Vaikuttaako CBD hormoneihin?

Last updated:

Published:

Vaikuttaako CBD hormoneihin?

CBD eli kannabidioli on yksi tärkeimmistä hampun ja kannabiskasvien yhdisteistä. Se on saanut viime aikoina paljon huomiota monien hyödyllisten ominaisuuksiensa vuoksi.

Mutta miten CBD tarkalleen ottaen toimii? Valitettavasti vastaus tähän kysymykseen on hyvin monimutkainen. CBD vaikuttaa reseptoreihin kaikkialla kehossa ja tuottaa erilaisia tuloksia, mukaan lukien hormonituotantoon vaikuttavat vaikutukset.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten CBD vaikuttaa hormonijärjestelmään ja hormonien, kuten kortisolin, insuliinin ja melatoniinin tuotantoon.

Hormonien ja hormonijärjestelmän ymmärtäminen

Ennen kuin tarkastelemme CBD:n erityisiä vaikutuksia hormoneihin, on tärkeää saada perustiedot itse hormoneista, hormonijärjestelmästä ja näiden kahden välisestä suhteesta.

Hormonit ovat pohjimmiltaan kemiallisia viestinviejiä. Ne osallistuvat lukuisiin kehon prosesseihin, kuten kasvuun ja kehitykseen, aineenvaihduntaan ja ruokahaluun, seksuaaliseen toimintaan, lisääntymiseen ja mielialaan.

Hormonijärjestelmä koostuu useista hormoneja tuottavista rauhasista, kuten kilpirauhasesta, haimasta, käpyrauhasesta ja muista. Näiden rauhasten tuottamat hormonit ovat erityisen voimakkaita kemikaaleja, joilla voi olla suuria vaikutuksia elimistöön jo pieninä määrinä.

Miten CBD vaikuttaa hormoneihin

Kun nautimme kannabinoideja, kuten CBD:tä, ne ovat vuorovaikutuksessa elimistömme luonnollisen endokannabinoidijärjestelmän eli ECS:n kanssa. Tämä on monimutkainen järjestelmä, joka osallistuu fysiologisten prosessien, kuten ruokahalun, mielialan ja paljon muuta, hallintaan.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että endokannabinoidijärjestelmä osallistuu myös hormonaalisten prosessien hallintaan. Se tekee sen aktivoimalla aivoissa ja kehossa reseptoreita, jotka vaikuttavat suoraan kilpirauhasen, käpyrauhasen ja aivolisäkkeen toimintaan.

Näin ollen CBD ja muut kannabinoidit voivat endokannabinoidijärjestelmää stimuloimalla vaikuttaa suoraan kehon hormonitasoihin. Alla on esimerkkejä siitä, miten CBD vaikuttaa tärkeimpien hormonien tasoihin.

CBD JA KORTISOLI

Yksi hormonitoiminnan ensisijaisista tehtävistä on hallita stressireaktioitamme. Se tekee sen epinefriinin (tunnetaan myös adrenaliinina) ja kortisolin kaltaisten hormonien avulla.

Kortisoli on yksi tärkeimmistä hormoneista, jotka osallistuvat stressireaktion hallintaan. Se osallistuu myös aineenvaihdunnan, muistin ja jopa haavojen paranemisen hallintaan. Ihmiskeho tuottaa kortisolia luonnollisesti lisämunuaisessa.

Kortisoli on elintärkeä ihmisen selviytymiselle, ja se vastaa luonnollisen "taistele tai pakene" -reaktion välittämisestä. Kohonnut kortisolitaso on kuitenkin ongelmallinen ja aiheuttaa oireita, jotka voivat vaihdella painonnoususta ja mielialan vaihteluista lisääntyneeseen ahdistuneisuuteen.

Onneksi CBD:n uskotaan häiritsevän kortisolin eritystä, jolloin sen esiintyvyys plasmanäytteissä vähenee. Eräässä kaksoissokkotutkimuksessa 11 "normaalille" potilaalle annettiin CBD:tä tai lumelääkettä sen vaikutusten määrittämiseksi plasman prolaktiiniin, kasvuhormoniin ja kortisoliin. Vaikka prolaktiini- ja kasvuhormonitasot pysyivät samoina CBD:n läsnä ollessa, kortisolitasot laskivat merkittävästi.

CBD JA INSULIINI

Toinen hormonitoiminnan tärkeä tehtävä on aineenvaihdunnan hallinta. Yksi monista tavoista, joilla se tekee sen, on elintärkeiden hormonien tuottaminen haimassa. Näitä hormoneja ovat muun muassa glukagoni, somatostatiini ja insuliini.

Insuliini on tärkeä hormoni, joka auttaa elimistöä imeytymään ja varastoimaan ravinteita ruoasta. Ilman insuliinia ruoasta saatu sokeri ei pystyisi siirtymään verenkierrosta yksittäisiin soluihin.

Kuten kortisolilla (ja useimmilla muilla hormoneilla), myös insuliinin epätasapainolla voi olla haitallisia vaikutuksia terveyteen. Insuliinin puute johtaa verensokerin nousuun (hyperglykemia), kun taas liika insuliini johtaa matalaan verensokeriin (hypoglykemia).

Yksi yleisimmistä insuliiniongelmista johtuvista sairauksista on diabetes. Diabetesta sairastavat kärsivät jatkuvasti korkeista verensokeriarvoista, koska heidän elimistönsä ei pysty tuottamaan tai käyttämään insuliinia kunnolla.

Monissa eri tutkimuksissa on tutkittu kannabinoidien vaikutuksia aineenvaihduntaan sekä kannabinoidien, insuliinin ja diabeteksen välistä suhdetta. Vaikka insuliinin ja CBD:n välinen tarkka suhde on vielä epäselvä, eräässä vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessa todettiin diabeteksen esiintyvyyden vähenevän selvästi CBD:llä hoidetuilla hiirillä - 86 prosentista 30 prosenttiin. Muut tutkimukset osoittavat, että CBD voi vaikuttaa suoraan haiman toimintaan, mikä vaikuttaa lopulta muun muassa insuliinin tuotantoon ja verensokeritasoihin.

CBD JA MELATONIINI

On sanomattakin selvää, että uni on erittäin tärkeää hyvän terveyden kannalta. Hormonijärjestelmämme on vahvasti mukana tässä prosessissa tuottamalla melatoniinin kaltaisia hormoneja, jotka saavat aikaan unen tai hallitsevat energiatasoja. Melatoniinia tuotetaan aivojen käpyrauhasessa.

Melatoniini on yksi tärkeimmistä hormoneista, jotka osallistuvat uni-valverytmiin eli vuorokausirytmiin. Melatoniinitasoilla on taipumus nousta yöllä ja tasaantua aamuun mennessä. Myös ympäristötekijät, kuten pimeys ja siniselle valolle altistuminen, vaikuttavat melatoniinitasoihin.

Endokannabinoidijärjestelmän on osoitettu olevan hyvin osallisena unen hallinnassa. Itse asiassa Public Library of Sciencen PLoS One -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että ECS säätelee suoraan unen vakautta CB1-reseptorien aktivoinnin kautta.

Kannabinoidireseptoreita on löydetty monista eri hormonitoiminnan rauhasista. Aktivoimalla käpyrauhasen reseptoreita CBD voi auttaa stimuloimaan unihormonien, kuten melatoniinin, eritystä, mikä vaikuttaa lopulta uneen ja energiatasoihin. Lisäksi CBD voisi olla erinomainen lisä melatoniinille vaikuttamalla uni-valve-sykliin. Vaikka CBD ei yleensä itsessään olekaan rauhoittava, sen anksiolyyttiset ja rauhoittavat ominaisuudet voivat tukea parempaa lepoa.

CBD JA HOMEOSTAASI

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kannabinoideilla, kuten CBD:llä, voi olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia kortisolin, insuliinin, melatoniinin ja muiden hormonien tuotantoon ja eritykseen. Siksi kannabinoidien ja endokannabinoidijärjestelmän on ylläpidettävä jonkinlaista vaikutusta homeostaasiin.

Homeostaasilla tarkoitetaan sisäistä tasapainoa, jota organismit tarvitsevat toimiakseen oikein. Ihmisillä homeostaasi periaatteessa varmistaa, että olemme toimintakunnossa. Esimerkkejä muuttujista, jotka ylläpitävät tätä tasapainoa, ovat muun muassa:

- Kehon lämpötila
- Ruokahalu
- Jano
- Syke
- verenpaine
- Unijakso

Yksi näiden muuttujien säätelystä vastaavista keskeisistä alueista on hypotalamus, joka on juuri aivorungon yläpuolella sijaitseva hermosoluryhmien muodostama aivojen alue. Hypotalamus on yksi endokriinisen järjestelmän tärkeimmistä osista.

Kuten muillakin aivojen alueilla, hypotalamuksessa on kannabinoidireseptoreita. Tutkimukset viittaavat siihen, että näiden reseptorien kohdentaminen ja niiden stimuloiminen esimerkiksi CBD:n kaltaisilla kannabinoideilla voi auttaa hallitsemaan monia homeostaasin edellyttämiä prosesseja.

TÄYDENTÄMINEN CBD:LLÄ

Kuten olemme nähneet, CBD ja endokannabinoidijärjestelmä ovat hyvin sidoksissa hormonijärjestelmän toimintaan ja hormonituotantoon kehossa. Niille, jotka haluavat tuoda homeostaasin tunteen takaisin kehoonsa, voi olla syytä kokeilla hienostuneita CBD-valmisteita.

Me Cibdolilla olemme ylpeitä siitä, että tuotamme joitakin puhtaimpia ja vahvimpia CBD-tuotteita, joita markkinoilla on saatavilla. Valmistamme korkealaatuisia CBD-öljyjä, -voiteja ja -lisäravinteita käyttämällä luonnollisesti kasvatettua eurooppalaista hamppua maailmanluokan sveitsiläisissä laboratorioissamme.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku