Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Mitä CBCA on?

Mitä CBCA on?

CBCA toimii kemiallisena esiasteena CBC:lle, joka on yksi yli sadasta kannabiskasvissa tuotetusta kannabinoidista. Vain vähän tutkimusta on omistettu CBCA:n täydelle potentiaalille, mutta silti molekyyli voi osoittautua lupaavaksi kannabinoiditieteessä – aivan kuin muutkin tämän laajan ja monimutkaisen kemikaaliperheenjäsenet.

CBCA:n yhteenveto

Tarkemmin kannabinoidihapoksi kategorisoitu CBCA (kannabikromatoiinihappo) edustaa vaihetta biosynteettisessä reitissä esiastemolekyyleistä "aktivoiduiksi" kannabinoideiksi. Mikä erottaa kannabinoidihapon kannabinoidista? Edellä mainittu pitää sisällään lisäkarboksyyliryhmän, jonka ansiosta se voi saada aikaan eri vaikutuksia kehossa.

Aivan kuten useimmat entsymaattisten reaktioiden seurauksena syntyvät kannabinoidit, myös CBCA on peräisin "kannabinoidien äidistä", CBGA:sta. Erikoistunut entsyymi, joka tunnetaan nimellä kannabikromaattihapposyntaasi (CBCAS) käynnistää reaktion, joka muuttaa CBGA:n CBCA:ksi. Kannabinoidihappo toimii sitten esiasteena kahdelle muulle kannabinoidille.

Hiilidioksidin poistaminen lämpöaltistuksella – dekarboksylaatio – muuttaa CBCA:n kannabinoidi CBC:ksi. Sen sijaan altistuminen UV-säteille muuttaa CBCA:n kannabisyklolihapoksi (CBLA). Molemmat näistä lopputuotteista voivat myöhemmin muuttua kannabisykloliksi[1] (CBL) samanlaisten prosessien avulla.

Vaikka CBC tulee toisena tässä reaktiossa, löysivät tutkijat tämän kannabinoidin ensimmäisen kerran vuonna 1966, kaksi vuotta ennen CBCA:n kemiallista eristämistä. CBC on yksi neljästä tärkeästä fytokannabinoidista yhdessä THC:n, CBD:n ja CBG:n kanssa. Näitä kolmea vastinetta tuotetaan kuitenkin eri pitoisuuksina kannabiskukkien trikomeissa.

Mielenkiintoista kyllä, alkaa CBC:tä muodostua kannabiskasvissa jo ennen kukkimisvaiheen alkamista. CBC-pitoisuudet ovat suurimmillaan pian taimivaiheen jälkeen, mikä tarkoittaa sitä, että CBCA:n entsymaattinen muuttuminen CBC:ksi tapahtuu hyvin aikaisessa vaiheessa kasvusykliä. Edes huipputuotantovaiheen aikana eivät CBC-arvot usein ylitä 0,2–0,3 prosenttia useimpien lajikkeiden kuivapainosta[2].

CBC:n kaltaisia yhdisteitä tavataan myös muualla kasvikunnassa. Hyvin kannabinoidin molekyylirakennetta muistuttavia molekyylejä on tunnistettu perinteisessä kiinalaisessa alppiruusulajissa[3] Rhododendron anthopogonoides.

Mitä CBCA on?

Sivuvaikutukset

Tutkijat eivät ole ehtineet vielä paljoa perehtymään CBCA:n sivuvaikutuksiin, todennäköisesti johtuen sen vähäisistä pitoisuuksista kannabislajikkeissa sekä kasviin liittyvistä tutkimusrajoitteista. He ovat kuitenkin tutkineet huolella CBC:n itsensä ominaisuuksia.

CBC:n ei ole tähän mennessä todettu aiheuttavan mitään huomattavia sivuvaikutuksia. Meidän täytyy kuitenkin odottaa tulevien tutkimusten valmistumista voidaksemme määrittää, päteekö sama myös CBCA:han.

CBCA-tutkimus ja mahdolliset käyttökohteet

Tutkijat ovat tutustuneet useisiin kannabinoidiperheen jäseniin tutustuen niiden potentiaalin ihmisten terveyden edistämisessä. CBCA ei ole saanut vielä paljoa huomiota osakseen, mutta uskomme, että tämä tulee muuttumaan – erityisesti kiitos lupaavien löydösten, jotka liittyvät kannabinoidihappoihin CBDA:han ja THCA:han.

Toistaiseksi voimme tutustua vain CBC:hen saadaksemme idean niistä ominaisuuksista, joita CBCA:lla voi mahdollisesti olla. Aikainen tutkimus osoittaa, että kannabinoidi saattaa pitää sisällään joitain hyödyllisiä ominaisuuksia.

CBC saattaa saada aikaan nämä vaikutukset[4] reagoimalla endokannabinoidijärjestelmän CB2-reseptorien kanssa sekä vuorovaikuttamalla TRP-kanavien kanssa. CBC:llä on heikko kiinnittymisaffiniteetti CB1-reseptoreihin, mikä tarkoittaa sitä, että se ei aiheuta psykoaktiivisia sivuvaikutuksia. CBCA mitä todennäköisimmin jakaa tämän ei-psykoaktiivisen piirteen CBC:n kanssa.

Laillinen asema

Suurin osa huumelainsäädännöstä ei päde CBCA:han. Markkinoilla ei tällä hetkellä ole eristettyjä kaupallisia tuotteita tai runsaasti CBC:tä sisältäviä kannabislajikkeita. CBCA:n laillisuus tulee kuitenkin todennäköisesti tulevaisuudessa vaihtelemaan kannabiksen ja hampun laillisuuden mukaan. Yhdistyneiden kansakuntien psykotrooppisia aineita koskeva yleissopimus (kansainvälinen sopimus, jonka tavoitteena on hallita tiettyjä psykotrooppisia aineita) ei mainitse CBCA:ta lainkaan.

Lähteet

[1] Degenhardt, F., Stehle, F., & Kayser, O. (2017). The Biosynthesis of Cannabinoids. Handbook of Cannabis and Related Pathologies, 13–23. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-800756-3.00002-8 [Lähde]

[2] Pollastro, F., Caprioglio, D., del Prete, D., Rogati, F., Minassi, A., Taglialatela-Scafati, O., Munoz, E., & Appendino, G. (2018). Cannabichromene. Natural Product Communications, 13(9), 1934578X1801300. https://doi.org/10.1177/1934578x1801300922 [Lähde]

[3] Iwata, N., & Kitanaka, S. (2011). New Cannabinoid-Like Chromane and Chromene Derivatives from Rhododendron anthopogonoides. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 59(11), 1409–1412. https://doi.org/10.1248/cpb.59.1409 [Lähde]

[4] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Lähde]

Lähteet

[1] Degenhardt, F., Stehle, F., & Kayser, O. (2017). The Biosynthesis of Cannabinoids. Handbook of Cannabis and Related Pathologies, 13–23. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-800756-3.00002-8 [Lähde]

[2] Pollastro, F., Caprioglio, D., del Prete, D., Rogati, F., Minassi, A., Taglialatela-Scafati, O., Munoz, E., & Appendino, G. (2018). Cannabichromene. Natural Product Communications, 13(9), 1934578X1801300. https://doi.org/10.1177/1934578x1801300922 [Lähde]

[3] Iwata, N., & Kitanaka, S. (2011). New Cannabinoid-Like Chromane and Chromene Derivatives from Rhododendron anthopogonoides. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 59(11), 1409–1412. https://doi.org/10.1248/cpb.59.1409 [Lähde]

[4] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Lähde]

Tuotehaku