Orgaaninen ja ei-orgaaninen CBD. Hyödyt

Published:

Oletko koskaan miettinyt, kannattaako orgaanisia CBD-tuotteita ostaa? CBD:n terveys- ja hyvinvointivoimat kiinnostavat yhä enemmän, ja kauppojen hyllyille on tulossa yhä enemmän vaihtoehtoja. Tämä koskee myös luonnonmukaisesti kasvatettua CBD:tä. Mutta mitä "luomu" tarkalleen ottaen tarkoittaa CBD-öljyn, kapseleiden ja muiden tuotteiden kohdalla? Onko orgaanisen ja tavanomaisesti kasvatetun CBD:n välillä todellisia eroja? Tutustutaanpa eräisiin keskeisiin seikkoihin selkokielellä.

Orgaaninen ja ei-orgaaninen CBD. Hyödyt

Orgaanisen CBD:n määrittely

Luomusertifioitu CBD on viljeltävä luonnonmukaista viljelyä koskevien standardien mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että synteettisiä torjunta-aineita tai lannoitteita ei käytetä. Geneettisesti muunnetut organismit (GMO) ovat kiellettyjä. Viljelijät korostavat kestävyyttä, maaperän luonnollista terveyttä ja maan säilyttämistä. Myös valvonta ja sertifiointi ovat tärkeitä. Avainsanoja ovat esimerkiksi "luonnonmukaisesti kasvatettu", "luonnonmukaisesti tuotettu" ja "sertifioitu luonnonmukainen CBD".

Miksi siirtyä luomuun?

Kannattajat väittävät, että luonnonmukaiset viljelymenetelmät ovat ympäristön kannalta parempia. Kemiallisten torjunta-aineiden käyttö on yhteydessä maaperän laadun heikkenemiseen sekä kielteisiin vaikutuksiin muun muassa villieläimiin ja veden laatuun. Luonnonmukaiset menetelmät edistävät myös maaperän terveyttä ja maan kestävyyttä tuleville sukupolville. Kiinnostusta herättävät myös mahdolliset ihmisten terveyshyödyt, joita saadaan vähentämällä sekä viljelykasvien että ympäristön torjunta-ainealtistusta.

CBD:n laatueroja koskeva tutkimus

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on alettu analysoida CBD:n valmistukseen käytettävien luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti kasvatettujen hamppukasvien välisiä eroja. Onko luonnonmukaisista kasveista peräisin olevista CBD-tuotteista mitattavissa olevia hyötyjä? Tulokset ovat vaihtelevia, mutta joissakin analyyseissä on havaittu korkeampia kannabinoidien, kuten CBD:n ja CBG:n, pitoisuuksia luonnonmukaisesti kasvatetuissa hamppulajikkeissa. Jotkut tiedot viittaavat myös monipuolisempiin terpeeniprofiileihin. Terpeenit ovat yhdisteitä, jotka vaikuttavat makuun ja joilla voi olla merkitystä CBD:n vaikutuksissa ja hyödyissä. Tarvitaan vielä lisää tutkimusta siitä, miten viljelymenetelmät vaikuttavat CBD-tuotteiden laatuun.

Testauksen ja sertifioinnin arviointi

Kun arvioidaan orgaanisia ja ei-orgaanisia valmiita CBD-tuotteita, kuten öljyjä ja kapseleita, puhtauden ja turvallisuuden testaaminen on tärkeää. Raskasmetallien, torjunta-aineiden ja bakteerien kaltaisia epäpuhtauksia on vältettävä riippumatta siitä, miten kasvit on kasvatettu. Etsi tuotemerkkejä, jotka noudattavat hyviä tuotantokäytäntöjä ja testaavat epäpuhtaudet kolmannen osapuolen laboratorioissa. Hyvämaineisten yritysten tulisi tarjota pääsy analyysitodistuksiin. Ihannetapauksessa hamppu tai CBD on myös kansallisten tai kansainvälisten elinten luomusertifioima. Tämä voi antaa lisää mielenrauhaa siitä, että laatuvaatimukset täyttyvät.

Tuotevaihtoehtojen vertailu

Sertifioituja orgaanisia CBD-öljyjä, kapseleita, purukumia, ajankohtaisia tuotteita ja muita tuotteita on yhä enemmän saatavilla. Valikoima on kuitenkin vielä rajallisempi kuin tavanomaisen CBD:n. Ja sertifioitujen luomutuotteiden ostaminen voi olla kalliimpaa. Kustannukset ja saatavuus voivat olla esteenä joillekin kuluttajille. Kysynnän kasvaessa markkinoille pitäisi kuitenkin tulla lisää luomuvaihtoehtoja. Ja hinnat saattavat laskea ajan myötä.

Prioriteettien punnitseminen

Viime kädessä se, onko luonnonmukaisesta tuotteesta maksaminen järkevää, riippuu yksilöllisistä prioriteeteista, jotka liittyvät esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • Kestävien ja ympäristöystävällisten viljelymenetelmien edistäminen
  • Torjunta-aineiden ja muuntogeenisten organismien välttäminen
  • Luomusertifioinnin mahdolliset terveyshyödyt
  • Korkeammat kustannukset ja saatavuusesteet

Vaikka lisätutkimuksia tarvitaan vielä, jotkut ensimmäiset tutkimukset viittaavat siihen, että luonnonmukaisesta hampusta saatetaan tuottaa CBD-tuotteita, joilla on lisäetuja. Mutta tavanomaisesti kasvatetuista vaihtoehdoista, jotka noudattavat muita laatutestaus- ja valmistusprotokollia, voidaan silti saada turvallisia ja tehokkaita CBD-tuotteita, jotka ovat budjettiystävällisempiä. Kyse on sen löytämisestä, mikä toimii yksilöllisiin terveystavoitteisiisi ja periaatteisiisi.

Onko sinulla tarkempia kysymyksiä orgaanisista ja ei-orgaanisista CBD-öljyistä, kapseleista tai muista tuotteista? Ainutlaatuiset hyödyt ja taustat voivat olla hieman monimutkaisia. Voit vapaasti pudottaa meille kaikki jatkokysymykset alla oleviin kommentteihin!

Mitkä viljelymenetelmät tekevät CBD:stä "luomua"?

Jotta CBD:lle voidaan myöntää luomusertifikaatti, hamppukasvit on kasvatettava ilman synteettisiä kemikaaleja, torjunta-aineita tai muuntogeenisiä organismeja (GMO). Luomuviljelijät käyttävät luonnollisia lannoitteita, kuten kompostia, ja korostavat kestävyyttä, suojelua ja tervettä maaperää.

Onko muilla kuin luonnonmukaisilla viljelymenetelmillä haittoja?

Tavanomaisessa maataloudessa käytetään usein torjunta-aineita ja kemiallisia lannoitteita, jotka voivat vahingoittaa maaperän terveyttä ja aiheuttaa ympäristöriskejä, jotka liittyvät muun muassa veden saastumiseen ja vaikutuksiin villieläimiin. Jotkut aiheuttavat myös huolta ihmisten altistumisesta.

Vaikuttaako luonnonmukainen viljely kasvien tuottamaan CBD:hen?

Joissakin varhaisissa tutkimuksissa on havaittu eroja CBD- ja terpeenipitoisuuksissa, kun verrataan luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti kasvatettuja hamppulajikkeita. Tästä aiheesta tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimuksia.

Paljastuuko orgaanisen CBD:n testauksessa vähemmän epäpuhtauksia?

Kun valmiit CBD-uutteet ja -tuotteet testataan kolmannen osapuolen laboratorioissa, tulokset puhtaudesta ja epäpuhtauksien määrästä vaihtelevat, eivätkä ne korreloi selkeästi pelkästään viljelymenetelmien kanssa. Asianmukaiset käsittely- ja valmistusprotokollat ovat myös avainasemassa.

Onko orgaanista CBD:tä säännelty eri tavalla kuin muuta CBD:tä?

Yhdysvalloissa sovelletaan samoja laatu- ja merkintävaatimuksia, jotka on esitetty vuoden 2018 maatalouslaissa, kaikkeen hampusta peräisin olevaan CBD:hen riippumatta siitä, ovatko kasvit luonnonmukaisesti vai tavanomaisesti kasvatettuja. Jotkin yritykset menevät tätä pidemmälle ja ansaitsevat luomusertifioinnit kolmannen osapuolen suorittaman ylimääräisen auditoinnin avulla.

Onko orgaanisella todella väliä, kun on kyse CBD-tuotteiden hyödyistä?

Vaikka jotkut varhaiset tutkimukset osoittavat lupaavia eroja, sekä luonnonmukaisesti että tavanomaisesti kasvatetusta hampusta peräisin olevat CBD-tuotteet ovat osoittaneet terveys- ja hyvinvointihyötyjä. Tulokset riippuvat siis todennäköisesti enemmänkin annostuksista, tekniikoista ja siitä, mikä sopii yksilöllisesti kehollesi ja tarpeisiisi.

Miksi orgaaninen CBD maksaa enemmän?

Luomuviljely vaatii yleensä enemmän työvoimaa, maaresursseja, valvontaprotokollia ja sertifiointiprosesseja, jotka nostavat kustannuksia. Ja koska luonnonmukaiset CBD-tuotteet ovat vielä harvinaisempia, mittakaavaedut eivät välttämättä päde. Hinnoittelueron pitäisi kaventua jonkin verran, jos kysyntä jatkaa kasvuaan.

Yhteenveto

CBD:n suosion kasvaessa öljyihin, purukumiin, kapseleihin ja muihin tuotteisiin lisätään "luomumerkintöjä". Mutta mitä luomu todella tarkoittaa CBD:n kohdalla? Ja onko olemassa todistettuja eroja, joiden vuoksi lisämaksun maksaminen kannattaa?

Jotta CBD voidaan virallisesti sertifioida luonnonmukaiseksi, kasvien on täytettävä USDA:n luomustandardit - ei synteettisiä kemikaaleja, torjunta-aineita tai muuntogeenisiä organismeja. Kannattajat väittävät, että tämä on parempi ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Joissakin varhaisissa tutkimuksissa on myös havaittu, että luonnonmukaisissa kasveissa on enemmän kannabinoideja, kuten CBD:tä ja terpeenejä, kuin tavanomaisesti kasvatetussa hampussa. Terpeenit vaikuttavat vaikutuksiin ja hyötyihin.

Lopputuotteiden laatu voi vaihdella suuresti riippumatta siitä, onko lähde luonnonmukainen vai ei. Asianmukaiset uutto-, valmistus- ja testauskäytännöt ovat myös avainasemassa. Kolmannen osapuolen laboratorion analyysitodistusten pitäisi osoittaa puhtautta ja vähäistä saastumista viljelymenetelmästä riippumatta.

Tällä hetkellä orgaaniset sertifioidut CBD-öljyt, purukumit ja kapselit ovat harvinaisempia, joten ne maksavat enemmän. Hinnat voivat laskea ajan myötä, kun luomutuotanto laajenee. Kuluttajien on punnittava kestävyyttä, koettuja terveyshyötyjä ja budjettia, jotta he voivat päättää, onko luomupalkkion maksaminen järkevää. Vaikka luomumerkintä ei automaattisesti tarkoita parempia tuotteita, jotkut näkevät etuja, jotka vastaavat heidän arvojaan.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku