Onko NMN turvallinen pitkällä aikavälillä?

Published:

Onko NMN turvallista pitkällä aikavälillä? Tämä kysymys on ollut monien tutkijoiden ja terveyden harrastajien keskeisenä kysymyksenä. NMN, NAD+:n esiaste, joka tunnetaan mahdollisista ikääntymistä estävistä hyödyistään ja roolistaan DNA:n korjaamisessa, on ollut monien tutkijoiden pitkän aikavälin turvallisuutta koskevien tutkimusten kohteena. Mutta mitä tiede sanoo nmn:n turvallisuudesta?

Tässä kattavassa tutkimuksessa syvennymme NMN-lisäyksen fysiologiseen turvallisuusprofiiliin ja tarkastelemme sen vaikutusta lihasten toimintaan ja liikkuvuuteen. Käymme myös läpi meneillään olevia kliinisiä tutkimuksia, joissa tutkitaan NMN:n käytön pitkäaikaisia vaikutuksia.

Keskustelemme Keion yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ensimmäisen ihmisen käyttötutkimuksen tuloksista, joissa keskityttiin insuliiniherkkyyden paranemiseen sekä NAD+-pitoisuuksien arviointiin. Onko NMN turvallinen pitkällä aikavälillä? Vastaus saattaa löytyä näistä tutkimuksista.

NMN-lisäyksen lyhyen aikavälin turvallisuus

Nikotiiniamidi-mononukleotidi (NMN) on saanut huomiota terveys- ja hyvinvointialalla sen mahdollisen anti-aging-vaikutuksen vuoksi. Mutta onko se turvallista ottaa? Otetaan siitä selvää.

NMN on yhdiste, joka toimii NAD+:n perustana, joka auttaa ylläpitämään DNA:n korjausta ja energian tuotantoa soluissamme. NMN-lisäravinteiden käyttö voi auttaa täydentämään ikääntyessä väheneviä NAD+-tasoja.

NMN-lisäyksen fysiologinen turvallisuusprofiili

Tutkimukset ovat osoittaneet, että NMN:n käyttö voi olla turvallista jopa kuuden viikon ajan annoksilla, jotka vaihtelevat 100 mg:sta 1200 mg:aan päivässä. Kliinisesti merkittäviä haittavaikutuksia ei raportoitu ihmisillä tai hiirillä.

  • Näiden tutkimusten aikana ei havaittu vakavia haittavaikutuksia.
  • Kardiovaskulaarisissa parametreissa ei havaittu muutoksia.
  • Tämän ravintolisän käyttöön ei liittynyt todisteita maksavaurioista tai muista elinten toimintahäiriöistä.

Vaikutus lihasten toimintaan ja liikkuvuuteen

Tutkimukset viittaavat siihen, että NMN-lisä voisi mahdollisesti parantaa lihasten toimintaa ja liikkuvuutta ikääntyneillä henkilöillä, mikä viittaa mahdollisiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ikääntymiseen liittyviä lihassairauksia, kuten sarkopeniaa vastaan.

Vaikka NMN:n lyhytaikaiseen käyttöön liittyvistä hyödyistä ja turvallisuusprofiilista on lupaavia merkkejä, tarvitaan yksityiskohtaisempia tieteellisiä tutkimuksia ennen kuin voidaan tehdä lopullisia päätelmiä niiden pitkäaikaisista vaikutuksista. Siksi NMN-hoidon aloittamista harkittaessa on oltava varovainen, kunnes lopullista näyttöä on saatavilla.

Käynnissä olevat kliiniset tutkimukset NMN:n pitkäaikaisesta käytöstä

Vaikka nikotiiniamidi-mononukleotidin (NMN ) lyhyen aikavälin turvallisuus on hyvin osoitettu, pitkäaikaisia vaikutuksia tutkitaan edelleen. Tällä hetkellä on käynnissä kolme kliinistä tutkimusta, joissa tutkitaan nikotiiniamidimononukleotidin (NMN) pitkäaikaisvaikutuksia.

Pitkäaikaisen käytön turvallisuusparametrien tutkiminen

Ensimmäisessä tutkimuksessa keskitytään ensisijaisesti nmna:n turvallisuusparametrien määrittämiseen, kun nmn:ää käytetään pitkäkestoisesti. Tässä tutkimuksessa tutkitaan kattavasti mahdollisia haittavaikutuksia ja kliinisesti merkittäviä muutoksia osallistujien terveydentilassa sen jälkeen, kun nmn-lisäravinteita on käytetty säännöllisesti useiden kuukausien tai jopa vuosien ajan.

Arviointi, jossa keskitytään tehokkuuteen ja terveysvaikutuksiin.

Toisessa tutkimuksessa pyritään arvioimaan nikotiiniamidi-mononukleotidilisän pitkäaikaisen käytön tehokkuutta ja mahdollisia terveysvaikutuksia. Tutkijat seuraavat muutoksia ikääntymiseen liittyvissä biomarkkereissa, DNA:n korjausmekanismeissa ja nikotiiniamidiadeniinidinukleotidin (NAD+) tasoissa, joilla on keskeinen rooli solujen aineenvaihdunnassa ja energiantuotannossa.

Tämä tutkimus voi antaa arvokasta tietoa siitä, voiko NMN todella vaikuttaa ikääntymistä estävästi lisäämällä NAD+-tasoja ihmissoluissa ajan mittaan. Se saattaa myös paljastaa mahdolliset negatiiviset seuraukset, jotka liittyvät pitkäaikaiseen käyttöön.

Näiden kahden tutkimuksen lisäksi on parhaillaan käynnissä toinen kliininen tutkimus, joka on suunnattu erityisesti keski-ikäisille aikuisille ja senioreille - ryhmille, jotka hyötyisivät eniten NMN-lisäyksen kaltaisista mahdollisista ikääntymisen vastaisista toimenpiteistä.

Keski-ikäiset aikuiset ja seniorit: Erityinen fokusryhmä

  • Keski-ikäiset aikuiset: Tämä johtaa erilaisiin ikääntymiseen liittyviin sairauksiin, kuten energiatason laskuun tai kognitiivisen toiminnan heikkenemiseen. Tämä ryhmä voi hyötyä merkittävästi NMN-lisäravinteiden käytöstä, jos ne osoittautuvat tehokkaiksi optimaalisten NAD+-pitoisuuksien ylläpitämisessä soluissa.
  • Iäkkäät henkilöt: NAD+-tasojen alenemiseen liittyviä oireita - kuten lihasvoiman heikkenemistä tai lisääntynyttä väsymystä - aiheuttavan tehokkaan nmn-lisäravinteen säännöllinen nauttiminen voi mahdollisesti lievittää näitä ongelmia.

Kaikki kolme tutkimusta eivät ole vielä päättyneet, joten niiden tuloksia odottavat edelleen innokkaasti tutkijat ympäri maailmaa, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään enemmän tämän lupaavan yhdisteen tehokkuuden todellisesta luonteesta sekä sen kokonaisvaikutuksesta ihmisten terveyteen erityisesti pitkäaikaiskäytön näkökulmasta, mikä varoittaa mahdollisia käyttäjiä siihen asti, kun käytettävissä olevat todisteet ovat tähän mennessä kerättyjen tieteellisten tutkimusten aikana tähän mennessä.

Keion yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ensimmäinen ihmiskäyttötutkimus

Vuonna 2016 Keion yliopiston lääketieteellinen tiedekunta teki ensimmäisen tutkimuksen siitä, miten ihmiset käyttävät nikotiiniamidi-mononukleotidia (NMN), nikotiiniamidiadeniinidinucleotidin (NAD+) esiaste-molekyyliä, tutkiakseen sen vaikutuksia insuliiniherkkyyteen ja mahdollisia sovelluksia ikääntymiseen liittyvien sairauksien, kuten diabeteksen, hoitoon.

Insuliiniherkkyyden parannukset

Tutkimuksessa havaittiin, että NMN-lisäys paransi lihasten insuliiniherkkyyttä, mikä saattaa auttaa hallitsemaan diabeteksen kaltaisia tiloja, jotka usein liittyvät ikääntymiseen. Nämä havainnot perustuvat kuitenkin pieneen otoskokoon, ja ne on validoitava laajemmissa tutkimuksissa.

Ei merkittävää vaikutusta NAD+-pitoisuuksiin.

Vaikka NMN-lisäys ei vaikuttanut merkittävästi NAD+-tasoihin tai lisännyt niitä, vaikka se on osa NAD+-reittiä. Se, että tutkimuksessa ei saatu näyttöä NAD+-pitoisuuksien merkittävästä kasvusta, herättää kysymyksiä suun kautta annettavan lääkkeen tehokkuudesta ja edellyttää lisätutkimuksia mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista ja turvallisuudesta.

Tutkijat korostivat, että tarvitaan lisää kliinisiä tutkimuksia, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin sekä lyhyen aikavälin turvallisuutta että pitkäaikaisia vaikutuksia, kun NMN-lisäravinteita käytetään säännöllisesti ja pitkiä aikoja. He korostivat myös farmakokinetiikan kaltaisia alueita, jotka vaativat yksityiskohtaista tutkimusta tämän uudenlaisen yhdisteen osalta, jonka suosio kasvaa edelleen huolimatta toistaiseksi rajallisesta tieteellisestä ymmärryksestä.

On syytä huomata, että vaikka NMN:n turvallisuutta ei ole kliinisesti todistettu, sitä pidetään yleisesti ottaen turvallisena ihmisravinnoksi. On kuitenkin aina parasta neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen uusien lisäravinteiden ottamista.

NMN:n kaltaisten ikääntymistä ehkäisevien terveystuotteiden kasvava kysyntä

Ikääntymistä ehkäisevien terveystuotteiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti maailmanmarkkinoilla, ja nikotiiniamidi-mononukleotidi (NMN) on noussut yhdeksi kysytyimmistä lisäravinteista. Lisääntynyt kiinnostus johtuu sen mahdollisista hyödyistä ihon ikääntymistä ja muita ikääntymiseen liittyviä sairauksia vastaan.

Mahdolliset hyödyt ihon ikääntymistä vastaan lisääntyneestä NAD-metabolisten tuotteiden liikevaihdon lisääntymisestä

NMN lisää nikotiiniamidiadeniinidinukleotidin (NAD+) määrää, joka on välttämätön koentsyymi kaikissa elävissä soluissa. Korkeammat NAD+-pitoisuudet korreloivat solujen paremman suorituskyvyn ja aineenvaihdunnan kanssa, mikä saattaa hidastaa ihon ikääntymisprosessia. Tutkimukset osoittavat, että NMN-lisäys saattaa lisätä kollageenin tuotantoa, parantaa kimmoisuutta, vähentää ryppyjä ja parantaa ihon yleistä terveyttä.

Yksityiskohtaisten tieteellisten tutkimusten kiireellinen tarve ennen lopullisten päätelmien tekemistä.

Näistä lupaavista merkinnöistä huolimatta NMN:stä on vielä paljon tuntematonta tai tieteellisessä tutkimuksessa vahvistamatonta tietoa. Vaikka lukuisat anekdoottiraportit mainostavat sen tehokkuutta ikääntymisen vastaisena lisäaineena, sen turvallisuusprofiilista tai pitkäaikaisista vaikutuksista ei voida vielä tehdä lopullisia päätelmiä.

Tämä tietovaje on merkittävä huolenaihe, kun otetaan huomioon, että tämä tuoteryhmä on jo saavuttanut monimiljoonaisen aseman ravintolisäteollisuudessa. Tämän vuoksi on kiireellisesti tutkittava yksityiskohtaisemmin NMN:n säännöllisen käytön lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia ihmisten terveyteen.

Kuluttajien turvallisuuden ja tehoa koskevien väitteiden uskottavuuden varmistaminen edellyttää vankkoja kliinisiä tutkimuksia, jotka on suoritettu pitkien ajanjaksojen ajan, sekä kattavaa markkinoille tulon jälkeistä seurantaa, jossa seurataan haittavaikutuksia käyttäjien keskuudessa eri väestöryhmissä maailmanlaajuisesti. Näin varmistetaan tietoon perustuva päätöksentekoprosessi jatkokäytöstä sekä tarvittaessa sääntelyn valvontatoimenpiteet.

Yksittäisten käyttäjien lisäksi on olemassa myös laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka liittyvät erityisesti laajamittaiseen käyttöön liittyviin eettisiin kysymyksiin, erityisesti kun otetaan huomioon mahdolliset tahattomat seuraukset populaatiodynamiikkaan, jos tehokas elinajan pidentäminen on mahdollista tällaisilla toimenpiteillä. Näin ollen on tarpeen harkita huolellisesti, ennen kuin ne pannaan laajamittaisesti täytäntöön.

Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (RCT) liikunnasta ja NNm-lisäyksestä harrasteurheilijoiden keskuudessa.

Nikotiiniamidi-mononukleotidin (NMN) lisäravinteen mahdollisista eduista on viime aikoina herännyt kiinnostus. Tämä lisääntynyt huomio johtuu sen lupaavista tuloksista, jotka ilmenivät äskettäisessä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa, joka tehtiin terveillä amatööriurheilijoilla.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten NMN-lisäravinteen kanssa yhdistetty liikunta voisi vaikuttaa aerobiseen kapasiteettiin. Tulokset olivat varsin kiehtovia - havaittiin, että tämä yhdistelmä paransi osallistujien aerobista kapasiteettia. Fyysiseen voimaan ei kuitenkaan havaittu havaittavaa vaikutusta.

Tämä viittaa lisääntyneeseen fyysiseen aktiivisuuteen erityisesti iäkkäiden henkilöiden keskuudessa. Tällaiset havainnot viittaavat mahdollisiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ikääntymiseen liittyviä lihassairauksia vastaan, jotka usein liittyvät liikkumiskyvyn ja terveyden yleisen laadun heikkenemiseen.

Vaikka nämä alustavat havainnot vaikuttavat lupaavilta, ne myös korostavat tarvetta tehdä yksityiskohtaisia tieteellisiä lisätutkimuksia ennen kuin voidaan tehdä lopullisia päätelmiä mahdollisista haitallisista vaikutuksista. Siksi tulevien käyttäjien tulisi suhtautua NMN-lisäykseen varovaisesti, kunnes pitkäaikaisesta turvallisuudesta ja tehokkuudesta on saatavilla vakuuttavampaa näyttöä.

Lupaavia tuloksia, mutta lisätutkimuksia tarvitaan

Tämän RCT:n tulokset antavat toivoa monille henkilöille, jotka etsivät keinoja parantaa fyysistä suorituskykyään ja mahdollisesti hidastaa ikääntymiseen liittyvää heikkenemistä. Kuten aina uusien lisäravinteiden tai hoitojen, kuten NMN:n, kohdalla, on kuitenkin tärkeää, että emme mene vielä asioiden edelle.

Tarvitaan lisätutkimuksia siitä, miten NMN tarkalleen ottaen toimii elimistössämme pitkiä aikoja - voiko pitkäaikaisessa käytössä esiintyä ennakoimattomia sivuvaikutuksia tai yhteisvaikutuksia, miten annostus voi vaikuttaa eri ihmisiin, voivatko tietyt väestöryhmät hyötyä enemmän kuin toiset ja niin edelleen.

Varoituksen sana mahdollisille käyttäjille

Jos harkitset NMN:n kokeilemista itse näiden alustavien tutkimusten tulosten perusteella, muista: vaikka varhaiset merkit ovat myönteisiä, emme vielä tiedä tarpeeksi sen pitkän aikavälin vaikutuksista. Erilaiset tekijät, kuten yksilöllinen geeniperimä, elämäntapavalinnat, jo olemassa olevat sairaudet ja muut, voivat vaikuttaa merkittävästi henkilön vasteeseen tällaisia lisäravinteita kohtaan. Näin ollen henkilökohtainen kuuleminen, mieluiten ammattilaisen ohjauksessa, on välttämätöntä. Siihen asti varovaisuus on avainsana.

Usein kysytyt kysymykset liittyen Onko Nmn turvallinen pitkällä aikavälillä?

Onko NMN turvallinen pitkäaikaisessa käytössä?

Vaikka ensimmäiset tutkimukset viittaavat siihen, että NMN on yleisesti ottaen turvallista, sen pitkäaikaisvaikutusten selvittämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.

Mitkä ovat NMN:n pitkäaikaisvaikutukset?

Vaikka NMN:n pitkän aikavälin vaikutuksia ei täysin tunneta, se saattaa parantaa solujen terveyttä ja pitkäikäisyyttä.

Voiko NMN:ää ottaa joka päivä?

Vaikka päivittäinen saanti saattaa olla hyödyllistä, optimaalinen annostus ja tiheys ovat edelleen epäselviä, joten on aina parasta neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen lisäravinteiden käytön aloittamista.

Mitkä ovat NMN:n käytön riskit?

Mahdollisia riskejä ovat tuntemattomat sivuvaikutukset, koska kattavia ihmiskokeita ei ole tehty, joten on tärkeää toimia varovaisesti.

Päätelmä

Onko NMN turvallinen pitkäaikaisessa käytössä?

Lyhytaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että NMN-lisä on yleisesti ottaen turvallista ja hyvin siedettyä, mutta sen pitkäaikaisesta turvallisuudesta ei ole lopullista näyttöä.

Käynnissä olevissa kliinisissä tutkimuksissa tutkitaan sekä turvallisuusparametreja että tehoa terveysvaikutusten ohella.

Keion yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ensimmäisessä ihmisillä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin parannuksia insuliiniherkkyyteen, mutta ei merkittävää vaikutusta NAD+-pitoisuuksiin.

NMN:n kaltaisten ikääntymistä estävien terveystuotteiden kysynnän kasvaessa on mahdollista, että NAD-aineenvaihduntatuotteiden lisääntyneestä liikevaihdosta on hyötyä ihon ikääntymistä vastaan.

Ennen kuin voidaan tehdä lopullisia johtopäätöksiä NMN-lisäyksen pitkäaikaisturvallisuudesta, tarvitaan lisää tieteellistä tutkimusta.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku