Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Mitä nerolidoli on?

Mitä nerolidoli on?

Nerolidoli kuuluu yli 40000 luonnossa esiintyvän terpeenin joukkoon, ja sitä esiintyy useissa aromikkaita kukkia kasvattavista kasveista. Tätä molekyyliä löytyy myös useista perinteisistä rohdoskasveista. Nykytiede tutkii tätä terpeeniä sen terapeuttisen potentiaalin hahmottamiseksi. Tutkimukset ovat vielä varhaisessa vaiheessa, mutta alustavat tulokset ovat lupaavia.

Tämä terpeeni syntyy kannabiksen trikromeiksi kutsutuissa hartsirauhasissa lainaten tuoksunsa ja makunsa joillekin kannabislajikkeille. Kalifornialaisia lajikkeita tutkineet tiedemiehet löysivät nerolidolia vain pieninä pitoisuuksia terpeeniprofiileita analysoidessaan. Nerolidoli kuuluu seskviterpeenien alaryhmään, jolle tunnusomaista on pienempi haihtumisherkkyys ja muihin terpeeneihin verrattuna läpitunkevampi tuoksu.

Useat yritykset ovat hyödyntäneet nerolidolin vahvaa ja miellyttävää tuoksua lukemattomissa kosmetiikka- ja puhdistustuotteissa. Raportit[1] kertovat, että joka vuosi näiden alojen yritykset käyttävät 10–100 tonnia tätä terpeeniä tuotannossaan. Nerolidolin raikasta tuoksua käytetään kaikenlaisissa tuotteissa shampoosta ja parfyymeistä liuottimiin ja siivouskemikaaleihin. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto on luokitellut tämän terpeenin turvalliseksi myös elintarvikekäytössä ja sitä tapaakin useissa ruokavalmisteissa makua parantamassa.

Aromi

Nerolidolin aromimaailma tarjoaa puumaisia, kukkaisia, hedelmäisiä ja maanläheisiä aromeja useille kasveille, hedelmille ja mausteyrteille. Näiden aromien summan voisi kuvailla muistuttavan tuoretta kaarnaa.

Nerolidoli muissa kasveissa

Useat kasvit tuottavat nerolidolia sekundaarisena aineenvaihduntatuotteena. Sitä esiintyy kasvien sipuleissa, siemenissä, lehdissä ja yleensäkin kasvin maanpäälisissä osissa. Kasvit hyödyntävät tätä terpeeniä taistossa kasveilla ruokailevia eläimiä vastaan.

Mitä nerolidoli on?

Mahdolliset vaikutukset

Soluilla ja eläimillä tehdyissä kokeissa nerolidolin on havaittu omaavaan suuren määrän mahdollisia käyttökohteita. Näitä ovat esimerkiksi:

• Tulehdusten ehkäisy
• Kipuaistimusten lievennys
• Kasvaimien ehkäisy
• Antioksidantti
• Neuroprotektori
• Haavaumien hoito

Nerolidolilla vaikuttaisi olevan synergioita tiettyjen kannabinoidien kanssa niiden vaikutuksia tehostaen – tämä ilmiö tunnetaan entourage-vaikutuksena. Tähän mennessä tutkijat ovat havainneet nerolidolin tukevan CBN:n rauhoittavia vaikutuksia[2].

Aihetta koskeva tutkimus

Kaikki nerolidolia koskeva tutkimustieto on toistaiseksi peräisin esikliinisistä tutkimuksista. Tämän terpeenin vaikutusten todentamiseen tarvitaan siis vielä siis kliinisiä tutkimuksia. Jo näiden alustavien tulosten perusteella on kuitenkin selvää, että nerolidoli tarjoaa mielenkiintoisia polkuja kohti tulevaisuuden terapeuttisia sovelluksia.

• Tulehduksia ehkäisevä ja kipuaistimuksia lieventävä

Nerolidoli saattaa olla avuksi tulehduksien lievittämisessä – ja tämä fysiologinen häiriötila taas voi olla osa useiden sairauksien taudinkuvaa niiden eri vaiheissa[3]. The Journal of Clinical Pharmacologyn julkaisema tutkimus[4] selvitti nerolidolin tulehduksia ja kipuaistimuksia lievittäviä ominaisuuksia hiirillä tehdyillä kipua tutkineilla kokeilla.

Hiiret altistettiin tutkimuksessa kipua tuottaviin toimenpiteisiin, jonka jälkeen niille annosteltiin nerolidolia. Tutkijat totesivat useiden eri vahvuisten annosten toimivan kipuvasteen lieventämisessä. Heidän mukaansa kipua lieventävä vaikutusmekanismi voisi johtua terpeenin vaikutuksesta gabaergiseen järjestelmään. Gabaerginen järjestelmä on osallisena aivojen välittäjäaineen GABA:n synnyssä ja aineenvaihdunnassa.

GABA-neuronit liitetään selkärangan sensorisen informaation hallintaan ja tämä välittäjäaine omaakin roolin kivun hallinnassa ja kiputuntemuksissa. Tutkijat havaitsivat nerolidolin suitsivan tulehduksiin liitettyjen molekyylien – myös interleukiinien – tuotantoa hiirillä tehdyissä mallinnuksissa.

• Kasvaimia ehkäisevä

Useat eläinkokeet ovat antaneet viitteitä nerolidolin mahdollisista vaikutuksista kasvainten syntyyn ja niiden koon pienenemiseen. The Journal of Carcinogenesisin julkaisema tutkimusartikkeli[5] testasi näitä vaikutuksia hiirillä, jotka oli altistettu vahvalle karsinogeenille, joka edistää paksusuolen kasvaimia.

Tutkijat totesivat tämän jälkeen nerolidolilla hoidetuilla hiirillä vähäisempiä kasvainmääriä suolistossa. Numerot putosivat 82 % aina 33 %. Tutkimuksessa vastuussa olleet tutkijat totesivat, että “nerolidolin vaikutukset uutena suoliston karsinogeneesin hillitsijänä ovat kiinnostavia”.

Toinen tutkimus[6] selvitti Zornia brasiliensisin, Brasiliasta lähtöisin olevan ja suuria nerolidoli ja muiden terpeenien pitoisuuksia sisältävän kasvin eteerisen öljyn kasvaimia ehkäiseviä vaikutuksia. Tutkijat annostelivat öljyä hiirille ja huomasivat sen hidastavan kasvainten kasvunopeutta 1,68–38,61 %.

• Antioksidantti ja neuroprotektori

Antioksidanttina nerolidoli voi auttaa kehoa puolustautumaan hapettumisstressiä ja sen DNA:ta vahingoittavia vaikutuksia vastaan. Useat solutason tutkimukset ovat kyenneet osoittamaan nerolidolin antioksidanttiset vaikutukset ja terpeenin kyvyn ehkäistä vapaiden radikaalien aiheuttamia vahinkoja. Tämä terpeeni näyttäisi pystyvän suojaamaan lipidejä, proteiineja ja DNA:ta hapettumista vastaan.

Nerolidolia tutkineen eläinkokeen[7] tulosten perusteella terpeenin antioksidanttiset ominaisuudet saattaisivat tarjota neuroprotektorisia vaikutuksia. Tutkijat havainnoivat nerolidolin tehoa hapettumista vastaan hiiren hippokampuksessa. Terpeenin havaittiin katalysoivan suojaavia mekanismeja antioksidanttisten entsyymien tuotantoa tehostamalla, vapaita radikaaleja neutraloimalla ja lipidien härskiintymistä ehkäisemällä.

• Haavaumien hoito

Nerolidoli saattaa tarjota tulevaisuudessa vaihtoehtoja haavaumien ja esimerkiksi vatsahaavan hoitoon. Tämä vaiva häiritsee vuosittain miljoonia ihmisiä ja sen syntyyn on useita erilaisia syitä. Usein vatsahaavan taustalla on tiettyjen bakteerilajien infektio ja myös ei-steroidisten tulehduskipulääkkeiden (NSAID) on havaittu aiheuttavan vatsahaavoja. Erilaiset tekijät kuten tupakointi tai stressi voivat osaltaan edistää tämänkaltaisten ongelmien syntymistä.

Vuonna 2014 julkaistu tutkimus[8] testasi nerolidolin tehoa vatsahaavaa vastaan hiirillä. Tutkijat huomasivat tämän terpeenin vähentävän merkittävästi stressipohjaisia vatsahaavoja. Terpeeni vähensi myös etanolin aiheuttamia vatsahaavoja 52,63 % 250 mg/kg annoksella ja 87,63 % 500 mg/kg annoksella. Nerolidolin havaittiin vähentävän huomattavasti myös ei-steroidisiin tulehduskipulääkkeisiin kuuluvan indometchanin aiheuttamia vatsahaavoja.

Tutkijat totesivat yhteenvedossa, että nerolidolia voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa vatsalaukkua suojaavien ja vatsahaavoja hoitavien terapiamuotojen kehittelyssä.

Lähteet

[1] Chan, W. K., Tan, L., Chan, K. G., Lee, L. H., & Goh, B. H. (2016). Nerolidol: A Sesquiterpene Alcohol with Multi-Faceted Pharmacological and Biological Activities. Molecules, 21(5), 529. https://doi.org/10.3390/molecules21050529 [Lähde]

[2] Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344–1364. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x [Lähde]

[3] Harvard Health Publishing. (2020). Understanding acute and chronic inflammation. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/understanding-acute-and-chronic-inflammation [Lähde]

[4] Fonsêca, D. V., Salgado, P. R. R., de Carvalho, F. L., Salvadori, M. G. S. S., Penha, A. R. S., Leite, F. C., Borges, C. J. S., Piuvezam, M. R., Pordeus, L. C. D. M., Sousa, D. P., & Almeida, R. N. (2015). Nerolidol exhibits antinociceptive and anti-inflammatory activity: involvement of the GABAergic system and proinflammatory cytokines. Fundamental & Clinical Pharmacology, 30(1), 14–22. https://doi.org/10.1111/fcp.12166 [Lähde]

[5] Wattenberg, L. W. (1991). Inhibition of azoxymethane-induced neoplasia of the large bowel by 3-hydroxy-3,7,11-trimethyl-l,6,10-dodecatriene (nerolidol). Carcinogenesis, 12(1), 151–152. https://doi.org/10.1093/carcin/12.1.151 [Lähde]

[6] Costa, E., Menezes, L., Rocha, S., Baliza, I., Dias, R., Rocha, C., Soares, M., & Bezerra, D. (2015). Antitumor Properties of the Leaf Essential Oil of Zornia brasiliensis. Planta Medica, 81(07), 563–567. https://doi.org/10.1055/s-0035-1545842 [Lähde]

[7] Nogueira Neto, J. D., Cardoso De Almeida, A. A., & da Silva Oliveira, J. (2013). Antioxidant Effects of Nerolidol in Mice Hippocampus After Open Field Test. Springer Link. https://link.springer.com/article/10.1007/s11064-013-1092-2 [Lähde]

[8] Klopell, F. C., Lemos, M., Sousa, J. P. B., Comunello, E., Maistro, E. L., Bastos, J. K., & Andrade, S. F. D. (2007). Nerolidol, an Antiulcer Constituent from the Essential Oil of Baccharis dracunculifolia DC (Asteraceae). Zeitschrift Für Naturforschung C, 62(7–8), 537–542. https://doi.org/10.1515/znc-2007-7-812 [Lähde]

Lähteet

[1] Chan, W. K., Tan, L., Chan, K. G., Lee, L. H., & Goh, B. H. (2016). Nerolidol: A Sesquiterpene Alcohol with Multi-Faceted Pharmacological and Biological Activities. Molecules, 21(5), 529. https://doi.org/10.3390/molecules21050529 [Lähde]

[2] Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344–1364. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x [Lähde]

[3] Harvard Health Publishing. (2020). Understanding acute and chronic inflammation. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/understanding-acute-and-chronic-inflammation [Lähde]

[4] Fonsêca, D. V., Salgado, P. R. R., de Carvalho, F. L., Salvadori, M. G. S. S., Penha, A. R. S., Leite, F. C., Borges, C. J. S., Piuvezam, M. R., Pordeus, L. C. D. M., Sousa, D. P., & Almeida, R. N. (2015). Nerolidol exhibits antinociceptive and anti-inflammatory activity: involvement of the GABAergic system and proinflammatory cytokines. Fundamental & Clinical Pharmacology, 30(1), 14–22. https://doi.org/10.1111/fcp.12166 [Lähde]

[5] Wattenberg, L. W. (1991). Inhibition of azoxymethane-induced neoplasia of the large bowel by 3-hydroxy-3,7,11-trimethyl-l,6,10-dodecatriene (nerolidol). Carcinogenesis, 12(1), 151–152. https://doi.org/10.1093/carcin/12.1.151 [Lähde]

[6] Costa, E., Menezes, L., Rocha, S., Baliza, I., Dias, R., Rocha, C., Soares, M., & Bezerra, D. (2015). Antitumor Properties of the Leaf Essential Oil of Zornia brasiliensis. Planta Medica, 81(07), 563–567. https://doi.org/10.1055/s-0035-1545842 [Lähde]

[7] Nogueira Neto, J. D., Cardoso De Almeida, A. A., & da Silva Oliveira, J. (2013). Antioxidant Effects of Nerolidol in Mice Hippocampus After Open Field Test. Springer Link. https://link.springer.com/article/10.1007/s11064-013-1092-2 [Lähde]

[8] Klopell, F. C., Lemos, M., Sousa, J. P. B., Comunello, E., Maistro, E. L., Bastos, J. K., & Andrade, S. F. D. (2007). Nerolidol, an Antiulcer Constituent from the Essential Oil of Baccharis dracunculifolia DC (Asteraceae). Zeitschrift Für Naturforschung C, 62(7–8), 537–542. https://doi.org/10.1515/znc-2007-7-812 [Lähde]

Tuotehaku