Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Kaikki, mitä sinun tulee tietää THCV:stä

THCV on yksi kannabiskasvin tuottamasta yli sadasta kannabinoidista ja tutkijat tutustuvat tälläkin hetkellä molekyyliin sen potentiaalisten terapeuttisten vaikutusten osalta. Tutkimus on yhä alkuvaiheessaan, mutta siitä huolimatta tämä toissijainen kannabinoidi on jo antanut viitteitä useista mielenkiintoisista ominaisuuksista. Jatka lukemista ottaaksesi selvää, mitä ne ovat.

Mitä THCV on?

THCV – eli tetrahydrokannabivariini – on THC:n läheinen sukulainen, mutta hienoiset eroavaisuudet näiden kahden kannabinoidin välillä tarkoittavat sitä, että THCV:llä on ainutlaatuiset vaikutukset kehoon[1]. Juuri nämä vaikutukset kiinnostavat tutkijoita, sillä THCV saattaa toimia yhdessä muiden kannabinoidien kanssa vaikuttaakseen endokannabinoidijärjestelmään. Ainoa ongelma on se, että THCV:tä on huomattavasti vaikeampi eristää suuremmissa pitoisuuksissa, kuin joitain muita kannabinoideja. Tämä tekee kattavien kokeiden suorittamisesta vaikeaa.

Ymmärtääksemme miksi tutkijoiden on vaikeaa saada THCV:tä käsiinsä, täytyy meidän ensin ottaa muutama askel taaksepäin ja tutkiskella kannabinoidien sukupuun alkujuuria.

Kaikki kannabinoidit ovat peräisin esiastemolekyyli CBGA:sta: tästä kannabinoidista tulee yli sata eri yhdistettä useiden kemiallisten reaktioiden myötä. Kaikki näistä kannabinoideista eivät tietenkään ole paikalla samaan aikaan tai samoissa mittasuhteissa, ja tästä saakin alkunsa THCV:n eristämisen vaikeus.

THCV:tä tuotetaan hamppukasvin kehityksen alkuvaiheissa. CBGA:n johdannainen (CBGVA) vuorovaikuttaa entsyymien kanssa tullakseen CBDVA:ksi, CBCVA:ksi ja THCVA:ksi. Dekarboksylaation seurauksena THCVA menettää karboksyyliryhmän ja siitä muodostuu THCV:tä. Vaikka tämä on samantapainen prosessi kuin ensisijaisten yhdisteiden, kuten CBD:n ja THC:n muodostumisessa, on saatavilla huomattavasti vähemmän THCVA:ta, joka muuttuisi THCV:ksi.

Missä THCV:tä esiintyy?

Kuten olemme korostaneet, on THCV:tä haastavaa saada käsiinsä. Kypsässä hamppu- tai kannabiskasvissa tasot ovat luonnostaan hyvin alhaiset. Jotkin lajikkeet on varta vasten jalostettu sisältämään merkittävämpiä määriä THCV:tä, mutta näitä ei ole tarjolla paljoa. Toiveena on, että jalostajien saadessa parempi käsitys kannabiksen ja hampun genetiikasta, on mahdollista kehitellä paremmin saatavilla olevia THCV-pitoisia lajikkeita.

Kun THCV:tä runsaasti sisältävä hamppulajike on käytettävissä, on sen uuttamisprosessi samantapainen kuin CBD:nkin eristämis- ja uuttamisprosessi. Raakaa kasvimateriaalia prosessoidaan käyttäen hienostunutta CO₂-uuttamismenetelmää ja eri kannabinoideja eriytyy ja tiivistyy, mikä mahdollistaa ainutlaatuisten koostumusten aikaansaamisen.

Mitä eroa on THC:llä ja THCV:llä?

THC ja THCV ovat molekyylitasolla hyvin samantapaiset kannabinoidit ja eroavat vain hienoisesti hiilisivuketjunsa osalta (THC:llä on kolmehiilinen sivuketju ja THCV:llä viisihiilinen). Tämä ero saattaa vaikuttaa hyvin pieneltä, mutta kemiallisen rakenteen erilaisuus tekee yhdisteiden vaikutuksista kehoon erilaiset.

On tärkeää huomioida, että molemmat kannabinoidit voivat tuottaa päihtymyksenomaisen tuntemuksen. Siinä missä THC:n vaikutus on voimakas ja huomattava, tuottaa THCV stimuloivamman ja vähemmän päihdyttävän tuntemuksen. Kuitenkin toisin kuten THC, saa THCV aikaan annosriippuvaisen vaikutuksen, mikä tarkoittaa sitä, että käyttäjän täytyisi nauttia huomattavasti enemmän THCV:tä THC:hen verrattuna tunteakseen sen euforiset vaikutukset.

Kuinka THCV vaikuttaa?

Nyt kun olemme maininneet THCV:n toimintamekaniikan, käy järkeen sukeltaa hieman syvemmälle siihen, kuinka yhdiste vaikuttaa kehossa. Kuten mainitsimme, vaikuttaa THCV:n vuorovaikutus endokannabinoidijärjestelmän kanssa olevan annosriippuvainen, mikä tarkoittaa sitä, että pieni annos saa aikaan erilaisen lopputuloksen kuin suuri annos.

Sekä THCV että THC ovat CB1-reseptoreiden agonisteja, lisäten näin niiden vapautustahtia. Kuitenkin alhaiset THCV-annokset voivat jopa estää CB1-reseptoreita ja ehkäistä THC:n psykotrooppista vaikutusta. Sen sijaan suuret annokset vaikuttavat aktivoivan näitä reseptorialueita ja tuottavan psykotrooppisen vaikutuksen[2].

THCV vaikuttaa myös kohdistuvan endokannabinoidijärjestelmän CB2-reseptoreihin, jotka yhdistetään tulehdukseen ja muihin vastustuskyvyn toimintoihin.

Saako THCV aikaan positiivisen huumetestituloksen?

Vaikka työpaikan huumeseulonnoissa ei erityisesti etsitäkään THCV:tä, tarkoittaa sen läheinen sukulaisuus THC:n kanssa sitä, että se voi mahdollisesti saada aikaan positiivisen testituloksen. Ottaen huomioon rajoitetun THCV-tuotteiden saatavuuden, on enemmän kuin todennäköistä, että THCV:n saanti on peräisin THC-pitoisesta kannabiksesta, joka aiheuttaa yhä merkittäviä ongelmia lainsäädännön kanssa suuressa osassa Yhdysvaltoja ja Eurooppaa.

Vaikka tutkijat pyrkivätkin etsimään parempia THCV:n ja muiden kannabinoidien havaitsemismenetelmiä, on parempi välttää THC-pitoisia tuotteita, elleivät ne ole laillisia asuinalueellasi.

Mitä vaikutuksia THCV saa aikaan?

THCV:llä on monia hyödyntämättömiä salaisuuksia. Olemme yhä kannabistutkimuksen alkuvaiheessa ja ihmiskokeita tarvitaan, jotta THCV:n vaikutuksista voidaan saada kokonaiskuva. Tällä hetkellä meidän täytyy turvautua eläin- ja solututkimuksiin viitteinä molekyylin potentiaalista.

THCV ja ruokahalu

THCV:n eniten tutkittu puoli on sen potentiaalinen yhteys ruokahaluun. Kriittinen katsaus tutkimuksista, jotka sisälsivät hakusanat "THCV", "ylipaino", "kehon paino", "aineenvaihdunta" ja "diabetes" nosti esiin useita mahdollisia "toimintamekanismeja endokannabinoidijärjestelmässä"[3].

Eräässä eläinkokeessa, johon katsauksessa tutustuttiin, huomioivat tutkijat, että suun kautta annettu THCV vaikutti hiirien kehon painoon ja ruoan nautittuun kokonaismäärään. Uskotaan, että tämä vuorovaikutus on perua THCV:n sitoutumisaffiniteetista aivojen reseptoreihin.

THCV ja tulehdus

Tutkimukset tutustuvat myös mahdolliseen vuorovaikutukseen THCV:n ja tulehduksen välillä[4]. Tutkijat tietävät jo, että THCV voi estää CB1-reseptoreita (pieninä annoksina), joten he päättivät tutustua siihen, vaikuttaako kannabinoidi CB2-reseptoreihin ja jos vaikuttaa, niin kuinka.

Tarkkailemalla CB2-reseptoreihin liittyviä sytokiinitasoja löysi katsaus rohkaisevia tuloksia. Totta kai siirtymä eläinkokeesta ihmiskehoon on merkittävä. Vaikka nämä tulokset osoittavatkin potentiaaliseen toimintamekanismiin, on liian aikaista sanoa, kuinka THCV vaikuttaa tulehdukseen ja immuunijärjestelmään kokonaisuutena.

THCV ja epilepsia

Todisteet THCV:n vaikutuksista epilepsiaan ovat vasta prekliinisen vaiheen tutkimuksista, mutta siitä huolimatta tutkimuksessa on paljastunut joitain mielenkiintoisia potentiaalisia toimintamekanismeja. Erityisen merkittävästi vuoden 2021 tutkimuksessa ehdotetaan, että THCV:n vaikutukset eivät olisi ainoastaan annosriippuvaisia, mutta tämän lisäksi se aktivoisi endokannabinoidijärjestelmää aluekohtaisesti[5]. Tämän löydöksen päätelmät ovat merkittävät ja voisivat johtaa tiettyjen kannabinoidikoostumusten kohdennettuihin käyttötapoihin.

Tutkimus korostaa myös toista tärkeää syytä sille, miksi tutkijat haluavat tutustua yhdisteiden, kuten THCV:n, CBDV:n ja CBG:n potentiaaleihin. Tämä on niiden "suotuisat sivuvaikutusprofiilit". Valitettavasti prekliiniset todisteet nojaavat vahvasti in-vitro (ihmiskehon ulkopuolisiin) malleihin. Lisää lumelääkekontrolloituja kliinisiä tutkimuksia tarvitaan kokoamaan kaikki yhdisteen potentiaalisesti suotuisat ominaisuudet yhteen.

THCV:n sivuvaikutukset

Emme tiedä paljoakaan THCV:n vaikutuksista ihmisiin, joten kannabinoidin sivuvaikutusten laajuus on myös epäselvä. THCV:n CB1-reseptoreiden aktivointi suurina annoksina nautittuna tarkoittaa kuitenkin sitä, että sillä voisi olla joitain samoja potentiaalisia sivuvaikutuksia THC:n kanssa. Näihin lukeutuvat esimerkiksi ahdistuneisuus, vainoharhaisuus, kuiva suu, punoittavat silmät, lyhyen aikavälin muistin heikkeneminen, kohonnut sydämen syke ja hidastunut reaktioaika.

Onko THCV:tä turvallista nauttia?

On tärkeää korostaa, että THCV:n turvallisuus on yhä tarkastelun alla. Vaikka yleisesti uskotaan, että kannabinoidin vaikutukset ovat annosriippuvaisia, on silti olemassa psykotrooppisten vaikutusten riski, joskin vähäisemmissä määrin kuin sen läheisen vastineensa. THC:n tapauksessa. THCV vaikuttaa esittävän suotuisan turvallisuusprofiilin huolimatta sen hienovaraisesti päihdyttävästä vaikutuksestaan, vaikkakin haluamme korostaa, että kannabinoidin käyttäytymistä ei vielä ole kattavasti tutkittu ihmiskokeissa.

Turvallisuudesta puhuttaessa on viisasta myös sivuta yhdisteen laillisuutta. THCV on jokseenkin harmaalla alueella, mitä lakiin tulee. Molekyyliä ei tunnisteta laajalti eikä sitä myöskään suoranaisesti ole kielletty. Se tapaa kuitenkin olla laitonta oletusarvoisesti johtuen sen yhteyksistä "kannabisuutteisiin".

• Yhdistyneen kuningaskunnan psykoaktiivisia aineita koskeva laki kieltää kaikki aineet, jotka kykenevät saamaan aikaan psykoaktiivisen vaikutuksen, kriminalisoiden sen myötä myös tietyn raja-arvon ylittävät THCV-tasot.

• Yhdysvaltojen hallitus ei erityisesti luokittele THCV:tä 1-luokkaan kuuluvaksi aineeksi. Kannabista ja sen johdannaisia pidetään kuitenkin laittomana liittovaltion tasolla (osavaltioiden lait voivat erota).

Vaikka THCV luokitellaan toissijaiseksi kannabinoidiksi, on sillä silti paljon potentiaalia, erityisesti, kun sitä tarkastellaan muiden päihdyttämättömien yhdisteiden, kuten CBD:n tai CBG:n rinnalla.

Vaikeus ei tietenkään ole ainoastaan monimutkaisten laillisten rajoitusten suossa rämpiminen, vaan myös tarpeeksi suurten yhdistemäärien eristäminen, jotta siitä voidaan tehdä todenmukaisia johtopäätelmiä. Toiveena on, että THCV:tä tukeva tutkimus kehittyy yhdessä asiakkaiden kiinnostuksen kanssa.

Selaa Cibdol-kaupan valikoimaa tutustuaksesi muun muassa kannabinoidien, kuten CBD:n, CBDA:n ja CBG:n yhdistyneisiin vaikutuksiin. Ja lukeaksesi lisää toissijaisten kannabinoidien, kuten THCV:n potentiaalista vieraile CBD-tietosanakirjassamme lukeaksesi kaiken, mitä sinun tulee tietää.

UKK

Onko THCV laillista?
THCV:n laillinen asema on monimutkainen asia ja säännökset vaihtelevat Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Kannattaa tarkistaa paikalliset rajoitukset.
Onko THCV:tä turvallista nauttia?
THCV on tähän mennessä osoittanut omaavansa suotuisan turvallisuusprofiilin tehdyissä prekliinisissä kokeissa, joskin ihmisillä tehtyjen kokeiden tulokset ovat rajalliset.
Päihdyttääkö THCV?
Suuret annokset THCV:tä voivat saada päihtymään, vaikkakin nämä vaikutukset ovat lievempiä kuin THC:n aikaansaamat psykotrooppiset sivuvaikutukset.
Lähteet

[1] Tetrahydrocannabivarin. Tetrahydrocannabivarin - an overview | ScienceDirect Topics. https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/tetrahydrocannabivarin. Sivustolla vierailtu 13. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[2] Englund A;Atakan Z;Kralj A;Tunstall N;Murray R;Morrison P; A. The effect of five day dosing with THCV on THC-induced cognitive, psychological and physiological effects in healthy male human volunteers: A placebo-controlled, double-blind, crossover pilot trial. Journal of psychopharmacology (Oxford, England). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26577065/. Julkaistu vuonna 2016. Sivustolla vierailtu 12. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[3] Abioye A, Ayodele O, Marinkovic A, Patidar R, Akinwekomi A, Sanyaolu A. Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV): A commentary on potential therapeutic benefit for the management of obesity and diabetes - journal of cannabis research. BioMed Central. https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-020-0016-7. Julkaistu 31. tammikuuta 2020. Sivustolla vierailtu 12. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[4] Bolognini D, Costa B, Maione S, et al. The plant cannabinoid delta9-tetrahydrocannabivarin can decrease signs of inflammation and inflammatory pain in mice. British journal of pharmacology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2931567/. Julkaistu kesäkuussa 2010. Sivustolla vierailtu 13. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[5] Farrelly AM, Vlachou S, Grintzalis K. Efficacy of phytocannabinoids in epilepsy treatment: Novel approaches and recent advances. MDPI. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/3993/htm. Julkaistu 10. huhtikuuta 2021. Sivustolla vierailtu 13. huhtikuuta 2022. [Lähde]

Lähteet

[1] Tetrahydrocannabivarin. Tetrahydrocannabivarin - an overview | ScienceDirect Topics. https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/tetrahydrocannabivarin. Sivustolla vierailtu 13. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[2] Englund A;Atakan Z;Kralj A;Tunstall N;Murray R;Morrison P; A. The effect of five day dosing with THCV on THC-induced cognitive, psychological and physiological effects in healthy male human volunteers: A placebo-controlled, double-blind, crossover pilot trial. Journal of psychopharmacology (Oxford, England). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26577065/. Julkaistu vuonna 2016. Sivustolla vierailtu 12. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[3] Abioye A, Ayodele O, Marinkovic A, Patidar R, Akinwekomi A, Sanyaolu A. Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV): A commentary on potential therapeutic benefit for the management of obesity and diabetes - journal of cannabis research. BioMed Central. https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-020-0016-7. Julkaistu 31. tammikuuta 2020. Sivustolla vierailtu 12. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[4] Bolognini D, Costa B, Maione S, et al. The plant cannabinoid delta9-tetrahydrocannabivarin can decrease signs of inflammation and inflammatory pain in mice. British journal of pharmacology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2931567/. Julkaistu kesäkuussa 2010. Sivustolla vierailtu 13. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[5] Farrelly AM, Vlachou S, Grintzalis K. Efficacy of phytocannabinoids in epilepsy treatment: Novel approaches and recent advances. MDPI. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/3993/htm. Julkaistu 10. huhtikuuta 2021. Sivustolla vierailtu 13. huhtikuuta 2022. [Lähde]

Tuotehaku