Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

CBG ja CBD: Mitä Eroa Näillä On?

CBG ja CBD

CBG ja CBD ovat molemmat ei-toksisia kannabinoideja, mutta niiden vaikutuksissa on eroja. Jatka lukemista oppiaksesi miten CBG ja sen uniikit vaikutukset eroavat CBD:stä.

Mitä on CBG?

Ennen CBG:n ja CBD:n erojen maailmaan sukeltamista on syytä kerrata ensin CBG:n perusteet.

Kannabigeroli eli CBG on yksi ensimmäisistä hamppukasvin tuottamista kannabinoideista. Kasvin taimivaiheen aikana entsyymit reagoivat kasvin happojen kanssa luoden prosessissa CBGA:n. Myöhemmissä vaiheissa CBGA muuttuu CBG:ksi lämmön avulla tapahtuvan dekarboksylaation kautta. Tässä vaiheessa kasvi alkaa rakentaa myös kymmeniä muita kannabinoideja.

Menemättä liian pitkälle kemian, reaktioiden ja kemiallisten rakenteiden maailmaan, tarkoittaa tämä sitä, ettei ilman CBGA:ta (ja täten CBG:tä) CBD:tä tai muita kannabinoideja olisi olemassa. Kasvihappojen konversio CBGA:ksi laittaa liikkeelle kemiallisten reaktioiden ketjun, jonka myötä saavat alkunsa ne yli 100 kannabinoidia, jotka tiede tällä hetkellä tuntee.

Voi kuitenkin olla, ettet ole kuullut CBG:stä aiemmin tai nähnyt siihen pohjaavia tuotteita. Tämä johtuu siitä, että CBG:n luontaiset pitoisuudet hampussa ovat alhaisempia kuin CBD:llä, tyypillisesti alle 1 %:n luokkaa. Vaikeasti tavoitettavasta luonteestaan huolimatta CBG on osoittanut merkittävää potentiaalia sen kehoon ja mieleen ulottuvien monipuolisten vaikutusten johdosta.

Mitkä ovat CBG:n vaikutukset?

CBG:tä koskeva tieteellinen tutkimus on vielä lapsen kengissä ja aiheesta on vielä paljon opittavaa. Tähän mennessä valmistuneiden esikliinisten tutkimusten perusteella tiedämme, ettei CBG ole toksinen, ja että se näyttäisi vaikuttavan niin CB1- kuin CB2-reseptoreillekin.

Näitä reseptoreita sijaitsee kautta koko kehon, joten molekyylin mahdollinen vaikutus fysiologiaamme on merkittävä. CBG:tä koskeva tieteellinen tutkimus keskittyy tällä hetkellä seuraaviin aiheisiin:

• Glaukooma eli silmänpainetauti
• Tulehdukset
• Huntingtonin tauti
• Lääkeresistentit bakteerit

Tutkijat ovat erittäin optimistisia CBG:n potentiaalin suhteen, ja siihen liittyviä laajempia ja kattavampia tutkimuksia on tekeillä aiempaa enemmän.

Mitä eroja CBG:llä ja CBD:llä on?

Huolimatta molekyylien samankaltaisesta kemiallisesta syntytavasta, eroavat CBD ja CBG toisistaan niin kemiallisen rakenteensa kuin hamppukasveissa esiintyvien pitoisuuksienkin puolesta.

Kemiallinen rakenne

CBG syntyy ylimääräisen karboksyyliryhmän poistuessa dekarboksylaatioksi kutsutun kemiallisen reaktion kautta. CBGA:n altistuminen lämmölle muuttaa molekyylin raa’asta happomuodosta aktiiviseksi CBG:ksi. CBD:n aktivoiminen tapahtuu samalla tavalla esiaste CBDA:sta aktiiviseksi CBD:ksi.

Farmakologia

Mainitaan ensin CBD:n ja CBG:n yhtäläisyydet, ne molemmat ovat ei-toksisia ja päihdevaikutuksista vapaita, eli ne eivät myrkytä tai muuta tajunnantilaa. Aihetta koskevaa tutkimustietoa on vähän, mutta molemmilla ei myöskään vaikuta olevan lieviä vakavampia sivuvaikutuksia.

Molekyylien toimintamekanismeja tutkittaessa eroja alkaakin sitten löytyä. Mainitsimme jo, että CBG vaikuttaa sekä CB1- että CB2-reseptoreille – tämä on merkittävä ero CBD:hen verrattuna.

CBD:n toimintamekanismi perustuu koko endokannabinoidijärjestelmään vaikuttamiseen yksittäisten reseptorien sijaan. Sillä on jonkin verran affiniteettia CB2-reseptorille, muttei samassa määrin kuin CBG:llä.

CBG puolestaan omaa affiniteettia molemmille reseptorityypeille, joka antaa viitteitä merkittävästä potentiaalista. Aivoissa on suuria määriä CB1-reseptoreita CB2-reseptorien sijaitessa ennen kaikkea immuunijärjestelmän alueella.

Käytännöllisyys

Mainitsimme jo CBG:n käytännöllisyyden, mutta aihetta on syytä vielä alleviivata. Arviolta vain noin 1 % hampun kuivapainosta koostuu kannabigerolista, eli se on CBD:hen verrattuna hankalampi uutettava. Vertailun vuoksi CBD:n osuus kypsän hampun kuivapainosta voi olla noin 10 % paikkeilla, vaikkakin todellinen määrä heittelee suuresti.

CBG:n uuttaminen on paitsi hankalaa, myös kallista puuhaa. Tätä kannabista uuttavat tuottajat tarvitsevat viimeistä huutoa olevaa teknologiaa ja erityisosaamista saadakseen aikaan tuloksia, jotka ovat verrattavissa perinteisiin CBD-tuotteisiin.

CBG Cibdolin tuotevalikoimassa

Cibdolin hienostuneet laboratoriolaitteistot mahdollistavat kuitenkin myös uniikkien kannabinoidituotteiden valmistamisen – eli esimerkiksi sellaisten, joiden CBG-pitoisuudet ovat korkeita.

Cibdolin tuotteista hyödynnetään nk. täyden spektrin uutteita, eli öljyt, voiteet ja lisäravinteet sisältävät tasapainoisen sekoituksen ei-psykotrooppisia kannabinoideja, terpeenejä ja muita fytokemikaaleja. Suurin osa uutteista on CBD:tä, mutta sen lisäksi tukea antavat myös muut kannabinoidit kuten CBDV, CBN, CBC, THCA ja luonnollisesti myös CBGA ja CBG.

Täyden spektrin CBD-öljyt

Täyden spektrin tuotteiden hyödyissä voi summautua yksittäisten kannabinoidien vaikutusten lisäksi entourage-efektiksi kutsutun ilmiön hyödyt. Tällä tarkoitetaan kannabinoidien, terpeenien ja muiden kannabiksesta löytyvien molekyylien synergiaetuja, joiden myötä näiden molekyylien yhteisvaikutus kasvaa suuremmaksi kuin yksittäisten tekijöiden osien summa.

Valitsemalla Cibdolin täyden spektrin CBD-öljyn valjastat siis käyttöösi myös jonkin verran CBG:n hyödyistä, vaikka määrä onkin pienempi kuin dominantimpien kannabinoidien kohdalla. Täyden spektrin öljy tarjoaa erinomaisen alustuksen CBG:n maailmaan ja kannabinoidien hyvinvointihyötyjen maailmaan.

CBD-öljy vs CBG-öljy

Asiantuntijan taidolla ja tarkkuudella olemme luoneet lisäksi myös tuotteita, jotka sisältävät reilummin CBG:tä. Voit nyt nauttia tätä kannabinoidia niin öljyn kuin isolaatinkin muodossa.

CBD-öljyistämme löydät CBG:tä jäämätason pitoisuuksina, mutta varsinaisten CBG-tuotteiden avulla pääset nauttimaan korkeammista pitoisuuksista. Molemmat tuotevaihtoehdot ovat ei-toksisia ja vapaita geenimuunnelluista ainesosista, lisäaineista ja haitallisista kemikaalijäämistä, eli voit testailla niitä turvallisin mielin.

Valikoimamme 2,5 % ja 5 % CBG-öljyt keskittyvät kannabigerolin hyvinvointipotentiaalin ulosmittaamiseen CBD:n ja muiden kannabinoidien tuella. Jos sen sijaan haluat luoda itse omia sekoituksia ja tuotteita, voit käyttää CBG-isolaattiamme. Sen pitoisuus asettuu 97–99 % välille, eli tämän puhtaampaa kannabigerolikokemusta et markkinoilta tule löytämään.

CBG:n monipuolisten vaikutusten testaamiseksi voit suunnata ostoksille Cibdol nettikauppaan, josta löydät niin täyden spektrin öljyt kuin CBG-isolaatitkin. Jos haluat perehtyä aiheeseen paremmin ennen ostopäätöstä tai sinulla on muita kysymyksiä CBG:hen liittyen, voit hakea lisätietoa kokoamastamme CBD Tietosanakirjasta.

Tuotehaku