Voinko ottaa CBD:tä imetyksen aikana?

Last updated:

Published:

Imetys on merkittävä kokemus, mutta se vaatii erityistä huolellisuutta.

Yksi merkittävimmistä muutoksista raskauden aikana on tarve seurata, mitä syöt ja juot. Kaikki nautittu siirtyy suoraan lapseen, ja siksi monet aineet ovat tabuja. Varovaisuutta tarvitaan myös imetyksen aikana, sillä tietyt yhdisteet voivat kulkeutua vastasyntyneen elimistöön äidinmaidon kautta. Kun kyse on CBD:stä, aiheuttaako tämä aine mitään riskiä äidille tai lapselle?

Yksi yhdiste, joka on saanut runsaasti huomiota sen vaikutuksesta vastasyntyneisiin, on THC, psykotrooppinen yhdiste, jota esiintyy Cannabis sativa -lajissa. Tiedämme kuitenkin huomattavasti vähemmän siitä, kuinka paljon CBD:tä voi siirtyä vastasyntyneelle. Ymmärryksen puute johtuu siitä, että CBD:tä pidetään aikuisilla myrkyttömänä ja hyvin siedettynä kannabinoidina, jolla on useita ehdotettuja terapeuttisia hyötyjä.

CBD:n ja äidinmaidon välinen yhteys on epäselvä.

Vaikka CBD:tä ja äidinmaitoa koskevia erityisiä tutkimuksia ei ole tehty, on olemassa joitakin yleistettyjä tutkimuksia, joita voimme käyttää vertailukohtana.

American Academy of Pediatricsin julkaisemassa tutkimuksessa otettiin 54 näytettä 50:ltä imettävältä naiselta tetrahydrokannabinolin ja kannabidiolin pitoisuuksien mittaamiseksi. Tulokset osoittivat, että THC oli havaittavissa 63 prosentissa otetuista näytteistä, mutta kannabidioli oli mitattavissa 9 prosentissa maitonäytteistä.

Näennäisesti suotuisasta tuloksesta huolimatta on syytä tarkastella muuttujia. Ei tiedetä, millaisia kannabinoidipitoisuuksia nämä naiset käyttivät, ja lisäksi on otettava huomioon tapa, jolla THC ja CBD käsitellään. THC varastoituu rasvasoluihin, mutta CBD ei, ja sen puoliintumisaika on paljon lyhyempi. Tarvitaan erilaisia tieteellisiä menetelmiä, jotta näytteistä voidaan mitata tarkasti CBD:n jäämiä.

Kirjoittajat huomauttivat nopeasti, että "tietoa imettäville imeväisille aiheutuvista riskeistä tarvitaan kiireellisesti". Tämä on teema, joka jatkuu monissa prekliinisissä tutkimuksissa. Tuloksista riippumatta tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että kohdennetumpaa tutkimusta tarvitaan kipeästi.

CBD-öljyllä voi olla joitakin etuja imetyksen aikana

Jos otamme askeleen taaksepäin tutkimuksesta ja pohdimme, miksi imettävät äidit saattavat haluta käyttää CBD:tä, lisätiedon tarve korostuu. Synnytyksen jälkeinen masennus (PPD) on heikentävä tila, joka voi aiheuttaa väsymystä, ahdistusta, masennusta, mielialan muutoksia ja mikä pahinta, irrottautumista vastasyntyneestä.

PPD:n vakiohoitona on masennuslääkkeiden määrääminen. Tämä on merkittävä ongelma tuoreille äideille, sillä masennuslääkkeitä ei voi ottaa imetyksen aikana. Aikana, joka on jo tarpeeksi haastavaa, monet äidit eivät halua menettää imetyksen kautta syntynyttä sidettä.

Vaihtoehtoinen lähestymistapa voi olla CBD:n mahdolliset terapeuttiset ominaisuudet. Esimerkkinä voidaan mainita ahdistuneisuus, ja alustavassa raportissa sosiaalisesta ahdistuneisuushäiriöstä ja CBD:n vaikutuksista saatiin myönteisiä tuloksia. Tutkijat havaitsivat, että "CBD:hen liittyi merkittävästi vähentynyt subjektiivinen ahdistuneisuus". Sen lisäksi, että tulokset olivat myönteisiä, kyseessä on yksi harvoista ihmispotilailla tehdyistä tutkimuksista.

On myös otettava huomioon CBD:n vuorovaikutus endokannabinoidien kanssa. Sisäisesti tuotetut endokannabinoidit ovat yhdisteitä, jotka auttavat säätelemään kipua, mielialaa, ruokahalua ja muita kriittisiä biologisia prosesseja. CBD:n on osoitettu estävän anandamidia hajottavaa entsyymiä, ja anandamidin (lempinimeltään "autuusmolekyyli") lisääntyneet tasot on yhdistetty masennuksen ja kivun mahdolliseen vähenemiseen.

Ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi tutkimustietoa lopullisen vastauksen antamiseksi...

Palatakseni tämän artikkelin otsikkoon "Voinko ottaa CBD:tä imetyksen aikana?", vastaus on valitettavasti vielä epäselvä. Vastasyntyneen ja CBD:n mahdollisista yhteisvaikutuksista ei ole riittävästi tutkimustietoa, jotta voitaisiin lopullisesti sanoa, onko se turvallista vai vaarallista. Jos sinulla on kuitenkin vielä kysyttävää asiasta, lääkärisi pitäisi olla ensimmäinen neuvonantaja.

Vaikka emme voi antaa selkeää kuvaa CBD:n käytöstä imetyksen aikana, on tärkeää huomata, että endokannabinoideja on jo olemassa äidinmaidossa. Kehon synnynnäinen endokannabinoidijärjestelmä (ECS) tuottaa niitä, eikä ole epäilystäkään siitä, että näillä kemikaaleilla on keskeinen rooli biologisessa kehityksessä. Haasteena on kuitenkin ymmärtää tämä mekanismi kokonaisuudessaan, jotta voidaan varmistaa sekä äidin että lapsen terveys. Koska CBD:n myrkyllisyyden puuttuminen on merkittävä tekijä sen puolesta, tulevat tutkimukset voivat antaa tarvitsemamme vastaukset.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku