Miten jooga toimii henkisesti?

Published:

Jooga on ikivanha harjoitus, joka on paljon muutakin kuin fyysisiä asentoja. Ytimeltään jooga on henkinen oppiaine, joka yhdistää kehon ja mielen hengitystyön, meditaation ja liikkeen avulla. Jos mietit "miten jooga toimii henkisesti?", tämä aloittelijan opas selittää mielen ja kehon yhteyden ja sen, miten jooga avaa sen.

Miten jooga toimii henkisesti?

Mikä on joogan henkinen puoli?

Kun ajattelemme joogaa, mieleen tulevat usein ensimmäiseksi fyysiset joogaposeeraukset ja -jaksot, joita kutsutaan asanoiksi. Vaikka fyysiset harjoitukset ovat olennainen osa joogaa, ne ovat vain yksi osa sitä. Jooga on kokonaisvaltainen järjestelmä, joka sisältää myös henkisiä, emotionaalisia ja hengellisiä elementtejä.

Joogan henkinen puoli keskittyy henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen. Joogasutrat, jotka ovat kuin joogafilosofian ja -harjoittelun oppaita, hahmottelevat kahdeksanosaista polkua henkisen valaistumisen ja vapautumisen saavuttamiseksi. Asanat muodostavat yhden raajan, kun taas sisäisemmät harjoitukset, kuten meditaatio ja itsetutkiskelu, muodostavat muut raajat.

Yhdessä nämä kahdeksan raajaa toimivat reseptinä moraaliseen ja eettiseen elämään ja kompassina henkiseen täyttymykseen. Perimmäisenä tavoitteena on vapauttaa korkein potentiaalisi ja luoda yhteys todelliseen jumalalliseen luontoosi.

Miten mielen ja kehon yhteys johtaa hengelliseen kasvuun?

Jooga kehittää mielen ja kehon välistä yhteyttä, jonka avulla voit päästä syvemmälle itseesi. Tämä mielen ja kehon välinen yhteys on joogan muuntavan voiman ydin.

Fyysisellä tasolla jooga käyttää kehoa välineenä, jonka avulla voidaan hallita hengitystä ja saavuttaa rauhallinen, keskittynyt tietoisuus. Asanat synkronoivat liikkeet hengitysmallien kanssa, mikä auttaa keskittämään mielen ja kääntymään sisäänpäin. Kun olet täysin läsnä kehossasi, tulet tietoisemmaksi ja läsnäolevammaksi jokaisessa hetkessä.

Mentaalisella/emotionaalisella tasolla jooga auttaa hallitsemaan stressiä ja ahdistusta tietoisen hengityksen ja meditaation avulla. Kun saat tietoisuutta ajatusmalleistasi ja tunnetiloistasi, sinulla on paremmat valmiudet tarkkailla niitä irrottautuneesti ja rauhallisesti. Säännöllinen jooga auttaa mielialan säätelyssä ja negatiivisten tunteiden purkamisessa.

Henkisellä tasolla asentojen, hengitystyön ja meditaation yhdistelmä luo mielen ja kehon harmoniaa ja puhdasta läsnäoloa. Tässä virtauksen tilassa ylität egon ja tietoisuus laajenee. Se koskettaa sinua totuuksiin, jotka ovat logiikan ja järjen yläpuolella. Mitä enemmän edistät läsnäoloa joogan avulla, sitä enemmän paljastat henkisen olemuksesi.

Kehon, mielen ja hengen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi avaa oivalluksia ja herättää sinut korkeimpaan itseesi. Kuorimalla kerroksia, jooga johtaa sinut puhtaaseen tietoisuuteen, jota maallinen illuusio ja kärsimys eivät kosketa.

Tärkeimmät joogaperiaatteet, jotka johtavat henkiseen heräämiseen

On olemassa useita keskeisiä joogisia periaatteita, jotka selittävät, miten harjoitus johtaa itsetoteutukseen ja henkiseen kehitykseen, kun se omaksutaan ajan myötä. Johdonmukainen harjoittelu auttaa integroimaan nämä periaatteet elämääsi.

Elämä nykyhetkessä

Joogan tärkeä osa-alue on elää täysin tässä ja nyt sen sijaan, että eläisi menneisyyden katumuksessa tai tulevaisuuden huolissa. Keskittyminen hengitykseen ja kehoon tuo sinut nykyhetkeen. Kun tulet enemmän läsnä olevaksi, saat selkeyttä ja oivallusta. Tämän ansiosta voit liikkua elämässäsi tietoisemmin, tarkoituksenmukaisesti ja kiitollisemmin.

Kiinnittämättömät

Joogafilosofiassa korostetaan kiinnittymättömyyttä eli kiinnittymisestä ja vastenmielisyydestä luopumista. Kiinnittyminen toiveisiin johtaa kärsimykseen, kun taas ei-toivottujen kokemusten välttäminen aiheuttaa myös kärsimystä. Jooga auttaa viljelemään kiintymättömyyttä ulkoiseen ja ohimenevään. Tämä johtaa sisäiseen rauhaan ja vapauteen elää aidosti.

Itsearviointi ja itsetutkiskelu

Itsetutkiskelu ja itseopiskelu, sanskritiksi svadhyaya, on ratkaisevan tärkeää joogapolulla. Päiväkirjan pitämisen ja meditaation kaltaisten käytäntöjen avulla voit tarkkailla ajatuksiasi ja kuvioitasi tuomitsematta. Tämä kehittää tietoisuutta ja arvostelukykyä ja tuo tiedostamattomat tavat tietoisuuteen, jotta voit käsitellä niitä.

Kaikkien asioiden yhteenliittäminen

Sen sijaan, että itseä pidettäisiin erillisenä, jooga opettaa, että kaikki olennot ja asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Erillisyys on egon illuusio. Tämän yhteenkuuluvuuden tunnistaminen johtaa myötätuntoon ja ykseyteen koko luomakunnan kanssa.

Elää Dharmaasi

Dharmanne on elämänne tarkoitus universaalin lain ja totuuden mukaisesti. Jooga auttaa sinua suuntautumaan dharmaan ja korkeimpaan itseesi egoon perustuvien halujen sijaan, jotta voit toteuttaa ainutlaatuista tarkoitustasi ja panostasi.

Kun omistaudut joogalle ja omaksut sen periaatteet, vapautat henkisen potentiaalisi. Joogan syvemmät ulottuvuudet luovat tilaa tutkimukselle, joka ulottuu fyysisen ulkopuolelle.

Miten jooga-asennot edistävät mielen, kehon ja hengen yhteyttä?

Vaikka joogan fyysinen osa-alue on vain yksi osa, se tarjoaa oviaukon henkiseen kehitykseen, kun sitä tehdään tarkoituksella. Asanat yhdistävät kehon ja mielen systemaattisten hengitysmallien avulla. Asennot haastavat sinut keskittymään sisäänpäin ja istumaan epämukavuuden kanssa, mikä lisää tietoisuutta ja tasapainoa.

Seuraavassa on lueteltu joitakin keskeisiä tapoja, joilla tärkeimmät joogatyylit edistävät pyhää mielen, kehon ja hengen yhteyttä:

Hatha-jooga: Korostaa hengityksen ja liikkeen yhteensovittamista. Tämä keskittyminen johtaa sisäiseen rauhallisuuteen ja selkeyteen. Meditaation avulla se lisää tietoisuutta.

Ashtanga-jooga: Voimakkaat, virtaavat sarjat lämmittävät kehoa ja keskittävät mielen sisäänpäin. Intensiteetti kehittää keskittymistä, tietoisuutta ja henkistä irrottautumista.

Iyengar-jooga: Käytetään apuvälineitä, kuten palikoita ja hihnoja, jotta kussakin asennossa löydetään optimaalinen linjaus. Tarkkuus kehittää keskittymistä, kärsivällisyyttä ja hyväksyntää.

Kundaliinijooga: Sisältää laulua, hengitysharjoituksia ja toistuvia asentoja, joilla herätetään energiaa selkärangan varrella. Tämä vapauttaa tunteet ja yhdistää sinut korkeimpaan tietoisuuteesi.

Yin jooga: Levähdyttävien lattia-asentojen pitkäaikainen pitäminen johtaa syvälliseen itsetutkiskeluun, kun tarkkailet tuntemuksia. Näin pääset kiinni nykyhetkeen.

Pranayama: Hengitysharjoitukset kanavoivat energiaa ja laajentavat keuhkojen kapasiteettia. Tämä hapettaa kehoa, vähentää stressiä ja vakauttaa harhailevaa mieltä.

Kun harjoittelet erilaisia joogatyylejä tarkoituksella, huomaat hienovaraisella, energeettisellä tasolla tapahtuvat muutokset. Kun keho, mieli ja henki toimivat sopusoinnussa, avaat itsestäsi uusia syvyyksiä.

Miten joogameditaatio johtaa henkiseen heräämiseen?

Kun asanat auttavat yhdistämään kehon ja mielen, meditaatio on joogassa silta henkiseen heräämiseen. Meditaatio opettaa sinua tulemaan puolueettomaksi todistajaksi ajatuksillesi.

Kun hallitset mielen heilahteluja, otat yhteyttä todelliseen luontoosi, joka on tuolla puolen pörisevää egoa. Säännöllisen harjoittelun kautta meditaatio avaa sinulle uusia tietoisuuden tiloja ja absoluuttista sisäistä hiljaisuutta.

On olemassa monia joogameditaation muotoja, jotka johtavat henkiseen kasvuun:

Mindfulness-meditaatio: Ajatusten ja tuntemusten seuraaminen tietoisuutesi läpi ilman kiinnittymistä. Se kehittää keskittymistä nykyhetkeen ja tyyneyttä.

Sydänkeskeinen meditaatio: Keskittyminen henkiseen sydänkeskukseen kasvattaa myötätuntoa, hellyyttä, kärsivällisyyttä ja omistautumista - ja avaa sinut ehdottomalle rakkaudelle.

Chakra-meditaatio: Vireytyy selkärangan energiakeskuksiin tukosten poistamiseksi ja täyden potentiaalin avaamiseksi. Tämä yhdistää sinut sisäiseen viisauteen.

Katsova meditaatio: Kynttiläkeskittynyt katselu rauhoittaa mieltä luonnollisesti antamalla sille passiivisen keskipisteen. Tämä luo seesteisen, ajatuksista vapaan tietoisuuden.

Äänimeditaatio: Mantrojen laulaminen tai sointuvärähtelyjen kuunteleminen saattaa aistit tasapainoon. Tämä rauhoittaa mielen ja kehon.

Liikemeditaatio: Virtaavat, tanssilliset liikkeet synkronoivat kehon ja hengityksen ja saavat aikaan rauhallisen transsitilan. Tämä vapauttaa negatiivisuuden.

Valitse tekniikat, jotka vetoavat sinuun, ja varaa aikaa päivittäiseen harjoitteluun. Kun opit hiljentämään mielen vaihtelut, otat yhteyttä henkiseen perusolemukseesi.

Kokonaisvaltaisen joogatyylin omaksuminen

Jooga on enemmän kuin vain harjoittelua, se on elämäntapa, joka johtaa henkiseen heräämiseen, kun se omaksutaan kokonaan. Seuraavassa on muutamia keskeisiä tapoja omaksua kokonaisvaltainen joogaelämäntapa:

 • Harjoittele päivittäistä itseopiskelua päiväkirjojen, pohdintojen ja meditaation avulla.
 • Tarkkaile ajatuksia ja tunteita irrottautuneesti.
 • Osoita myötätuntoa ja kiitollisuutta kaikissa tilanteissa.
 • Elä rehellisesti syvempien arvojesi mukaisesti
 • Edistää suhteita, jotka tukevat tarkoitustasi ja kasvuasi
 • Syö puhdasta, ravitsevaa ruokaa; pidättäydy liiallisesta nautiskelusta.
 • Vietä aikaa luonnossa ja pohdi keskinäistä yhteenkuuluvuuttasi.
 • Kerää oivalluksia pyhistä kirjoituksista, sutroista tai viisaiden kirjoituksista.
 • palvella muita epäitsekkäällä toiminnalla.
 • Löydä tyydytystä yksinkertaisuudesta aineellisen ylellisyyden sijaan.

Kun suuntaat elämäntapasi näiden periaatteiden ympärille, joogaharjoituksesi kukoistaa. Kun harjoitat aktiivisesti tietoisuutta, itsereflektiota ja palvelua muille, voit liikkua maailmassa tarkoituksenmukaisesti ja heränneen tietoisuuden kanssa.

Ajan myötä hienovaraiset muutokset johtavat syvälliseen muutokseen. Joogasta tulee kompassi, joka ohjaa sinua kohti läsnäoloa, täyttymystä ja sisäistä rauhaa. Todellinen henkinen luontosi alkaa loistaa kaikessa tekemisessäsi.

Näyte aloittelijan joogarutiini henkiseen kasvuun

Tässä on 45 minuutin aloittelijan harjoitus, jonka avulla voit tuntea joogan mielen, kehon ja hengen yhteyden:

1. Keskittäminen (2 minuuttia)

 • Asetu helpohkoon istuma-asentoon jalat ristissä. Istu selkärangan kautta pitkänä leuka lattian suuntaisesti.
 • Kämmenet ylöspäin polvien päällä Chin Mudrassa peukaloiden ja etusormien koskettaessa toisiaan.
 • Sulje silmät ja hengitä 5 kertaa syvään nenän kautta vatsaan.
 • Aseta aikomus muodostaa yhteys korkeimpaan itseesi.

2. Pranayama (5 minuuttia)

 • Tee vuorohengitystä stressin lievittämiseksi ja mielen vakauttamiseksi.

3. Lämmittelyvirtaus (10 minuuttia)

 • Kissa/lehmä - 5 kierrosta
 • Alaspäin kääntyvä koira - 5 hengenvetoa
 • Taivutus eteen - 5 hengitystä
 • Puolet eteen - 5 hengitystä
 • Seiso pystyssä - 5 hengitystä

4. Aurinkotervehdykset (5 minuuttia)

 • Suorita 5 kierrosta A-aurinkotervehdystä hitaasti, sovittaen hengitys liikkeisiin.

5. Seisovat asennot (10 minuuttia)

 • Soturi I - 5 hengitystä kummallekin puolelle
 • Soturi II - 5 hengitystä kummallekin puolelle
 • Kolmio - 5 hengitystä kummallekin puolelle

6. Lonkan avaaminen (5 minuuttia)

 • Kyyhkysen asento - 5 hengenvetoa kummallekin puolelle
 • Makuuasennossa Neloskuva - 5 hengitystä kummallekin puolelle.

7. Jäähdytys (5 minuuttia)

 • Lapsen asento - 1 minuutti
 • Happy Baby - 5 hengitystä
 • Savasana - 5 minuuttia - rentoudu täysin ja yhdisty täysin.

8. Loppumeditaatio (3 minuuttia)

 • Palaa istumaan.
 • Suorita lyhyt meditaatio keskittyen henkiseen sydänkeskukseen.
 • Tarjoa kiitollisuutta harjoittelusta.
 • Namaste ?

Tämä tasapainoinen sarja sovittaa liikkeet yhteen hengityksen kanssa, lisää lämpöä ja joustavuutta ja rentouttaa sitten syvällisesti. Läsnäoloon keskittyminen jättää sinut keskittyneeksi ja sisäisesti kytkeytyneeksi.

Kuinka kauan kestää tuntea henkisiä vaikutuksia joogasta?

Joogan henkiset vaikutukset ovat hienovaraisia ja kerääntyvät ajan myötä säännöllisen harjoittelun myötä. Useimmat ihmiset alkavat huomata muutoksia tarkkaavaisuudessa, perspektiivissä ja sisäisessä rauhassa 6 kuukaudesta vuoteen johdonmukaisen harjoittelun jälkeen. Ole kuitenkin kärsivällinen ja päästä irti odotuksista.

Hengellinen kasvu ei ole lineaarista. Anna joogan vaikuttaa sinuun ja paljastaa hyödyt omalla ajallaan. Kun harjoittelet kiinnittymättä tuloksiin, saat joogamatkastasi kaiken irti. Pysy johdonmukaisena, tarkkaile pieniä muutoksia ja usko prosessiin.

Ajan myötä joogan avulla istuttamasi siemenet versovat syvälliseksi muutokseksi ja heräämiseksi.

Lyhyt historia joogan henkisistä juurista

Jooga sai alkunsa yli 5000 vuotta sitten muinaisessa Intiassa. Metsäeremitaaseissa eläneet tietäjät ja joogit kehittivät joogan tekniikat henkisenä ja askeettisena kurinalaisuutena. Joogatekstit, kuten Bhagavad Gita ja Yoga Sutras, kodifioivat keskeiset periaatteet, käytännöt ja filosofian.

Joogan tavoitteena on poistaa kärsimys fyysisen terveyden, henkisen selkeyden ja henkisen vapautumisen kautta. Joogan kahdeksanhaarainen polku tarjoaa mallin moraaliseen elämään ja itsensä toteuttamiseen. Vaikka joogan asanoiden fyysiset harjoitukset kehittyivät paljon myöhemmin, joogan ydin on edelleen syvästi henkinen.

Jooga tuli länsimaihin 1800-luvun lopulla, kun se levisi kansainvälisesti Intiasta. Ajan mittaan hengellisiä näkökohtia vähäteltiin usein, kun jooga muuttui länsimaissa maalliseksi kuntoiluharjoitukseksi. Viime vuosikymmeninä henkiset juuret on kuitenkin yhä enemmän otettu huomioon ja palautettu.

Joogan alkuperäinen henki inspiroi edelleen muutosta miljoonien ihmisten elämään maailmanlaajuisesti. Vaikka harjoitukset näyttävät ulkoisesti erilaisilta, sisäinen matka pysyy samana.

CBD:n sisällyttäminen joogarutiineihisi

CBD eli kannabidioli on kannabiskasveissa esiintyvä luonnollinen yhdiste, joka tarjoaa terapeuttisia hyötyjä ilman pilveä. CBD on laillista, turvallista ja päihteetöntä. Kun CBD yhdistetään joogaan, se parantaa tietoisuutta, edistää rentoutumista ja lievittää epämukavuutta.

Tässä on muutamia tapoja sisällyttää CBD:tä joogarutiineihisi:

 • Ota CBD-öljyä tai kapseleita ennen joogaa tasapainon ja keskittymisen edistämiseksi.
 • Käytä CBD-voiteita ja -hierontoja joogan jälkeen rauhoittaaksesi kipeät lihakset.
 • Lisää CBD-isolaattijauhetta smoothieihin tai välipaloihin ennen/jälkeen joogan polttoainetta varten.
 • Höyrytä CBD-tiivisteitä nopeasti vaikuttavaa helpotusta varten savasanan aikana.
 • Hanki joogatarvikkeita, kuten matot ja pyyhkeet, joihin on lisätty CBD:tä.
 • Levitä CBD-voiteet savasanan jälkeen nuorentaa ja rentouttaa
 • Sip CBD-lisäaineella täytettyä teetä rentoutumiseen ja meditaation tehostamiseen.
 • Ota CBD-kylpyjä jatkaaksesi kehon rauhoittamista harjoituksen jälkeen.

Kun CBD ja jooga yhdistetään tarkoituksella, ne täydentävät toisiaan kauniisti. CBD tehostaa joogan luonnollisia stressiä lievittäviä ominaisuuksia ja tukee samalla sen hienovaraisia henkisiä hyötyjä.

Löydä oma henkinen polkusi joogan avulla

Joogassa on hienoa se, että se kohtaa sinut siellä, missä olet. Jooga tarjoaa puitteet kokea henkilökohtainen muutos omaan tahtiisi. Nojaa niihin henkisiin puoliin, jotka puhuttelevat sinua, äläkä pakota mitään, mikä ei resonoi.

Keskity ennen kaikkea edistymiseen etkä täydellisyyteen. Pysy kärsivällisenä ja ota jooga hengitys ja harjoitus kerrallaan. Ajan myötä huomaat, että positiivinen muutos ja henkinen kasvu kukoistavat sinussa.

Jooga tarjoaa loputtomasti syvyyttä, merkitystä ja yhteyttä, kun se omaksutaan elämäntapana. Anna sen opastaa sinua pyhällä sisäisellä matkallasi kohti elinvoimaista ja tarkoituksenmukaista elämää. Pidä mielesi avoimena mutta arvostelukykyisenä, ja harjoituksesi kehittyy täydellisessä ajoituksessa.

Henkinen polkusi on ainutlaatuinen sinulle. Jooga antaa sinulle välineet ja tilan kulkea sitä tietä tietoisuudella ja syvenevällä oivalluksella jumalalliseen luontoosi. Ota ensimmäinen askel ja katso, mihin jooga sinut johtaa!

Mikä on joogan perimmäinen tavoite?

Joogan perimmäinen tavoite on valaistuminen ja vapautuminen kärsimyksestä. Joogan kahdeksan raajan jatkuvalla harjoittelulla pyritään poistamaan tietämättömyys ja oivaltamaan todellinen jumalallinen luonto. Kaikki joogan välineet auttavat puhdistamaan kehon ja mielen, jotta voimme paljastaa ikuisen, autuaallisen hengen sisältä.

Miten jooga opettaa irrottautumista?

Jooga opettaa irrottautumista harjoittelijoille, jotka eivät samaistu liikaa ajatuksiin, tunteisiin, haluihin, mieltymyksiin ja vastenmielisyyksiin. Tarkkailemalla näitä ohikiitäviä ilmiöitä puolueettomana todistajana kiintymys ja vastenmielisyys häviävät luonnollisesti. Tämä tyyneys tuo selkeyttä, kärsivällisyyttä ja sisäistä vapautta.

Mikä on joogan filosofia elämän tarkoituksesta?

Joogafilosofia näkee elämän tarkoituksen yksilöllisenä matkana itsensä toteuttamiseen ja oman dharman toteuttamiseen. Ulkoisten menestysmerkkien jahtaamisen sijasta jooga toteuttaa itseään kohdistautumalla sisäiseen totuuteen ja heräämällä korkeimpaan itseensä. Elämä on elämän päämäärä elää aidosti ja tarkoituksenmukaisesti.

Miten jooga voi parantaa tunneterveyttä ja sietokykyä?

Joogan tietoisuus, hengitystekniikat ja meditaatio antavat harjoittajille työkaluja vaikeiden tunteiden hallintaan. Havainnoimalla objektiivisesti ajatuksia ja tunteita niiden ilmaantuessa voit tietoisesti käsitellä niitä. Tämä rakentaa vastustuskykyä ja luo tilaa ärsykkeen ja reaktion välille.

Mitkä joogan periaatteet johtavat eettiseen elämään?

Joogan periaatteet, kuten ahimsa (vahingoittamatta jättäminen), satya (totuus), asteya (ei-varastaminen) ja aparigraha (omistamattomuus), tarjoavat puitteet eettiselle elämälle. Nämä periaatteet rohkaisevat positiivisiin toimiin, kuten huolenpitoon, rehellisyyteen, kunnioitukseen ja palvelemiseen.

Miten mayan käsite liittyy joogaan?

Maya on illuusio siitä, että aineellinen, muuttuva maailma on ainoa todellisuus. Jooga pyrkii nostamaan mayan verhon ja paljastamaan todellisen ikuisen Itsen pinnallisten naamioiden ja egon takaa. Tämän erillisyyden illuusion hälventäminen tuo vapautumisen.

Millainen on joogaelämäntapa?

Joogan elämäntapa keskittyy tietoisuuteen, itsetutkiskeluun, terveelliseen elämään, palvelemiseen ja täyttymykseen yksinkertaisuuden kautta. Siinä korostetaan hengellisiä käytäntöjä, myötätuntoa ja toiminnan ja sisäisten arvojen yhteensovittamista. Joogasta tulee ankkuri, joka ohjaa kaikkia elämän osa-alueita.

Miten jooga voi lisätä tietoisuutta?

Jooga-asennot harjaannuttavat tietoisuutta, kun keskitytään kehon tuntemuksiin ja linjaukseen. Hengitykseen keskittyminen pitää sinut maadoittuneena nykyhetkeen. Meditaatio kehittää havainnoivaa mieltä, joka huomaa ajatukset ilman kiintymystä. Nämä taidot lisäävät tarkkaavaisuutta matolla ja sen ulkopuolella.

Mitkä ovat joogan kautta tapahtuvan henkisen kasvun vaiheet?

Monet opettajat hahmottelevat vaiheet seuraavasti: tekniikoiden tutkiminen, harjoituksen rakentaminen, filosofian ymmärtäminen, omistautunut opiskelu, jooginen elämäntapa, palveleminen ja lopulta sisäinen vapaus eli samadhi. Edistyminen on asteittaista ja vaatii vilpitöntä omistautumista ajan myötä.

Mistä tiedän, että edistyn henkisesti joogassa?

Henkisen edistymisen merkkejä ovat lisääntynyt rauha ja tyyneys, itsensä ja muiden tuomitsemattomuus, tyytyväisyys, joka ei ole sidoksissa olosuhteisiin, myötätunto ja palveleminen, tunne yhteenkuuluvuudesta, intuitiosta lähtevä toiminta ja tarkoituksen tunne. Vapauta kuitenkin kiintymys mihinkään tuloksiin.

Voinko harjoittaa joogaa ilman kiinnostusta hengellisiin näkökohtiin?

Kyllä, voit harjoittaa joogaa pelkästään fyysisen kunnon ja henkisen stressin lievittämisen vuoksi ilman henkisiä ulottuvuuksia. Ajan myötä voit kuitenkin oppia arvostamaan syvempiä puolia. Näe harjoittelusi pikemminkin löytöretkenä kuin tietyn lopputuloksen odottamisena.

Yhteenveto

Jooga on ikivanha harjoitus, joka yhdistää kehon, mielen ja hengen. Vaikka joogasta on tullut länsimaissa suosittu fyysinen harjoitus, se on paljon muutakin kuin fyysisiä asentoja. Jooga on kokonaisvaltainen filosofia ja elämäntapa, joka johtaa henkiseen kasvuun ja itsensä toteuttamiseen. Joogan ytimessä pyritään ylittämään ego ja kärsimys ja oivaltamaan oma jumalallinen luonto. Tämä saavutetaan joogan kahdeksan raajan avulla, joihin kuuluvat eettiset periaatteet, fyysiset asennot, hengityksen hallinta, aistien vetäytyminen, keskittyminen, meditaatio ja uppoutuminen korkeampaan tietoisuuteen.

Jooga tuo kehon ja mielen sopusointuun, jotta voit hyödyntää syvempiä osia itsestäsi. Jooga-asanoiden fyysinen harjoittelu käyttää kehoa keskittymisen, tarkkaavaisuuden ja tietoisuuden kehittämiseen. Pranayama-hengitysharjoitukset laajentavat keuhkojen kapasiteettia ja rauhoittavat hermostoa. Meditaatio harjaannuttaa sinua todistamaan ajatuksia ja pääsemään puhtaaseen läsnäoloon pörisevän egon taakse. Joogan periaatteet tarjoavat moraalisen kompassin siihen, miten elää taitavasti elämää tarkoituksen ja merkityksen kanssa. Ajan myötä jooga paljastaa yhteytesi kaikkiin olentoihin ja asioihin. Poistamalla pinnallisen pois jooga tarjoaa tien valaistumiseen ja heräämiseen.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku