Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Mitkä Kannabinoidit Ovat Psykoaktiivisia?

Mitkä Kannabinoidit Ovat Psykoaktiivisia?

Kannabinoidit kuuluvat kannabiksesta löytyvien kemiallisten komponenttien tärkeimpään ryhmään. Tämä molekyylijoukko saa nimensä niiden kyvystä vaikuttaa kehon endokannabinoidijärjestelmään kannabinoidireseptorien kautta – joko suoraan niihin sitoutumalla tai epäsuorasti niitä aktivoimalla.

Tutkijat ovat löytäneet kannabiskasveista yli 100 erilaista kannabinoidia. Näitä kiehtovia molekyylejä löytyy myös muista kasvikunnan edustajista. Varhaiset tutkimukset antavat viitteitä kannabinoidien huimasta potentiaalista ja lukuisista toisistaan poikkeavista vaikutusmekanismeista. Jotkut kannabinoidit omaavat esimerkiksi psykoaktiivisia vaikutuksia. Tämä artikkeli kertoo lisää tajuntaa muuntavien kannabinoidien joukosta ja niiden vaikutusmekanismeista.

Esittelyssä tärkeimmät kannabinoidit

Mitkä Kannabinoidit Ovat Psykoaktiivisia?

Kannabinoideja esiintyy kannabiskasveissa erilaisina pitoisuuksina ja yhdistelminä kasvien genetiikasta riippuen. Jotkut lajikkeet omaavat korkeita THC-pitoisuuksia, kun taas toisissa dominoiva kannabinoidi voi olla CBD. Viime aikoina risteyttäjät luoneet myös lajikkeita, jotka tuottavat suuria määriä CBG:tä. Tiedon määrän lisääntyessä tutkimuksen kautta on todennäköistä, että tulevaisuudessa saataville saadaan jalostustyön kautta myös lajikkeita, jotka sisältävät merkittäviä pitoisuuksia myös joistakin yli 100 tähän asti vähemmän tutkitusta ja hyödynnetystä kannabinoidista.

Kannabiksesta löytyy kymmeniä mielenkiintoisia molekyylejä, mutta niistä vain osaa esiintyy merkittävästi suurempia määriä. Tätä ryhmää voi kutsua tärkeimmiksi kannabinoideiksi. Alla lyhyet esittelyt ryhmän edustajista.

• THC on tärkein kannabinoidi suurimmassa osassa tänä päivänä viljeltävissä lajikkeissa. THC sitoutuu sekä CB1- että CB2-reseptoreille endokannabinoidijärjestelmässä. Varhaiset aihetta käsittelevät tutkimukset[1] viittaavat tämän kannabinoidin omaavan tieteellisestä näkökulmasta merkittävää potentiaalia. THC:llä on kyky säädellä esimerkiksi mielialaa ja ruokahalua sekä joukkoa muita toimintoja. 

• Toiseksi yleisin kannabinoidi on kannabidioli eli CBD, jota löytyy joinakin pitoisuuksina useimmista tänä päivänä viljellyistä lajikkeista. CBD on niin kutsutun teollisuushampun tärkein kannabinoidi. Sen vaikutukset ovat selväpäiset ja lievästi rentouttavat. Tämä kannabinoidin affiniteetti eli kyky sitoutua kannabinoidireseptoreille on alhainen. Suoran vaikutuksen sijaan CBD omaakin epäsuoria vaikutusreittejä endokannabinoidijärjestelmään. Kannabidioli on parhaillaan suuren tieteellisen kiinnostuksen kohteena sen lupaavaksi arvioidun terapeuttisen potentiaalin takia. Tästä syystä CBD on noussut viime vuosina suosioon myös ravintolisänä ja ihonhoidossa.

• CBGA on monen kannabinoidin, muun muassa CBG:n esiaste, jota esiintyy alhaisina pitoisuuksina suurimmassa osassa lajikkeista. Viime aikoina risteyttäjät ovat kuitenkin kiinnostuneet tästä kannabinoidista, ja tämän tuloksena joidenkin uusien lajikkeiden kannabinoidit ovatkin lähes 100 % CBG:tä. Tämä kannabinoidi sitoutuu sekä CB1- että CB2-reseptoreille, mutta vain rajatussa määrin. Tutkijat ovat löytäneet toistaiseksi muutamia kiinnostavia vaikutuksia, kuten esimerkiksi sen positiivisen vaikutuksen alakuloisuuden hoitoon.

• CBC muodostaa pyöreästi 0,3 % useimpien saatavilla olevien lajikkeiden kannabinoidikokonaisuudesta, lukuun ottamatta joitakin selektiivisesti risteytettyjä lajikkeita, joissa pitoisuudet ovat korkeammat. Tämä molekyyli aktivoi CB2-reseptoria, mutta omaa erittäin rajoitetut vaikutukset CB1-reseptorille. Alustavat tutkimustulokset kertovat CBC:n edistävän mahdollisesti aivojen tervettä toimintaa.

CBN molekyyli ei synny kannabiskasvin toiminnan seurauksena, vaan se on THC:n hajoamistuote. Alustavat eläimillä ja ihmisillä tehdyt kokeet ovat osoittaneet CBN:n omaavan muutamia uniikkeja ominaisuuksia, muiden yleisemmin kannabinoideista löytyvien vaikutusten lisäksi. Nämä vaikutukset näyttäisivät johtuvan CB1- ja CB2-reseptorien aktivoinnista.

• THCV on THC:n analogi, jota yleensä löytyy lajikkeista varsin alhaisina pitoisuuksina. Jotkut lajikkeet kuitenkin yltävät tämän kannabinoidin osalta jopa 16 % asti. THCV:n korkeat luontaiset pitoisuudet ovat tyypillisiä erityisesti eteläafrikkalaisille sativoille. THCV omaa kyvyn sekä aktivoida että blokata CB1-reseptorin aktiivisuutta, annoksesta riippuen. Tällä kannabinoidilla on havaittu olevan turvotusta vähentävä vaikutus ja useat tutkimukset ovat lisäksi löytäneet positiivisia vaikutuksia painonpudotukseen ja rasvanpolttoon.

Mitkä kannabinoidit ovat psykoaktiivisia?

Mitkä Kannabinoidit Ovat Psykoaktiivisia?

Kaikki pääkannabinoidit eivät suinkaan ole psykoaktiivisia. Psykoaktiivisten vaikutusten aiheuttamiseksi täytyy kannabinoidin täyttää yksi reunaehto; sen tulee aktivoida CB1-reseptoria. CB1-reseptorille sitoutuminen laukaisee kemiallisia muutoksia keskushermostossa. Nämä muutokset aiheuttavat usein muutoksia dopamiinitasoissa, edistävät ruokahalua ja parantavat mielialaa. THC, CBN ja THCV ovat kaikki jossain määrin psykoaktiivisia tämän mekanismin takia.

CBG näyttäisi omaavan hyvin rajoitettuja vaikutuksia CB1-reseptoriin, jonka takia se ei kuulu psykoaktiivisten kannabinoidien joukkoon. Frontiers of Pharmacologyn julkaisema tutkimus[2] toteaa, että “CBG:n vaikutus CB1-reseptoriin on mitattavissa, mutta sen taustalla oleva vaikutustapa on toistaiseksi epäselvä”. 

Toinen psykoaktiivisia vaikutuksia vailla oleva kannabinoidi on CBD, sillä se ei sitoudu CB1-reseptorille. Itse asiassa sen vaikutus saattaa olla jopa päinvastainen, sillä CBD vaikuttaisi lieventävän THC:n psykoaktiivisia vaikutuksia[3] silloin, kun näitä kahta kannabinoidia nautitaan yhdessä.

Myös CBC:n arvellaan olevan psykoaktiivisista vaikutuksista vapaa sen vähäisestä CB1-reseptorin affiniteetin takia.

Kannabiksen pääasiallisena psykoaktiivisena komponenttina THC aiheuttaa suurimman osan kannabiksen tajuntaa muokkaavista vaikutuksista. Näihin kuuluu esimerkiksi rentoutuminen, lyhytaikaisen muistin häiriöt, iloisuus ja mahdolliset lyhytkestoiset vainoharhat.

CBN sitoutuu CB1-reseptorille, mutta se eroaa psykoaktiivisilta vaikutuksiltaan THC:n vastaavista. Tämän kannabinoidin vaikutukset ovat hellävaraisempia ja rauhoittavampia. On mahdollista, että CBN auttaa vähentämään ja hallitsemaan joitakin THC:n negatiivisista vaikutuksista.

Myös THCV:llä vaikuttaa olevan tajuntaa muuttavia vaikutuksia. Tämän kannabinoidin vaikutusreitti poikkeaa kuitenkin edellä mainituista. CB1-reseptorin aktiivisuutta estämällä THCV saattaa auttaa lievittämään THC:n negatiivisia vaikutuksia, kuten paniikkikohtauksia. Samaa reseptoria aktivoimalla THCV voi kuitenkin tuottaa täysin omia psykoaktiivisia vaikutuksia. Tällä hetkellä on kuitenkin liian varhaista ottaa tyhjentävästi kantaa THCV:n omiin spesifisiin vaikutuksiin.

Yhteenveto

Helppona sääntönä CB1-reseptorille sitoutuvat tai sitä suoraan aktivoivat kannabinoidit omaavat psykoaktiivisia vaikutuksia, ja toisaalta tätä reseptoria blokkaavat tai siihen epäsuorasti vaikuttavilla kannabinoideilla ei tällaisia vaikutuksia ole. CBD:n tai CBG:n tapaisia kannabinoideja käyttävät tekevät niin siis muista kuin psykoaktiiviseen potentiaaliin liittyvistä syistä. THC, CBN ja THCV ovat nykytiedon valossa kannabiskasvin tärkeimmät psykoaktiivisia vaikutuksia aiheuttavat kannabinoidit.

Lähteet

[1] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Lähde]

[2] Navarro, G., Varani, K., Reyes-Resina, I., Sánchez De Medina, V., Rivas-Santisteban, R., Sánchez-Carnerero Callado, C., Vincenzi, F., Casano, S., Ferreiro-Vera, C., Canela, E. I., Borea, P. A., Nadal, X., & Franco, R. (2018). Cannabigerol Action at Cannabinoid CB1 and CB2 Receptors and at CB1–CB2 Heteroreceptor Complexes. Frontiers in Pharmacology, 9. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00632 [Lähde]

[3] Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344–1364. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x [Lähde]

Lähteet

[1] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Lähde]

[2] Navarro, G., Varani, K., Reyes-Resina, I., Sánchez De Medina, V., Rivas-Santisteban, R., Sánchez-Carnerero Callado, C., Vincenzi, F., Casano, S., Ferreiro-Vera, C., Canela, E. I., Borea, P. A., Nadal, X., & Franco, R. (2018). Cannabigerol Action at Cannabinoid CB1 and CB2 Receptors and at CB1–CB2 Heteroreceptor Complexes. Frontiers in Pharmacology, 9. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00632 [Lähde]

[3] Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344–1364. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x [Lähde]

Tuotehaku