Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Kannabigerolihappo (CBGA): kaikki, mitä sinun tulee tietää

Mikä on CBGA?

CBGA tunnetaan äitikannabinoidina, koska sitä vaaditaan esiasteena kaikkiin muihin kannabiskasvin tuottamiin kannabinoideihin. Sen rooli kannabinoidien biosynteesissä ei kuitenkaan ole sen ainoa tutkimisen arvoinen ominaisuus, sillä CBGA:lla voi hyvinkin olla relevantteja käyttökohteita myös ihmisten näkökulmasta. Jatka siis lukemista ja kerromme lisää!

Sisällysluettelo:

  1. Mikä on CBGA?
  2. UKK

Mikä on CBGA?

CBGA eli kannabigerolihappo on elintärkeässä roolissa hampun ja kannabiksen sisältämien kannabinoidien luomisprosessissa. Sitä kutsutaan äitikannabinoidiksi, koska ilman CBGA:ta ei olisi THC:tä, CBD:tä tai CBD:tä tai mitään muitakaan kannabinoideja.

CBGA:n kannabinoidien biosynteesiin liittyvän roolin selvittämiseen kului huomattavan pitkään. Tämä selvisi vasta 90-luvun lopulla japanilaisten tutkijoiden työn tuloksena, eli reippaat kolmekymmentä vuotta itse molekyylin löytymisestä.[1] Tässä kohtaa mieleesi saattaa hiipiä kysymys siitä, miten yksittäinen molekyyli voi toimia satojen ainutlaatuisten kannabinoidien esiasteena?

Mistä CBGA tulee?

CBGA:n syntyhistoria alkaa kannabiskasvin varhaisimmista kehitysvaiheista. Sarja kannabiksen trikomeissa tapahtuvia kemiallisia reaktioita tuottaa olivetolihappoa (OA) ja geranyylipyrofosfaattia (GPP), ja CBGA rakentuu näistä molekyyleistä.

Syntetisoitu CBGA muodostaa alkupisteen laajalle kannabinoidien joukolle lopputuloksen riippuessa reaktiota katalysoivasta entsyymistä. THCA-syntaasi, CBDA-syntaasi ja CBDA-syntaasi muokkaavat kukin CBGA:sta etuliitteen mukaisen kannabinoidin.

CBGA voi kuitenkin muuttua myös CBG:ksi, jos se altistuu tietynlaisille olosuhteille. Riittävän korkealle lämpötilalle altistuva CBGA-molekyyli menettää karboksyyliryhmänsä. Tämä dekarboksylaationa tunnetun ilmiön lopputuloksena CBGA muuttuu CBG:ksi.

CBGA:lla on myös muita merkittäviä rooleja kannabiskasvin toiminnassa. Sekundäärisenä metaboliittina se auttaa resurssien suuntaamista kukintoihin hartsin ja siementen tuotantoa varten. Molekyyli saa aikaan tämän hienon saavutuksen lehtiin suuntautuvan ohjelmoidun solukuoleman kautta, joka jättää suuremman määrän kriittisiä resursseja kukintojen käyttöön.

Mitkä ovat CBGA:n ja CBG:n erot?

CBGA ja CBG eroavat toisistaan kemiallisesti. Ensin mainittu on happoyhdiste, jota esiintyy sellaisenaan vain tuoreessa kasvimateriaalissa, kun taas jälkimmäinen syntyy dekarboksylaation kautta. Näiden kannabinoidien merkittävät tunnetut erot loppuvat tällä erään tähän, mutta sekä CBG:n että CBGA:n salojen selvittämiseksi tehdään parasta aikaa tutkimustyötä.

Tutkijoilla kesti aina vuoteen 1996 asti selvittää CBGA:n rooli kannabinoidien biosynteesissä, joten tietomme näistä molekyyleistä on vielä puutteellista. Se kuitenkin tiedetään, että molemmat näistä molekyyleistä vaikuttavat ihmiskehon endokannabinoidijärjestelmään sen lukuisien reseptorien kautta. Kohdereseptorien ja sitoutumisen taso eivät ole toistaiseksi tiedossa.

Molemmat molekyylit näyttäisivät kuitenkin olevan vapaita psykotrooppisesta päihdevaikutuksesta. Tutkimustiedon puutteen takia emme tiedä, voivatko nämä kannabinoidit omata ristivaikutuksia lääkeaineiden kanssa. Nykytieto vaikuttaa kaikessa yksinkertaisuudessaan lupaavalta, mutta tiedon puutteen takia näiden kannabinoidien turvallisuutta ei voida vielä vahvistaa.[2]

Kuinka CBGA toimii?

Aiheesta tiedetään hyvin vähän, mutta tässä lyhyt katsaus CBGA:n mahdollisiin vaikutuksiin kehossa:

• Varhaisten tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että CBG:llä voisi olla ainutlaatuinen yhteys adrenoseptorien ja 5-HT-respeotrien kanssa. Tämän perusteella myös CBGA:lla saattaa olla samankaltaisia vaikutuksia.

• CBG:n arvellaan olevan CB1- ja CB2-reseptorien heikko osittain agonisti. Tätä yhteyttä on tutkittu kuitenkin niin vähän, ettei todistusaineistoa aiheesta ole vielä.

• CBGA näyttelee tärkeää roolia entourage-efektin kautta. Tällä ilmiöllä viitataan kannabinoidien ja terpeenien ja muiden kannabiksen yhdisteiden keskinäisiä vaikutuksia voimistavaan synergiaan. Niin sanotut täyden spektrin kannabinoidituotteet perustuvat juuri tämän ilmiön hyväksikäyttöön valjastaen summautuvat vaikutukset hyvinvointia edistämään.

Mikä on CBGA?

Mitä vaikutuksia CBGA:lla on?

Tutkimustieto CBGA:sta on lähes olematonta ja asiasta löytyy vain kourallinen tutkimusartikkeleita:

• CBGA ja diabetes: Fitoterapia-lehdessä julkaistu tutkimus perehtyi korkean CBGA-pitoisuuden lajikkeen vaikutuksiin aldoosireduktaasientsyymiin. Tämä molekyyli on liitetty diabetekseen.[3]

• CBGA ja aineenvaihdunta: Vuonna 2019 Biochimica et Biophysica -julkaisussa ilmestynyt tutkimusartikkeli kertoi tietokonemallinnuksen ja soluteknologian keinoin toteutetusta tutkimuksesta, joka antoi viitteitä kannabinoidihapon kyvystä sitoutua peroksisomi-proliferaattorin aktivoimille reseptoreille (PPAR). Näiden tiedetään olevan kytköksissä aineenvaihduntaan.[4]

• CBGA ja syöpäsolut: Israelilaiset tutkijat testasivat “lämmittämättömiä kannabisekstrakteja (C2F), fraktio 7 (F7) ja fraktio 3 (F3)" paksusuolen syöpäsoluja vastaan.[5]

• CBGA ja COVID-19: Kaksi Oregonin yliopistoa tekivät yhteistyötä testatakseen kannabinoidien tehoa SARS-CoV-2:ta vastaan.[6]

Tutkimustiedon perusteella voi vaikuttaa siltä, ettei CBGA:n vaikutuksiin ole suurta kiinnostusta tiedemaailmassa. Tämä ei kuitenkaan ole totta, vaan tutkimuksen vähäisyys selittyy sillä, että kaikkien kannabinoidien esiasteena kannabigerolihappo on erittäin vaikea eristettävä.

Kiinnostus CBGA:ta kohtaan on kuitenkin noussut viime aikoina, kiitos COVID-19 tutkimusten, joten tulevaisuudessa tulemme varmasti saamaan lisää mielenkiintoisia tutkimustuloksia tästä aiheesta.

Selaa Cibdolin verkkokaupan kattavaa täyden spektrin tuotteiden valikoimaa ja laita entourage-efekti tekemään työtä puolestasi. Jos taas haluat oppia lisää kannabinoidihapoista ja niiden kemiallisista reaktioista, voit perehtyä aiheeseen kokoamassamme CBD-tietosanakirjassa ja opit kaiken oleellisen aiheesta.

UKK

Onko CBGA laillista?
CBGA on psykotrooppisista vaikutuksista vapaa kannabinoidihappo, joka on laillista useimmissa niistä maista, joissa CBD on laillista. CBGA on lähtöisin alhaisen THC-pitoisuuden hampusta, joka on laillista Yhdysvalloissa ja suuressa osassa Eurooppaa.
Onko CBGA sama kuin CBG?
CBGA on CBG:n happomuodossa oleva esiaste, johon verrattuna sen vaikutukset ihmiskehoon ovat erilaiset. Tiedemaailma ja tutkijat selvittävät parhaillaan näiden molekyylien eroja.
Lähteet

[1] Taura F, Morimoto S, Shoyama Y. Purification and characterization of cannabidiolic-acid synthase from Cannabis sativa L.. Biochemical analysis of a novel enzyme that catalyzes the oxidocyclization of cannabigerolic acid to cannabidiolic acid. The Journal of Biological Chemistry. 1996;271(29):17411-17416. doi:10.1074/jbc.271.29.17411 [Lähde]

[2] Nachnani R, Raup-Konsavage WM, Vrana KE. The Pharmacological Case for Cannabigerol. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2021;376(2):204-212. doi:10.1124/jpet.120.000340 [Lähde]

[3] Smeriglio A, Giofrè SV, Galati EM, et al. Inhibition of aldose reductase activity by Cannabis sativa chemotypes extracts with high content of cannabidiol or cannabigerol. Fitoterapia. 2018;127:101-108. doi:10.1016/j.fitote.2018.02.002 [Lähde]

[4] D’Aniello E, Fellous T, Iannotti FA, et al. Identification and characterization of phytocannabinoids as novel dual PPARα/γ agonists by a computational and in vitro experimental approach. Biochimica Et Biophysica Acta General Subjects. 2019;1863(3):586-597. doi:10.1016/j.bbagen.2019.01.002 [Lähde]

[5] Nallathambi R, Mazuz M, Namdar D, et al. Identification of Synergistic Interaction Between Cannabis-Derived Compounds for Cytotoxic Activity in Colorectal Cancer Cell Lines and Colon Polyps That Induces Apoptosis-Related Cell Death and Distinct Gene Expression. Cannabis and Cannabinoid Research. 2018;3(1):120-135. doi:10.1089/can.2018.0010 [Lähde]

[6] van Breemen RB, Muchiri RN, Bates TA, et al. Cannabinoids Block Cellular Entry of SARS-CoV-2 and the Emerging Variants. Journal of Natural Products. Published online January 10, 2022. doi:10.1021/acs.jnatprod.1c00946 [Lähde]

Lähteet

[1] Taura F, Morimoto S, Shoyama Y. Purification and characterization of cannabidiolic-acid synthase from Cannabis sativa L.. Biochemical analysis of a novel enzyme that catalyzes the oxidocyclization of cannabigerolic acid to cannabidiolic acid. The Journal of Biological Chemistry. 1996;271(29):17411-17416. doi:10.1074/jbc.271.29.17411 [Lähde]

[2] Nachnani R, Raup-Konsavage WM, Vrana KE. The Pharmacological Case for Cannabigerol. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2021;376(2):204-212. doi:10.1124/jpet.120.000340 [Lähde]

[3] Smeriglio A, Giofrè SV, Galati EM, et al. Inhibition of aldose reductase activity by Cannabis sativa chemotypes extracts with high content of cannabidiol or cannabigerol. Fitoterapia. 2018;127:101-108. doi:10.1016/j.fitote.2018.02.002 [Lähde]

[4] D’Aniello E, Fellous T, Iannotti FA, et al. Identification and characterization of phytocannabinoids as novel dual PPARα/γ agonists by a computational and in vitro experimental approach. Biochimica Et Biophysica Acta General Subjects. 2019;1863(3):586-597. doi:10.1016/j.bbagen.2019.01.002 [Lähde]

[5] Nallathambi R, Mazuz M, Namdar D, et al. Identification of Synergistic Interaction Between Cannabis-Derived Compounds for Cytotoxic Activity in Colorectal Cancer Cell Lines and Colon Polyps That Induces Apoptosis-Related Cell Death and Distinct Gene Expression. Cannabis and Cannabinoid Research. 2018;3(1):120-135. doi:10.1089/can.2018.0010 [Lähde]

[6] van Breemen RB, Muchiri RN, Bates TA, et al. Cannabinoids Block Cellular Entry of SARS-CoV-2 and the Emerging Variants. Journal of Natural Products. Published online January 10, 2022. doi:10.1021/acs.jnatprod.1c00946 [Lähde]

Tuotehaku