Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Voiko CBD-öljy Aiheuttaa Riippuvuutta?

Voiko CBD-öljy Aiheuttaa Riippuvuutta?

CBD:n ja Cannabis sativan kytkös johtaa helposti siihen, että asiasta tietämättömät ihmiset olettavat CBD:llä voivan olla addiktiivisia vaikutuksia. Lue tämä artikkeli ja opi lisää riippuvuuksista sekä CBD-öljyn riippuvuuspotentiaalista.

Riippuvuuksien taustan ymmärtäminen

Riippuvuus on erittäin voimakas tila, joka muuttaa käytöstä ja vaikuttaa hyvinvointiin sekä siihen, miten aivomme käsittelevät tiettyjä ärsykkeitä. Riippuvuuden aiheuttajalla ei sinällään ole väliä, sillä itse ongelma ilmenee yleensä kolmena vaiheena: himo, kontrollin menetys ja jatkuva käyttö.

Kun käytämme päihteitä tai otamme osaa mielihyvää aiheuttaviin aktiviteetteihin, vapautuu aivoista voimakasta välittäjäainetta dopamiinia. Teknisesti ottaen dopamiini ei ole ongelma. Ilman dopamiinia emme saisi mielihyvää terveyttä edistävistä toimista, epäterveellisistä puhumattakaan.

Dopamiinin aiheuttama mielihyvän aalto voi olla kuitenkin niin intensiivinen, että se sotkee aivojen mielihyväkeskuksen (nucleus accumbensis) ja loogisesta ajattelusta vastaavan aivojen etuotsalohkon kuoren välisen signaaliliikenteen. Tämä voi johtaa siihen, että pelkän aktiviteetista nauttimisen sijaan yksilö alkaa etsiä jatkuvasti tämän mielihyvän aiheuttajaa.

Valitettavasti tämä voi johtaa siihen, että riippuvuuden myöhemmissä vaiheissa normaalit neurologiset prosessit jäävät taustalle ja riippuvainen henkilö jatkaa käyttöä sivuvaikutuksista piittaamatta.

Miten CBD-öljy toimii?

Oraalisesti nautittu CBD-öljy etenee ruoansulatuselimistön läpi ja sieltä maksaan. Maksassa molekyylikomponentit hajotetaan pienemmiksi palasiksi ja jaetaan ympäri kehoa verenkiertoelimistön avustuksella.

Yllä mainittu esimerkki kertoo, että riippuvuusmekanismi johtuu ylikuormituksesta, joka myöhemmin johtaa riippuvaiseen käytökseen. CBD eroaa riippuvuutta aiheuttavista aineista sen vuoksi, että se ei suoraan sitoudu reseptoreille, jotka ovat osallisina dopamiinikuorman säätelyssä tai mielihyväkeskuksen toiminnan manipuloinnissa. Sen sijaan CBD vaikuttaa epäsuoraa, kokonaisvaltaista väylää käyttäen kiihdyttäen hyödyllisten endokannabinoidien ja lukuisien niihin liittyvien entsyymien tuotantoa – eli ylikuormitusta ei tapahdu.

THC vs. CBD

Pääasialliset CBD:n turvallisuuteen liittyvät kysymykset johtuvat usein siitä tosiasiasta, että pääasiallinen aktiivinen komponentti CBD kuuluu samaan molekyyliluokkaan THC:n kanssa. Tetrahydrokannabinoli (THC) on psykotrooppinen molekyyli, joka sitoutuu suoraan aivojen reseptoreille, jotka vaikuttavat mm. mielialaan, motivaatioon, ruokahaluun ja mielihyvään. Tämän vaikutusmekanismin takia THC:llä on riippuvuuspotentiaalia, vaikkakin varsinaiset vieroitusoireet ovat varsin lieviä. CBD ei reseptoreille sitoudu, eli se ei myöskään kykene aiheuttamaan päihtymystilaa.

THC vs. CBD

Aiheuttaako CBD-öljy riippuvuutta?

Maailman terveysjärjestö WHO:n vuonna 2018 julkaistu katsaus[1] totesi, ettei tämä kannabinoidi vaikuta omaavaan riippuvuus- tai väärinkäyttöpotentiaalia, minkä lisäksi kannabidioli oli ”hyvin siedetty ja omaa hyvän turvallisuusprofiilin”. Katsaus totesi lisäksi, että ”molekyylin viihdekäytöstä ei ole todisteita”. CBD ei näyttäisi aiheuttavan riippuvuutta, mutta auttaa kehoa saavuttamaan tasapainotilan.

Entä täyden spektrin CBD-öljy?

Tiedämme siis, ettei CBD vaikuta suoraan aivojen palkitsemisjärjestelmään, mutta saatat pohtia täyden spektrin CBD-öljyn vaikutuksia. Kuten nimikin jo kertoo, hyödyntävät tämän tyyppiset CBD-tuotteet raaka-aineessa olevien kannabinoidien koko spektrin pelkän CBD:n sijaan. Täyden spektrin CBD-öljy sisältää tyypillisesti kannabinoidien lisäksi myös terpeenejä ja flavonoideja, joiden avulla näitä tuotteita käyttävä pääsee hyötymään näiden molekyylien synergisestä ”entourage-efektistä”.

Mikäli täyden spektrin öljy on korkealaatuista ja asianmukaisten standardien mukaisesti tuotettua (superkriittinen CO₂-uutos, puolueeton laatutestaus), ei niissä pitäisi olla mitään ylimääräisiä haitallisia jäämiä. Me Cibdolilla olemme ylpeitä CBD-öljyjemme todistetusta puhtaudesta ja turvallisuudesta, joiden takia asiakkaamme voivat nauttia täyden spektrin öljyn paremmasta tehokkuudesta huolehtimatta psykotrooppisista sivuvaikutuksista.

Voiko CBD-öljy auttaa riippuvuuksien hoidossa?

Vaikkei CBD:stä ole löydettykään riippuvuutta aiheuttavia puolia, ei tämä tarkoita, että sen vaikutus riippuvuuksiin olisi olematon. Tutkijat ovat nimittäin kiinnittäneet huomiota molekyylin mahdollisiin vaikutuksiin vieroitusoireisiin. Aiheeseen perehtyvät tutkimukset ovat vielä lapsenkengissä, mutta esimerkiksi Epilepsy & Behavior on jo julkaissut aiheeseen liittyviä alustavia tuloksia kliinisistä kokeista[2].

On kuitenkin syytä huomata – kuten jo aiemmin totesimme – riippuvuuksien olevan äärimmäisen monitahoinen mekanismi, joihin vaikuttavat kymmenet psykologiset tekijät. Kaikki riippuvuusongelmat ovat erilaisia, ja riippuvuus voi kehittyä lähes mihin vain. Niinpä tarvitaankin lisää pitkäkestoisia tutkimuksia ennen kuin CBD:n mahdollisia vaikutuksia riippuvuuksiin tai vierotusoireisiin voidaan määritellä tarkemmin.

Onko CBD:llä sivuvaikutuksia?

Olemme käyneet läpi riippuvuuksien taustamekanismeja, CBD-öljyn addiktiopotentiaalia ja sen mahdollisia vaikutuksia riippuvuuksiin liittyviin käyttäytymismalleihin, mutta onko CBD täysin vapaa sivuvaikutuksista?

Vaikka CBD onkin hyvin siedetty molekyyli, kantaa se silti mukanaan riskin mahdollisista sivuvaikutuksista. Vaikkei mikään niistä ylläkään ongelmallisuudessa riippuvuuden tasolle, on aina hyvä tietää tarkemmin minkälaisia vaikutuksia tämä kannabinoidi voi aiheuttaa.

Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat:

Suun kuivuminen
• Alentunut verenpaine
• Huimaus
• Ruokahalun muutokset
• Ripuli
Yhteisvaikutus reseptilääkkeiden kanssa

Näiden sivuvaikutusten osalta on syytä kuitenkin mainita, että ne vaikuttaisivat olevan lieviä ja nopeasti ohimeneviä. CBD:n haittapuoleksi voitaneenkin lukea, ettei se pysy kehossa kovin kauaa.

Aiheuttaako CBD sivuvaikutuksia käyttäjälleen riippuu aina yksilöstä, mutta nykytiedon valossa sillä ei näyttäisi olevan väärinkäyttöpotentiaalia. Sen käyttöön riippuvuuksien hoidossa puolestaan tarvitaan aihetta koskevaa syventävää tutkimusta.

Voit oppia lisää CBD:stä ja sen mahdollisista vaikutuksista selaamalla kattavaa CBD-tietosanakirjaamme. Mikäli olet jo päättänyt haluavasi testata omakohtaisesti CBD:n vaikutuksia hyvinvointiisi, kannattaa suunnata Cibdolin verkkokauppaan ja perehtyä öljyt, kapselit, lisäravinteet, kosmetiikan ja muut tuotteet kattavaan CBD-tuotteiden tarjontaamme.

Lähteet

[1] World Health Organization. (2018). CANNABIDIOL (CBD). https://www.openaccessgovernment.org/who-perspective-on-cannabidiol/80838 [Lähde]

[2] Schoedel, K. A., Szeto, I., Setnik, B., Sellers, E. M., Levy-Cooperman, N., Mills, C., Etges, T., & Sommerville, K. (2018, November 1). Abuse potential assessment of cannabidiol (CBD) in recreational polydrug users: A randomized, double-blind, controlled trial. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525505018304839 [Lähde]

Lähteet

[1] World Health Organization. (2018). CANNABIDIOL (CBD). https://www.openaccessgovernment.org/who-perspective-on-cannabidiol/80838 [Lähde]

[2] Schoedel, K. A., Szeto, I., Setnik, B., Sellers, E. M., Levy-Cooperman, N., Mills, C., Etges, T., & Sommerville, K. (2018, November 1). Abuse potential assessment of cannabidiol (CBD) in recreational polydrug users: A randomized, double-blind, controlled trial. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525505018304839 [Lähde]

Tuotehaku