Mitä eroa on CBD:n ja THC:n välillä?

Published:

Kannabidioli (CBD) ja tetrahydrokannabinoli (THC) ovat molemmat kannabiskasvissa esiintyviä yhdisteitä. Vaikka niillä on joitakin yhtäläisyyksiä, näiden kahden kannabinoidin välillä on keskeisiä eroja.

What's the difference between CBD and THC?

CBD vs THC: Korostetut erot

Vaikka CBD:llä ja THC:llä on joitakin päällekkäisiä ominaisuuksia, niiden välillä on selviä eroja:

 • THC saa sinut pilveen, CBD ei. THC on psykoaktiivinen, ja se aiheuttaa "huumaavan" tunteen. CBD:llä ei ole tätä mieltä muuttavaa vaikutusta.
 • CBD ei ole päihdyttävää. Se ei heikennä henkistä tai fyysistä toimintakykyä. THC voi aiheuttaa haittaa.
 • THC on laitonta useimmissa osavaltioissa. Hampusta uutettu CBD on laillista kaikissa 50 osavaltiossa.
 • CBD:llä on lääkinnällisiä etuja. Sekä CBD:llä että THC:llä on terapeuttista potentiaalia, mutta CBD:n lääkinnällisiä ominaisuuksia on tutkittu laajemmin.
 • CBD voi ehkäistä joitakin THC:n vaikutuksia. CBD voi auttaa tasapainottamaan joitakin THC:n sivuvaikutuksia, kuten ahdistuneisuutta.

Tarkastellaan näitä eroja tarkemmin.

CBD ei tuota korkeaa

Merkittävin ero CBD:n ja THC:n välillä on niiden päihdyttävä vaikutus.

THC on huumaavaa. Se sitoutuu suoraan aivojen ja kehon kannabinoidireseptoreihin aiheuttaen euforisia ja rentouttavia vaikutuksia.

CBD:ltä puuttuu tämä sitoutumisaffiniteetti kannabinoidireseptoreihin. Sen sijaan se stimuloi kannabinoidireseptoreita epäsuorasti, mikä moduloi erilaisia reseptoreiden vasteita. Tämä johtaa rauhoittavaan vaikutukseen ilman pilveä tai haittaa.

Yhteenvetona:

 • THC aiheuttaa päihtymystä ja huumaavaa tunnetta.
 • CBD ei aiheuta korkeaa tai heikentävää vaikutusta

Tämä tekee CBD:stä houkuttelevan niille, jotka etsivät terapeuttisia hyötyjä ilman mieltä muuttavia vaikutuksia.

Onko CBD psykoaktiivista?

Vaikka CBD ei ole päihdyttävää, onko sillä psykoaktiivisia vaikutuksia?

Psykoaktiivinen tarkoittaa psyykkisiin prosesseihin, kuten mielialaan, kognitioon, havaitsemiseen ja käyttäytymiseen, vaikuttamista. Toisin kuin THC, CBD ei aiheuta euforiaa tai hämärtää arvostelukykyä. CBD näyttää kuitenkin aiheuttavan hienovaraisia psykoaktiivisia vaikutuksia.

CBD voi muuttaa kivun, ahdistuksen ja unen tuntemusta. Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että CBD voi lievittää kipua ja tulehdusta, vähentää ahdistusta ja parantaa unen laatua. Nämä vaikutukset osoittavat, että CBD voi lievästi muuttaa mielialaa ja havaintoa.

Yhteenvetona:

 • THC on huumaavaa ja psykoaktiivista.
 • CBD ei ole päihdyttävää, mutta se voi olla lievästi psykoaktiivista.

CBD:n hienovaraiset vaikutukset tekevät siitä houkuttelevan mielenterveyden edistämiseen.

THC:n ja CBD:n oikeudellinen asema

THC:n ja CBD:n oikeudellinen asema

THC:n ja CBD:n keskeinen oikeudellinen ero on se, onko kannabiskasvi marihuanaa vai hamppua.

Marihuanalla tarkoitetaan kannabiskasveja, joiden THC-pitoisuus on yli 0,3 %. Hamppu tarkoittaa lajikkeita, joiden THC-pitoisuus on ≤0,3 %.

Marihuanan sisältämä THC on laitonta liittovaltiossa ja useimmissa osavaltioissa. Monet osavaltiot ovat kuitenkin laillistaneet marihuanan lääkinnälliseen tai virkistyskäyttöön.

Hampusta saatu CBD on laillista kaikissa 50 Yhdysvaltain osavaltiossa. Vuoden 2018 maatalouslakiesityksessä laillistettiin liittovaltion tasolla hamppu ja hampusta johdetut tuotteet, mukaan lukien CBD.

CBD-tuotteet voivat kuitenkin sisältää jopa 0,3 % THC:tä. Suurina annoksina tämä THC-pitoisuus voi aiheuttaa positiivisen huumetestin tai lievän vajaatoiminnan.

Yhteenvetona:

 • Marihuanan sisältämä THC on laitonta liittovaltiossa ja useimmissa osavaltioissa.
 • Hampusta peräisin oleva CBD on laillista kaikissa 50 osavaltiossa.

Laillisen aseman ansiosta hampusta peräisin oleva CBD on laajalti niiden saatavilla, jotka etsivät terapeuttisia hyötyjä ilman psykoaktiivisuutta.

Lääkinnälliset käyttötarkoitukset: CBD vs THC

Sekä CBD:llä että THC:llä on terapeuttisia ominaisuuksia. CBD:tä on kuitenkin tutkittu laajemmin sen lääketieteellisten käyttötarkoitusten vuoksi.

CBD vaikuttaa erittäin tehokkaalta lapsuusiän epilepsiaoireyhtymien, kuten Dravetin oireyhtymän ja Lennox-Gastautin oireyhtymän, hoidossa. FDA onkin hyväksynyt CBD-oraaliliuoksen nimeltä Epidiolex näiden sairauksien hoitoon.

On myös näyttöä siitä, että CBD voi auttaa muissa terveysongelmissa:

 • Krooninen kipu ja tulehdus
 • Ahdistus ja masennus
 • Unettomuus ja muut unihäiriöt
 • Pahoinvointi ja oksentelu
 • Neurodegeneratiiviset sairaudet
 • ihosairaudet, kuten akne, psoriaasi ja ekseema.

CBD:hen verrattuna THC:n lääkinnällisistä hyödyistä on vähemmän vakuuttavaa näyttöä. THC voi auttaa:

 • Pahoinvointi ja oksentelu, erityisesti kemoterapiaa saavilla syöpäpotilailla.
 • Krooninen kipu ja lihaskouristukset
 • Unettomuus
 • Huono ruokahalu ja laihtuminen

Tutkimus on vielä kesken. Nykyiset todisteet viittaavat kuitenkin siihen, että CBD:llä on laajempia terapeuttisia sovelluksia kuin THC:llä.

Yhteenvetona:

 • CBD:tä on tutkittu laajemmin lääkinnälliseen käyttöön.
 • FDA on hyväksynyt yhden CBD-lääkkeen lapsuusiän epilepsian hoitoon.

Laajat terapeuttiset mahdollisuudet tekevät CBD:stä jännittävän kannabistutkimuksen alueen.

Voiko CBD torjua THC:tä?

Voiko CBD torjua THC:tä?

CBD:llä ja THC:llä on vastakkaiset vaikutukset ahdistukseen. THC voi pahentaa joidenkin ihmisten ahdistusta, kun taas CBD voi lievittää ahdistusta.

Useat tutkimukset osoittavat, että CBD voi tasapainottaa THC:n aiheuttamaa ahdistusta. Vuorovaikutuksessa serotoniinireseptorien kanssa CBD näyttää lieventävän ahdistusta, vainoharhaisuutta ja psykoottisia oireita, joita THC joskus aiheuttaa.

CBD vaikuttaa kannabinoidireseptoreiden epäsuoran agonisminsa kautta lieventävän THC:n voimakkaampia psykoaktiivisia vaikutuksia. Tämä viittaa siihen, että CBD saattaa olla hyödyllinen joidenkin THC:n sivuvaikutusten minimoimiseksi.

Joissakin mielenkiintoisissa tutkimuksissa on tutkittu THC:n ja CBD:n yhdistelmän käyttöä terapeuttisiin tarkoituksiin. CBD-pitoinen kannabisuute voi lisätä terapeuttista hyötyä ja vähentää samalla ei-toivottuja vaikutuksia.

Lisää tutkimusta tarvitaan vielä. Nykyiset tutkimustulokset osoittavat kuitenkin, että CBD voi auttaa torjumaan joitakin THC:n kielteisiä vaikutuksia, kuten ahdistuneisuutta, vainoharhaisuutta ja muistin heikkenemistä.

Yhteenvetona:

 • THC voi aiheuttaa ahdistusta ja vainoharhaisuutta joissakin ihmisissä.
 • CBD voi auttaa lievittämään THC:n aiheuttamaa ahdistusta ja psykoottisia oireita.

CBD:n tasapainottavat vaikutukset osoittavat sen mahdollisen terapeuttisen roolin THC:n vaikutusten säätelyssä.

CBD vs THC

 • CBD ei aiheuta päihtymystä; THC aiheuttaa korkean tunteen ja päihtymyksen.
 • CBD ei aiheuta haittaa, kun taas THC voi heikentää henkisiä ja fyysisiä kykyjä.
 • CBD-tuotteet ovat laillisia kaikissa Yhdysvaltojen osavaltioissa, kunhan ne sisältävät
 • CBD:n lääkinnällisiä hyötyjä on tutkittu laajemmin, mutta sekä CBD:llä että THC:llä on terapeuttista potentiaalia.
 • CBD voi auttaa torjumaan joitakin THC:n sivuvaikutuksia, kuten ahdistusta ja psykoosia.

Pohjimmiltaan CBD tuottaa terapeuttisia vaikutuksia ilman pilveä. Koska se ei aiheuta haittaa ja on laillista, se on laajalti saatavilla terveyshyötyjen saavuttamiseksi.

CBD:n ja THC:n yhtäläisyydet

Vaikka CBD:llä ja THC:llä on keskeisiä eroja, niillä on myös joitakin samankaltaisia ominaisuuksia, kuten:

 • Koska se on peräisin kannabiskasvista
 • Vuorovaikutus kehon endokannabinoidijärjestelmän kanssa.
 • Potentiaalia sairauksien hoitoon
 • joilla on tulehdusta ehkäiseviä vaikutuksia
 • Kivun lievittäminen
 • Ruokahalun stimulointi
 • Pahoinvoinnin vastaiset vaikutukset

Molemmilla on myös poikkeuksellinen turvallisuusprofiili, ja useimmat ihmiset sietävät niitä hyvin.

Vaikka CBD:llä ja THC:llä on erillisiä eroja, niillä on myös joitakin samankaltaisia ominaisuuksia ja vaikutuksia.

Usein kysytyt kysymykset

Näkyykö CBD huumetestissä?

Puhdas CBD ei aiheuta positiivista huumausainetestiä. Monet CBD-tuotteet sisältävät kuitenkin pieniä määriä THC:tä, joka voi aiheuttaa positiivisen tuloksen.

Jos vältät koko spektrin hampputuotteita, jotka sisältävät pieniäkin määriä THC:tä, vähennät riskiä epäonnistuneesta huumetestistä. Valitse laajakirjoisia tai CBD-eristettyjä tuotteita, jotta vältät kaiken THC:n.

Onko CBD rauhoittava?

Onko CBD rauhoittava?

Kyllä, CBD:llä on ollut rauhoittavia vaikutuksia useissa kliinisissä tutkimuksissa. Sen rentouttavat ominaisuudet johtuvat kannabinoidireseptorien epäsuorasta stimulaatiosta. Monet käyttäjät raportoivat rauhallisuuden ja rauhan tunteista CBD:n käytön jälkeen. Monille CBD edistää rentoutumisen tunnetta aiheuttamatta uneliaisuutta.

Voiko CBD auttaa minua nukkumaan?

Kasvava näyttö tukee CBD:n unta parantavia vaikutuksia. Vuorovaikutuksensa kautta eri välittäjäaineiden reseptorien kanssa CBD voi parantaa unen määrää ja laatua. Annostus on kuitenkin tärkeää. Pienemmät CBD-annokset ovat yleensä stimuloivampia. Suuremmilla annoksilla on todennäköisemmin rauhoittavia vaikutuksia, jotka auttavat nukkumaan.

Saako CBD minut pilveen, jos otan sitä paljon?

Ei, CBD ei aiheuta myrkytystä missään annoksessa. Suuret annokset voivat aiheuttaa uneliaisuutta, mutta CBD:llä ei ole psykoaktiivisia ominaisuuksia. Se ei sitoudu suoraan kannabinoidireseptoreihin tuottaakseen huumaa kuten THC. Voit olla varma, että CBD-tuotteet eivät saa sinua pilveen.

Onko THC parempi kivunlievityksen kannalta?

THC:llä on osoitettu olevan voimakkaita kipua lievittäviä vaikutuksia. CBD vähentää kuitenkin myös kipua ja tulehdusta tehokkaasti. Itse asiassa CBD voi vahvistaa THC:n terapeuttisia hyötyjä ja vähentää samalla sivuvaikutuksia. CBD:n ja THC:n yhdistelmän käyttäminen kivunhoidossa voisi mahdollistaa THC:n pienempien annosten pysymisen tehokkaina vähemmillä sivuvaikutuksilla.

Mikä on paras tapa ottaa CBD:tä?

CBD:n suosituimpia käyttötapoja ovat tinktuurat, kapselit, purukumit, höyrystäminen ja paikalliset tuotteet. Paras antotapa riippuu mieltymyksistäsi ja tarpeistasi. Esimerkiksi purukumit tai kapselit kätevään annosteluun, tinktuurat nopeaan imeytymiseen, höyrystäminen nopeisiin vaikutuksiin ja ajankohtaiset tuotteet suoraan iholle.

Mitkä ovat CBD:n sivuvaikutukset?

Useimmat ihmiset sietävät CBD:tä erittäin hyvin, ja sen sivuvaikutukset ovat vähäisiä. Mahdollisia mutta harvinaisia sivuvaikutuksia voivat olla uneliaisuus, ripuli, ruokahalun muutokset ja väsymys. CBD:llä voi olla myös yhteisvaikutuksia tiettyjen lääkkeiden kanssa. Keskustele lääkärisi kanssa ennen CBD:n käyttöä, jos käytät reseptilääkkeitä.

Miten CBD toimii kehossa?

CBD on vuorovaikutuksessa elimistön endokannabinoidijärjestelmän sekä muiden signaalijärjestelmien kanssa. Se sitoutuu epäsuorasti kannabinoidireseptoreihin ja moduloi niiden toimintaa vaikutusten aikaansaamiseksi. CBD on vuorovaikutuksessa myös serotoniini- ja GABA-reseptorien kanssa vaikuttaakseen ahdistuneisuuteen, kivun havaitsemiseen ja uneen.

Onko CBD hyödyllistä iholle?

Varhaiset tutkimukset osoittavat, että CBD voi auttaa vähentämään ihosairauksiin liittyviä oireita. Anti-inflammatoriset ominaisuudet voivat vähentää punoitusta ja ärsytystä. CBD:llä on myös antioksidanttisia vaikutuksia, jotka voivat auttaa torjumaan ikääntymisen merkkejä. CBD:n soveltaminen paikallisesti voi vähentää paikallista kipua, aknea ja tulehdusta. Lisää tutkimuksia ihmisillä tarvitaan kuitenkin vielä.

Mikä on parempi ahdistukselle: CBD vai THC?

Tutkimukset osoittavat, että CBD voi olla parempi ahdistuksen lievittämiseen. CBD näyttää vähentävän ahdistuneisuutta ja parantavan mielialaa. Toisaalta THC voi lisätä ahdistusta, vainoharhaisuutta ja psykoosia joillakin ihmisillä. CBD/THC-yhdistelmä voisi kuitenkin auttaa optimoimaan terapeuttiset vaikutukset samalla kun haittavaikutukset minimoidaan.

What's better for anxiety: CBD or THC?

Miten CBD uutetaan kannabiskasvista?

CBD:n uuttamiseen kannabiksesta käytetään useita eri tekniikoita:

 • CO2-uutossa käytetään hiilidioksidia korkeassa paineessa kannabinoidien irrottamiseksi kasvista. Se on ensisijainen menetelmä korkealaatuisen CBD:n tuottamiseen.
 • Etanoliuutossa käytetään etanolialkoholia CBD:n ja muiden yhdisteiden poistamiseksi kasviaineesta.
 • Öljyuutossa kannabiskasvin osia lisätään kantajaöljyyn, kuten oliivi- tai kookosöljyyn. CBD voidaan sitten erottaa infusoidusta öljystä.
 • Höyrytislauksessa käytetään kuumaa höyryä CBD-pitoisen öljyn erottamiseksi hamppukasvista. Höyry pakottaa öljyn ulos kasvista.

Onko CBD laillista kansainvälisesti?

CBD:n laillisuus vaihtelee maittain. Vaikka CBD on laajalti saatavilla esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Kanadassa, se on edelleen laitonta muualla maailmassa. Joissakin maissa CBD on sallittua vain, jos se ei sisällä THC:tä. Paikallisiin lakeihin on aina tutustuttava ennen CBD-tuotteiden ostamista kansainvälisesti.

Mitä eroa on täyden spektrin ja laajakirjoisen CBD:n välillä?

Täyden spektrin CBD säilyttää kaikki kannabiksen sisältämät kasviyhdisteet, myös THC:n. Laaja-alainen CBD käy läpi lisäprosessoinnin THC:n poistamiseksi, mutta säilyttää muut kannabinoidit ja terpeenit. Laaja-spektrisen CBD:n avulla voit hyödyntää "kokonaisvaikutusta" välttäen THC:tä.

Miltä CBD tuntuu?

CBD vaikuttaa kaikkiin eri tavalla. Useimmat raportoivat hienovaraista rentoutumisen ja rauhoittumisen tunnetta CBD:n käytön jälkeen. CBD ei kuitenkaan aiheuta henkistä haittaa tai päihtymystä. Suuremmat annokset aiheuttavat todennäköisemmin uneliaisuutta. Paikallisesti käytettävät CBD-tuotteet tuottavat kohdennettuja vaikutuksia levityskohtaan, mutta eivät koko kehon tuntemusta.

Miten CBD eroaa hampunsiemenöljystä?

Hampunsiemenöljy on peräisin ainoastaan Cannabis sativan siemenistä, eikä se sisällä CBD:tä. CBD-öljy uutetaan kukista ja lehdistä. Hampunsiemenöljyllä on ravintoarvoa, mutta se ei tarjoa lääkinnällisiä etuja. CBD-öljyllä ei ole ravintoarvoa, mutta se voi parantaa terveysongelmia, kuten kipua ja ahdistusta.

Kuinka kauan CBD pysyy elimistössäsi?

CBD metaboloituu elimistössä melko nopeasti ja poistuu muutamassa päivässä. Tarkka aika, jonka CBD pysyy elimistössäsi, riippuu kuitenkin annoksesta, käyttötiheydestä ja antotavasta. Nautittu CBD säilyy tyypillisesti 1-2 päivää, kun taas inhaloitu CBD säilyy jopa 3 päivää. CBD kertyy kroonisen käytön myötä.

Voiko CBD:tä yliannostaa?

CBD:n yliannostus on mahdotonta. Ihmiset ja eläimet sietävät hyvin jopa erittäin suuria CBD-annoksia ilman vaarallisia sivuvaikutuksia. Hyvin suuret määrät CBD:tä voivat kuitenkin aiheuttaa uneliaisuutta, ripulia, suun kuivumista ja muutoksia ruokahalussa. Useimmat oireet häviävät muutaman päivän kuluessa CBD:n lopettamisesta.

Kerääntyykö CBD:tä elimistöösi?

Kyllä, CBD voi kertyä elimistöön ajan myötä toistuvan käytön myötä. CBD:n puoliintumisaika on 4-5 vuorokautta, joten pitoisuudet kasvavat tasaisesti päivittäisen käytön myötä. Täydellinen tasapaino verenkierrossa voi kestää 2-4 viikkoa. Tasapainotilassa metaboloituvan CBD:n määrä on yhtä suuri kuin annosteltu määrä.

Pitäisikö CBD:tä ottaa ruoan kanssa?

CBD:n ottaminen ruoan kanssa parantaa imeytymistä, erityisesti runsasrasvaisten ruokien kanssa. Rasvahapot lisäävät biologista hyötyosuutta, jolloin enemmän CBD:tä pääsee verenkiertoon. Imeytyminen on kuitenkin hitaampaa kuin CBD:n ottaminen suun kautta. Viime kädessä riippuu siitä, asetatko etusijalle nopeammat vaikutukset vai maksimaalisen imeytymisen. CBD:n ottaminen tyhjään vatsaan toimii myös.

Onko CBD turvallista lemmikkieläimille?

Onko CBD turvallista lemmikkieläimille?

Anekdoottiraportit ja eläinlääketieteelliset tutkimukset viittaavat siihen, että CBD on yleisesti ottaen turvallista lemmikkieläimille. Optimaaliset annokset eläimille ovat kuitenkin paljon pienempiä kuin ihmisten annokset. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat uneliaisuus ja ruoansulatuskanavan häiriöt. Ota aina yhteyttä eläinlääkäriin ennen kuin annat CBD:tä lemmikkieläimille.

Mitä terpeenit ovat?

Terpeenit ovat aromaattisia yhdisteitä, joita esiintyy monissa kasveissa, myös kannabiksessa. Ne antavat jokaiselle kannabiskannalle sen ainutlaatuisen tuoksun ja maun. Terpeenit ovat myös synergisessä vuorovaikutuksessa kannabinoidien, kuten CBD:n, kanssa "entourage-vaikutuksen" kautta terapeuttisten vaikutusten tehostamiseksi. Yleisiä kannabisterpeenejä ovat limoneeni, myrseeni ja linalooli.

Yhteenveto

CBD ja THC ovat molemmat kannabiskasvissa esiintyviä yhdisteitä. Vaikka näillä kahdella kannabinoidilla on joitakin yhtäläisyyksiä, ne eroavat toisistaan huomattavasti.

Ennen kaikkea THC on päihdyttävää, kun taas CBD ei ole. THC aiheuttaa euforisia ja psykoaktiivisia vaikutuksia sitoutumalla suoraan aivojen kannabinoidireseptoreihin. Tämä antaa THC:lle ominaisuuksia, jotka voivat heikentää henkistä ja fyysistä toimintakykyä. Sitä vastoin CBD ei stimuloi suoraan kannabinoidireseptoreita eikä yksinkertaisesti saa sinua pilveen annoksesta riippumatta.

CBD ei kuitenkaan ole täysin vailla psykoaktiivisia vaikutuksia. Se voi vaikuttaa hienovaraisesti mielialaan, kivun havaitsemiseen, ahdistukseen ja uneen epäsuorien vuorovaikutusten kautta endokannabinoidijärjestelmän kanssa. Nämä vaikutukset ovat kuitenkin lieviä, eikä CBD aiheuta haittaa.

Toisin kuin THC, alle 0,3 % THC:tä sisältävästä hampusta saatu CBD on laillista liittovaltion tasolla ja kaikissa 50 Yhdysvaltain osavaltiossa. CBD:n laillinen asema ja saatavuus tekee siitä houkuttelevan niille, jotka etsivät terapeuttisia hyötyjä ilman THC:hen liittyvää pilveä, haittaa tai oikeudellista riskiä.

Sekä CBD:llä että THC:llä on terapeuttista potentiaalia, ja ne voivat auttaa esimerkiksi krooniseen kipuun, pahoinvointiin, unettomuuteen ja ruokahaluttomuuteen. CBD:tä on kuitenkin tutkittu laajemmin lääketieteellisten sovellusten osalta, ja se on lupaava muun muassa lapsuusiän epilepsian, ahdistuksen, masennuksen, tulehduksen ja hermoston rappeutumissairauksien hoidossa. FDA on itse asiassa hyväksynyt yhden CBD-pohjaisen lääkkeen lapsuusiän kohtaushäiriöiden hoitoon.

Mielenkiintoista on, että CBD voi auttaa tasapainottamaan joitakin THC:n ei-toivottuja vaikutuksia, kuten ahdistuneisuutta, vainoharhaisuutta ja heikentynyttä muistia. Vuorovaikutuksessa serotoniini- ja GABA-reseptorien kanssa CBD voi mahdollisesti lievittää THC:n aiheuttamaa ahdistusta. Lisää tutkimusta tarvitaan vielä, mutta tämä osoittaa CBD:n terapeuttisen potentiaalin THC:n vaikutusten säätelyssä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että näiden kahden kannabinoidin välisiä keskeisiä eroja ovat:

 • THC aiheuttaa päihtymystä, CBD ei aiheuta.
 • CBD ei aiheuta haittaa, THC voi heikentää henkistä ja fyysistä toimintakykyä.
 • CBD on laillista liittovaltion tasolla, THC on edelleen liittovaltion tasolla laitonta.
 • CBD:tä on tutkittu laajemmin lääketieteellisiin tarkoituksiin.
 • CBD voi auttaa minimoimaan THC:n sivuvaikutuksia.

CBD tarjoaa selkeän, ei-haittaavan vaihtoehdon kokea mahdollisia terveys- ja hyvinvointihyötyjä ilman THC:n aiheuttamaa huumaa. Turvallisuusprofiilinsa ja laajojen terapeuttisten lupaustensa ansiosta CBD on jännittävä mahdollisuus monille, jotka etsivät täydentäviä tai vaihtoehtoisia hoitovaihtoehtoja.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku