Mitkä ovat tietoisuuden 5 vaihetta joogassa?

Published:

Jooga on ikivanha harjoitus, joka on paljon muutakin kuin fyysisiä asentoja. Ytimeltään jooga on henkisen kasvun ja laajentuneen tietoisuuden polku. Tärkeä käsite joogan filosofiassa on viisi kleshaa eli viisi tietoisuuden vaihetta.

Näiden viiden kleshan ymmärtäminen on avainasemassa joogapolulla etenemisessä. Kun etenet harjoituksessasi, voit tarkkailla näitä tietoisuuden eri tasoja omakohtaisesti. Omistautuneella harjoittelulla jooga auttaa sinua siirtymään näiden vaiheiden läpi ja saavuttamaan korkeampia tietoisuuden tiloja.

Mitä viisi kleshaa tai viisi tietoisuuden vaihetta joogassa tarkalleen ottaen ovat? Kerrotaanpa se tarkemmin.

Joogafilosofian 5 kleshaa

Joogafilosofian 5 kleshaa

Viisi kleshaa ovat perinteisen joogafilosofian peruskäsitteitä. Ne ovat:

 1. Avidya - Tietämättömyys
 2. Asmita - Egoismi
 3. Raga - Kiinnitys
 4. Dvesha - Aversion
 5. Abhinivesha - kuolemanpelko

Nämä viisi kärsimystä edustavat eri tietoisuuden tasoja ja kärsimyksen lähteitä. Joogan tavoitteena on auttaa meitä ylittämään nämä rajoitukset ja löytämään vapaus.

Viiden kleshan ymmärtäminen antaa meille kartan, jonka avulla voimme tutkia mielen maisemaa. Tämän kehyksen avulla voimme tutkia omia ajatuksiamme, tottumuksiamme ja kuvioitamme.

Vaihe 1: Avidya - tietämättömyys

Avidya tarkoittaa "tietämättömyyttä" tai "viisauden puutetta". Joogafilosofiassa avidya on juuriklesha, joka synnyttää muut kleshat.

Mitä avidya tarkalleen ottaen on? Se viittaa rajoitettuun näkökulmaan ja ymmärryksen puutteeseen todellisesta luonteestamme. Se on kyvyttömyyttä nähdä pintamuotojen taakse ja muodostaa yhteys jumalalliseen olemukseemme.

Avidya-vaiheessa toimimme pinnallisella tietoisuuden tasolla. Uskomme, että identiteettimme tulee ulkoisista tekijöistä, kuten nimestä, perheestä, työstä, omaisuudesta, ulkonäöstä jne.

Tästä tietämättömyyden tilasta käsin jahtaamme vääriä onnellisuuden lähteitä. Yritämme jatkuvasti rakentaa egoa ja turvata rajallisen identiteettimme.

Avain avidyan ylittämiseen on saada viisautta todellisesta itsestämme. Jooga ja meditaatio auttavat poistamaan tämän tietämättömyyden verhon.

Vaihe 2: Asmita - Egoismi

Asmita viittaa egoismin aiheuttamaan vaivaan. Tässä vaiheessa samaistumme vahvasti "minä-olemukseen" tai minäkäsitykseen.

Kun ego on häiriintynyt tai uhattuna, reagoimme voimakkailla tunteilla. Kaipaamme positiivista vahvistusta tunteaksemme olomme hyväksi.

Nöyryyden ja todistavan tietoisuuden harjoittaminen auttaa meitä irrottautumaan ego-identifikaatiosta. Kun tunnistamme jumalallisen luontomme, olemme vähemmän sidottuja maalliseen vahvistukseen.

Jooga-asennot, jotka kasvattavat antautumista ja sisäistä voimaa, purkavat myös egoa. Muistamalla, että olemme henkisiä olentoja inhimillisellä matkalla, nousemme egoististen vaatimusten yläpuolelle.

Vaihe 3: Raga - Kiinnittyminen

Kolmas klesha on raga eli kiintymys. Tässä vaiheessa takerrumme esineisiin, kokemuksiin ja ihmisiin toivoen niiden tuovan pysyvää tyydytystä.

Mikään ulkoinen ei kuitenkaan voi tyydyttää sielua. Niinpä kiintymyksemme johtavat jatkuvasti pettymykseen ja kärsimykseen.

Joogafilosofiassa vapautuminen syntyy, kun vetäydymme ulkoisista kohteista. Mitä enemmän mietiskelemme jumalallista Itseämme, sitä vähemmän olemme riippuvaisia maallisista kiintymyksistä.

Kiinnittymättömyyden eli vairagyan harjoittaminen on keskeinen käytäntö joogapolulla. Kiintymyksestä vapautuminen antaa meille mahdollisuuden elää täysin nykyhetkessä.

Vaihe 4: Dvesha - vastenmielisyys

Neljäs klesha on dvesha eli vastenmielisyys. Tämä on kiintymyksen kääntöpuoli.

Tässä vaiheessa meitä hallitsevat voimakkaat vastenmielisyydet, vihat ja pelot. Torjumme epämiellyttävät kokemukset ja työnnämme pois "negatiiviset" tunteet.

Tämä luo loputtoman kierteen, jossa juostaan nautinnon perässä ja vältetään kipua. Dvesha johtaa suunnattomaan kamppailuun ja myrkyllisyyteen.

Jooga opettaa meitä suhtautumaan kaikkiin kokemuksiin tyynesti. Harjoittelemalla tuomitsemattomuutta löydämme tasapainon.

Elämän näkeminen puolueettomana todistajana vapauttaa meidät vastenmielisyyden otteesta. Avaudumme sen täydellisyydelle, mitä on, tässä ja nyt.

Vaihe 5: Abhinivesha - kuolemanpelko

Viimeinen klesha on abhinivesha, joka on kuolemanpelko. Tässä vaiheessa olemme täysin kauhuissamme ajatuksesta kuolemasta ja kuolevaisuudesta.

Selvitäksemme tästä pelosta takerrumme jatkuvasti maalliseen elämään. Kaipaamme ikuista nuoruutta, pysyvyyttä ja kuolemattomuutta.

Ytimeltään abhinivesha on peräisin samaistumisesta rajalliseen kehoon ja mieleen. Henkisestä näkökulmasta katsottuna todellinen olemuksemme on ikuinen sielu.

Meditoimalla tätä ääretöntä ja kuolematonta Itseä voimme voittaa kuolemanpelon. Sen ymmärtäminen, että väliaikainen fyysinen muotomme on vain yksi vaihe elämän matkassa, tuo vapautumisen.

Eteneminen 5 kleshan läpi

Me kaikki liikumme viiden kleshan läpi eri rytmillä. Ei ole olemassa suoraa lineaarista etenemistä vaiheesta toiseen.

Saatat huomata, että tietyt kleshat nousevat voimakkaammin esiin eri aikoina elämäntilanteen vuoksi. Kerrokset myös sekoittuvat toisiinsa monimutkaisella tavalla.

Säännöllisen joogaharjoittelun ja itseopiskelun avulla voit kuitenkin vähitellen purkaa negatiivisia ajattelu- ja olemustottumuksia.

Kun haastavat tunteet tulevat esiin, muista kleshat. Nimeä se, mikä nousee esiin, kohtaa se myötätunnolla ja palaa takaisin omaan keskipisteeseesi.

Ajan myötä ymmärryksesi syvenee. Luotat vähemmän ulkoiseen vahvistukseen, tulet vähemmän tuomitsevaksi, reagoit vähemmän vihaisesti tai ahdistuneesti.

Hiljaisuuden ja ilon hetket tulevat useammin sisältäpäin. Tunnet olevasi enemmän yhteydessä todelliseen itseesi.

Miten jooga auttaa liikkumaan 5 Kleshasin läpi

Joogan tarkoituksena on polttaa tämän kleshojen verhon läpi ja paljastaa luonnollinen rauhan ja eheyden tilamme. Joogan työkalupakissa on monia työkaluja, jotka auttavat meitä tällä matkalla. Seuraavassa on muutamia tehokkaimpia niistä:

Asana - Jooga-asennot

Fyysisten jooga-asentojen eli asanoiden harjoittaminen on erittäin tehokasta viiden kleshan käsittelyssä. Asanat auttavat puhdistamaan mielen ja kehon järjestelmää ja edistävät tietoisuutta.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, miten asana vaikuttaa kuhunkin vaivaan:

 • Avidya - Poseja, jotka kehittävät keskittymistä ja tarkkaavaisuutta. Haastavien tasapainojen pitäminen kutsuu meidät nykyhetkeen.
 • Asmita - nöyryyttäviä asentoja, jotka tuovat esiin sisäisen voiman vs. ego. Asennot kuten Child's Pose opettavat antautumista.
 • Raga - Flow-sekvenssit, jotka vaativat kiinnittymättömyyttä. Vinyasa vaatii jatkuvaa irti päästämistä.
 • Dvesha - harjoitellaan tietoisuutta tuomitsevista ajatuksista, joita syntyy asennoista tai kehon tuntemuksista.
 • Abhinivesha - Poseja, jotka vaativat rohkeutta ja itsensä hyväksymistä, kuten selinmakuulla ja käsivarsitasapainossa.

Pranayama - Hengitystyö

Pranayama on hengityksen hallintaa, jolla vaikutetaan energiaan ja mieleen. Kun vakautamme hengitystä, vakautamme mieltä ja laajennamme tietoisuutta.

Syvä joogahengitys lisää tietoisuutta ja maadoittuneisuutta. Hengitys on aina käytettävissä täydellisenä ankkurina, kun kleshat nousevat esiin.

Pratyahara - Aistien vetäytyminen pois päältä

Pratyahara on sisäänpäin suuntautuva harjoitus, jossa huomio vedetään pois ulkoisista aistiärsykkeistä. Sen avulla voimme istua hiljaa itsemme kanssa.

Sammuttamalla jatkuvan informaation, viihteen ja melun, voimme vajota syvempiin meditaatiotiloihin.

Dharana - Keskittyminen

Dharana tarkoittaa keskittymistä ja yhden pisteen tietoisuutta. Harjoitus kehittää lasermaista kykyä kiinnittää huomiota.

Tämä keskittymisen taso poistaa häiriötekijät ja tylsyyden ja paljastaa valoisan sisäisen luontomme.

Dhyana - Meditaatio

Dhyana viittaa syvään meditaatioon tai uppoutumiseen. Meditaatiossa ylitämme rajoitetun egomielemme ja koemme korkeampia tietoisuuden tiloja.

Astumalla toistuvasti tähän syvään hiljaisuuteen suuntaudumme uudelleen kohti Itsen vapautta ja autuutta.

Samadhi - ykseys

Samadhi on ykseystietoisuuden puhdas autuus. Tässä tilassa hylkäämme kaikki erillisyyden illuusiot ja yhdistymme pyhään lähteeseen.

Jokainen hetki täällä paljastaa syviä totuuksia yhteenkuuluvuudestamme. Tämä on joogan korkein tavoite.

Jooga tarjoaa vapauden 5 kleshasta

Kleshat valaisevat, miksi ihmiselämä on täynnä niin paljon kärsimystä ja epätasapainoa. Joogan kahdeksanjalkaista polkua seuraamalla voimme kasvattaa viisautta ja tyyneyttä nousta näiden sudenkuoppien yläpuolelle.

Matka vaatii rohkeutta, myötätuntoa ja omistautumista omalle sisäiselle valolle. Kun kaivamme syvälle totuuden löytämiseksi ja toimimme tästä aitouden paikasta käsin, inspiroimme ympärillämme olevia.

Kun yhä useammat ihmiset heräävät, luomme tietoisuuden positiivisen aaltovaikutuksen. Löytäkäämme kaikki vapaus kleshoista ja valaiskaamme tätä maailmaa joogan valolla!

Lyhyt maininta CBD:stä ja sen eduista

Kun tutkimme laajentunutta tietoisuutta joogan avulla, jotkut harjoittajat pitävät kannabista ja CBD:tä hyödyllisinä lisäaineina.

CBD on yksi kannabiskasvin aktiivisista yhdisteistä. Se tarjoaa mahdollisia terapeuttisia vaikutuksia aiheuttamatta päihtymystä.

CBD:tä myydään eri muodoissa, kuten cbd-öljyinä, tinktuureina, cbd-kapseleina, ajankohtaisvalmisteina, purukumina ja muina. On tärkeää ostaa korkealaatuista CBD:tä luotettavilta tuotemerkeiltä.

Kun CBD-öljyä käytetään tietoisesti, se voi tukea sisäistä rauhaa joogasessioiden välillä. Tietoisuuden kehittäminen tulee kuitenkin viime kädessä sisältäpäin. Mikään ulkoinen aine ei voi tehdä työtä puolestasi!

Johdonmukainen joogaharjoittelu valaisee tien vapauteen ja autuuteen. Etenemällä kleshojen läpi palaamme kotiin todellisen luontomme luo, joka on kaikkien rajoitusten yläpuolella. Tämä on se jalokivi, jota etsimme.

Kleshat ovat keskeinen käsite joogafilosofiassa. Alla on yksityiskohtaisia vastauksia yleisimpiin kysymyksiin näistä viidestä tietoisuutta rajoittavasta vaivasta. Kleshojen ymmärtäminen tarjoaa tiekartan tietoisuuden kehittämiseksi joogan avulla.

Mitkä ovat 5 kleshaa?

Muinaisissa joogateksteissä esitetyt viisi kleshaa ovat:

 • Avidya - Tietämättömyys, viisauden puute
 • Asmita - Egoismi, minä-mielisyys
 • Raga - Kiinnitys
 • Dvesha - Aversio, vastarinta
 • Abhinivesha - kuolemanpelko

Nämä edustavat esteitä todellisuuden selkeälle hahmottamiselle. Jooga tarjoaa välineitä kleshojen voittamiseen ja korkeampien olotilojen avaamiseen.

Miten 5 kleshaa liittyvät mieleen?

Kleshat heijastavat mielen malleja, jotka suodattavat havaintomme ja vääristävät todellisuutta. Ego esimerkiksi projisoi pelkomme ja toiveemme maailmaan. Kiintymys saa meidät takertumaan tiettyihin ajatuksiin siitä, miten asioiden "pitäisi" olla. Vastenmielisyys saa meidät työntämään pois ei-toivottuja kokemuksia.

Kun näitä vaivoja ilmenee, jumiudumme rajoitettuihin ajattelukehyksiin. Kleshat pitävät tietoisuutemme rajoittuneena ja estävät meitä näkemästä selkeästi. Jooga pyrkii purkamaan negatiiviset mentaaliset tavat meditaation kaltaisten harjoitusten avulla.

Mikä saa 5 kleshaa syntymään?

Perustasolla kleshat ovat peräisin erillisyyden illuusiosta. Kun unohdamme jumalallisen luontomme, menetämme kosketuksen tämän hetken täydellisyyteen.

Uskomme virheellisesti, että onnellisuus tulee ulkoisista lähteistä. Niinpä jahtaamme jatkuvasti aineellisia asioita ja ihmissuhteita. Kun väistämätön muutos tapahtuu, koemme pelkoa ja kärsimystä.

Kleshat juontavat juurensa myös lapsuuden kokemuksiin, jotka ovat vaikuttaneet näkökulmaamme maailmaan. Parantumattomat tunneperäiset haavat voivat ajan mittaan juurruttaa näitä haitallisia malleja.

Miten kleshat johtavat kärsimykseen?

Kleshat kylvävät kärsimyksen siemeniä muutamalla keskeisellä tavalla:

 • Ne vääristävät todellisuutta ja pitävät meidät illuusion loukussa.
 • Ne estävät meitä elämästä täysin hetkessä
 • Ne johtavat täyttymättömien halujen jahtaamiseen.
 • Ne luovat negatiivisen emotionaalisen reaktiivisuuden syklejä
 • Ne erottavat meidät sisäisestä rauhasta ja ilosta

Tämä kärsimys jatkuu, kunnes tutkimme syvällisesti ja tulemme tietoisiksi juurikleshoista. Sitten meidän on viljeltävä uusia mentaalisia tapoja henkisen harjoittelun avulla.

Mikä on viiden kleshan välinen suhde?

Kleshat ovat yhteydessä toisiinsa. Avidya eli tietämättömyys todellisesta luonteestamme synnyttää muut vaivat.

Asmita johtuu pinnallisesta itsetunnosta, joka johtaa raga (kiintymykseen) ja dvesha (vastenmielisyyteen), kun jahtaamme mielihyvää ja torjumme kipua.

Abhinivesha (kuolemanpelko) johtuu uhasta tälle rajoittuneelle egolle. Eteneminen joogapolulla edellyttää kerrosten purkamista totuuden paljastamiseksi.

Miten voin tarkkailla viittä kleshaa elämässäni?

Aloita oppimalla kunkin kleshan tärkeimmät ominaisuudet. Kun huomaat tietämättömyyteen, egoismiin, kiintymykseen, vastenmielisyyteen tai pelkoon liittyviä ajatuksia, tunteita tai käyttäytymistä, nimeä vaiva.

Tutki, milloin ja miten klesha vääristää ajatteluasi. Miten se vaikuttaa puheeseesi ja toimintaasi? Mitä kärsimystä tai ristiriitaa se aiheuttaa?

Ajan myötä tämä tietoisuus murtaa tavanomaisia ajatusmalleja ja paljastaa syvemmän viisauden. Se voi olla aluksi epämukavaa, mutta johtaa vapauteen.

Mikä on viiden kleshan tarkoitus joogassa?

Kleshat tarjoavat puitteet ihmisen tietoisuuden toiminnan ymmärtämiselle. Ne selittävät kärsimyksen ja epäterveiden tekojen taustalla olevat syyt.

Tämä kartta ohjaa joogista itsetutkiskelua ja kasvua. Viljelemme myötätuntoa näitä taipumuksia kohtaan osana universaalia ihmiskokemusta. Tutkailemalla omaa mieltämme etenemme kohti selkeyttä.

Miten jooga voi auttaa voittamaan 5 kleshaa?

Joogan kahdeksanhaarainen polku tarjoaa monia työkaluja tietoisuuden muuttamiseen ja kärsimyksen lopettamiseen.

Esimerkiksi meditaatio kehittää oivallusta, joka läpäisee väärät käsitykset. Asanat saavat meidät olemaan läsnä ja irrottautumaan. Pratyahara vetää huomion sisäänpäin. Dharana kehittää keskittymistä häiriötekijöiden keskellä.

Sutrojen laulaminen muokkaa mielen kuvioita. Palvelutoimet vähentävät egoismia. Näkemyksemme kehittyy vaihe vaiheelta omistautuneen harjoittelun myötä.

Mitä tapahtuu, kun ylität viisi kleshaa?

Kun kleshojen ote heikkenee, suuntaudumme yhä useammin jumalalliseen olemukseemme. Hyväksymme ehdoitta kaikki kokemukset pysyen samalla keskitettyinä.

Ulkoiset tapahtumat eivät enää hallitse sisäistä tilaamme. Näemme todellisuuden selvästi ja toimimme viisauden pohjalta. Väärä samaistuminen egoon liukenee.

Rauha, ilo ja yhtenäisyys laajenevat luonnollisesti. Palvelemme korkeinta hyvää henkilökohtaisten halujen sijaan. Tämä on klassisen joogan perimmäinen tavoite.

Ovatko kleshat pahoja tai haitallisia?

Kleshat eivät ole luonnostaan pahoja, ne ovat vain tiedostamattomuuden ilmenemismuotoja, joita esiintyy jossain määrin kaikissa ihmisissä. Kun heräämme, opimme myötätuntoisesti työskentelemään näiden rajoittavien energioiden kanssa kunnioittaen samalla niiden tarkoitusta.

Vaikeuksien tukahduttaminen kostautuu usein. Meidän on kohdattava klesat avoimesti ja kärsivällisesti, jotta taitava muutos voisi kehittyä. Tämä ymmärrys ehkäisee ankaraa itsetuntemusta.

Voitteko tuhota kokonaan 5 kleshaa?

Klassinen joogaviisaus sanoo, että voimme kitkeä vaivat kokonaan omistautuneella harjoittelulla ajan myötä. Nykyaikainen psykologia tarjoaa kuitenkin vivahteikkaamman näkemyksen.

Voimme ehkä purkaa kleshoja niin paljon, etteivät ne enää hallitse elämäämme tai aiheuta kärsimystä. Mutta vuosikymmenien aikana juurtuneet mallit eivät voi kadota yhdessä yössä, jos koskaan.

Tavoitteena ei ole täydellisyys vaan tietoisuuden lisääminen. Tietoisuuden avulla jopa syvälle juurtuneilla klesoilla on vain vähän vaikutusta ajatuksiimme, sanoihimme ja tekoihimme.

Ovatko kleshat universaaleja vai henkilökohtaisia?

Viisi kleshaa kuvastavat ihmisyyteen kovasti sisäänrakennettuja taipumuksia. Me kaikki koemme avidya, asmita, raga, dvesha ja abhinivesha eriasteisesti.

Mutta se, miten kleshat ilmenevät, riippuu yksilöllisestä psyykestämme ja elämänkokemuksestamme. Saatamme esimerkiksi olla alttiimpia tietyille vaivoille, kuten kiintymykselle tai vastenmielisyydelle.

Henkilökohtaista tietoisuutta ja ponnistelua tarvitaan havainnoidaksemme, miten kleshat toimivat ainutlaatuisesti meidän kauttamme. Aktiivinen itsetutkiskelu antaa meille mahdollisuuden paljastaa nämä hienovaraiset dynamiikat.

Voinko työskennellä kleshojen läpi yksin vai tarvitsenko opettajan?

Kleshoja on mahdollista tutkia itsenäisesti tarkkaavaisuuden, itsetutkiskelun ja johdonmukaisen joogaharjoituksen avulla. Taitava opettaja voi kuitenkin antaa korvaamatonta opastusta.

Kokenut ohjaaja huomaa huomaamasi klesha-kuviot ja antaa palautetta. Joogafilosofian oppiminen antaa olennaisen ymmärryksen kartalle. Vuorovaikutus yhteisön kanssa edistää myös kehitystä.

Kukaan ei kuitenkaan voi tehdä työtä puolestasi. Säännöllinen yksilöllinen harjoittelu on välttämätöntä tietoisuuden muuttamiseksi. Ulkoinen tuki täydentää sisäistä ponnistelua.

Miten voin jakaa oppimaani auttaakseni muita, jotka kamppailevat kleshojen kanssa?

Paras tapa auttaa muita on kasvaa itse tietoisuudessa. Kun ruumiillistat rauhaa ja vapautta, ihmiset inspiroituvat.

Voit selittää klesha-peruskehyksen ja sen, miten jooga auttaa. Jaa käytäntöjä, jotka ovat toimineet sinulle. Matka on kuitenkin erilainen jokaisella ihmisellä.

Kohtaa ihmiset siellä, missä he ovat, myötätuntoisesti. Älä tuomitse heidän tahtiaan tai esitä "ratkaisuja". Tasapainoisuutesi on tarttuvaa ja piristävää.

Yhteenveto

Joogafilosofiassa kuvataan viisi kleshaa tai vaivaa, jotka rajoittavat tietoisuutta: avidya (tietämättömyys), asmita (ego), raga (kiintymys), dvesha (vastenmielisyys) ja abhinivesha (kuolemanpelko). Nämä tiedostamattomat mallit aiheuttavat kärsimystä vääristämällä todellisuutta, voimistamalla egoistisia haluja ja luomalla reaktiivisuutta. Avidya eli itsetuntemuksen puute on muiden kleshojen taustalla. Jooga tarjoaa harjoituksia, kuten meditaatiota, itsetutkiskelua, hengitystyötä ja mantraa, joiden avulla voidaan purkaa negatiivisia mentaalisia tapoja ja ylittää kleshat. Omistautuneella sadhanalla voimme saavuttaa korkeampia olotiloja, jotka ylittävät nämä esteet. Kleshat eivät kuitenkaan ole "pahoja" tai tukahdutettavia. Ne ovat synnynnäisiä inhimillisiä taipumuksia, joita meidän on kohdattava myötätunnolla. Vaikka klassisen joogan mukaan voimme täysin kitkeä kleshat, modernin psykologian mukaan voimme vain vähentää niiden vaikutusta tietoisuudella. Joka tapauksessa lisääntynyt tietoisuus antaa meille mahdollisuuden kehittyä henkisesti ja toimia viisauden pohjalta. Matka vaatii aktiivista ponnistelua, mutta myös sen hyväksymistä, missä tällä hetkellä olemme.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku