksia tarvitaan vielä, mutta suurin osa todisteista viittaa siihen, että molemmat ovat suhteellisen vähäriskisiä terveille aikuisille.

Sen määrittäminen, mikä kannabinoidi on "vahvempi" kaiken kaikkiaan

Voimmeko tässä analysoitujen tehon, farmakologisten vaikutusten ja turvallisuusprofiilien perusteella päätellä, onko CBG vai CBD kokonaisuutena vahvempi?

Vastaus on monimutkainen. Tietyillä alueilla CBG on tutkimusten mukaan tehokkaampi - erityisesti kivun ja tulehduksen vähentämisessä, aivojen ja hermojen suojaamisessa sekä haitallisten bakteerien torjunnassa.

CBD:llä on kuitenkin enemmän kliinisiä tutkimustuloksia, jotka tukevat sen vaikutuksia esimerkiksi ahdistukseen, kouristuksiin, psykoosiin, pahoinvointiin ja migreeniin. Se myös muodostaa suuremman prosenttiosuuden useimmista kannabiskasveista.

Viime kädessä se riippuu siitä, mitä vaikutuksia etsit. Molemmat tarjoavat ainutlaatuisia hyötyjä, joita voidaan pitää "vahvoina" eri terapeuttisissa yhteyksissä. Laaja-alaisten hyötyjen saamiseksi nämä kaksi kannabinoidia toimivat todennäköisesti parhaiten yhdessä, kiitos kokonaisvaikutuksen.

Sen sijaan, että verrataan vahvuuksia tai asetetaan ne vastakkain, voi olla hyödyllisintä ajatella CBD:tä ja CBG:tä toisiaan täydentävinä yhdisteinä, jotka voivat parantaa toistensa vaikutuksia, kun ne yhdistetään harkitusti.

Onko CBG vahvempi kuin CBD? Johtopäätös

  • Vaikka CBD:tä esiintyy kannabiksessa tyypillisesti suurempina pitoisuuksina, kehittyneellä jalostuksella ja uuttamisella voidaan tuottaa CBG-öljyjä ja -isolaatteja, joilla on samanlainen puhtaus ja teho.
  • Tutkimukset viittaavat siihen, että CBG voi olla tehokkaampi erityisesti kipua lievittävien, hermoja suojaavien ja antimikrobisten vaikutusten osalta, koska se on affiniteetti näihin vaikutuksiin osallistuviin kanaviin.
  • Sekä CBD että CBG vaikuttavat erittäin turvallisilta ihmisten käyttöön, ja käytettävissä olevien tietojen mukaan sivuvaikutusriskit ovat minimaaliset.
  • On vaikea määritellä yhtä kannabinoidia yleisesti "vahvemmaksi", koska teho riippuu halutuista vaikutuksista.
  • CBD ja CBG toimivat todennäköisesti parhaiten yhdessä, sillä ne tarjoavat täydentäviä hyötyjä, jotka parantavat yleistä terapeuttista potentiaalia.
  • Tarvitaan vielä lisää ihmistutkimusta, jotta kunkin yhdisteen ainutlaatuiset vaikutukset ja asianmukaiset sovellukset saadaan täysin selville.

Lopuksi totean, että CBD:n ja CBG:n kaltaisten monitahoisten yhdisteiden kokonaisvahvuuden vertailu on haastavaa. Sen sijaan, että ne asetettaisiin vastakkain, niiden synergian hyödyntäminen tuottaa todennäköisesti tehokkaimmat tulokset. Erityistarpeidesi ja prioriteettiesi huolellinen analyysi antaa sinulle mahdollisuuden määrittää, mikä kannabinoidi tai mitkä kannabinoidit sopivat parhaiten yhteen.

Tämän artikkelin kirjoittamiseen käytetyt resurssit

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku