Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Voiko CBD:n toleranssi kasvaa?

cannabinoids

Useimmat, jotka nauttivat kannabidiolia, ovat kuulleet, että säännöllinen ja toistuva annos on avain parhaisiin tuloksiin, mutta voiko CBD:n nauttiminen säännöllisesti aiheuttaa toleranssin kasvamista ja sen myötä jatkuvasti suurempien annosten tarvetta? Tässä artikkelissa tarkastelemme, onko CBD:n toleranssin kasvaminen mahdollista.

Kannabinoiditoleranssin perusteet

Joidenkin kannabinoidien, kuten THC:n toleranssia on mahdollista kasvattaa. THC on tärkein psykoaktiivinen yhdiste kannabinoidissa. Se saa aikaan vaikutuksensa kiinnittymällä CB1-reseptoreihin. Nämä reseptorit toimivat kuin pienet lukot, jotka on suunniteltu avautumaan endokannabinoideilla, kuten anandamidilla ja 2-AG:llä, mutta jotkin kasveista peräisin olevat kannabinoidit, joilla on samanlainen rakenne (kuten THC) voivat kiinnittyä niihin myös suoraan.

Kun THC kiinnittyy näihin reseptoreihin, voi se jäljitellä endokannabinoideja ja aiheuttaa endokannabinoidijärjestelmän alisäätelyä saaden sen tuottamaan vähemmän endokannabinoideja ja endokannabinoidireseptoreita.

Tämän tuloksena ihmiset, jotka nauttivat säännöllisesti näitä kannabinoideja, voivat huomata tarvitsevansa yhä suurempia annoksia tunteakseen saman vaikutuksen. Tämä voi myös vaikuttaa endokannabinoidijärjestelmän kykyyn oppia ja sopeutua tekijöihin, kuten stressiin, sillä se on tullut liian riippuvaiseksi THC:stä.

Entä CBD? Voiko sen toleranssi kasvaa?

CBD eroaa hyvin paljon muista kannabinoideista ja emme vieläkään täysin ymmärrä tätä yhdistettä ja sen toimintaa kehoissamme. Tiedämme kuitenkin, ettei se kiinnity kannabinoidireseptoreihin samalla tavalla kuin THC. Sen sijaan se toimii lukuisten muiden kemiallisten reittien kautta. Joidenkin lähteiden mukaan CBD voi aktivoida jopa yli 60 eri molekyylireittiä kehossa.

Tähän mennessä tutkimukset ovat osoittaneet, että CBD voi vaikuttaa muun muassa serotoniini-, vanilloidi-, GABA- ja gammareseptoreihin. Toiset tutkimukset osoittavat, että CBD voi estää prosessia nimeltään takaisinotto ja siten väliaikaisesti nostaa tiettyjen kemikaalien määrää aivoissa. Näitä voivat olla esimerkiksi serotoniini ja anandamidi.

Siinä missä CBD ei kiinnity endokannabinoidireseptoreihin, voi se silti vuorovaikuttaa niiden kanssa epäsuorasti. Tutkimukset ovat esimerkiksi osoittaneet, että se voi toimia CB1-reseptoreiden käänteisagonistina. Tästä huolimatta ei ole olemassa nykytutkimuksia, jotka väittäisivät, että CBD aiheuttaa käyttäjiensä toleranssin kasvua. Sen sijaan sitä pidetään laajalti turvallisena ja myrkyttömänä yhdisteenä, joka on hyvin siedetty. Current Drug Safety -julkaisun vuoden 2011 tutkimuksessa[1] saatiin selville, että eri annokset CBD:tä eivät aiheuttaneet sivuvaikutuksia tai toleranssin kasvua ihmisillä tehdyissä kokeissa.

cbd tolerance

Mikä on käänteistoleranssi?

Jotkut tutkimukset osoittavat jopa, että CBD saattaa aiheuttaa käänteistoleranssia. Toisin kuin THC, joka valtaa itselleen endokannabinoidien roolin ja voi alisäädellä endokannabinoidijärjestelmää, voi CBD itse asiassa kasvattaa endokannabinoiditasoja (esim. estämällä takaisinottoa). Tämän vuoksi saattavat käyttäjät ajan mittaan huomata tarvitsevansa pienempiä annoksia CBD:tä saadakseen samat tulokset. Tämä ajatus on kuitenkin tällä hetkellä vasta teoria.

Valitettavasti ymmärryksemme CBD:stä ja endokannabinoidijärjestelmästä on kaukana täydellisestä. Tarvitaan vielä paljon tutkimusta, ennen kuin voimme alkaa tehdä konkreettisia väittämiä CBD:stä ja siitä kuinka se toimii kehossa. Nykytutkimus osoittaa kuitenkin, ettei CBD aiheuta toleranssin kasvua, toisin kuin jotkut muut kannabinoidit voivat tehdä.

Lähteet

[1] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., S. Crippa, J. A., & Zuardi, A. W. (2011). Safety and Side Effects of Cannabidiol, a Cannabis sativa Constituent. Medicinal Genomics. https://www.medicinalgenomics.com/wp-content/uploads/2013/01/Bergamaschi_2011.pdf [Lähde]

Lähteet

[1] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., S. Crippa, J. A., & Zuardi, A. W. (2011). Safety and Side Effects of Cannabidiol, a Cannabis sativa Constituent. Medicinal Genomics. https://www.medicinalgenomics.com/wp-content/uploads/2013/01/Bergamaschi_2011.pdf [Lähde]

Tuotehaku