Vaikuttaako CBD korkeaan verenpaineeseen?

Last updated:

Published:

Hypertension näkymätön riski

CBD on vaikuttanut myönteisesti useisiin verenpainetautia aiheuttaviin tekijöihin - stressiin, liikunnan puutteeseen, huonoon ruokavalioon ja liikalihavuuteen - ainakin pienissä prekliinisissä ja eläinkokeissa. Tämä voisi olla elintärkeä pelastusrengas arviolta 1,13 miljardille ihmiselle, jotka kärsivät tästä sairaudesta. Jos tätä lukua aletaan eritellä, käy ilmi verenpainetaudin valikoimaton luonne. Vuonna 2015 joka neljännellä miehellä ja joka viidennellä naisella oli verenpainetauti. Asiaa pahentaa se, että riskitekijöitä on huomattava määrä.

Verenpainetaudin todennäköisyys on sitä suurempi, mitä vanhempi olet, jos sinulla on suvussasi korkea verenpaine, jos olet ylipainoinen, jos tupakoit, jos sinulla on pitkäaikainen stressi tai jos sinulla on muita kroonisia sairauksia (munuaissairaus, diabetes, uniapnea). Lyhyesti sanottuna on monia tekijöitä, jotka voivat lisätä verenpainetaudin riskiä.

Hyvä uutinen on se, että useimmat riskitekijät ovat hallittavissa, ja monet niistä ovat hallittavissa pienillä elämäntapamuutoksilla. Mutta jotta ymmärtäisimme, miten sairaudesta on tullut niin yleinen ja miten CBD voisi vaikuttaa verenpainetautiin, tarkastellaan ensin lähemmin taudin mekanismia.

Verenpainetaudin ymmärtäminen ja hoito

Jotta sydämemme pumppaisi verta koko kehomme ympäri, tarvitaan tiettyä voimaa. Kehomme valtimot on suunniteltu selviytymään vaihtelevasta paineesta, mutta ongelmia syntyy, kun verenpaine nousee.

Verenpaine mitataan kahdessa eri muodossa - systolinen ja diastolinen paine. Edellinen on paine, joka koetaan, kun sydän työntää verta ulos, kun taas jälkimmäinen on paine lyöntien välillä, kun sydän lepää. Kun meille annetaan verenpainelukema, se on aina ensin systolinen ja sitten diastolinen.

Ihanteellinen verenpainelukema on esimerkiksi välillä 90/60-120/80mmHg (verenpaine mitataan elohopeamillimetreinä). Verenpainetautia sairastavan henkilön verenpaine on 140/90mmHg tai korkeampi.

Kuten voitte kuvitella, jatkuva paine voi aiheuttaa vakavia vaurioita sydämelle. Ajan myötä kohonnut verenpaine pakottaa valtimot kovettumaan, mikä vähentää veren kokonaisvirtausta. Pahimmassa tapauksessa korkea verenpaine voi johtaa angina pectorikseen, sydänkohtaukseen, sydämen vajaatoimintaan, epäsäännölliseen sykkeeseen tai valtimoiden puhkeamiseen.

Vaikka ennaltaehkäisy on erinomainen strategia verenpainetautitapausten vähentämiseksi, on tilanteita, joissa hoito on ainoa vaihtoehto. Näissä tapauksissa henkisen stressin vähentäminen, säännölliset verenpainetutkimukset ja verenpaineen hoito ovat yleisesti suositeltuja strategioita. Juuri jälkimmäisessä - verenpaineen hoidossa - CBD:llä voi olla keskeinen rooli.

Mikä vaikutus CBD:llä voisi olla verenpainetautiin?

Vaikka systolista ja diastolista painetta on mahdollista alentaa riskitekijöiden hallinnan avulla, CBD:n vaikutukset ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena, ei vain verenpainetautiin vaan myös yleiseen sydän- ja verisuoniterveyteen.

Vuonna 2017 Journal of Clinical Investigation julkaisi tutkimuksen CBD:n vaikutuksista verenpaineeseen. Yhdeksälle terveelle miespuoliselle vapaaehtoiselle annettiin joko 600 mg:n annos CBD:tä tai lumelääkettä. Plasebokontrolloidun, kaksoissokkotutkimuksen aikana seurattiin useita "sydän- ja verisuoniparametreja".

Näihin parametreihin kuuluivat aiemmin mainitsemamme systolinen verenpaine sekä syke. Tutkijat päättelivät, että "CBD:n akuutti anto vähentää lepopainetta ja verenpaineen nousua stressin vaikutuksesta ihmisillä". On olennaista korostaa, että käytetty otoskoko oli uskomattoman pieni, erityisesti verrattuna ~1,13 miljardiin verenpainetautia sairastavaan ihmiseen. Näin ollen, vaikka se onkin rohkaisevaa, tarvitaan huomattavasti enemmän tutkimusta - suositus, jonka tutkimus itse vahvistaa.

Verenpainetaudin hoito tulevaisuudessa

Saattaa olla liian aikaista sanoa, voidaanko CBD:tä käyttää verenpainetaudin hoidossa, mutta onneksi se ei ole pysäyttänyt tutkijoita. Edellä mainitun tutkimuksen lisäksi kannabinoidi on herättänyt huomiota British Journal of Clinical Pharmacology-lehdessä. Tämänhetkiset tulokset näyttävät viittaavan siihen, että CBD:llä voi olla myönteinen vaikutus verenpainetautiin. Silti, kuten aiemmin totesimme, monet tutkimukset ovat otoskooltaan rajallisia, ne on tehty in vitro tai niissä käytetään eläinmalleja.

Verenpainetaudin ennaltaehkäisyn ja hoidon osalta sinun on aina neuvoteltava lääkärisi kanssa ennen kuin ryhdyt toimenpiteisiin.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku