Mindfulness vähentää stressiä

Published:

Stressi on väistämätön osa elämää. Työ, perhe, terveys ja taloudelliset velvollisuudet vaikuttavat kaikki stressitasoihimme. Vaikka tietty stressi voi auttaa meitä motivoitumaan ja keskittymään, krooninen stressi vaikuttaa yleiseen hyvinvointiimme. Jatkuva stressi johtaa väsymykseen, ärtyneisyyteen, keskittymiskyvyn puutteeseen, ahdistuneisuuteen, painonnousuun, päänsärkyyn ja immuunijärjestelmän heikkenemiseen. Terveellisten ja tehokkaiden keinojen löytäminen stressin hallintaan on tärkeää sekä henkisen että fyysisen terveyden kannalta.

Mindfulness vähentää stressiä

Mindfulness on osoittautunut helposti lähestyttäväksi ja todistetuksi lähestymistavaksi stressin vähentämiseen. Mindfulness opettaa meitä kiinnittämään huomiota nykyhetkeen ennakkoluulottomasti. Näin voimme saada perspektiiviä stressaaviin ajatuksiin ja tunteisiin. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että mindfulness-harjoitukset vähentävät koettua stressiä, lisäävät vastustuskykyä ja parantavat mielenterveyttä.

Miten Mindfulness vähentää stressiä

Mindfulness auttaa vähentämään stressiä useilla keskeisillä tavoilla:

Edistää stressireaktioiden tiedostamista

Mindfulness opettaa meitä tarkkailemaan huolellisesti fysiologisia ja psykologisia reaktioitamme mahdollisiin stressitekijöihin. Tämä johtaa siihen, että tiedostamme paremmin automaattiset reaktiomme stressitilanteissa. Mindfulness auttaa meitä pääsemään pois autopilotista ja antaa meille perspektiiviä syvään juurtuneisiin reaktiotaipumuksiimme. Tämän tietoisuuden avulla voimme tehdä tietoisempia valintoja siinä, miten reagoimme stressiin.

Vähentää märehtimistä

Mindfulness auttaa myös vähentämään märehtimistä ja toistuvia negatiivisia ajattelumalleja, jotka ruokkivat stressiä. Kun jumiudumme pyörittelysilmukoihin, koettu stressitasomme nousee. Mindfulness-harjoitukset harjaannuttavat mielemme keskittymään nykyhetkeen. Tämä vähentää aikaa, joka kuluu menneiden tai tulevien tapahtumien loputtomaan pohdiskeluun. Tutkimukset vahvistavat, että mindfulness-interventiot auttavat vähentämään pyörittelyä.

Mahdollistaa tunteiden säätelyn

Voimakkaat tunteet, kuten pelko, viha ja ahdistus, syntyvät luonnostaan osana stressireaktiota. Vaikka ne voivat olla hyödyllisiä signaaleja, näiden tunteiden epäterve tukahduttaminen tai räjähdysmäinen purkautuminen johtaa stressin lisääntymiseen. Mindfulness mahdollistaa terveemmän tunteiden säätelyn. Se auttaa meitä objektiivisesti huomaamaan voimakkaat tunteet reagoimatta impulsiivisesti. Tämä tyyneys oikosulkee epäterveet tunteiden säätelymallit, jotka lisäävät stressiä.

Edistää rentoutumista

Monet mindfulness-harjoitukset aktivoivat tarkoituksellisesti kehon rentoutumisreaktiota stressin torjumiseksi. Toiminnot, kuten tietoinen hengitys, kehon skannaukset ja visualisointi, rauhoittavat hermostoa. Näin torjutaan stressin yhteydessä tapahtuvaa taistele-pakene-pysähdy-aktivoitumista. Kun rentoutumisreaktiota käytetään säännöllisesti mindfulnessin avulla, hermosto palautuu ajan mittaan rauhallisempaan oletustilaan.

Edistää uusia näkökulmia

Tarkkaavaisuus voi muuttaa radikaalisti näkökulmaa stressaaviin tilanteisiin. Vaikea työtilanne voi tuntua tällä hetkellä äärimmäisen synkältä ja epäreilulta. Mutta mindfulness auttaa meitä laajentamaan näkökulmaa ja näkemään laajemman kuvan. Tämä auttaa purkamaan katastrofia ja muuttamaan stressitekijät helpommin hallittaviksi. Ajatusten uudelleenmuotoilu tällä tavoin on mindfulnessin keskeinen tavoite.

Mindfulness käytäntöjä, jotka vähentävät stressiä

Monenlaiset mindfulness-harjoitukset ja -interventiot voivat vähentää stressitasoja ja kehittää stressinsietokykyä. Seuraavassa on joitakin tehokkaimpia käytäntöjä:

Mindfulness-meditaatio

Mindfulness-meditaatio on yksi parhaiten tutkituista tavoista vähentää koettua stressiä. Lukemattomat tutkimukset vahvistavat sen hyödyt. Mindfulness-meditaatiossa kiinnitämme tarkoituksellisesti huomiota nykyhetkeen avoimella ja ennakkoluulottomalla asenteella. Tämä siirtää meidät tarkkaavaisempaan tilaan, jossa stressaavilla ajatuksilla on vähemmän valtaa.

Kaksi yleistä mindfulness-meditaatiotekniikkaa ovat:

 • Hengitystietoisuus: Huomion keskittäminen hengityksen tuntemuksiin. Tämä ankkuroi meidät nykyhetkeen ja lievittää stressaavaa pyörittelyä.
 • Vartaloskannaus: Kehon eri osien mentaalinen skannaaminen rentoutumisen edistämiseksi. Tämä vapauttaa stressin aiheuttaman fyysisen jännityksen.

Säännöllinen, vain 10-20 minuuttia päivässä kestävä mindfulness-meditaatioharjoitus voi vähentää stressiä merkittävästi.

Tietoinen liike

Mindful movement -liikunnassa yhdistyvät mindfulness ja lempeä fyysinen aktiivisuus. Joogan, tai chin ja qigongin kaltaiset harjoitukset saavat aikaan rentoutumisreaktion ja lisäävät samalla tietoisuutta. Tietoisen liikkeen rytmi rauhoittaa hermostoa ja vähentää stressin vaikutuksia. Tutkimukset vahvistavat, että säännöllinen osallistuminen näihin toimintoihin vähentää stressiä ja ahdistusta.

Kävelymeditaatio

Tämä mindfulnessin muoto sisältää hidasta, harkittua kävelyä, jossa keskitytään tietoisesti jokaiseen askeleeseen. Kävelymeditaatio on rauhoittava tapa kehittää tietoisuutta nykyhetkestä. Kävelyn tuntemukset auttavat kiinnittämään huomion, kun taas toiminta edistää verenkiertoa ja stressin lievittämistä. Kävelymeditaation harjoittaminen 10-20 minuuttia päivässä lievittää stressiä.

Kehon skannaus

Kehoskannaus on strukturoitu mindfulness-harjoitus, jossa kiinnitetään systemaattisesti huomiota kehon eri osiin. Kehoskannaukset edistävät rentoutumista vapauttamalla stressin myötä kertyvää lihasjännitystä. Uudet meditoijat nukahtavat usein vartaloskannauksen aikana, mikä vahvistaa, miten syvästi rentouttavaa se voi olla. Säännöllinen 10-30 minuutin vartaloskannauksen suorittaminen on erinomainen harjoitus stressin vähentämiseen.

Mindfulness-sovellukset

Sadat sovellukset tarjoavat nykyään ohjattuja mindfulness-harjoituksia ja muistutuksia läsnäolosta koko päivän ajan. Sovellukset, kuten Headspace, Calm ja Insight Timer, tarjoavat meditaatioistuntoja stressinhallintaan. Monet sovellukset sisältävät myös rauhoittavaa musiikkia, luonnon ääniä ja muistutuksia hengitystaukojen pitämisestä. Jo 10 minuutin päivittäinen mindfulness-sovellusten käyttö voi vähentää stressiä tuntuvasti.

Mindfulnessin hyödyt stressiin

Säännöllinen mindfulness-harjoitus tuo monia tieteellisesti validoituja hyötyjä koettuun stressiin, ahdistukseen ja yleiseen mielenterveyteen:

 • kortisolin - ensisijaisen stressihormonin -keskimääräinen lasku 23 %(Linkki).
 • 57 % alhaisempi jännitystaso lyhyiden päivittäisten mindfulness-istuntojen ansiosta(Linkki).
 • Ahdistuneisuuspisteiden keskimääräinen lasku 20 %(linkki).
 • Masennuksen väheneminen keskimäärin 22 %(linkki).
 • 8 viikon mindfulness-harjoitteluparantaa stressinsietokykyä(Linkki).
 • Muuttunut aivorakenne liittyy stressin vähenemiseen 8 viikon mindfulness-harjoituksen jälkeen(Linkki)

Mindfulness tarjoaa näyttöön perustuvan väylän terveempään stressinhallintaan. Yksinkertaisilla, päivittäisillä mindfulness-harjoituksilla voimme muuttaa suhdettamme stressiin ja edistää aitoa joustavuutta.

Mindful-lähestymistavan toteuttaminen

Mindfulness tarjoaa uuden tavan suhtautua elämän ylä- ja alamäkeen. Sitoutumalla säännölliseen mindfulness-harjoitukseen kasvatamme nykyhetken tietoisuutta, joka vähentää stressireaktiivisuutta. Seuraavassa on muutamia vinkkejä mindful-lähestymistavan toteuttamiseen:

 • Aloita pienestä: Aloita vain 5-10 minuutin päivittäisellä mindfulness-harjoituksella - johdonmukaisuus on tärkeämpää kuin kesto.
 • Kokeile eri menetelmiä: Kokeile hengitystietoisuutta, kehon skannausta, tietoista kävelyä, sovelluksia jne. Etsi, mikä resonoi.
 • Virallinen käytäntö: Ota käyttöön virallinen mindfulness-harjoitus, jolle on varattu aikaa päivittäin. Tämä kouluttaa mieltä.
 • Epävirallinen käytäntö: Tuo tietoinen läsnäolo osaksi rutiininomaisia päivittäisiä toimintoja muistutusten ja taukojen avulla.
 • Tarkkaile tuomitsevia ajatuksia: Huomaa tuomitsevat ajatukset ja palauta huomio varovasti nykyhetkeen.
 • Ole kärsivällinen itsesi kanssa: Mindfulness on elinikäinen matka.

Avoimuuden, kärsivällisyyden ja tavoittelemattomuuden asenteen omaksuminen antaa mindfulness-harjoituksen syventyä ja kehittyä orgaanisesti. Ajan mittaan mindfulness saa aikaan pysyviä muutoksia siinä, miten suhtaudumme stressiin.

Päätelmä

Elämä tarjoaa monia mahdollisia stressitekijöitä ja vaikeuksia. Vaikka emme voi aina hallita ulkoisia tapahtumia, voimme muuttaa suhtautumistamme stressiin. Mindfulness tarjoaa todistetusti keinon vähentää koettua stressiä ja kehittää syvempää joustavuutta. Laajat tutkimukset vahvistavat, että yksinkertaiset mindfulness-harjoitukset vähentävät stressihormonitasoja, ahdistuneisuutta, mököttämistä ja masennusta. Tietoisella läsnäololla saamme perspektiiviä pelottaviin ajatuksiin ja voimme paremmin säädellä vaikeita tunteita. Mindfulness löysää automaattisten stressireaktioiden otetta ja avaa uudenlaisen elämäntavan. Sitoutumalla päivittäiseen mindfulness-harjoitukseen voimme elää helpommin ja viisaammin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Mindfulnessista stressin vähentämiseksi

Mitä on mindfulness?

Mindfulness on harjoitus, jossa kiinnitetään tarkoituksellisesti huomiota nykyhetkeen avoimella, uteliaalla ja hyväksyvällä asenteella. Se tarkoittaa, että virittäydyt ajatuksiisi, tunteisiisi ja kehosi tuntemuksiin nykyhetkessä arvostelematta niitä.

Miten mindfulness voi auttaa vähentämään stressiä?

Mindfulness ehkäisee taipumusta pohtia loputtomasti menneitä tai tulevia tapahtumia, mikä lisää stressiä. Kiinnittämällä huomion nykyhetkeen mindfulness keskeyttää pyörittelyn ja vähentää reaktiivisuutta stressiin. Se parantaa myös tunteiden säätelykykyä ja aktivoi kehon rentoutumisreaktiota.

Mitkä ovat mindfulnessin hyödyt stressiin?

Tutkimukset osoittavat, että mindfulness vähentää stressihormoni kortisolia, alentaa jännitystä, vähentää ahdistusta ja masennusta, parantaa stressinsietokykyä ja muuttaa aivojen rakennetta, joka on yhteydessä stressin vähenemiseen. Jo 10-20 minuutin mindfulness-harjoitus päivittäin voi vähentää stressiä merkittävästi.

Mitkä ovat joitakin perustavanlaatuisia mindfulness-harjoituksia?

 • Hengitystietoisuusmeditaatio - keskittyminen hengityksen tuntemuksiin
 • Body scan -meditaatio - systemaattisesti kiinnitetään huomiota kehon eri osiin.
 • Tietoinen liikkuminen - jooga, tai chi, qigong, kävelymeditaatio.
 • Mindfulness-sovellukset - tarjoavat ohjattuja harjoituksia ja muistutuksia.

Miten voin aloittaa mindfulness-harjoituksen?

Aloita pienestä vain 5-10 minuutin päivittäisellä hengitystietoisuudella tai mindfulness-sovelluksen käyttämisellä. Kokeile erilaisia käytäntöjä löytääksesi, mikä resonoi. Aseta muistutuksia siitä, että päivän aikana on pidettävä taukoja tietoista hengittämistä varten. Lähesty harjoitusta kärsivällisesti ja myötätuntoisesti.

Mitä minun pitäisi odottaa harjoittaessani mindfulnessia?

On tavallista, että mielesi harhailee aluksi jatkuvasti. Kun se tekee niin, palauta keskittyminen varovasti nykyhetkeen. Älä tuomitse itseäsi. Ajatuksia ja häiriötekijöitä syntyy aina - harjoitus on huomata ne jäämättä niihin koukkuun. Ajan myötä huomion palauttaminen nykyhetkeen helpottuu.

Kuinka pian voin huomata muutoksia stressitasoissani?

Monet huomaavat hienovaraisia muutoksia näkökulmassa ja stressireaktiivisuudessa ensimmäisen viikon tai kahden aikana. Suhteen muuttaminen stressiin on kuitenkin jatkuva prosessi. Säännöllinen harjoittelu johtaa merkittävämpiin muutoksiin muutamassa kuukaudessa. Ole kärsivällinen prosessin kanssa ja pidä mindfulnessia pitkäaikaisena stressinsietokyvyn harjoitteluna.

Voiko mindfulness poistaa stressin kokonaan?

Sen sijaan, että stressi poistettaisiin kokonaan, mindfulness muuttaa suhdettasi stressiin. Koet edelleen vaikeita tunteita, mutta reagoit niihin joustavammin, selkeämmin ja viisaammin. Mindfulness johtaa suurempaan tyyneyteen - tasapainoiseen mielentilaan, jonka avulla selviät elämän ylä- ja alamäistä helpommin.

Onko erityisiä riskejä tai sivuvaikutuksia?

Mindfulness on erittäin turvallista, kun sitä harjoitetaan maltillisesti. Toisinaan se voi aluksi lisätä ahdistusta, kun haudatut tunteet nousevat esiin. Tämä korjaantuu yleensä harjoittelun jatkuessa. Niiden, joilla on ollut trauma tai vakava mielisairaus, tulisi työskennellä mielenterveysalan ammattilaisen kanssa.

Kuinka paljon aikaa minun pitäisi käyttää mindfulnessiin?

Useimmille riittää 10-20 minuuttia virallista mindfulness-harjoitusta päivittäin sekä lyhyitä taukoja. Jos stressitaso on korkea, kaksi tai jopa kolme lyhyttä istuntoa voi auttaa. On parasta konsultoida kokenutta opettajaa tai mielenterveysalan ammattilaista, jotta mindfulness voidaan räätälöidä tarpeisiisi.

Tämän artikkelin kirjoittamiseen käytetyt resurssit

Creswell, J. D., & Lindsay, E. K. (2014). Miten Mindfulness-harjoittelu vaikuttaa terveyteen? A Mindfulness Stress Buffering Account. Current Directions in Psychological Science, 23(6), 401-407 . https://doi.org/10.1177/0963721414547415. https://doi.org/10.1177/0963721414547415.

Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M., Gould, N. F., Rowland-Seymour, A., Sharma, R., Berger, Z., Sleicher, D., Maron, D. D., Shihab, H. M., Ranasinghe, P. D., Linn, S., Saha, S., S., Bass, E. B., & Haythornthwaite, J. A. (2014). Meditaatio-ohjelmat psykologiseen stressiin ja hyvinvointiin: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Internal Medicine, 174(3), 357 . https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.13018. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.13018.

Hoge, E. A., Bui, E., Marques, L., Metcalf, C. A., Morris, L. K., Robinaugh, D. J., Worthington, J. J., Pollack, M. H., & Simon, N. M. (2013). Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus Mindfulness-meditaatiosta yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa: Effects on Anxiety and Stress Reactivity. The Journal of Clinical Psychiatry, 74(08), 786-792. https://doi.org/10.4088/jcp.12m08083. https://doi.org/10.4088/jcp.12m08083

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-pohjaiset interventiot kontekstissa: Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Kliininen psykologia: Science and Practice, 10(2), 144-156. https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg016. https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg016

Khoury, B., Sharma, M., Rush, S. E., & Fournier, C. (2015). Mindfulness-pohjainen stressin vähentäminen terveille yksilöille: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 78(6), 519-528. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2015.03.009. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2015.03.009

Lindsay, E. K., & Creswell, J. D. (2017). Mindfulness-harjoittelun mekanismit: Seuranta- ja hyväksyntäteoria (MAT). Clinical Psychology Review, 51, 48-59. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.10.011. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.10.011

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku