Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Kaikki, mitä sinun tulee tietää CBN:stä

Mitä CBN on?

CBN on yksi lukuisista hampusta saatavista kannabinoideista, jotka ovat tällä hetkellä tutkijoiden mielenkiinnon kohteena. Jatka lukemista selvittääksesi tärkeimmät ominaispiirteet CBN:stä, lievästi psykoaktiivisesta kannabinoidista, joka on olemassa ainoastaan THC:n ansiosta.

Mitä CBN on?

Vaikka kannabinoli (CBN) luokitellaankin toissijaiseksi kannabinoidiksi, saattaa se osoittautua tehokkaaksi lisäksi hyvinvointituotteisiin. Kiitos lisääntyneen kannabinoidin vaikutuksiin keskittyvän tutkimuksen, olemme lähellä vastausta siitä, onko CBN:llä hyödyllisiä vaikutuksia kehomme prosesseihin, kuten uneen ja ruokahaluun.

CBN:n eristämiseen ja hyödyntämiseen liittyy kuitenkin useita haasteita. Ensinnäkin, kuten mainitsimme, pidetään kannabinolia "toissijaisena" kannabinoidina. Tämä johtuu siitä, että sitä esiintyy luonnollisesti vähäisissä määrin elävissä kannabiskasveissa, erityisesti CBN:ään ja THC:hen verrattuna. Ja tämä tuokin meidät toisen suuren haasteen kohdalle: CBN on itse asiassa THC:n johdannainen, joka voi arvatenkin aiheuttaa mahdollisia ongelmia sen laillisuuteen liittyen.

Melko mielenkiintoista on, että CBN oli yksi ensimmäisistä 1800-luvulla löydetyistä kannabinoideista, mutta vasta 1930-luvulla tutkijat määrittivät sen kemiallisen rakenteen[1].

Kaikkia kannabinoideja ei näet ole paikalla samassa suhteessa tai samaan aikaan. Esimerkiksi kannabinoidit muuttuvat hitaasti eri yhdisteiksi, kun niitä altistetaan valolle, ilmalle tai lämmölle. Tämä pätee erityisesti CBN:ään, joka syntyy, kun THC hapettuu. Joten jotta voisimme hyödyntää luonnollisesti korkeita CBN-tasoja, tarvitsisi meidän käyttää kypsiä hamppukasveja tai ikääntynyttä kasvimateriaalia.

Mitä eroa on CBN:llä ja CBD:llä?

Tärkein ero CBN:n ja CBD:n välillä on se, kuinka nämä kaksi kannabinoidia syntyvät. Kuten jo mainitsimme, CBN on aine, joksi THC hajoaa ikääntyessään ja altistuessaan luonnonvoimille. CBD puolestaan pysyttelee omassa erillisessä haarassaan kannabinoidien sukupuussa. Ottaen huomioon sen suhteellisen suuren pitoisuuden hamppu- ja kannabislajikkeissa, pidetään CBD:tä "ensisijaisena" kannabinoidina verrattuna CBN:n "toissijaiseen" statukseen.

Erot niiden kemiallisessa rakenteessa vaikuttavat myös siihen, kuinka CBD ja CBN vuorovaikuttavat endokannabinoidijärjestelmän kanssa. Siinä missä CBD toimii eräänlaisena endokannabinoidijärjestelmän toimitusjohtajana, osoittaa CBN huomattavampaa affiniteettia uneen, mielialaan ja ruokahaluun liittyviin kehon reseptoreihin[2].

Lisäksi CBN:ää pidetään lievästi psykoaktiivisena, erityisesti suurempina annoksina nautittuna. Tämä on arkaluontoinen asia, sillä kannabinoidi ei ole päihdyttävä samalla tavalla kuin THC, vaikkakaan se ei ole vailla henkisiä vaikutuksia myöskään. CBD:n ajatellaan yleisesti olevan aiheuttamatta mitään psykoaktiivisia vaikutuksia, vaikkakin tällekin ajatukselle on kuultu vastalauseita. Ottaen kuitenkin huomioon niiden kokonaisvaikutukset, nautitaan molempia kannabinoideja usein hyvinvointilisäravinteina ilman, että ne vaikuttaisivat merkittävästi niitä käyttävien tajuntaan.

Kun otetaan myös huomioon mahdolliset entourage-vaikutuksen hyödyt, ilmiön, jossa kannabiksen yhdisteet toimivat merkittävällä tavalla yhteisvaikutuksessa, on sekä CBN:llä että CBD:llä valtavasti potentiaalia.

Saako CBN aikaan positiivisen huumetestituloksen?

Ottaen huomioon CBN:n suhteen THC:hen, käy järkeen kyseenalaistaa aiemman potentiaalia positiivisen huumetestin aikaansaajana. Yleisesti ottaen CBN ei lukeudu niihin aineisiin, joita työpaikkojen huumeseulonnoissa testataan. Sen kuitenkin ollessa peräisin THC:stä, on olemassa pieni mahdollisuus siitä, että CBN aiheuttaisi väärän positiivisen tuloksen huumetestissä.

Huolella koostettujen ja hampusta valmistettujen CBN-tuotteiden ei pitäisi aiheuttaa ongelmia huumetesteissä. Jos CBN-tuote on kuitenkin peräisin kannabiksen kasvimateriaalista, on aina huomattavasti suurempi riski siitä, että THC-tasot voivat olla yli laillisten rajojen.

Kuinka CBN toimii?

Ymmärtääksemme, kuinka kannabinoidit, kuten CBN vaikuttavat tärkeisiin biologisiin toimintoihin, täytyy meidän kääntää katseemme endokannabinoidijärjestelmän suuntaan. Tämä säätelevä järjestelmä on olemassa ylläpitääkseen tasapainoa immuuni- ja ruoansulatusjärjestelmissä sekä keskushermostossa.

Endokannabinoidijärjestelmä suorittaa tämän tehtävän pääosin CB1- ja CB2-reseptoreiden verkoston kautta. Kukin reseptoriryhmä aktivoituu tietyistä kemiallisista yhdisteistä. Esimerkiksi kun kannabinoidi sitoutuu reseptoriin, joka on kiinnittynyt immuunijärjestelmän soluihin, on sillä mahdollisuus saada aikaan erilaisia biologisia muutoksia.

Tämä endokannabinoidijärjestelmän yksinkertaistettu rooli on tapa, jolla kaikki kannabinoidit vuorovaikuttavat ihmiskehon kanssa – näihin lukeutuu myös CBN. Kannabinoli vaikuttaa sitoutuvan pääosin CB2-reseptoreihin, joista useimmat ovat sijoittuneet immuunijärjestelmään sekä ääreishermoston osiin.

CBN ja endokannabinoidijärjestelmä

Koeputkitutkimusten todisteet viittaavat siihen, että CBN saattaisi CB2-reseptoreiden lisäksi vaikuttaa myös TRP-kanaviin, ryhmään reseptoreita, jotka liitetään laajasti tuntemuksiin, kuten kivun ja lämpötilan tuntemuksiin sekä maistamiseen[3].

Onneksemme CBN:n affiniteetin puute CB1-reseptoreita kohtaan estää molekyyliä aiheuttamasta huomattavia psykotrooppisia sivuvaikutuksia. Kuitenkin kuten on usein toissijaisten kannabinoidien, kuten CBN:n tapauksessa, emme yhä täysin ymmärrä kannabinoidin toimintamekanismeja tai sen vaikutusten kokonaislaajuutta.

Mitä vaikutuksia CBN:llä on?

Prekliiniset tutkimukset ovat antaneet viitteitä kourallisesta vuorovaikutuksia, mutta suurten CBN-määrien eristämisen vaikeus on estänyt kattavampien tutkimusten tekemisen. Vaikka aikaiset viitteet vaikuttavatkin positiivisilta, tarvitaan silti suurempia ja kattavampia kokeita.

CBN ja ruokahalu

Vaikka THC:n ruokahalua stimuloivat vaikutukset on hyvin dokumentoitu, on sen haittapuoli se, että yhdiste saa aikaan samalla myös psykotrooppisia sivuvaikutuksia. Tämä johti University of Readingin tutkijat testaamaan, olisiko kannabinolilla (yhdessä CBD:n ja CBG:n kanssa) vaikutuksia ruokahaluun ilman ei-toivottuja sivuvaikutuksia[4].

Tutkimuksen aikana CBN ja CBD osoittivat mielenkiintoisia vaikutuksia "ruokahalua lisäävään käyttäytymiseen", kun taas CBG "ei saanut aikaan muutoksia". Tutkijat päättelivät, että kannabinoli saattaa tulevaisuudessa osoittautua vaihtoehdoksi THC:lle.

CBN ja tulehdus

FASEB Journalissa julkaistu kattava tutkimuskatsaus tutustui Cannabis sativan sisältämien lukuisten yhdisteiden vaikutuksiin. Kahdestatoista tutkitusta yhdisteestä osoitti CBN lupaavan suhteen krooniseen tulehdukseen[5].

Lisäksi tutkimuskatsauksessa pääteltiin, että yhdisteet eivät "yleisesti sisältäneet negatiivisia vaikutuksia". Tutkijat kuitenkin huomauttivat, että toimintamekanismi erosi perinteisten tulehduksiin käytettävien NSAID-lääkkeiden toimintaperiaatteista ja näin ollen lisätutkimuksen tarve on perusteltu.

CBN ja uni

Vaikka CBN:n potentiaalia unen edistäjän on aiemmin ylistetty sen käyttäjien keskuudessa, aiheutti amerikkalaisten tutkijoiden tutkimuskatsaus epäilyksiä näihin väitteisiin[6]. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö CBN:llä olisi lainkaan tai mitään vaikutuksia uneen. Sen sijaan se tarkoittaa sitä, että endokannabinoidijärjestelmän ja CBN:n suhteen monimutkaisuus vaatii vielä lisätutkimuksia.

Kuten vuoden 2021 tutkimus oikeutetusti mainitsee "tarvitaan satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia" ja "näiden tutkimusten tulisi erityisesti arvioida vaikutuksia uneen" validoitujen unikyselyjen avustamina. Positiivinen puoli CBN:ssä kuitenkin on se, että se vaikuttaa aiheuttavan vain vähän ei-toivottuja sivuvaikutuksia, tehden sen vaikutuksista unelle kannattavia ominaisuuksia tutkittavaksi.

CBN-tuotteet

Huolimatta vaikeuksista erottaa merkittäviä määriä CBN:ää, ei se silti ole mahdotonta. Markkinoilta löytyy useita CBN:ään keskittyviä tuotteita, mutta sen lisäksi monissa CBD-öljyissä, -kapseleissa ja -lisäravinteissa on myös hyödynnetty kannabinolia monipuolisempien vaikutusten aikaansaamiseksi.

CBN-öljyt: Nämä öljyt hyödyntävät CBN:n vaikutukset yhdessä mietojen CBD-pitoisuuksien kanssa vaikuttaakseen hyvinvointiin monista eri näkökulmista. CBN-öljyjen annosteluohjeet ovat samanlaiset kuin CBD:hen keskittyvillä tuotteilla. 3–4 tipan nauttiminen jopa 3 kertaa päivässä on useimmille meistä loistava tapa tutustua CBN:n vaikutuksiin.

Complete Sleep: Tämä hienostunut yhdistelmä CBD:tä, CBN:ää, kamomillaa ja laventelia voi auttaa edistämään luonnollisesti rauhoittavaa unta. CBN:n merkittävä etu on sen yhteisvaikutukset muiden luonnollisten uneen ja unen laatuun liittyvien ainesosien kanssa. Complete Sleep yhdistää nämä yhdisteet yksinkertaiseksi, pitkän aikavälin lisäravinteeksi ja on erinomainen keino, jolla käyttäjät pääsevät itse testaamaan CBN:n vaikutuksia.

Stay Asleep -kapselit: Myös näissä kätevissä kapseleissa on hyödynnetty CBN:n yhteisvaikutuksia muiden luonnonmukaisten ainesosien kanssa. Siihen on yhdistetty CBD:tä, humalaa ja 5-HTP:tä ainutlaatuiseksi koostumukseksi täysin luonnonmukaisen unikokemuksen tarjoamiseksi. Ottaen huomioon levollisten unien tärkeyden henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnillemme, voivat monia kannabinoideja yhdistelevät lisäravinteet osoittautua monelle meistä tärkeäksi avuksi.

CBN: toissijainen kannabinoidi, jolla on potentiaalisesti ensisijaisen suuri rooli hyvinvoinnissa

Huolimatta CBN:n vaikeasti tavoiteltavasta luonteesta, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä toissijainen kannabinoidi osoittaisi potentiaalia unen, tulehduksen lievittämisen ja ruokahalun alueilla. Tärkeintä on totta kai järjestää enemmän lumelääkekontrolloituja ihmiskokeita CBN:n vaikutuksista muista eristettynä sekä muihin luonnonmukaisiin ainesosiin yhdistettynä.

Vieraile Cibdol-kaupassa, jos haluat tutustua monipuolisiin CBN-öljyjen, Complete Sleepin ja Stay Asleep -kapseleiden vaikutuksiin. Ja jos haluat lukea lisää ensi- ja toissijaisten kannabinoidien vaikutuksista hyvinvoinnillemme, niin tutustu CBD-tietosanakirjaamme saadaksesi tietää kaiken tietämisen arvoisen.

UKK

Onko CBN laillista?
CBN ei ole luokiteltu aine. Kuitenkin sen ollessa peräisin THC:stä, voivat CBN:ää koskevat lait ja rajoitukset erota paikallistasolla.
Mitä CBN-öljy on?
CBN-öljy sisältää CBN:n lisäksi CBD:tä, terpeenejä ja oliiviöljyä tarjotakseen monipuoliset vaikutukset hyvinvoinnille.
Onko CBN psykoaktiivinen ainesosa?
CBN:ää pidetään lievästi psykoaktiivisena aineena suurempina annoksina nautittuna. Sen ei katsota aiheuttavan päihtymystilaa.

Lähteet

[1] Pertwee RG. Cannabinoid pharmacology: The first 66 years - PMC. Cannabinoid pharmacology: the first 66 years. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1760722/. Julkaistu vuonna 2006. Sivustolla vierailtu 24. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[2] Cannabinol. Cannabinol - an overview | ScienceDirect Topics. https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cannabinol. Sivustolla vierailtu 25. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[3] De Petrocellis L, Ligresti A, Moriello AS, et al. Effects of cannabinoids and cannabinoid-enriched cannabis extracts on TRP channels and endocannabinoid metabolic enzymes. British journal of pharmacology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165957/. Julkaistu elokuussa 2011. Sivustolla vierailtu 25. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[4] Farrimond JA, Whalley BJ, Williams CM. Cannabinol and cannabidiol exert opposing effects on rat feeding patterns - psychopharmacology. SpringerLink. https://link.springer.com/article/10.1007/s00213-012-2697-x. Julkaistu 18. huhtikuuta 2012. Sivustolla vierailtu 25. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[5] SH; ZRBB. Cannabinoids, inflammation, and fibrosis. FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27435265/. Julkaistu vuonna 2016. Sivustolla vierailtu 25. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[6] J; C. Cannabinol and sleep: Separating fact from fiction. Cannabis and cannabinoid research. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34468204/. Julkaistu vuonna 2021. Sivustolla vierailtu 25. huhtikuuta 2022. [Lähde]

Lähteet

[1] Pertwee RG. Cannabinoid pharmacology: The first 66 years - PMC. Cannabinoid pharmacology: the first 66 years. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1760722/. Julkaistu vuonna 2006. Sivustolla vierailtu 24. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[2] Cannabinol. Cannabinol - an overview | ScienceDirect Topics. https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cannabinol. Sivustolla vierailtu 25. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[3] De Petrocellis L, Ligresti A, Moriello AS, et al. Effects of cannabinoids and cannabinoid-enriched cannabis extracts on TRP channels and endocannabinoid metabolic enzymes. British journal of pharmacology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165957/. Julkaistu elokuussa 2011. Sivustolla vierailtu 25. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[4] Farrimond JA, Whalley BJ, Williams CM. Cannabinol and cannabidiol exert opposing effects on rat feeding patterns - psychopharmacology. SpringerLink. https://link.springer.com/article/10.1007/s00213-012-2697-x. Julkaistu 18. huhtikuuta 2012. Sivustolla vierailtu 25. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[5] SH; ZRBB. Cannabinoids, inflammation, and fibrosis. FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27435265/. Julkaistu vuonna 2016. Sivustolla vierailtu 25. huhtikuuta 2022. [Lähde]

[6] J; C. Cannabinol and sleep: Separating fact from fiction. Cannabis and cannabinoid research. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34468204/. Julkaistu vuonna 2021. Sivustolla vierailtu 25. huhtikuuta 2022. [Lähde]

Tuotehaku