Mikä on karmajoogan laki?

Published:

Oletko koskaan miettinyt, miksi hyville ihmisille tapahtuu pahoja asioita, kun taas toiset, jotka käyttäytyvät epäeettisesti, näyttävät menestyvän? Tai kysynyt, miksi jotkut ihmiset syntyvät etuoikeutettuun elämään, kun taas toiset joutuvat kärsimään? Muinainen intialainen karma-filosofia saattaa tarjota vastauksia näihin ikivanhoihin oikeudenmukaisuutta ja reiluutta koskeviin kysymyksiin.

Mikä on karmajoogan laki?

Ytimeltään karma on universaali syyn ja seurauksen laki, joka määrittää, miten energia virtaa elämässämme. Toimintamme, niin myönteiset kuin kielteisetkin, synnyttävät vastaavia reaktioita ja luovat monimutkaisia tapahtumaketjuja, jotka leviävät ulospäin. Karmajooga tarjoaa puitteet näiden karmamallien murtamiselle suorittamalla epäitsekkäitä tekoja ilman kiintymystä henkilökohtaiseen hyötyyn.

Karmajoogan harjoittaminen perustuu siihen, että hyviä tekoja tehdään palvelevalla asenteella ja että toimit egon sijaan korkeimmasta itsestäsi käsin. Kun muutamme ajattelutapaamme itsekkyydestä epäitsekkyyteen, se muuntaa energiamme ja vapauttaa meidät vähitellen karman kahleista.

Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme karmajoogan keskeisiä periaatteita ja sitä, miten voit integroida ne elämääsi:

Mitä "karma jooga" tarkoittaa?

Sana "karma" tarkoittaa toimintaa tai tekoa. Karmajooga on epäitsekkäästi ja palvelemisen hengessä suoritetun toiminnan polku. Sen sijaan, että sinua motivoisi halu saada palkkioita, toimit tarkoituksenasi on olla hyödyksi muille ja koko maailmalle.

Karmajooga on yksi neljästä klassisesta joogapolusta:

 • Jnana-jooga (viisauden ja tiedon polku)
 • Bhakti-jooga (omistautumisen ja rakkauden polku)
 • Rajajooga (meditaation ja henkisen mestaruuden polku)

Nämä neljä polkua eivät sulje toisiaan pois. Useimmat harjoittajat yhdistävät sadhanaansa tai henkiseen harjoitukseensa kaikkien neljän polun osa-alueita.

Karmajoogassa keskitytään enemmäntekojen laatuun ja aikomukseen tekojen takana kuin itse tekoihin. Toisten palveleminen nöyrästi, henkilökohtaisesta hyödystä piittaamatta, on karmajoogan teko.

Karmajoogan juuret Bhagavad Gitassa

Karmajoogan periaatteet ovat peräisin Bhagavad Gitasta, joka on hindujen pyhä kirjoitus ja ajaton filosofinen teksti. Gitassa Herra Krishna hahmottelee epäitsekkään toiminnan polkua soturi Arjunalle taistelukentällä.

Moraalisen dilemman edessä, joka koskee taistelua veljiään ja opettajiaan vastaan vanhurskaassa sodassa, Arjuna lamaantuu ahdistuksen, epäilyksen ja epätoivon valtaan. Vastauksena Krishna neuvoo Arjunaa suorittamaan velvollisuutensa ilman kiintymystä ja uhraamaan kaikki teot jumalalliselle. Nämä Bhagavad Gitan kuolemattomat viisauden sanat muodostavat karmajoogan filosofisen perustan.

Gitan keskeisiä karmajoogaa käsitteleviä jakeita ovat muun muassa:

"Sinun oikeutesi on vain työhön, mutta ei koskaan sen hedelmiin. Älkää antako toiminnan hedelmien olla motiivinanne, älkääkä antakaa kiintymyksenne olla toimimattomuuteen." (2:47.)

"Tee työtä tässä maailmassa, Arjuna, niin kuin ihminen, joka on vakiintunut itseensä - ilman itsekkäitä kiintymyksiä ja yhtä lailla onnistumisessa kuin tappiossa." (3:19).

"Viisaat kutsuvat oppineeksi sitä, jonka kaikki teot ovat vapaita haluista ja ajatukset vapaita ahdistuksesta." (4:18)

Krishna ei kehota luopumaan velvollisuuksistaan, vaan ainoastaan suorittamaan teot rauhallisesti ja irrottautuneena aineellisista palkkioista. Luopumalla kiintymyksestä tuloksiin voimme sitoutua täysin elämän työhön omistautumisen tekona.

Miten Karma Yoga toimii?

Karmajoogan harjoittaminen purkaa vähitellen karman verkon, joka sitoo meidät jatkuviin kärsimyksen sykleihin. Toimimalla egon sijaan epäitsekkyydestä käsin lakkaamme keräämästä karmavelkoja, jotka tuottavat tulevia seurauksia.

Toimintamme on kuin siemen, joka on istutettu maahan. Itsekkäät teot ovat kuin saastuneita siemeniä, jotka tuottavat myrkyllisiä hedelmiä ja levittävät haittaa. Mutta kun palvelemisen siemenet istutetaan puhtaalla mielellä, ne tuottavat runsaan siunaussadon meille itsellemme ja koko maailmalle.

Karman hedelmät ovat usein hienovaraisia ja näkymättömiä. Esimerkiksi toisten vahingoittaminen voi kylvää syyllisyyden siemeniä, kun taas anteliaat teot kasvattavat sisäistä rauhaa. Pettäminen synnyttää epäluottamusta, kun taas totuudellisuus luo rakastavia suhteita.

Karmajooga tarjoaa vapautuksen työskennellä ilman kiintymystä ja sallia elämän luonnolliset virtaukset. Tuloksista irti päästäminen tuo mielen tyyneyttä ja sen hyväksymistä, mitä on. Jokaisesta teosta tulee uhraus, joka tehdään ilman ajatusta palkkiosta.

Silloin työstämme itsestään tulee meditaatiota, jota tehdään tarkkaavaisesti ja keskittyneesti. Kuin pisarat, jotka täyttävät valtameren, tämä epäitsekkään toiminnan kautta tapahtuva antautumisen prosessi johtaa meidät universaalin tietoisuuden kanssa yhdistymisen tilaan.

Karma-joogan keskeiset periaatteet

Tässä ovat keskeiset filosofiset periaatteet ja asenteet, joita karmajoogan harjoittaminen edellyttää:

1. Palvele epäitsekkäästi ilman hedelmien kaipuuta.

Suorita toimia palveluna, ottamatta huomioon tuloksia tai hyötyjä, joita voit saada vastineeksi. Keskity itse tekoon sen sijaan, että kiinnittäisit huomiota siihen, mitä voit saada.

2. Puhdista aikomuksesi ja ajattelutapasi

Viljelkää epäitsekkyyttä ja sydämen puhtautta. Pysy sitoutumattomana henkilökohtaiseen hyötyyn tai identiteettiin. Tarjoa tekojesi hedelmät jumalalliselle tai ihmiskunnan hyväksi.

3. Päästä irti egosta ja tarjoa toiminnan tulokset universumille.

Älä takerru ajatuksiin "minä tein tämän" tai ota kunniaa positiivisista tuloksista. Tunnista, että korkeampi voima toimii kauttasi, ja tarjoa nöyrästi ponnistelujesi tulokset universumille.

4. Pysy tasapuolisena onnistumisissa ja epäonnistumisissa.

Suhtaudu sekä onnistumisiin että epäonnistumisiin, kehuihin ja moitteisiin, iloon ja tuskaan tyynesti. Älä häiriinny elämän ylä- ja alamäistä. Näe kaikki tulokset armon kehittymisenä.

5. Suorita velvollisuutesi ja karmasi täydellä tarkkaavaisuudella.

Ole täysin mukana toiminnassa ilman häiriötekijöitä. Kiinnitä tarkkaavaisuus ja täydellinen huomio kaikkiin edessäsi oleviin tehtäviin. Vältä monitehtäväisyyttä.

6. Palvele suurempaa hyvää ja ole linjassa dharman kanssa.

Käytä ainutlaatuisia kykyjäsi ja mahdollisuuksiasi palvellaksesi muita. Kohdista toimintasi sisäiseen tarkoitukseesi tai dharmaasi, jotta voit optimoida panoksesi.

7. Toimi sitoutumatta tuloksiin

Työskentele kovasti, mitä ikinä teetkin, mutta säilytä sisäinen etäisyys tuloksiin. Suorita vastuusi parhaan kykysi mukaan ilman, että olet kiintynyt tiettyihin tuloksiin.

Kun harjoitat karmajoogaa kurinalaisesti ja omistautuneesti, opit työskentelemään epäitsekkäästi vain palvelemisen vuoksi. Tämä purkaa vähitellen menneen karman ja estää uusien karmasotkujen kertymisen.

Esimerkkejä karmajoogasta

Karmajooga voidaan integroida mihin tahansa elämänalueeseen muuttamalla perusasennetta ja motivaatiota tekojen taustalla. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä karmajoogan harjoittamisesta:

 • Vapaaehtoistyö - Suorita yhteisöpalvelua ilman tunnustusta. Etsi arvojesi mukaisia vapaaehtoistoimintamahdollisuuksia.
 • Huolenpito - huolehdi rakastavasti lapsista, iäkkäistä vanhemmista tai kenestä tahansa tukea tarvitsevasta ilman odotuksia. Näe se hengellisenä harjoituksena.
 • Työ - paneudu työhösi täysin epäitsekkäänä tarjouksena. Säilytä tyyneys ylä- ja alamäissä.
 • Kotityöt - Tee kotityöt, kuten siivous ja ruoanlaitto, tietoisuudella, meditatiivisena palveluna.
 • Suhteet - Tuo enemmän epäitsekästä rakkautta ja myötätuntoa suhteisiisi. Päästä irti egosta vuorovaikutustilanteissa.
 • Luova työ - Jaa lahjojasi ja kykyjäsi tarkoituksenasi kohottaa muita. Irrottaudu tuloksista.
 • Harjoitus - Harjoittele läsnäoloa. Tarjoa liikettä palveluna terveyden ylläpitämiseksi. Päästä irti kiintymyksestä tavoitteisiin.
 • Luonto - Hoida pyyteettömästi puutarhoja, säilytä tai kerää roskia. Huolehdi maasta ilman arvostusta.

Tärkeintä on siirtää sisäinen aikomuksesi ja asenteesi toimiin, joita jo teet, sen sijaan että ryhtyisit mihinkään uuteen. Epäitsekkäästi tehtynä mikä tahansa työ voi muuttua karmajoogaksi.

Karmajoogan esteet ja haasteet

Karmajoogan filosofian toteuttaminen käytännössä on helpommin sanottu kuin tehty. Seuraavassa on joitakin yleisiä esteitä, joita voi ilmetä:

 • Ego - Egon taipumus hakea vahvistusta ja ottaa kunniaa positiivisista tuloksista.
 • Laiskuus - Tapa vitkastella tai välttää työtä, josta ei ole henkilökohtaista hyötyä.
 • Kurittomuus - ailahteleva omistautuminen velvollisuuksille ilman rakennetta ja rutiinia.
 • Tulosten kaipuu - Kiintymys tiettyihin palkintoihin, kuten rahaan, maineeseen ja asemaan.
 • Dharman huomiotta jättäminen - työn ja sisäisen tarkoituksen ja arvojen yhteensovittamatta jättäminen.
 • Stressi - Hukkuminen, kun vaatimukset ovat hallitsemattomia.
 • Närkästys - Turhautuminen tai katkeruus, kun toiminta vaikuttaa aliarvostetulta tai arvostamattomalta.
 • Eristäytyminen - Vaikeus ylläpitää motivaatiota, kun karmajoogaa harjoitetaan yksin.

Tärkeintä on tarkkailla näitä taipumuksia tietoisina, kun ne ilmenevät, ja ohjata toiminta varovasti egosta kohti epäitsekkyyttä. Kärsivällisyys ja myötätunto itseä kohtaan mahdollistaa edistymisen ajan myötä.

Vinkkejä Karma-joogan integroimiseksi jokapäiväiseen elämään

Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit sisällyttää karmajoogan periaatteet rutiiniin:

 • Aseta joka aamu aikomus harjoittaa epäitsekkyyttä ja tyyneyttä.
 • Tarjoa tekojesi hedelmät Jumalalliselle, miten ikinä käsitätkin sen.
 • Ennen kuin ryhdyt mihinkään tehtävään, mieti, miten se voidaan tehdä palveluna.
 • Suorita sisäisen tarkoituksesi ja arvojesi mukaisia tehtäviä aina kun mahdollista.
 • Säilytä nykyhetken tietoisuus koko toiminnan ajan.
 • Tarkista ajoittain motivaatiosi. Työskenteletkö epäitsekkäästi vai toimitko egosta käsin?
 • Kun ego nousee esiin, omista toiminnan tulokset suuremmalle hyvälle.
 • Älä kuormita itseäsi liikaa. Mieti, mikä on realistisesti hallittavissa.
 • Löydä yhteisö, joka inspiroi ja rohkaisee sinua karmajoogan polulla.
 • Ilmaise kiitollisuutesi mahdollisuuksista olla avuksi.

Aloita siitä, missä olet, tuomalla nykyisiin velvollisuuksiisi enemmän epäitsekästä aikomusta. Ajan myötä koet karmajoogan vapauttavan vaikutuksen.

Karma-joogan vapauttava vaikutus

Mitä sisäisiä kokemuksia voit odottaa karmajoogan harjoittelusta? Tässä on joitakin karmajoogien jakamia pohdintoja:

 • Irrottautuminen - Toiminnot suoritetaan sisäisen etäisyyden vallitessa lopputuloksiin, joten tyyneys tulee helpommin.
 • Laajeneminen - Yksilölliseen itseen samaistuminen väistyy tunteen yhteydestä kaikkiin olentoihin.
 • Tarkoitus - Päivittäinen työ ja velvollisuudet ovat sopusoinnussa syvimpien arvojesi ja merkityksellisyyden tunteen kanssa.
 • Harmonia - Toiminta tuntuu synkroniselta, mikä poistaa sisäisen kitkan. Elämä sujuu vaivattomasti ilman kiinteitä odotuksia.
 • Tyytyväisyys - Tunnet olevasi tyytyväinen ulkoisista olosuhteista riippumatta, kun työsi on tarjous.
 • Keveys - Vapaus itsekeskeisyydestä vapauttaa egoon samaistumisen taakan.
 • Läsnäolo - Täydellinen uppoutuminen nykyhetkeen, kun keskitytään palvelemiseen.
 • Rauha - luottamus universaaliin virtaukseen antaa tulevaisuutta koskevan ahdistuksen laantua.

Kun poistat egon toiminnastasi, luot tilaa puhtaalle tietoisuudelle loistaa työsi kautta. Elämästäsi tulee epäitsekäs uhraus jumalalliselle, joka ilmenee jokaisessa hetkessä.

Karma-joogan näkökulmien integroiminen elämääsi

Karmajoogan harjoittamisen vaikutukset ovat kumulatiivisia. Et ehkä huomaa dramaattisia muutoksia heti. Ole kärsivällinen ja keskity ennemmin tasaiseen edistymiseen kuin suuriin harppauksiin.

Seuraavassa on muutamia ehdotuksia alkuun pääsemiseksi:

 • Pohdi, mitkä karmajoogan periaatteet sopivat sinulle. Aloita ehkä ensin näiden asenteiden integroiminen.
 • Määrittele 2-3 päivittäistä toimintaa, joita voisit kokeilla tehdä vain tänään epäitsekkäinä uhrauksina. Huomaa, miten tämä muuttaa sisäistä kokemustasi.
 • Aseta aluksi tavoite, kuten yksi epäitsekäs palvelus viikossa. Karmajooga on kuin lihas, joka vahvistuu säännöllisellä harjoittelulla. Etsi tilaisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä tai auttaa muita pienillä tavoilla ilman odotuksia.
 • Jaa aikomuksesi ystävien tai yhteisön kanssa, jotka haluavat harjoittaa karmajoogaa. Tukekaa ja inspiroikaa toisianne.
 • Lue Bhagavad Gitaa tai muita karmajoogan filosofiaa käsitteleviä lähteitä motivaation ja selkeyden syventämiseksi.
 • Kun huomaat egon nousevan esiin, pysähdy ja uudista aikomus tarjota tekoja epäitsekkäästi. Ole kärsivällinen itsellesi, kun rakennat uusia tapoja.
 • Pohdi, miten työsi vastaa sisäistä tarkoitustasi. Tee pieniä muutoksia kohti parempaa yhdenmukaisuutta.

Tärkeintäon ottaa ensimmäiset askeleet, vaikka ne olisivat kuinka pieniä. Edistyminen karmajoogan polulla tapahtuu johdonmukaisen harjoittelun kautta ajan myötä. Kun päästät irti henkilökohtaisesta hyödystä tekojesi motivoivana voimana, tunnet epäitsekkyyden vapauttavan vaikutuksen.

Loppuajatuksia karmajoogan filosofiasta

Karman universaali laki ja karmajooga opastavat suorittamaan tekoja egon sijaan epäitsekkyydestä käsin. Päästäessäsi irti kiintymyksistä ja tarjotessasi työsi hedelmiä toisten hyödyksi, tekosi puhdistuvat karman kietoutumista.

Vaikka filosofia on ikivanha, karmajoogalla on ajaton merkitys sisäisen rauhan ja harmonian löytämisessä nykymaailmassa. Omistautumisen ja kärsivällisyyden kautta harjoitus kasvattaa antautumista, tyyneyttä ja vapautta haluista.

Kun työsi syntyy epäitsekkään palvelemisen aikomuksesta, olet samassa linjassa jumalallisen kanssa, joka ilmenee kauttasi. Elämästäsi tulee uhraus suuremmalle hyvälle, mikä on karmajoogan perimmäinen tarkoitus.

Jos löysit tämän johdannon karmajoogaan hyödylliseksi, muista laittaa kirjanmerkkeihin tai jakaa muiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita joogafilosofian soveltamisesta nykyelämään!

Usein kysyttyjä kysymyksiä karmajoogasta

Mitkä ovat karmajoogan juuret?

Karmajooga juontaa juurensa Bhagavad Gitasta, joka on hindulaisuuden peruskirjoitus, jossa Herra Krishna hahmottelee epäitsekkään toiminnan polkua Arjunalle taistelukentällä. Karmajooga on yksi neljästä klassisesta joogapolusta jnana-joogan (viisauden polku), bhaktijoogan (omistautumisen polku) ja rajajoogan (meditaation polku) ohella.

Miten karmajooga vapauttaa meidät karmasta?

Suorittamalla tekoja ilman henkilökohtaisten palkkioiden tavoittelua lopetamme uuden karman tai karmavelkojen keräämisen, jotka tuottavat seurauksia tulevaisuudessa. Itsekkäät teot sitovat meidät kärsimykseen, kun taas epäitsekäs palveleminen puhdistaa meidät ja vapauttaa meidät karman kietoutumisesta.

Mitä on oikea ja oikea toiminta karmajoogassa?

Oikea toiminta tarkoittaa, että suoritat velvollisuutesi ja karmasi sisäisen tarkoituksesi eli dharman mukaisesti, välittämättä hedelmistä tai tuloksista. Oikea toiminta on epäitsekästä, vapaata egoistisesta halusta, ja se on omistettu uhrina korkeamman hyvän hyväksi.

Miten karmajooga johtaa itsensä toteuttamiseen?

Toimimalla epäitsekkäästi ilman egoistista kiintymystä luot tilaa puhtaalle tietoisuudelle virrata työsi läpi. Tämä johtaa ykseytesi oivaltamiseen koko olemassaolon kanssa. Elämästäsi tulee jumalallinen uhri.

Miksi luopua toiminnan hedelmistä?

Tuloksiin kiinnittymisestä luopuminen tuo mielen tyyneyttä. Voit toimia täydellä sitoutumisella joka hetki, kun voitto tai tappio ei häiritse sinua. Kyse ei ole tuloksista luopumisesta vaan niiden tarjoamisesta epäitsekkäästi jumalalliselle.

Mitkä ovat tärkeimmät periaatteet, joita on noudatettava?

Tärkeimmät periaatteet ovat epäitsekäs palveleminen, aikomusten puhdistaminen, lopputuloksista luopuminen tyynesti, täysi keskittyminen työhön, toisten ja suuremman hyvän palveleminen.

Miten voin toteuttaa karmajoogaa käytännössä?

Integroi epäitsekäs aikomus nykyisiin velvollisuuksiisi - näe vapaaehtoistyö, ihmissuhteet, vanhemmuus tai mikä tahansa toiminta hengellisenä harjoituksena, jota tarjotaan ilman henkilökohtaista palkkiota. Kohdista työsi sisäiseen tarkoitukseesi.

Mitkä henkiset asenteet auttavat menestymään karmajoogassa?

Viljelkää nöyryyttä, tarkkaavaisuutta, antautumista, sisäistä rauhaa ulkoisten muutosten keskellä, omistautumista, palvelemisen näkemistä omana palkintonaan. Päästäkää irti egoon perustuvista toiveista saada tiettyjä tuloksia.

Miten voitan esteet, kuten egon, laiskuuden tai palkkioiden tavoittelun?

Tarkkaile kärsivällisesti ja tietoisesti kuvioitasi, kun niitä ilmenee. Ohjaa toiminta varovasti takaisin epäitsekkyyteen. Etsi yhteisöä ja tukea. Pohdi karmajoogan periaatteita syventääksesi inspiraatiota ja selkeyttä.

Miten edistyn tasaisesti ajan myötä?

Aseta aikomuksia joka päivä. Pohdi, mitkä periaatteet resonoivat eniten. Määrittele muutama toiminta, jota voit kokeilla tehdä epäitsekkäästi. Lisää vähitellen tietoista palvelemista. Tarkastele motivaatiota määräajoin.

Mitä sisäisiä muutoksia voin odottaa karmajoogan harjoittamisesta?

Saatat kokea enemmän irrottautumista, tyyneyttä, tyytyväisyyttä, arvojen ja tarkoituksen yhdenmukaistumista, yhteenkuuluvuutta, harmoniaa, läsnäoloa ja rauhaa. Edistyminen ilmenee vähitellen johdonmukaisen harjoittelun kautta.

Miten pääsen alkuun karmajoogassa?

Pohdi periaatteita, jotka inspiroivat sinua. Valitse 1-2 pientä päivittäistä palvelutyötä, joita voit kokeilla ilman odotuksia. Jaa aikomukset muiden karmajoogasta kiinnostuneiden kanssa. Lue hengellisiä tekstejä motivaation saamiseksi. Tarkista motivaatiosi ja sovita se yhteen dharman kanssa.

Voiko karmajooga vahvistaa muita joogapolkuja tai -harjoituksia?

Kyllä, karmajooga täydentää luonnollisesti muita joogaperinteitä. Voit esimerkiksi omistaa meditaation tai pranayaman palveluksi. Bhaktijoogan toimia, kuten laulamista, voi tarjota pyyteettömästi. Jnana-viisaus voi paljastaa tapoja palvella.

Mitkä ovat muita resursseja oppia karmajoogan filosofiasta?

Suositeltavia lähteitä ovat karmajoogan länteen tuoneen Swami Vivekanandan kirjoitukset, Bhagavad Gitan käännökset ja niiden selitykset, Upanishadit, Swami Kriyanandan karmajoogaa käsittelevät kirjat ja tätä perinnettä jakavien hengellisten opettajien luennot.

Yhteenveto

Karmajooga on epäitsekkään toiminnan tai palvelun polku, joka suoritetaan ilman kiintymystä tuloksiin tai henkilökohtaiseen hyötyyn. Se sai alkunsa Bhagavad Gitasta, jossa Krishna neuvoo Arjunaa toimimaan ilman palkkioiden tavoittelua. Tekemällä velvollisuutemme epäitsekkäästi lopetamme karmavelkojen kasaamisen, jotka sitovat meidät kärsimykseen. Karmajooga puhdistaa teot siirtämällä motivaation itsekkyydestä epäitsekkyyteen, mikä vapauttaa meidät vähitellen karmasotkuista.

Karmajoogan keskeisiä periaatteita ovat muiden ja suuremman hyvän palveleminen, aikomusten puhdistaminen, tuloksista luopuminen tyynesti, keskittyminen täysin velvollisuuteen ja työn sovittaminen yhteen sisäisen tarkoituksen kanssa. Esteet, kuten ego, laiskuus tai palkkioiden halu, voidaan voittaa kärsivällisen harjoittelun ja omistautumisen avulla. Integroidaksesi karmajoogan, tuo epäitsekäs aikomus nykyisiin velvollisuuksiisi. Näe kotityöt, työtehtävät ja vapaaehtoistyö mahdollisuuksina tietoiselle palvelulle. Edistyminen ilmenee hitaasti säännöllisen harjoittelun kautta. Karmajoogan vaikutuksia ovat sisäinen rauha, yhdenmukaisuus arvojen kanssa, yhteenkuuluvuus, tyytyväisyys ja harmonia sen kanssa, mitä on.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku