Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Mikä on CBGA?

Mikä on CBGA?

CBGA on yksi monista kannabinoidihapoista, joita tavataan kannabiskasvissa. "Kannabinoidien äitinä" tunnettu CBGA toimii monien muiden kannabinoidiperheenjäsenten esiasteena. CBGA toimii paitsi avainasemassa kannabinoidien biosynteesissä, mutta sillä voi olla myös ihmisille hyödyllisiä käyttötarkoituksia. Seuraavaksi tutustumme tarkemmin tähän mielenkiintoiseen molekyyliin.

CBGA: kannabinoidien äiti

CBGA eli kannabigerolihappo on perustavanlaatuisessa roolissa kannabiskasvissa tapahtuvassa kannabinoidien luomisessa. Eri kemiallisten reaktioiden myötä luovat kannabistrikomit oliivihappoa (OA) ja geranyylipyrofosfaattia (GPP). Molemmat näistä molekyyleistä muuttaa CBGA:ksi tietty entsyymi, CBGA-syntaasi. Syntetisoiduttuaan on CBGA:lla potentiaali muuttua moniksi eri kannabinoidihapoiksi riippuen siitä, mikä entsyymi katalysoi reaktion. THCA-, CBDA- ja CBCA-syntaasi muuttavat CBGA:n THCA:ksi, CBDA:ksi ja CBCA:ksi.

CBGA voi muuttua myös kannabinoidi CBG:ksi, jos se altistuu juuri oikeanlaisille olosuhteille ennen reaktioita. Kun karboksyyliryhmää altistetaan lämmölle, irrottautuu se molekyylistä. Tämä prosessi – joka tunnetaan dekarboksylaationa – saa aikaan CBG:tä. CBG tunnetaan enimmäkseen toissijaisena kannabinoidina, mutta viime aikoina se on alkanut herättää huomiota kannabiksen maailmassa. CBG-tuotteita saapuu yhä enenevissä määrin markkinoille ja jalostajat ovat kehitelleet lajikkeita, joiden kannabinoidiproffiili koostuu 100-prosenttisesti CBG:stä.

CBGA hoitaa myös muita ensiarvoisen tärkeitä tehtäviä kannabiskasvissa. Se auttaa sekundaarisena metaboliittina ohjaamaan resursseja kohti kukkia hartsin ja siementen tuotantoa varten. Molekyyli saavuttaa tämän vaikuttavan urotyön tukemalla ohjelmoitua solukuolemaa lehdissä, mikä säästää tärkeää energiaa muualle käytettäväksi.

Sivuvaikutukset

Valitettavasti CBGA on hyvin vähän tutkittu yhdiste. Ihmisillä suoritettujen kokeiden puute jättääkin suuren aukon tähän kannabinoidiin liittyvään tietouteen. Vedenpitäviä tietoja ei ole olemassa mahdollisista sivuvaikutuksista. Tiedämme kuitenkin sen, että kuten CBD, ei myöskään CBGA kiinnity CB1-reseptoreihin, eikä siten aiheuta psykoaktiivisia vaikutuksia. Tiedon puute tarkoittaa myös kuitenkin sitä, ettemme tiedä vuorovaikuttaako kannabinoidi lääkkeiden kanssa. Lisätutkimukset tuovat toivottavasti pian valoa näihin kysymyksiin.

Nykytutkimus CBGA:sta

Huolimatta tutkimusten puutteesta sivuvaikutuksiin liittyen, on CBGA:n potentiaalista kuitenkin tehty joitain alustavia tutkimuksia.

Fitoterapia-lehden tutkimus¹ tutustui runsaasti CBGA:ta sisältävän lajikkeen vaikutukseen entsyymi aldoosireduktaasin estämisessä. Tämä molekyyli liitetään diabeteksen aiheuttamiin ongelmiin. Tästä lajikkeesta valmistetut uutteet osoittivat annosriippuvaista kykyä estää entsyymiä. Tutkimuksen tekijät päättelivät, että näitä lajikkeita voitaisiin käyttää valmistamaan aldoosireduktaasin estäjiä.

CBGA saattaa olla tulevaisuudessa myös modulatiivisessa roolissa aineenvaihdunnassa. Vuoden 2019 tutkimus Biochimica et Biophysica Acta -julkaisussa kertoo yksityiskohtaisesti laskennallisesta ja solututkimuksesta, jotka antavat viitteitä siitä, että kannabinoidihappo voi kiinnittyä peroksisomin proliferaattoriaktivoituihin reseptoreihin (PPAR). Tämän reaktiomekanismin avulla saattaa CBGA kyetä avustamaan rasvakudoksen varastoinnin säätelyssä.

Laillinen asema

Ei-psykoaktiivisena kannabinoidihappona on CBGA laillinen monissa samoissa maissa, joissa CBD:kin. CBG:tä voidaan hankkia vähän THC:tä sisältävistä hamppusadoista, jotka ovat tällä hetkellä laillisia Yhdysvalloissa ja monissa Euroopan maissa.

Tuotehaku