Alkoholi ja uni: Vaikutukset laatuun, kestoon ja terveyteen

Published:

Kuvittele tämä: sinulla on ollut pitkä päivä ja päätät rentoutua lasillisella tai kahdella viiniä ennen nukkumaanmenoa, sillä olet vakuuttunut siitä, että alkoholi ja uni ovat täydellinen pari rentoutumiseen.

Vaikka alkoholin rauhoittava vaikutus aluksi auttaakin nukahtamaan, unenlaatu voi heikentyä koko yön ajan. Tässä blogikirjoituksessa perehdymme siihen, miten alkoholi vaikuttaa unijakson eri vaiheisiin ja sen vaikutukseen sekä unen kestoon että laatuun.

Tarkastelemme, miten alkoholin käyttö voi aiheuttaa epätasapainoa SWS- ja REM-unen välillä, mikä johtaa häiriintyneisiin unirytmeihin. Lisäksi keskustelemme siitä, miten ikään liittyvät muutokset alkoholin aiheuttamissa nukkumistottumuksissa tapahtuvat, sekä nukkumiseen vaikuttavien juomatapojen sukupuolieroista.

Näiden tekijöiden lisäksi tutkimme, miten jatkuva alkoholiriippuvuus voi vaikuttaa unettomuuden kehittymiseen ajan myötä. Ymmärtämällä alkoholinkäytön ja yöllisen levollista unta palauttavien unihäiriöiden välistä monimutkaista suhdetta - satunnaisista juojista kroonisiin käyttäjiin - pyrimme valottamaan tapoja, joilla yksilöt voivat parantaa yleistä terveyttään tekemällä tietoon perustuvia valintoja "alkoholiin ja uneen" liittyvistä elämäntavoistaan.

alkoholi ja uni

Alkoholin vaikutus unen laatuun ja kestoon

Puhutaanpa huoneen norsusta - alkoholinkäytöstä.

Me kaikki tiedämme, että yömyssy saattaa auttaa torkahtamaan, mutta miten se vaikuttaa unen laatuun?

Kiinnitä turvavyösi, sillä nyt tutustumme alkoholin tieteelliseen taustaan ja sen vaikutukseen kallisarvoisiin yöuniin.

Alkoholin rooli keskushermoston lamaannuttajana

Alkoholi on keskushermostoa lamaannuttava aine, mikä tarkoittaa, että se hidastaa aivotoimintaa.

Tämä rauhoittava vaikutus voi aluksi helpottaa nukahtamista lyhentämällä nukahtamislatenssia (nukahtamiseen kuluvaa aikaa).

Miten alkoholi vähentää alkamisviiveen alkamista

Kohtuudella tämä ei ehkä tunnu niin pahalta asialta. Kukapa ei haluaisi nukahtaa nopeammin pitkän päivän jälkeen?

Suurten alkoholimäärien nauttiminen ennen nukkumaanmenoa voi aiheuttaa vakavia uniongelmia.

Huono unenlaatu häiriintyneiden univaiheiden vuoksi

 • NREM-uni: Alkoholi vaikuttaa sekä NREM- että REM-vaiheeseen (non rapid eye movement). Se lisää syvää NREM-unta yön ensimmäisellä puoliskolla ja tukahduttaa samalla REM-vaiheet, jotka ovat ratkaisevia kognitiiviselle toiminnalle ja muistin vahvistamiselle(lähde).
 • Univaje: Tämä NREM- ja REM-unen epätasapaino johtaa huonoon unenlaatuun, jolloin olo on seuraavana päivänä levoton ja levoton.
 • Krooniset uniongelmat: Unettomuus: Säännöllinen alkoholinkäyttö voi ajan mittaan aiheuttaa kroonisia uniongelmia, kuten unettomuutta tai obstruktiivista uniapneaa(lähde).

Lyhyesti sanottuna alkoholin juominen voi vaikuttaa aluksi auttavan sinua nukahtamaan nopeammin, mutta se voi lopulta johtaa huonompaan unenlaatuun ja vakavampiin ongelmiin ajan mittaan.

Kun seuraavan kerran haluat ottaa yömyssyn ennen nukkumaanmenoa, mieti mahdollisia seurauksia arvokkaalle kauneuslevollesi.

Hitaiden aaltojen unen ja REM-unen välinen epätasapaino

Hitaiden aaltojen unen ja REM-unen välinen epätasapaino

Kun juot alkoholia ennen nukkumaanmenoa, se voi aiheuttaa epätasapainoa hitaiden aaltojen unen (SWS) ja nopeiden silmänliikkeiden (REM) unen välillä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että alkoholinkäyttö tukahduttaa REM-unen kahden ensimmäisen unijakson aikana, mikä häiritsee normaaleja unirytmejä, jotka ovat ratkaisevia muistin vahvistamisen ja kognitiivisen toiminnan kannalta.

 • SWS: Tämä vaihe tunnetaan myös syvänä unena, ja se on välttämätön fyysisen palautumisen ja kasvun kannalta.
 • REM-unen aikana näemme unta; se on tärkeä osa oppimista, muistin säilyttämistä ja tunteiden säätelyä.

Näiden kahden vaiheen välisen tasapainon säilyttäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voit varmistaa, että yöllisistä torkkuistasi on optimaalinen palauttava hyöty.

Alkoholinkäytön vaikutukset SWS vs REM-tasapainoon

Alkoholin rauhoittavat vaikutukset saattavat ensi näkemältä vaikuttaa siltä, että ne auttavat sinua nukahtamaan nopeammin. Tämä tilapäinen uneliaisuuden lisääntyminen voi kuitenkin lopulta johtaa huonoon unenlaatuun, koska SWS-REM-jakso häiriintyy.

Terveiden nukkumismallien ylläpitämisen merkitys

Jos SWS- ja REM-unien välinen tasapaino on jatkuvasti puutteellinen, se voi johtaa kroonisiin uniongelmiin tai muihin terveysongelmiin, jotka liittyvät riittämättömään lepoon ajan mittaan - mikä ei ole ihanteellista.

Siksi terveiden unirytmien ylläpitämiseksi on viisasta rajoittaa tai välttää alkoholia lähellä nukkumaanmenoaikaa ja valita vaihtoehtoja, kuten yrttiteetä tai lämmintä maitoa, jotka voivat auttaa rentoutumaan häiritsemättä unta. Jos haluat välttää alkoholin nauttimisen aiheuttamat unihäiriöt, harkitse alkoholijuomien rajoittamista tai välttämistä lähellä nukkumaanmenoaikaa. Valitse sen sijaan terveellisempiä vaihtoehtoja, kuten yrttiteetä tai lämmintä maitoa, jotka edistävät rentoutumista vaikuttamatta negatiivisesti univaiheisiisi.

Muista, että elämäntapatekijät, kuten alkoholinkäyttö, voivat vaikuttaa merkittävästi unirytmiin, ja krooniset alkoholinkäyttäjät voivat kärsiä unettomuusoireista, obstruktiivisesta uniapneasta, pitkittyneestä unenviiveestä ja muista unihäiriöistä. Hyvä yöuni on ratkaisevan tärkeää yleisen hyvinvoinnin ja kognitiivisten toimintojen ylläpitämiseksi.

Iän, alkoholinkäytön ja unen laadun välinen suhde

Puhutaanpa siitä, miten alkoholi vaikuttaa uneen, erityisesti iän myötä.

Iän myötä elimistömme kyky käsitellä alkoholia muuttuu, jolloin olemme alttiimpia liiallisen alkoholinkäytön aiheuttamalle huonolle unenlaadulle.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että iäkkäiden aikuisten runsas alkoholinkäyttö heikentää unen alkamista ja pirstaloittaa REM-vaiheita, jotka ovat välttämättömiä asianmukaisen henkisen terävyyden kannalta koko valveillaolon ajan.

Tekijät, jotka vaikuttavat alttiuteen saada alkoholin käytöstä johtuva huono unenlaatu

Ikääntyminen vaikuttaa siihen, miten elimistömme metaboloi alkoholia.

Tämä tarkoittaa, että alkoholin rauhoittava vaikutus voi olla voimakkaampi tai kestää kauemmin iäkkäillä henkilöillä kuin nuoremmilla.

Tämä puolestaan voi johtaa siihen, että ennen nukkumaanmenoa nautittujen alkoholijuomien jälkeen unihäiriöt ovat todennäköisempiä.

REM-vaiheiden hajanaisuus iäkkäillä aikuisilla, jotka käyttävät liikaa alkoholia.

REM-vaiheiden hajanaisuus iäkkäillä aikuisilla, jotka käyttävät liikaa alkoholia.

Hyvä yölepo on ratkaisevan tärkeää kognitiivisten toimintojen ylläpitämiseksi ikääntyessä.

 • Useat keskeytykset: Tämä häiritsee REM-jaksojasi.
 • Huono muistin vahvistaminen: Pirstaleiset REM-vaiheet haittaavat muistin vakiinnuttamisprosesseja, jotka ovat välttämättömiä aivojen optimaalisen terveyden kannalta.
 • Henkinen väsymys: Liiallisesta juomisesta johtuvat unihäiriöt johtavat usein päiväaikaiseen uneliaisuuteen ja heikentyneeseen vireystilaan.

Mitä sinun pitäisi siis tehdä?

Vastaus on yksinkertainen: rajoita alkoholinkäyttöäsi, erityisesti ennen nukkumaanmenoa.

Näin voit auttaa ylläpitämään tervettä uni-valverytmiä ja suojella kognitiivista terveyttäsi ikääntyessäsi.

Miehillä on suurempi riski suuremman alkoholinkäytön vuoksi.

Miesten suurempi alkoholinkäyttö (21 yksikköä tai enemmän viikossa) kuin naisten (2,4 %) johtaa suurempaan unihäiriöiden riskiin.

Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että 15,7 prosenttia miehistä käytti 21 tai enemmän alkoholiyksikköä viikossa, kun taas naisista vain 2,4 prosenttia.

Tämä merkittävä ero juomatottumuksissa asettaa miehet suuremmalle riskille sekä unen laadun että keston suhteen.

Sukupuolten väliset erot ikääntyneiden viikoittaisessa alkoholin kulutuksessa

Saatat ihmetellä, miksi tämä on tärkeää juuri ikääntyneille aikuisille?

Ikääntyessämme elimistömme ei pysty enää käsittelemään alkoholia yhtä tehokkaasti, mikä tarkoittaa, että sen vaikutukset unirytmiimme voivat ajan mittaan korostua entisestään.

Vaikutus terveysriskeihin, jotka liittyvät miesjuojien kokemiin lyhyisiin yöuniin.

Sen lisäksi, että olo on yön jälkeen levoton, liiallisen juomisen aiheuttamaan huonoon unenlaatuun liittyy vakavia terveysriskejä - erityisesti miehillä, jotka käyttävät säännöllisesti ja pitkään suuria määriä.

 • Huono kognitiivinen toimintakyky: REM-vaiheiden hajanaisuus voi johtaa henkisen terävyyden heikkenemiseen koko valveillaoloajan.
 • Elämäntapatekijöiden lisääntyminen: Krooniset runsaan alkoholinkäytön harjoittajat voivat kärsiä myös muista elämäntapatekijöistä, kuten lihavuudesta ja tupakoinnista, jotka pahentavat entisestään heidän häiriintyneitä unirytmiään.
 • Unihäiriöt: Krooniset uniongelmat: Runsaasti juovilla miehillä on suurempi riski sairastua kroonisiin uniongelmiin, kuten unettomuuteen tai obstruktiiviseen uniapneaan.
 • Laadukkaan unen puute voi heikentää elimistön luonnollisia puolustusmekanismeja, jolloin se on altis sairauksille ja taudeille.

Herrat, on aika tarkastella tarkemmin juomiskäyttäytymistäsi ja tehdä joitakin muutoksia paremman unen vuoksi.

Sen sijaan, että nautit alkoholia ennen nukkumaanmenoa, harkitse alkoholittomien vaihtoehtojen käyttämistä; se kannattaa pitkällä aikavälillä.

Jatkuva alkoholiriippuvuus ja unettomuus

Jatkuva alkoholiriippuvuus ja unettomuus

Saatat yllättyä siitä, että jatkuva alkoholiriippuvuus voi johtaa unettomuuteen. Tutkimusten mukaan niillä, jotka juovat jatkuvasti runsaasti alkoholia yli viidentoista vuoden ajan, on suurempi riski sairastua unettomuuteen kuin henkilöillä, joilla ei ole lainkaan päihteiden väärinkäyttöä(lähde).

Tämä korostaa, että alkoholinkäytön rajoittaminen ennen nukkumaanmenoa on tärkeää paitsi hyvän yöunen myös yleisen terveyden ylläpitämisen kannalta.

 • Jatkuvan runsaan alkoholinkäytön ja unihäiriöiden välinen yhteys

On tärkeää ymmärtää, mikä yhteys jatkuvan runsaan alkoholinkäytön ja unihäiriöiden välillä on. Alkoholinkäytön kohtuullistaminen on ratkaisevan tärkeää paitsi paremman levon kannalta myös sen kannalta, että krooniset uniongelmat, kuten unettomuus, eivät pääse kehittymään alun alkaenkaan.

 • Toimivia vinkkejä alkoholin käytön vähentämiseksi

Seuraavassa on muutamia käytännön keinoja, joilla voit vähentää yöllistä viinan kulutusta:

 1. Aseta rajat: Päätä, kuinka monta juomaa sallit itsellesi viikossa, ja pidä siitä kiinni.
 2. Luo vaihtoehtoinen nukkumaanmenorutiini: Korvaa iltajuomasi yrttiteellä tai muulla alkoholittomalla juomalla.
 3. Vältä laukaisevia tekijöitä: Tunnista tilanteet, joissa käytät todennäköisesti liikaa alkoholia, ja etsi terveellisempiä vaihtoehtoja.
 4. Puhu jonkun kanssa: Ota yhteyttä ystäviin, perheenjäseniin tai ammattilaisiin, jos tarvitset tukea juomisen vähentämisessä.

Alkoholin käyttö pahentaa uniapneaa

Uniapnea on yksi tällainen häiriö, jota alkoholinkäyttö voi pahentaa tai jopa aiheuttaa. Tälle tilalle on ominaista epänormaalit hengityskuviot ja tilapäinen hengityksen menetys unen aikana, ja se voi edelleen heikentää yleistä levollisuutta ja hyvinvointia.

 • Miten alkoholi vaikuttaa henkilöihin, joilla on uniapnea

Alkoholi rentouttaa hengitysteiden lihaksia, mikä voi johtaa uniapnean yleistymiseen.

 • Paremman unenlaadun edistäminen

Jos olet huolissasi uniapneasta, alkoholinkäytön vähentäminen - erityisesti ennen nukkumaanmenoa - on olennainen askel hyvinvointisi parantamiseksi ja paremman yöunen saamiseksi.

Alkoholinkäyttö ja uniapnea: Resepti huonoon unen laatuun

Puhutaanpa ei-niin-makeasta yhdistelmästä: alkoholi ja uniapnea.

Uniapnea on häiriö, jolle on ominaista epänormaalit hengitysmallit ja tilapäinen hengityksen menetys unen aikana. Kun sekaan lisätään alkoholi, se voi pahentaa tämän ärsyttävän sairauden jo olemassa olevia tapauksia ja johtaa unirytmin häiriintymiseen.

Miten alkoholi vaikuttaa unen laatuun

Alkoholilla on rauhoittava vaikutus keskushermostoon, mikä tarkoittaa, että lihakset rentoutuvat - myös hengitysteiden lihakset. Tämä voi johtaa obstruktiiviseen uniapneaan tai pahentaa jo olemassa olevaa uniapneaa. Seurauksena on hajanainen uni, joka johtuu hapenpuutteesta johtuvista usein toistuvista heräämisistä, mikä ei todellakaan ole ihanteellista palauttaville torkuille.

Häiriintyneiden unirytmien seuraukset

 • Huono kognitiivinen toimintakyky
 • Mielialan vaihtelut
 • Onnettomuuksien lisääntyminen

Vitsien lisäksi nämä ovat vain joitakin esimerkkejä mahdollisista seurauksista, joita voi aiheutua alkoholista johtuvasta uniapneasta johtuvista unirytmin häiriöistä.

Mitä tästä on siis otettava opiksi? Jos kärsit uniapneasta tai haluat yksinkertaisesti ylläpitää tervettä uni-valverytmiä, on parasta rajoittaa alkoholinkäyttöä - erityisesti ennen nukkumaanmenoa.

Haluatko lisäneuvoja paremman unen saamiseksi? Tutustu tähän hyödylliseen linkkiin.

Alkoholiin ja uneen liittyvät usein kysytyt kysymykset

Alkoholiin ja uneen liittyvät usein kysytyt kysymykset

Auttaako alkoholi nukkumaan paremmin?

Ei, alkoholi ei auta nukkumaan paremmin. Vaikka se saattaa aluksi vaikuttaa rauhoittavasti ja helpottaa nukahtamista, se lopulta häiritsee unen laatua häiritsemällä unijakson eri vaiheita.

Mitä vaikutuksia alkoholin juomisella ennen nukkumaanmenoa on?

Alkoholin nauttiminen ennen nukkumaanmenoa voi johtaa huonoon unenlaatuun, koska unirytmi häiriintyy, hidasaalto- ja REM-unen välinen epätasapaino, olemassa olevat sairaudet, kuten uniapnea, pahenevat ja unettomuuden riski kasvaa.

Miten alkoholi vaikuttaa unen laatuun?

Alkoholi vaikuttaa unen laatuun häiritsemällä unijakson eri vaiheita ja aiheuttamalla epätasapainoa hitaiden aaltojen (syvä) ja REM-vaiheiden (unet) välillä. Tämä johtaa pirstaleiseen ja vähemmän palauttavaan uneen.

Onko turvallista juoda alkoholia ennen nukkumaanmenoa?

Kohtuullisesti nautittuna satunnaista kulutusta pidetään yleensä turvallisena, mutta säännöllinen tai liiallinen saanti vaikuttaa kielteisesti yleiseen terveyteen ja unen laatuun. Optimaalisen levon kannalta on parasta rajoittaa kulutusta useita tunteja ennen nukkumaanmenoa.

Voiko liiallinen alkoholinkäyttö johtaa unettomuuteen?

Kyllä, liiallinen pitkäaikainen käyttö voi edistää kroonisten ongelmien, kuten unettomuuden, kehittymistä. Alkoholista johtuvat unihäiriöt voivat jatkua myös pidättäytymisen jälkeen, joten on ratkaisevan tärkeää puuttua alkoholiriippuvuuteen unen parantamiseksi.

Päätelmä

Kaiken kaikkiaan alkoholinkäytöllä voi olla merkittävä vaikutus sekä unen laatuun että kestoon. Vaikka se saattaa aluksi auttaa nukahtamisessa, se häiritsee unijakson eri vaiheita ja voi johtaa hidasaalto- ja REM-unen välisen epätasapainon syntymiseen. Lisäksi liiallinen juominen voi pahentaa tai jopa aiheuttaa uniapneaa, erityisesti iäkkäillä henkilöillä.

On tärkeää huomata, että alkoholin vaikutuksessa nukkumistottumuksiin on sukupuolten välisiä eroja, sillä miehet ovat naisia alttiimpia alkoholinkäytön aiheuttamalle huonolle unelle. Jatkuvan alkoholiriippuvuuden pitkäaikaisiin vaikutuksiin kuuluu myös unettomuuden kehittyminen.

Alkoholinkäytön vähentäminen voi vaikuttaa myönteisesti sekä unen laatuun että yleiseen terveyteen. Jos haluat lisätietoja terveellisten elämäntapojen ylläpitämisestä ilman haitallisia aineita, kuten liiallista alkoholin käyttöä, lue blogiamme.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku