Aiheuttaako CBD riippuvuutta?

Aiheuttaako CBD riippuvuutta?

Alustavat tutkimustiedot hahmottelevat CBD:tä potentiaalisesti käyttökelpoiseksi avuksi mm. sosiaalisten tilanteiden pelon, tulehdusten ja joidenkin kohtaustyyppien tapaisten ongelmien ratkomiseen. Tämä kannabinoidi on noussut huimaan suosioon viime vuosien aikana, mutta jotkut uusista käyttäjistä ovat edelleen huolissaan sen turvallisuudesta. Eräs usein kuulluista kysymyksistä on; aiheuttaako CBD riippuvuutta? Löydät vastauksen alta.

Ja vastaus on kaikessa yksinkertaisuudessa; ei. CBD ei aiheuta riippuvuutta suurimmassa osassa käyttäjiä. Tämän toteaa myös Maailman terveysjärjestö WHO yhteenvedossaan, jonka mukaan CBD:n addiktiopotentiaali on lähes olematon.

Ymmärrämme kuitenkin minkä takia ihmisiä huolettaa tämä aihe. CBD, kuten suurin osa kasvipohjaisista kannabinoideista, on peräisin kannabiskasvista. Suurin osa CBD:stä on peräisin nk. Kuituhampusta, jonka THC-pitoisuus ei saa EU-säädösten mukaan ylittää 0,2 %. THC on kannabiksen psykotrooppisista suurelta osin vastaava komponentti, jonka tuottama päihtymystila tunnetaan tuttavallisemmin pilvenä.

Kannabismaailmaa tarkemmin tuntemattomille voi ymmärrettävästi tuottaa hankaluuksia erotella hamppua psykoaktiivisesta kannabiksesta. Tämän takia CBD:n vaikutukset saatetaan helposti sekoittaa THC-rikkaan kannabiksen päihdevaikutuksiin.

Miten THC ja CBD vaikuttavat kehoon?

THC tuottaa psykotrooppiset vaikutuksensa keskushermoston CB1-reseptoreja aktivoimalla. Tämä toimintamekanismi vaikuttaa dopamiinijärjestelmään ja sitä kautta aivojen palkitsemisjärjestelmään, joka puolestaan voi aiheuttaa riippuvuutta joissakin käyttäjissä.

CBD sen sijaan ei omaa suoraa vaikutusmekanismia endokannabinoidijärjestelmään, eikä sillä ole psykotrooppista päihdevaikutusta. Itse asiassa CBD:n uskotaan vähentävän THC:n kapasiteettia sitoutua CB1-reseptoreille. Näin THC:n ja CBD:n kehoon tuottamat vaikutukset eroavat toisistaan lähes täysin, vaikka niiden rakenteet ovatkin molekyylitasolla liki identtiset. Useimmat CBD-tuotteet, puhtaita CBD-kiteitä lukuun ottamatta, sisältävät hieman THC:tä, mutta määrä on näissä tuotteissa niin pieni, ettei sillä ole ollenkaan päihdevaikutusta.

The Journal of Current Drug Safetyn julkaisema tutkimus tutki kannabidiolin turvallisuusprofiilia ja mahdollisia sivuvaikutuksia. Jopa jatkuvat 1500 mg päiväannokset paljastuivat tutkimuksessa hyvin siedetyiksi. Toisin kuin THC:n kanssa, ei CBD:n havaittu nostavan sykettä, verenpainetta tai kehon lämpötilaa.

Aiheuttaako CBD riippuvuutta?

CBD ja riippuvuudet – tutkimustieto

Vahvimmat todisteet CBD:n addiktiopotentiaalista, tai pikemminkin sen puutteesta, tulevat The Journal of Epilepsy & Behaviorin julkaisemasta satunnaisesta kaksoissokkotutkimuksesta, joka tutki CBD:n väärinkäyttöpotentiaalia huumeita viihdekäyttävien ihmisten keskuudessa.

Tutkimuksessa annosteltiin tarkasti puhdistettua kannabidiolia (750, 1500, ja 4500 mg) vapaaehtoisille koehenkilöille yksittäisinä oraalisina annoksina. CBD:n vaikutusta verrattiin ahdistuksen hoidossa käytetyn alpratsolaamin (Suomessa kauppanimenä mm. Xanor) 2 mg, synteettisen kannabinoidi dronabinolin 10 ja 30 mg ja plasebon annoksiin. Vapaaehtoisten tuli tämän jälkeen arvioida visuaalista analogista arviointia apuna käyttäen miten paljon kokemus muistutti huumausainekokemuksia.

Tulokset muistuttivat toisiaan CBD:n ja plasebon osalta. Tutkijat päätyivät toteamaan, että terapeuttisen (750 mg) CBD-annoksen väärinkäyttöpotentiaali oli äärimmäisen matala. Korkeammilla 1500 mg ja 4500 mg annoksilla CBD:n tulokset erosivat plasebosta, mutta ne jäivät silti muiden kokeessa käytettyjen aineiden alapuolelle.

Tuotehaku