Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Mitä Dekarboksylaatio On Ja Miten Se Liittyy CBD:hen?

Dekarboksylaatio on tärkeä osa CBD-öljyn valmistusprosessia, mutta mitä tämä prosessi itse asiassa pitää sisällään? Tässä artikkelissa kerromme mitä dekarppauksella tarkoitetaan ja miten tämä liittyy CBD:hen. Konsepti saattaa kuulostaa oudolta, mutta toimenpide ja siihen liittyvä tiede ovat lopulta varsin yksinkertaisia maallikollekin.

Kannabinoidien alkuperän ymmärtäminen

Ennen kuin pureudumme tarkemmin dekarboksylaatioon on hyvä kerrata lyhyesti prosessi, jonka kautta hamppu ja muut Cannabis sativan alalajit valmistavat kannabinoideja. Nuori taimi ei luonnostaan omaa korkeita CBD-pitoisuuksia, vaan kasvin elinkaareen alkupuolella siitä löytyy vain kourallinen kannabinoideja.

Asian hahmottamiseksi kannabinoidien laajaa joukkoa on hyvä ajatella valtavana sukupuuna, jossa kaikille yhteinen alkulähde on esiaste tai ”äitikannabinoidi” CBGA. Kasvin kasvaessa siinä tapahtuu lukuisia kemiallisia muutoksia. Jokaisen muutoksen myötä syntyy uusia kannabinoideja, osa muuttaa kemiallista muotoaan toisiksi ja jotkut katoavat kokonaan.

Miten dekarboksylaatio toimii?

Yllä mainittu prosessi ei ole loppupiste kannabinoidien läpikäymille kemiallisille muutoksille. Kannabiskasvien sisällä kannabinoidit esiintyvät aina niiden raakamuodossa, eli happoina. CBD:n tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että kasvin sisältämä CBD on happomuodossa CBDA:na. CBDA ei kuitenkaan käyttäydy endokannabinoidijärjestelmässä CBD:n tavalla, joten se täytyy muuttua paremmin hyödynnettävissä olevaan muotoon. Tämä tapahtuu ”aktivoimalla” CBDA dekarboksylaation kautta CBD:ksi käyttäen apuna joko lämpöä tai hallittujen kemiallisten reaktioiden sarjaa.

Karboksyyliryhmän poistamisen eli dekarboksylaation kautta CBDA muuntuu CBD:ksi. Dekarboksylaation osista ”de” tarkoittaa siis poistamista ja ”karbin” viitatessa hiileen. Kaikessa yksinkertaisuudessaan dekarboksylaatio tarkoittaa siis raakakannabinoidien muuntamista aktiivisempaan muotoon kemiallisin tai fysikaalisin menetelmin.

Kaikkein yksinkertaisimmillaan dekarboksylaation voisi toteuttaa jättämällä hampun kukinnot lojumaan ulos aurinkoon, jolloin valon sisältämä lämpö muuntaisi hiljalleen ajan myötä CBDA:n CBD:ksi. Tämä menetelmä ei luonnollisesti ole hyödyllinen teollisen tuotannon näkökulmasta, sillä prosessia on mahdoton kontrolloida ja liian suureksi kohoava lämpötila saattaisi tuhota kannabinoidit kokonaan. Kaupallisessa CBD-öljyn tuotannossa dekarboksylaatio hoidetaan hallitun prosessin kautta tarkasti sen etenemistä seuraten.

Mitkä ovat dekarboksyloidun CBD:n edut?

Kuten aiemmin totesimme, eroavat CBDA:n ja CBD:n vaikutukset kehon endokannabinoidijärjestelmään. Happomuodossa oleva CBDA saattaa omata erilaisia hyötyjä CBD:hen verrattuna, mutta se on vaikeampi prosessoitava endokannabinoidijärjestelmän näkökulmasta.

Käytännössä siis dekarboksylaatio mahdollistaa CBDA:n muuntamisen paremmin kehon käytettävissä olevaan muotoon. Mikäli haluat ottaa kaiken irti CBD:n potentiaalista, on se syytä käsitellä ensin dekarboksyloimalla. Juuri tästä syystä suurin osa markkinoilla olevista CBD-öljyistä ja tuotteista sisältävät pääosin CBD:tä ja vain jäämätason rippeitä CBDA:sta. Kummallakaan näistä molekyyleistä ei ole psykotrooppisia päihdevaikutuksia.

Emme halua sulkea CBDA:ta kokonaan pois, sillä kuten edellä todettiin, sillä on mahdollisesti omia uniikkeja ominaisuuksia. CBDA:n pitäminen kokonaisuuden osana ruokkii myös entourage-efektinä tunnettua kannabinoidien synergistä yhteisvaikutusta, jolla tarkoitetaan käytännön tasolla sitä, että usean kannabinoidin yhteisvaikutus voi tarjota tehokkaamman ratkaisun kuin vain osien summan yhteenlaskemalla olisi ennakoitavissa. Voit lukea lisää CBDA:han liittyvästä tieteellisestä tutkimuksesta täältä.

Dekarboksyloitu CBD: yhteenveto

Hamppukasvi sisältää siis reippaita määriä CBDA:ta, kannabidiolin happoversiota. Kun tämä kannabinoidi on uutettu eroon raaka-aineesta, käsitellään se dekarboksyloimalla lämmön avulla siten, että lopputuloksena on tuntemamme ja rakastamamme CBD. Prosessin jälkeen CBD on aktiivisessa muodossa omaten happoversiosta laajemmat ja tehokkaammat vaikutukset endokannabinoidijärjestelmään.

Kaikki Cibdolin tuottama CBD dekarboksyloidaan ennen CO₂-uuttoa parhaiden mahdollisten vaikutusten takaamiseksi. Täyden spektrin CBD-öljy sisältää kuitenkin myös jäämätason pitoisuuksia CBD:n happomuotoa CBDA:ta, ja tämän arvellaan tarjoavan kokonaisvaltaisemmat vaikutukset öljyä käyttäville entourage-efektin myötä.

Toivottavasti tämä lyhyt tietoisku auttoi ymmärtämään mitä dekarboksylaatiolla tarkoitetaan ja miksi se on niin tärkeä osa CBD:n täysien hyötyjen ulosmittaamisessa.

Tuotehaku