Kuinka CBD toimii?

Kuinka CBD toimii?

CBD (kannabidioli) kuuluu kannabinoidiyhdisteiden perheeseen. Ne ovat ainutlaatuisia yhdisteitä, sillä ne löytyvät kehojemme ulkopuolelta. Kun ihminen nauttii CBD:tä, voi se vaikuttaa endokannabinoidijärjestelmään mahdollistaen koko kehon tehokkaamman toiminnan.

Kaikki alkaa endokannabinoidijärjestelmästä (ECS)

Endokannabinoidijärjestelmä tai ECS löytyy kaikilta nisäkkäiltä, eli myös lemmikkikoirilta ja -kissoilta. Myös muilla eläimillä kuin nisäkkäillä (kuten kultakalalla) tavataan endokannabinoidijärjestelmiä. Ihmisillä järjestelmän rooli on havaittu suhteellisen hiljattain (1990-luvun alussa) ja tästä syystä tutkimus on asian tiimoilta yhä kesken.

Tiedämme kuitenkin seuraavaa: Endokannabinoidijärjestelmä toimii säätelevänä verkostona, joka vaikuttaa elintärkeisiin elimiin, aivojen alueisiin, hermostoon ja immuunijärjestelmään. Sen tehtävä on tarkkailla kaikkia näitä järjestelmiä ja varmistaa, että ne toimivat. Jos niissä on jostain syystä jotain vikaa, voi se pyrkiä korjaamaan tilanteen signaloimalla tiettyjen biologisten yhdisteiden tai entsyymien vapauttamista.

Voit ajatella CBD:tä eräänlaisena endokannabinoidijärjestelmäsi toimitusjohtajana. Se ei sekaannu päivittäisten asioiden pyörittämiseen, mutta varmistaa kyllä, että kehosi entsyymit ja kemialliset yhdisteet toimivat siellä, missä niiden kuuluukin juuri silloin, kun niitä tarvitaan. CBD voi kuitenkin tarvittaessa puuttua peliin ja joskus se vuorovaikuttaa suoraan endokannabinoidijärjestelmän kanssa.

Endokannabinoidijärjestelmään kuuluu kahdentyyppisiä reseptoreita

Jotta endokannabinoidijärjestelmä voisi toimia, täytyy kannabinoideilla, kuten CBD:llä olla siihen pääsytie. Kahdentyyppiset reseptorit (CB1/CB2) toimivat tällaisina pääsyteinä endokannabinoidijärjestelmään. Jotta voitaisiin kuitenkin varmistua siitä, että vain oikeanlaiset yhdisteet pääsevät kulkemaan oikeaa reittiä, on reseptorit varustettu eräänlaisilla "lukoilla". Jos reseptorit joutuvat kosketuksiin oikeanlaisen yhdisteen avulla, aukeaa reitti ja endokannabinoidijärjestelmä saa signaalin ryhtyä toimeen.

CBD:n "avain" ei sovi täydellisesti CB1- tai CB2-reseptoreiden "lukkoihin". Sen sijaan se saa aikaan prosessin loppupään vaikutuksia vaikuttamalla reseptoreihin eri tavoin. Sen sijaan, että CBD avaisi reittiä suoraan, tulee CBD tavallaan sisään omasta takaovestaan. Kun tämä tapahtuu, koemme useita niitä vaikutuksia, joista CBD on tullut tunnetuksi. CBD ei ole ainoa yhdiste, joka kykenee jäljittelemään CB1- ja CB2-reseptoreita, mutta on yksi niistä harvoista, joilla ei ole päihdyttäviä sivuvaikutuksia. Tilanteissa, joissa CBD ei suoraan vuorovaikuta reseptorin kanssa, auttaa se kuitenkin toimimalla muiden kemikaalien ja entsyymien kanssa.

Kuinka CBD toimii?

CB1 ja CB2 eivät ole ainoat reseptorit, joihin CBD voi vaikuttaa

CBD:n tehtävät monipuolisena toimitusjohtajana ulottuvat paljon CB1- ja CB2-reseptoreita laajemmalle. Se voi nimittäin myös vaikuttaa reseptoreihin, jotka eivät ole suoraan yhteydessä endokannabinoidijärjestelmään. Näihin kuuluvat reseptorit, jotka käynnistävät serotoniinin (5-HT) vapautumisen. Serotoniini on kemikaali, joka tukee onnellisuuden ja hyvinvoinnin tuntemuksia.

CBD vuorovaikuttaa myös TRP-kanaviin. Älä anna omituisen nimen kuitenkaan hämätä, sillä niiden rooli on hyvin yksinkertainen. TRP-kanavat löytyvät solujen sisältä. Ne toimivat kuten auton mittarit ja tarkkailevat asioita, kuten lämpötilaa ja kipua. Jos ne havaitsevat lämpötilan, joka on liian alhainen tai liian korkea, lähettävät ne signaalin sille solulle, johon ovat kiinnittyneet, jotta keho voi ryhtyä toimiin.

CBD saa aikaan reaktion myös maksan reseptoreissa (PPAR-alfa). Tämä voi vauhdittaa aineenvaihduntaa maksassa ja tämä reaktio on yhä tutkijoiden mielenkiinnon kohteena.

CBD osallistuu myös entsyymien tuottamiseen ja hajottamiseen

Mainitsimme aiemmin, että CBD kuuluu yhdisteperheeseen nimetään kannabinoidit. Nämä ovat olemassa ihmiskehon ulkopuolella, mutta meidän eduksemme ihmisfysiologia on kehittänyt omantyyppisiään kannabinoideja, nimeltään endokannabinoidit. Ne muistuttavat molekyylirakenteeltaan CBD:tä, mutta esiintyvät luonnollisesti sisällä kehoissamme.

Yksi tällainen yhdiste on nimeltään anandamidi (AEA). Keho hajottaa yleensä suuret pitoisuudet anandamidia, mutta CBD:llä on ainutlaatuinen kyky kiinnittyä entsyymiin, joka on vastuussa anandamiditasojen säätelystä. Tämän reaktion mahdollisuuksia ei vielä täysin tunneta, mutta tutkijat uskovat, että suuremmat pitoisuudet anandamidia voisivat olla merkityksellisiä ruokavalion ja unirytmin hallinnassa sekä kivunlievityksessä.

CBD:n potentiaali on laaja-alainen ja kattaa monia fysiologisia järjestelmiä

Olemme käyneet läpi paljon asiaa, joten kerrataanpa hieman. Tämän tehdäksemme tarkastelemme jälleen CBD:tä toimitusjohtajana.

CBD tukee kehon kykyä pitää kaikki sen toimintonsa tasapainoisina ja niin hyvin toimivina kuin mahdollista. Se voi tarpeen tullen osallistua moniin rooleihin ja näin tehdessään se vaikuttaa laajaan valikoimaan biologisia prosesseja. Vaikutukset voivat hieman vaihdella, sillä kaikkien kehot ovat erilaisia. Myös endokannabinoidijärjestelmät ja reseptorit eroavat ihmisestä toiseen. Jos haluat lisätietoa tästä ilmiöstä, tutustu blogiartikkeliimme CBD:n annostelusta ja perusteista¹. Loppujen lopuksi tärkeintä on löytää hyvämaineinen CBD:n tuottaja, joka tarjoaa vahvistettuja testituloksia ja, jolla on myös resursseja tehdä tarvittavia kokeita CBD-tuotteidensa kehittämiseksi.

Tuotehaku