Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Mikä on CBC (kannabikromeeni)?

Mikä on CBC (kannabikromeeni)?

Vaikka CBC on useimmille tuntematon kannabinoidi, ei sen merkitys ole missään nimessä vähäpätöinen. Jatka lukemista tutustuaksesi katsaukseen kannabikromeenista ja ota selvää siitä, miten sitä voisi käyttää kannabinoidipohjaisissa hoitomuodoissa.

Mitä CBC on?

Kannabikromeeni kuuluu orgaanisten yhdisteiden, kannabinoidien perheeseen. CBC:tä tavataan hampun ja marihuanalajikkeiden rakenteesta. Se syntetisoituu, kun CBCA altistuu lämmölle ja valolle. Silti se eroaa suurimmasta osasta kannabinoideja siinä, että sillä on alhainen affiniteetti CB-reseptoreille. Sen sijaan CBC kiinnittyy TRPV-reseptoreihin, jotka ovat mukana lämpötilan ja muiden tuntemusten muutosten havaitsemisessa solutasolla.

Yhteenveto

Vaikka CBC:llä voi olla hyötyjä itsessäänkin, on suurin osa tutkimuksista tutustunut niihin vaikutuksiin, joka CBC:llä on muiden kannabinoidien, kuten CBD:n ja THC:n rinnalla. Kannabikromeeni toimii erinomaisessa yhteisvaikutuksessa muiden kannabinoidien kanssa, mutta sitä valmistuu vain pieniä määriä kasvissa huolimatta siitä, että se on tärkeä yhdiste Cannabis sativa -kasvin biologisessa rakenteessa.

• CBC on ei-psykotrooppinen
• Yksi kolmesta tärkeimmästä kannabinoidista, jotka syntetisoituvat CBGA:sta
• Voi olla avuksi syövän, kivun ja tulehduksen hoidossa
• On äärimmäisen tärkeässä roolissa entourage- eli ainesosien yhteisvaikutuksen optimoinnissa
• Osoittaa heikkoa affiniteettia endokannabinoidijärjestelmään liittyviin CB1- ja CB2-reseptoreihin
• Aktivoi TRPV1- ja TRPA1-reseptoreita, jotka sijaitsevat solukalvoissa

Sivuvaikutukset

Tällä hetkellä on liian aikaista määritellä tuottaako CBC huomattavia sivuvaikutuksia. Kuten muutkin ei-psykotrooppiset kannabinoidit, vaikuttaa sekin olevan hyvin siedetty, mutta tällä hetkellä voimme todeta vain olettamuksia.

Tukeva tutkimus

Mikä on CBC (kannabikromeeni)?

Kuten jo mainitsimmekin, on suurimmassa osassa CBC:tä koskevissa tutkimuksissa käsitelty myös muita merkittäviä kannabinoideja. Riippumaton tutkimus CBC:stä on rajallista ja tällä hetkellä käynnissä on vain eläinkokeita ja in vitro -tutkimuksia.

Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics julkaisi vuonna 2006 tutkimuksen[1], jossa tutkittiin kannabinoidien vaikutuksia in vitro -syöpäsoluihin. Vaikka kannabidioli (CBD) todettiin voimakkaimmaksi syöpäsolujen kasvun ehkäisijäksi, tulivat CBG ja CBC tiukasti kintereillä. Tutkijat päättelivät, että "tutkimustiedot tukevat kannabidiolin ja kannabidiolipitoisten yhdisteiden lisätestaamista syöpähoitopotentiaalin varalta".

Department of Experimental Medicinen (kokeellisen lääketieteen laitoksen) tutkimuksessa Napolissa, Italiassa testattiin CBD:n ja CBC:n vaikutusta rottien nosiseptiivisissä viestintäkanavissa. Nosiseptiivinen kipu on tuttu tuntemus, joka liitetään murtumiin, palovammoihin tai mustelmien syntyyn.

Tutkimukset osoittivat, että CBD ja CBC aiheuttivat "kivunlievitystä vuorovaikuttamalla useiden kohdeproteiinien kanssa". Vaikka tutkimuksessa[2] pääteltiinkin, että molemmat yhdisteet voisivat olla hyödyllisiä hoitavia yhdisteitä, täytyy monia toimintamekanismeja vielä tutkia lisää.

Vuoden 2010 Mississippin yliopistossa tehty eläinkokein teetetty tutkimus[3] arvioi THC:n, CBD:n, CBC:n, CBG:n ja CBN:n vaikutuksia masennuksen hoidossa. Eri annoksia käytettyään päättelivät tutkijat, että "kannabinoidit saavat aikaan antidepressanttisia vaikutuksia", vaikkakin CBC:n tapauksessa nämä vaikutukset olivat riippuvaisia annoksesta.

Vaikka CBD:tä suositaan sen tulehdusta lievittävästä ja akneen liittyvän solujen lisääntymistä hillitsevästä vaikutuksesta johtuen, toi vuoden 2016 tutkimus[4] esille, että CBC:llä saattaisi olla samantapainen vaikutus. Kannabinoidi "vähensi huomattavasti arakidonihapon aiheuttamaa aknemaista lipogeneesiä". Tutkimuksessa mainittiin jopa, että CBC, CBDV ja THCV "vaikuttavat lupaavilta ja tehokkailta tulevaisuuden aknea hoitavilta yhdisteiltä":

CBC:n vaikutusta muihin kannabinoideihin esiteltiin vuoden 2011 tutkimuksessa[5], joka julkaistiin Drug and Alcohol Dependence -julkaisussa. Kannabinoidi vaikutti paitsi toimivan THC:n psykotrooppisten vaikutusten tasapainottajana, mutta molempien kannabinoidien annosriippuvainen in vitro -annostelu "johti parantuneeseen tetradimääritykseen ja anti-inflammatorisiin vaikutuksiin". Tärkein eroavaisuus CBC:llä ja THC:llä oli se, etteivät CBC:n anti-inflammatoriset vaikutukset olleet seurausta sen kiinnittymisestä CB1- ja CB2-reseptoreihin. Nähtäväksi jää, kuinka tämä toimintamekanismi voitaisiin sovittaa ihmiskokeisiin.

Laillinen asema

Kannabinoidi CBC:tä pidetään ei-psykotrooppisena yhdisteenä, joten sitä ei ole listattu Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaineita koskevaan yleissopimukseen. Täten kannabinoidille ei ole asetettu selkeitä rajoituksia eikä sitä pidetä laittomana aineena.

Author
Luke Sholl

Title/author.

Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Luke Sholl

Title/author.

Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Lähteet

[1] Ligresti, A., Moriello, A. S., Starowicz, K., Matias, I., Pisanti, S., de Petrocellis, L., Laezza, C., Portella, G., Bifulco, M., & di Marzo, V. (2006). Antitumor Activity of Plant Cannabinoids with Emphasis on the Effect of Cannabidiol on Human Breast Carcinoma. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 318(3), 1375–1387. https://doi.org/10.1124/jpet.106.105247 [Lähde]

[2] Maione, S., Piscitelli, F., Gatta, L., Vita, D., de Petrocellis, L., Palazzo, E., de Novellis, V., & di Marzo, V. (2011). Non-psychoactive cannabinoids modulate the descending pathway of antinociception in anaesthetized rats through several mechanisms of action. British Journal of Pharmacology, 162(3), 584–596. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2010.01063.x [Lähde]

[3] El-Alfy, A. T., Ivey, K., Robinson, K., Ahmed, S., Radwan, M., Slade, D., Khan, I., ElSohly, M., & Ross, S. (2010). Antidepressant-like effect of Δ9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 95(4), 434–442. https://doi.org/10.1016/j.pbb.2010.03.004 [Lähde]

[4] Oláh, A., Markovics, A., Szabó-Papp, J., Szabó, P. T., Stott, C., Zouboulis, C. C., & Bíró, T. (2016). Differential effectiveness of selected non-psychotropic phytocannabinoids on human sebocyte functions implicates their introduction in dry/seborrhoeic skin and acne treatment. Experimental Dermatology, 25(9), 701–707. https://doi.org/10.1111/exd.13042 [Lähde]

[5] DeLong, G. T., Wolf, C. E., Poklis, A., & Lichtman, A. H. (2010). Pharmacological evaluation of the natural constituent of Cannabis sativa, cannabichromene and its modulation by Δ9-tetrahydrocannabinol☆. Drug and Alcohol Dependence, 112(1–2), 126–133. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2010.05.019 [Lähde]

Tuotehaku