Mitkä ovat kaikki kannabinoidien eri tyypit?

Last updated:

Published:

Kannabista koskevan keskustelun tai lyhyen Internet-haun aikana mainitaan todennäköisesti kaksi kannabinoidia: THC ja CBD. Molemmat näistä yhdisteistä ovat tunnettuja lukuisista terveyshyödyistään ja mahdollisuudestaan hoitaa monenlaisia sairauksia. THC on myös vastuussa psykoaktiivisesta huumaavasta vaikutuksesta, joka syntyy, kun marihuanaa poltetaan, mikä tekee siitä erittäin suosittua vapaa-ajan käyttäjien keskuudessa. CBD on noussut kuuluisuuteen kannabiskasvin ei-psykoaktiivisena ainesosana, ja se on laillista monissa maissa, joissa THC ei ole.

KANNABIKSESSA ON MUUTAKIN KUIN CBD JA THC

Näiden kahden suosiosta huolimatta kannabistutkimus on viime vuosikymmeninä kiihtynyt. Kannabiskasvista on eristetty satoja yhdisteitä, joista ainakin 113 on kannabinoideja, jotka kuuluvat samaan molekyyliperheeseen kuin THC ja CBD. Monia niistä on tutkittu jonkin verran, ja 70 niistä on kuvattu hyvin. Niiden todellisen potentiaalin paljastaminen riippuu kuitenkin tulevista perusteellisista tutkimuksista ja analyyseistä.

Kannabinoideja on viskoosissa hartsissa, jota tuottavat kannabiksen ja hampun kukissa ja lehdissä olevat pienet sienenmuotoiset rauhaset eli trikomit. Nämä pienet kemialliset tehtaat ovat myös vastuussa aromaattisista molekyyleistä, jotka antavat kannabikselle sen ainutlaatuiset ja erilaiset aromit ja joita kutsutaan terpeeneiksi.

MIKÄ OIKEASTAAN ON KANNABINOIDI?

Kannabinoidit ovat ainutlaatuisia kannabikselle, eikä niitä esiinny missään muualla luonnossa, mikä tekee kasvista vieläkin ainutlaatuisemman.

Joitakin näistä yhdisteistä on raa'assa kannabiksessa niiden happamassa muodossa. THC esiintyy THCA:na ja CBD CBDA:na. Lämpöä käytettäessä nämä molekyylit käyvät läpi kemiallisen reaktion, jossa karboksyyliryhmä poistuu, jolloin muodostuu THC ja CBD. Tätä prosessia kutsutaan dekarboksylaatioksi.

VAIHTELEVAT VAIKUTUKSET

Kannabinoideilla on monenlaisia vaikutuksia, ja jotkut niistä vaikuttavat fysiologisesti aivan eri tavalla kuin toiset. Useimmille kannabinoideille on yhteistä niiden lääkinnällinen potentiaali ja se, miten ne ovat vuorovaikutuksessa elimistön kanssa. Useimmat kannabinoidit näyttävät aktivoivan kehon endokannabinoidijärjestelmän reseptoreita. Ne saavuttavat tämän vaikutusmekanismin, koska ne ovat rakenteellisesti samankaltaisia kuin kehon tuottamat kannabinoidit, joita kutsutaan endokannabinoideiksi.

Tämä järjestelmä koostuu pääasiassa CB1- ja CB2-reseptoreista, joita on kaikkialla elimistössä hermoston ja immuunijärjestelmän soluissa.

KANNABIDIOLI (CBD)

CBD on kannabiksen ja hampun johdannaisten tärkein ei-psykoaktiivinen kannabinoidi. Kannabinoidia esiintyy vaihtelevina pitoisuuksina kannabiskannoissa, jotka on jalostettu virkistys- ja lääkinnällisiin tarkoituksiin, ja sitä saadaan myös teollisesta hamppukannasta, jossa on vähän THC:tä. CBD on saavuttanut valtavan suosion lääketieteen, terveyden ja hyvinvoinnin alalla sen terapeuttisten hyötyjen ja lääketieteellisten mahdollisuuksien vuoksi, jotka on yhä useammin dokumentoitu tieteellisessä kirjallisuudessa.

CBD:llä on todettu olevan ahdistusta vähentäviä vaikutuksia, jotka johtuvat mahdollisesti siitä, että se vaikuttaa aivojen limbisiin ja paralimbisiin alueisiin. Yhdisteellä on myös ollut anti-inflammatorisia, antioksidanttisia ja immunomoduloivia vaikutuksia. Tutkimuksissa on havaittu myös epilepsialääkkeitä/antikonvulsiivisia vaikutuksia, joita on raportoitu runsaasti kuuluisissa anekdoottisissa kertomuksissa. CBD:llä on myös kasvainvastaista vaikutusta in vitro.

Tämän kannabinoidin suosion viimeaikainen kasvu on saanut jalostajat kehittämään lajikkeita, joiden CBD-pitoisuus on yhä korkeampi ja THC-pitoisuus alhaisempi. Joissakin korkeimman CBD-pitoisuuden omaavissa lajikkeissa CBD:n ja THC:n suhde on 1:1. Ne ovat paljon vähemmän psykoaktiivisia, ja niistä valmistetaan usein lääkekäyttöön tarkoitettuja uutteita. Psykoaktiivista CBD:tä annetaan nyt jopa lemmikkieläimille turvallisena tapana parantaa niiden päivittäistä terveyttä ja hyvinvointia.

CBDA

CBDA on CBD:n hapan esiaste, joka esiintyy raa'assa ja käsitellyssä kasviaineessa ennen dekarboksylaatioprosessia. CBDA oli ensimmäinen eristetty kannabinoidihappo, joka kuvattiin ensimmäisen kerran vuonna 1955. CBDA:n täydellisiä vaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi, ja puhdasta yhdistettä on harvoin analysoitu sen fysiologisten vaikutusten osalta.

CBDA:lla on todettu olevan mikrobilääkkeiden antimikrobista vaikutusta. Hampunsiemenöljyn ainesosista tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että korkeampia CBDA-pitoisuuksia sisältävillä uutteilla oli voimakkaampia antimikrobisia vaikutuksia. Tiedetään kuitenkin, että hampunsiemenet eivät sisällä kannabinoideja, joten kannabinoidipitoisuuden katsotaan tässä tapauksessa johtuvan kontaminaatiosta.

CBDA:lla on myös raportoitu olevan anti-inflammatorisia ja antiproliferatiivisia vaikutuksia.

KANNABINOLI(CBN)

CBN on ollut ratkaisevassa asemassa kannabistutkimuksen kehityksessä, sillä se on ensimmäinen kannabinoidi, joka eristettiin kannabiskasvista. Tämä löytö tehtiin vuonna 1940. Mielenkiintoista on, että CBN ei muodostu kannabiskasvin aineenvaihduntaprosessin kautta. Sen sijaan kannabinoidi muodostuu THC:n hajoamisen seurauksena, joka tapahtuu kuivauksen, varastoinnin ja kuumentamisen aikana. CBN on heikosti psykoaktiivinen, mutta sillä voi silti olla merkitystä kannabiksen nauttimisen jälkeen koettuihin vaikutuksiin. CBN on todennäköisesti vuorovaikutuksessa THC:n vaikutusten kanssa ja saattaa itse asiassa välittää sen vaikutuksia.

Vähäisten psykoaktiivisten ominaisuuksiensa lisäksi CBN:llä on todettu olevan useita ominaisuuksia, jotka antavat sille lääkinnällisen potentiaalin, joka vastaa käytännössä kaikkien tutkittujen kannabinoidien potentiaalia. CBN:llä on merkittäviä kouristuksia ehkäiseviä vaikutuksia, mikä tekee siitä ehdokkaan tutkimuskohteeksi kohtausten ja epilepsian hoidossa.

CBN:llä on myös rauhoittavia vaikutuksia, se kykenee alentamaan sydämen sykettä vaikuttamatta sepelvaltimoiden verenkiertoon, estää verihiutaleiden aggregaatiota ja vähentää suoliston liikkuvuutta.

KANNABIGEROLI (CBG)

CBG on yksi kannabiskasvin tärkeimmistä kannabinoideista, ja sen ansiosta monet tuntemamme ja käyttämämme kannabinoidit ovat syntyneet. CBG on itse asiassa monien muiden kannabinoidien esiaste, ja se muunnetaan entsymaattisen toiminnan kautta THC:ksi, CBD:ksi ja muiksi kannabinoideiksi. Tämä on yksi syy siihen, miksi CBG:tä esiintyy hampussa niin pieniä määriä sadonkorjuun aikana, sillä kemialliset reaktiot ovat muuttaneet molekyylin muiksi kannabinoidiperheen jäseniksi.

CBG:llä on sen tärkeiden esiastefunktioiden lisäksi todettu olevan terapeuttista vaikutusta alkuperäisessä kannabinoidimuodossaan ennen muuntamista. CBG:llä on vähäinen affiniteetti CB1-reseptoreihin, jonka on raportoitu olevan sama kuin CBD:llä.

CBG:llä on osoitettu olevan sekä kipua lievittäviä että tulehdusta ehkäiseviä vaikutuksia, mikä asettaa sen samaan kategoriaan kuin CBD:n ei-psykoaktiivisena kannabinoidina, jolla on terapeuttista potentiaalia. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että CBG:llä on kasvainten vastaisia toimintoja ja että se estää verihiutaleiden aggregaatiota.

KANNABIKROMI (CBC)

CBC:tä on tutkittu hyvin vähän. Kannabinoidia esiintyy kuitenkin huomattavina pitoisuuksina kannabiksessa sen happamassa muodossa, CBCA:ssa. CBC:llä on rauhoittavia vaikutuksia, ja hiirillä sillä on ollut myös joitakin kipua lievittäviä vaikutuksia. Lisäksi se voi auttaa tehostamaan THC:n analgeettista vaikutusta, kun molempia kannabinoideja käytetään yhdessä.

TETRAHYDROKANNABINOLI(DELTA 9THC/DELTA 8THC/THCA/THCV)

THC on yksi tunnetuimmista kannabinoideista, ja se on ensisijainen aine, joka antaa kannabikselle sen psykoaktiiviset vaikutukset. THC on psykoaktiivisen luonteensa vuoksi monissa maissa paljon kiistan ja keskustelun kohteena, ja se on edelleen enimmäkseen laitonta, vaikka sen lääkinnälliset ominaisuudet on osoitettu.

THC:tä on olemassa useissa eri muodoissa. Ennen dekarboksylaatiota THC on olemassa happamassa muodossaan, joka tunnetaan nimellä THCA. THCA ei ole psykoaktiivinen, ja sillä on osoitettu olevan lääkinnällisiä vaikutuksia. Tämä kannabinoidihappo on osoittanut neuroprotektiivisia ominaisuuksia, mikä tekee siitä ehdokkaan neurodegeneratiivisten sairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kehittämiseksi. THCA:lla on myös anti-inflammatorisia, antiemeettisiä ja antiproliferatiivisia vaikutuksia.

THC muodostuu, kun THCA:han kohdistuu riittävästi lämpöä, kuten poltettaessa. THC eli delta-9-tetrahydrokannabinoli sitoutuu sekä CB1- että CB2-kannabinoidireseptoreihin. THC:llä tiedetään olevan ylläpitäviä sensorisia, somaattisia ja kognitiivisia vaikutuksia ihmisiin.

THC:n psykoaktiiviset vaikutukset voivat olla joillekin käyttäjille lääkinnällisiä, ja tutkimukset osoittavat, että sillä voi olla anksiolyyttisiä ja masennuslääkkeitä.

THC:n tiedetään myös alentavan silmänpainetta ja parantavan silmien verenkiertoa, mikä tarjoaa terapeuttista potentiaalia glaukooman hoidossa. THC:llä on myös immunomoduloivaa, kouristuksia ehkäisevää ja kasvaimia ehkäisevää vaikutusta. Kannabinoidi on lupaava myös ärtyvän suolen oireyhtymän ja Crohnin taudin hoidossa.

Delta-8-THC on delta-9-THC:n isomeeri. Sillä on samanlaiset fysiologiset vaikutukset, mutta se on psykoaktiivisuudeltaan vähemmän voimakas. Tätä kannabinoidia uskotaan tuotettavan samalla tavalla kuin CBN:ää, sillä sitä ei tuoteta kannabiskasvien aineenvaihduntaprosesseissa, vaan se syntyy delta-9-THC:n hajoamisen tuloksena.

Kun delta-8-THC:tä testattiin hiirillä, se aiheuttaa lisääntynyttä ruoan kulutusta, mikä saattaa johtaa siihen, että se on vastuussa kannabiksen nauttimisen aiheuttamasta "ahmimisesta".

THCV eli tetrahydrokannabivariini on molekyylisesti samankaltainen kuin THC, mutta sen sivuketju on lyhennetty. Todisteet viittaavat siihen, että THCV sitoutuu sekä CB1- että CB2-reseptoreihin. Vaikka tutkimus on vasta alkuvaiheessa, THCV:llä on lääkkeellistä potentiaalia, ja se voi auttaa epilepsian kaltaisten sairauksien hoidossa.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku