Onko mahdollista saada reseptiä CBD:lle?

Last updated:

Published:

Maailman terveysjärjestö WHO on YK:n kehitysyhteistyöryhmän jäsen. Sen toiminta-ajatuksena on edistää kansanterveyden edistämistä, elintarviketurvaa, terveellistä ruokavaliota, työterveyttä, päihteiden väärinkäytön vähentämistä sekä uusien standardien asettamista tieteellisten tulosten kehittämiselle ja raportoinnille, julkaisemiselle ja verkostoitumiselle.

Se perustettiin Genevessä, Sveitsissä vuonna 1948, ja sillä on ollut merkittävä rooli isorokon hävittämisessä ja muiden tartuntatautien, kuten HIV/aidsin, ebolan, malarian ja tuberkuloosin, torjunnassa.

Vuonna 2016 WHO:lla oli yhteensä 194 jäsenvaltiota, mikä kattaa lähes koko maapallon. Ainoastaan Liechtenstein ei kuulu siihen, vaikka sitä edustaa usein Sveitsi.

ONKO CBD TURVALLINEN?

On todennäköistä, että CBD-tuotteita aletaan määrätä lähitulevaisuudessa!

Joulukuussa 2017 Maailman terveysjärjestön huumeriippuvuutta käsittelevä asiantuntijakomitea julkaisi 27-sivuisen esiselvitysraportin kannabidiolista - CBD:stä.

Tässä alustavassa mietinnössä komitea esittää, että CBD:n nykyinen luokittelu puhtaassa muodossaan valvottavaksi aineeksi olisi poistettava kokonaan. He tekevät selväksi, miten CBD:llä on kiistatta osoitettu olevan lääketieteellistä potentiaalia. Vaikka komitea ei vielä suosittele CBD:tä lääketieteelliseksi hoidoksi, se tunnustaa lisääntyvän empiirisen ja teoreettisen näytön.

He ilmoittivat, että "...Tilojen valikoima, joiden osalta CBD:tä on arvioitu, on moninainen, mikä vastaa sen neuroprotektiivisia, epilepsialääkkeellisiä, anksiolyyttisiä, antipsykoottisia, kipulääkkeellisiä, anti-inflammatorisia, antiastmaattisia ja kasvainten vastaisia ominaisuuksia".

Sen farmakokineettisestä ja farmakodynaamisesta tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta on vielä paljon selvittämättä, mutta rajoitusnostoa puolustava pääargumentti yhdistetään siihen, että kansanterveydellisistä haitoista, virkistyskäyttöön ja päihteiden väärinkäyttöön liittyvästä potentiaalista ja kielteisistä sivuvaikutuksista ei ole todisteita.

Kesäkuussa 2018 komitea julkaisee kattavan raportin, jossa se tarkastelee syvällisemmin ja tarkemmin niitä erilaisia muotoja, joissa CBD:tä tuotetaan ja käytetään.

Voisiko tästä raportista tulla ensimmäinen kansainvälinen ohjeistus CBD:n lääketieteelliselle standardikäytölle?

MIKÄ ON KANNABIDIOLIA KOSKEVA NYKYINEN ASETUS?

Yhä useammat maat lieventävät CBD-tuotteita koskevia säännöksiä. Eturintamassa ovat Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, Australia, Kanada ja Sveitsi. Toivottavasti WHO:n kesäkuussa 2018 julkaisema kattava raportti tasoittaa tietä kokonaisuudistukselle.

Tässä on luettelo maista, joissa viranomaiset eivät tällä hetkellä valvo CBD-tuotteita. Muistathan, että lait muuttuvat, joten tarkista paikallinen asemasi.

Argentiina, Itävalta, Belgia, Belize, Brasilia, Bulgaria, Kanada, Chile, Kiina, Kolumbia, Costa Rica, Kroatia, Kypros, Tšekin tasavalta, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Georgia, Saksa, Kreikka, Guam, Guatemala, Hongkong, Unkari, Islanti, Intia, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Alankomaiden Antillit, Pohjois-Irlanti, Norja, Paraguay, Peru, Puola, Portugali, Puerto Rico, Romania, Venäjä, Slovenia, Etelä-Afrikka, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Viro, Yhdysvallat, Neitsytsaaret ja Uruguay.

CBD ei ole psykoaktiivista ja sitä pidetään yleisesti turvallisena käyttää. CBD on kuitenkin yksi monista kannabiksen sisältämistä kannabinoideista. Kannabis on laitonta ensisijaisesti dekarboksyloitua THCA:ta - tetrahydrokannabinolihappoa - sisältävän psykoaktiivisen komponentin vuoksi. Viranomaiset valvovat kannabiskasvia ja sen johdannaisia, eivät erityisesti CBD:tä.

THC on vastuussa kannabiksen virkistyskäytöstä ja mahdollisesta päihteiden väärinkäytöstä. Vaikka THC:llä on myös suuri lääketieteellinen potentiaali, kaikki THC:tä sisältävät aineet, joiden THC-pitoisuus ylittää tietyn tason, voivat olla lainkäyttöalueesta riippuen rikkomuksia.

Hamppu on teknisesti kannabista, jossa on vain pieniä määriä THC:tä, ja sen tuottaminen kuitu- ja selluloosateollisuutta varten on laillista.

Ongelmana on se, että ammattikäyttöön tarkoitetut ja laboratorioluokan kaupalliset uutteet, joissa THC on poistettu kokonaan, ovat suhteellisen uusi asia maailmassamme. Valtaosa lainkäyttöalueista ei yksinkertaisesti ole valmistautunut tähän uuteen asiaan, eikä niillä ole erityisiä lausekkeita, jotka koskevat näitä ei-psykoaktiivisia tinktuureja, öljyjä, paikallisia voiteita, e-nesteitä ja syötäviä tuotteita.

MITÄ NÄYTTÖÄ ON SIITÄ, ETTÄ KANNABIKSELLA ON LÄÄKETIETEELLISIÄ MAHDOLLISUUKSIA?

Aluksi tämä Maailman terveysjärjestön raportti. Se edustaa paradigman muutosta sekä anekdoottisen että vertaisarvioidun kirjallisuuden oikeutuksen suhteen.

Niille, joilla ei ole tieteellistä taustaa, kerrotaan lyhyesti, miten se toimii. Jotta tieteellinen havainto tai teoria tunnustettaisiin ja hyväksyttäisiin, on tehtävä tutkimus ja julkaistava se vertaisarvioiduissa lehdissä. Alan huippuasiantuntijat arvioivat näissä artikkeleissa käytettyjen menetelmien laatua sekä käytettyjen matemaattisten ja tilastollisten mallien tarkkuutta. Kun tutkimus on läpäissyt tämän laadunvalvonnan, se julkaistaan muun tiedeyhteisön luettavaksi. Tutkimus katsotaan kuitenkin todistetuksi vasta sitten, kun joku muu toistaa kokeen käyttämällä täsmälleen samaa menetelmää ja saaden täsmälleen samat tulokset. Kun näin tapahtuu, sitä ei enää pidetä teoriana, vaan se on tieteellinen tosiasia. Tieteessä on kyse toistettavissa olevista tuloksista.

Nämä vertaisarvioidut lehdet ja julkaisut ovat yleensä yliopistojen, sairaaloiden, laboratorioiden ja tutkimuskeskusten yksityisessä valvonnassa. Edistyksellisimmät ja uusimmat tutkimustulokset eivät yleensä ole vapaasti saatavilla. Mutta kun aikaa ja tietoa kertyy ja kun julkaisuja julkaistaan yhä enemmän, yhä useammat tutkimukset tulevat suuren yleisön saataville.

Googlella on loistava ilmainen työkalu, joka tekee hakujen yhdistämisen puolestasi. Jos suuntaat osoitteeseen https://scholar.google.com, voit vapaasti tutkia, mitä tällä hetkellä on saatavilla - sekä ilmaiseksi että maksua vastaan.

Kirjoita esimerkiksi "CBD" ja "epilepsia". Valitse vasemmasta sarakkeesta "Since 2018", niin saat näkyviin viimeisimmät löydökset. Tätä artikkelia kirjoitettaessa pelkästään vuoden 2018 ensimmäisen kuukauden aikana julkaistiin 43 tätä aihetta käsittelevää artikkelia!

The Journal of Pediatrics And Child Health -lehdessä julkaistiin 3. tammikuuta 2018 artikkeli Cannabidiol for drug-resistant seizures in the Dravet syndrome. Yhteenvetona havainnoista "...kohtausten väheneminen on kliinisesti merkityksellistä...".

The Pharmaceutical Journal -lehdessä julkaistiin 10. tammikuuta 2018 artikkeli nimellä Cannabis for epilepsy: is there there enough evidence of efficacy? (Kannabis epilepsiaan: onko tehosta tarpeeksi näyttöä).

On aivan selvää, että todisteet ovat kiistattomia ja lisääntyvät. Toivottavasti vuosi 2018 on vuosi, jolloin CBD:tä arvioidaan uudelleen ja lainsäätäjät määrittelevät sen aikataulutuksen uudelleen. CBD:llä on edelleen hyvin vaikeaa tehdä tiedettä, koska se on teknisesti laitonta monilla alueilla - joten yliopistot ja tutkimuseettiset komiteat eivät salli sitä kostotoimien pelossa.

CBD on nyt harmaalla alueella, jossa moraali ja oikeusvaltio ovat vastakkain. CBD:tä koskevan nykyisen näkemyksen uudistaminen on kiireellistä.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku