Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

GABA: Kaikki mitä sinun tulee tietää

Mikä on GABA?

GABA on aivojen välittäjäaine, jolla on kyky vaimentaa keskushermoston signaaleja. Tämä rauhoittava vaikutus on syy sille, miksi monet ihmiset käyttävät GABA-lisäravinteita. Tällä molekyylillä voi nimittäin olla merkittäviä vaikutuksia mm. stressin, unen ja ahdistuksen säätelyyn. Jatka lukemista ja selvitä voisiko GABA-tasojen noususta olla hyötyä myös sinulle.

Mikä on GABA?

GABA eli gamma-aminovoihappo on kiehtova molekyyli, jolla on merkittävä rooli solujen signaloinnissa. Se on teknisesti ottaen ei-välttämätön aminohappo, eli kehomme pystyy sitä valmistamaan luontaisesti käyttäen lähtöaineena glutamaattia, mutta se toimii myös inhiboivana välittäjäaineena. GABA siis inhiboi tai estää keskushermoston viestintää.

GABA on molekyylinä kuitenkin vain pieni osa hienostunutta biologista ketjua; se toimii GABA-reseptorien kanssa pääosin limbisessä järjestelmässä eli aivojen alueella, jossa säilötään muistoja ja tunteita. Solujen välisen viestintää hidastamalla GABA aikaansaa sille tunnusomaisen rauhoittavan vaikutuksen ja sen lisäksi se säätelee myös muita biokemikaaleja.[1]

Gamma-aminovoihapon rauhoittava vaikutus on syy GABA-ravinnelisien kasvavaan suosioon erityisesti stressistä tai ahdistuneisuudesta kärsiville yksilöille. Kysymys kuuluu, onko GABA-tasojen merkittävällä nostamisella hyötyjä vai aiheuttaako se enemmän ongelmia kuin ratkaisee?

Ennen kuin hyppäämme noiden tärkeiden kysymysten kimppuun, on kuitenkin syytä luoda katsaus kehoomme ja mieleemme vaikuttavien välittäjäaineiden joukkoon.

Mitä välittäjäaineet ovat?

Aivojen välittäjäaineet ovat tärkeitä signaalimolekyylejä, jotka vaikuttavat siihen miten eri solut tulkitsevat hermoimpulsseja. Toiset välittäjäaineet, kuten GABA, säätävät signalointia alaspäin, kun taas toiset nostavat signalointia merkittävästi.

Dopamiini: Aivoissa rakentuva dopamiini on primääri välittäjäaine, joka linkittyy erityisesti mielihyvään ja palkitsemiseen. Sen vaikutukset ulottuvat muistiin, käytökseen, motivaatioon, uneen ja kiihtymykseen.

• Asetyylikoliini: Ääreishermoston autonomiseksi hermostoksi kutsutussa osassa sijaitseva asetyylikoliini auttaa välittämään lihaksiin, verisuoniin ja pulssiin liittyviä signaaleja.

• Serotoniini: Serotoniini on toinen mielialaa säätelevä välittäjäaine, jota kutsutaan usein myös hyvän mielen kemikaaliksi sen rentoutumiseen, henkiseen tasapainoon, ruoansulatukseen, uneen ja seksuaaliterveyteen liittyvän roolin takia.

• GABA: Kuten jo kerroimme, liittyvät gamma-aminovoihapon tärkeimmät tehtävät rentoutumiseen, tunteisiin ja uneen. Käytännössä sen tehtävä on tasapainottaa henkisen hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeitä alueita.

Kuinka tasapainottaa välittäjäaineita

Yllä esitellyt välittäjäaineet ovat keskeisessä osassa sen suhteen, miten tunnemme ja ajattelemme, mutta ne ovat vain murto-osa kemikaaleista, jotka ovat sidoksissa ajatteluumme, tuntemuksiimme ja tunteisiimme. Lisäksi näiden välittäjäaineiden tasot vaihtelevat jatkuvasti mm. fyysisen aktiivisuustasomme, ruokavalion, lisäravinteiden käytön, sosiaalisten tekijöiden vaikutuksesta.

Välittäjäaineiden tasapainottaminen on siis mahdoton tehtävä. Huomio kannattaa sen sijaan kiinnittää niihin hyvinvoinnin alueisiin, joita toivot voivasi parantaa uneen tai kiihtymykseen, voi hyödyllisempi tapa olla keskittyä tiettyihin näitä asioita sääteleviin kemikaaleihin tai hormoneihin.

Minkälaisia oireita GABA:n puutteella on?

Pois lukien erittäin harvinainen GABA-transaminaasin puutokseksi kutsuttu oireyhtymä, ovat GABA:n puutoksen liittyvät oireet yleensä varsin hienovaraisia. GABA:n pääasiallinen tehtävä on rauhoittaa yliaktiivista, ahdistuneisuuteen ja stressiin vaikuttavaa signalointia.

Näin ollen, jos koet usein hermostuneisuutta, ahdistusta tai ärtymystä ilman varsinaista syytä, voi ongelma olla GABA-tasojen tasapainossa. Jos aivot eivät tuota tasaisesti GABA:a, saattaa seurauksena olla tunteiden ja ahdistavien tuntemusten purskauksia, jotka voivat häiritä henkistä hyvinvointia.

Mitkä tekijät voivat aiheuttaa GABA:n puutetta?

Tarkkaa syytä GABA-tasojen heittelyyn voi olla vaikea määrittää, sillä meidän kaikkien elämäntavoissa ja -tyyleissä on eroja. Jos kuitenkin kärsit yllä mainituista oireista, voi erilaisten mahdollisesti kehoa häiritsevien tekijöiden tutkiminen olla hyvä idea. Näitä ovat esimerkiksi:

• Ylipitkät tai haastavat työpäivät
• Konfliktit perheen tai puolison kanssa
• Liian vähäinen lepo
• Huono ruokavalio

Viime kädessä alhaiset GABA-tasot ovat ennen kaikkea modernien aikojen symboli. Monet ihmiset kärsivät päivittäin vähintään yhdestä yllä mainitusta ongelmasta. Avain ongelman ratkaisuun on tunnistaa siihen vaikuttavat tekijät sekä mahdolliset alhaisten GABA-tasojen oireet, sekä ottaa askeleita kehon biokemiallisen tasapainon palauttamisen suuntaan.

Miten nostaa GABA-tasoja?

Tietyt ruoka-aineet ja ravinnelisät – palaamme näihin pian – voivat auttaa GABA-tasojen palauttamisessa, on paras tapa tehdä pieniä korjaavia muutoksia elämäntapaan, tarvittaessa rauhoittavia aktiviteetteja lisäten. GABA:n tuotanto on nimittäin mitä suuremmissa määrin itseään ruokkiva kierre.

Tarvitsemme GABA:a selvitäksemme stressistä ja rauhoittaaksemme kehoamme, mutta samaan aikaan kehon rauhoittaminen meditaation, rauhoittavan musiikin ja hengitysharjoitusten kautta auttaa varmistamaan luontaisen ja terveen neurokemikaalien tuotannon, mukaan lukien GABA:n.

Voit hyödyntää myös rauhoittavia yrttejä, kuten valeriaanaa, kärsimyskukkaa ja kamomillaa. Ne paitsi auttavat rauhoittamaan mieltä, mutta myös lisäävät tämän päälle omat spesifit hyvinvointihyötynsä. Tuet siis kehosi luontaista GABA:n tuotantoa parhaiten hyödyntämällä rauhoittavia aktiviteetteja ja lisiä.

Mitkä ovat hyviä GABA:n lähteitä?

GABA-tasojen kohottaminen sopivia ruoka-aineita nauttien on toinen erinomainen tapa parantaa henkistä hyvinvointia. Erityisesti fermentoidut eli hapatetut ruoat ja juomat ovat hyödyllisiä tähän tarkoitukseen. Tällaisia ovat mm.:

• Kombucha
• Misokeitto
• Kefir
• Probioottiset jogurtit

Myös runsaasti antioksidantteja sisältävät ruoat voivat auttaa nostamaan GABA:n tuotantoa, joskin epäsuorasti. Lisää ruokavalioosi riittävissä määrin hedelmiä, vihanneksia ja yrttiteetä.

GABA-ravinnelisät

Viimeinen tapa parantaa GABA-tasoja on hyödyntää tähän tarkoitukseen suunniteltuja ravinnelisiä, joskin tässä yhteydessä on syytä todeta asiaa koskevan tutkimustieto on ristiriitaista. Vuoden 2015 tutkimuksessa todettiin ”GABA-ravinnelisien rauhoittavasta vaikutuksesta olevan jonkin verran näyttöä”, mutta tuoreemman, vuodelta 2020 olevan tutkimuksen havaintojen olevan päinvastaisia.[2],[3]

Frontiers in Neurosciencen julkaisemassa paperissa todettiin lisätutkimuksen tarve, vaikka nestemuotoisten GABA-ravinnelisien hyödyistä olikin joitain viitteitä stressin osalta ja rajallisia hyötyjä unen suhteen. Tämä ei tarkoita GABA-ravinnelisien olevan hyödyttömiä hyvinvoinnille, mutta jokaisen tulisi itse punnita kuinka nämä lisät voisivat sopia omaan elämäntyyliin. On syytä pitää myös mielessä, että liian korkeat GABA-tasot voivat aiheuttaa väsymystä ja vetämättömyyttä.

GABA-ravinnelisät: Kannattaako niitä koittaa?

GABA:n puutos on vaikeasti havaittavissa, mutta tämän välittäjäaineen merkityksestä hyvinvoinnille ei ole epäselvyyttä. Sen muita välittäjäaineita säätelevät ominaisuudet ja liian aktiivisten hermosignaalien vaikutus tekevät sopivalla tasolla olevista GABA-tasoista tärkeän tekijän ajattelumme ja tunne-elämämme näkökulmasta.

Kehomme GABA-tuotantoa voi parantaa pienillä muutoksilla ja edistää tätä kautta itseään ruokkivaa rauhoittumisen sykliä. Kun modernin elämäntavan paineet puskevat päälle ja tunnet olosi etenevissä määrin ahdistuneeksi, ärtyneeksi tai hermostuneeksi, voi GABA:a sisältävien ruokien tai ravinnelisien nauttiminen antaa tarvittavan sysäyksen oikeaan suuntaan.

Tutustu Cibdol verkkokaupan kattavaan valikoimaan luontaisia hyvinvointituotteita tai perehdy tarkemmin välittäjäaineiden rooliin Opetusosiossamme.

Lähteet

[1] GABA receptor - statpearls - NCBI bookshelf. National Center for Biotechnology Information. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526124/. Julkaistu 2022. Luettu 10.8.2022 [Lähde]

[2] Boonstra E, de Kleijn R, Colzato LS, Alkemade A, Forstmann BU, Nieuwenhuis S. Neurotransmitters as food supplements: The effects of GABA on brain and behavior. Frontiers in psychology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4594160/. Julkaistu 6.10.2015. Luettu 10.8.2022. [Lähde]

[3] Hepsomali P, Groeger JA, Nishihira J, Scholey A. Effects of oral gamma-aminobutyric acid (GABA) administration on stress and sleep in humans: A systematic review. Frontiers. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2020.00923/full. Julkaistu 1.1.2020. Luettu 10.8.2022. [Lähde]

Lähteet

[1] GABA receptor - statpearls - NCBI bookshelf. National Center for Biotechnology Information. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526124/. Julkaistu 2022. Luettu 10.8.2022 [Lähde]

[2] Boonstra E, de Kleijn R, Colzato LS, Alkemade A, Forstmann BU, Nieuwenhuis S. Neurotransmitters as food supplements: The effects of GABA on brain and behavior. Frontiers in psychology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4594160/. Julkaistu 6.10.2015. Luettu 10.8.2022. [Lähde]

[3] Hepsomali P, Groeger JA, Nishihira J, Scholey A. Effects of oral gamma-aminobutyric acid (GABA) administration on stress and sleep in humans: A systematic review. Frontiers. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2020.00923/full. Julkaistu 1.1.2020. Luettu 10.8.2022. [Lähde]

Tuotehaku