Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Mitä on CBDV (Kannabidivariini)?

Mitä on CBDV (Kannabidivariini)?

Jatka artikkelin lukemista oppiaksesi lisää CBD:n esiasteen, CBDV:n tärkeimmistä ominaisuuksista, Löydät alta yhteenvedon aihetta koskevasta tutkimuksesta mahdollisine käyttökohteineen sekä tietoa molekyylin laillisesta asemasta.

Mitä CBDV on?

CBDV on seuraus CBGA:n ja tiettyjen entsyymien kemiallisesta reaktiosta. Kannabidivariini on samalla myös CBD:n esiaste, joka muuntuu CBD:ksi dekarboksylaation kautta. CBD:n tapaan myöskään CBDV:llä ei ole psykotrooppisia päihdevaikutuksia, joka tekee siitä oivan tutkimuskohteen lääketieteen näkökulmasta. CBDV:n pitoisuudet vaikuttaisivat olevan korkeampia erityisesti kannabiksen maatiaislajikkeissa.

Sivuvaikutukset

CBDV:llä ei tällä hetkellä ole tunnettuja sivuvaikutuksia ihmisiin. Mahdolliset sivuvaikutukset ovat samantapaisia kuin CBD:llä, eli esimerkiksi suun kuivumista ja verenpaineen laskua.

CBDV pähkinänkuoressa

• CBD:n esiaste
• Korkeita pitoisuuksia erityisesti Cannabis indican maatiaislajikkeissa
• Vaikuttaisi olevan tehokas kouristusten ehkäisijä
• Ei psykotrooppisia vaikutuksia
• Tohtori L. Vollner tunnisti CBDV:n vuonna 1969
• Vaikuttaa TRPV1-reseptoreihin keskus- ja ääreishermostossa.

Aihetta koskeva tutkimus

Mitä on CBDV (Kannabidivariini)?

Kuten muidenkin raakakannabinoidien tutkimuksessa, on myös CBDV:tä koskeva tutkimustieto harvassa. Syy tähän löytyy kannabidivariinin eristämisen vaikeudesta sekä kannabinoideilla tehtäviin tutkimuksiin liittyvien lupaprosessien haasteisiin.

GW Pharmaceuticals sai vuonna 2014 päätökseen 1. vaiheen kliinisen tutkimuksen kannabinoidihoidosta aikuisille epilepsiapotilaille. Tutkimuksen tavoitteena on luoda hyväksytty CBDV-pohjainen lääke (GPW42006) joko yksittäin tai yhdessä perinteisten epilepsialääkkeiden kanssa käytettäväksi.

Vuonna 2019 the British Journal of Pharmacologyssa julkaistu tutkimus[1] perehtyi useiden eri kannabinoidien tehoa Duchennen lihasdystrofiaan (DMD) eläinkokeiden avulla. DMD:n oireisiin kuuluvat lihasten heikkous, vaikeudet seisoa ja lihasmassan menetys. Tutkijat totesivat, että CBD ja CBDV ”ehkäisevät liikkumiskyvyn heikkenemistä, vähentävät tulehduksia ja palauttaa autofaagia”, ja voisivat täten auttaa vaurioituneiden solujen vaurioiden korjauksessa ja uudistamisessa.

Albert Einstein College of Medicine ja GW Pharmaceuticals tekivät yhteistyössä katsauksen[2] CBDV:n vaikutuksia autismikirjon oireyhtymiin lapsilla. Lääkettä verrattiin plaseboon kontrolloidussa satunnaistetussa tuplasokkotutkimuksessa. Katsauksessa todettiin, että CBDV ei ole ainoastaan lupaava hoitomuoto autismin kirjon häiriöihin (ASD), vaan kannabinoidi vaikutti myös lukuisiin ASD:n taustalla oleviin toimimattomiin mekanismeihin.

Vuonna 2013 the British Journal of Pharmacologyssa julkaistu tutkimus[3] selvitti voisivatko THCV ja CBDV vähentää toksiinien eläimille aiheuttamaa pahoinvointia. Tulokset antoivat viitteitä näiden kannabinoidien kyvystä säädellä pahoinvointia CB1-reseptorin kautta vaikuttamalla. Huomionarvoista oli myös, että sekä CBDV että THCV molemmat toimivat käänteisinä agonisteina, eli niiden sitoutuminen CB1-reseptorille ei aiheuttanut näiden reseptoripaikkojen aktivoitumiseen normaalisti liitettyjä sivuvaikutuksia.

Kaksi erillistä tutkimusta[4], toinen the Journal of Psychopharmacologyssa (2019) ja toinen Neuropharmacologyssa (2018), julkaistua tutkimusta[5] perehtyivät CBDV:n vaikutusta Rettin syndroomaan eläinkokeiden avulla. Molemmissa tutkimuksissa havaittiin parannusta seurallisuudessa, yleisessä terveydessä, aivojen painossa ja aivojen tunteita ja muistia säätelevän hippokampuksen GPR55-tasossa.

Vuoden 2019 tutkimuksen tuloksissa kuitenkin todettiin, että vaikutus on vain tilapäinen, ja että lisätutkimusta tarvitaan CBDV:n mahdollisten pitkän aikavälin neurologisten vaikutusten kartoittamiseksi.

CBDV:n laillinen asema

Kannabidivariini ei kuulu YK:n Huumausaineyleissopimuksen listalle. Kannabinoidi on siis laillinen, mutta sen Cannabis indicaan nojaava alkuperä vaikeuttaa suurten määrien eristämisen lainsäädännön asettamien rajoitusten vuoksi.

Lähteet

[1] Iannotti, F. A., Pagano, E., Moriello, A. S., Alvino, F. G., Sorrentino, N. C., D’Orsi, L., Gazzerro, E., Capasso, R., de Leonibus, E., de Petrocellis, L., & di Marzo, V. (2018). Effects of non-euphoric plant cannabinoids on muscle quality and performance of dystrophic mdx mice. British Journal of Pharmacology, 176(10), 1568–1584. https://doi.org/10.1111/bph.14460 [Lähde]

[2] Albert Einstein College of Medicine, INC, & Hollander, E. (2018, August). Cannabidivarin (CBDV) Versus Placebo in Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) (No. W81XWH-17-1–0253). https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1064689.pdf [Lähde]

[3] Rock, E. M., Sticht, M. A., Duncan, M., Stott, C., & Parker, L. A. (2013). Evaluation of the potential of the phytocannabinoids, cannabidivarin (CBDV) and Δ9-tetrahydrocannabivarin (THCV), to produce CB1receptor inverse agonism symptoms of nausea in rats. British Journal of Pharmacology, 170(3), 671–678. https://doi.org/10.1111/bph.12322 [Lähde]

[4] Zamberletti, E., Gabaglio, M., Piscitelli, F., Brodie, J. S., Woolley-Roberts, M., Barbiero, I., Tramarin, M., Binelli, G., Landsberger, N., Kilstrup-Nielsen, C., Rubino, T., di Marzo, V., & Parolaro, D. (2019). Cannabidivarin completely rescues cognitive deficits and delays neurological and motor defects in male Mecp2 mutant mice. Journal of Psychopharmacology, 33(7), 894–907. https://doi.org/10.1177/0269881119844184 [Lähde]

[5] Vigli, D., Cosentino, L., Raggi, C., Laviola, G., Woolley-Roberts, M., & de Filippis, B. (2018). Chronic treatment with the phytocannabinoid Cannabidivarin (CBDV) rescues behavioural alterations and brain atrophy in a mouse model of Rett syndrome. Neuropharmacology, 140, 121–129. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2018.07.029 [Lähde]

Lähteet

[1] Iannotti, F. A., Pagano, E., Moriello, A. S., Alvino, F. G., Sorrentino, N. C., D’Orsi, L., Gazzerro, E., Capasso, R., de Leonibus, E., de Petrocellis, L., & di Marzo, V. (2018). Effects of non-euphoric plant cannabinoids on muscle quality and performance of dystrophic mdx mice. British Journal of Pharmacology, 176(10), 1568–1584. https://doi.org/10.1111/bph.14460 [Lähde]

[2] Albert Einstein College of Medicine, INC, & Hollander, E. (2018, August). Cannabidivarin (CBDV) Versus Placebo in Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) (No. W81XWH-17-1–0253). https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1064689.pdf [Lähde]

[3] Rock, E. M., Sticht, M. A., Duncan, M., Stott, C., & Parker, L. A. (2013). Evaluation of the potential of the phytocannabinoids, cannabidivarin (CBDV) and Δ9-tetrahydrocannabivarin (THCV), to produce CB1receptor inverse agonism symptoms of nausea in rats. British Journal of Pharmacology, 170(3), 671–678. https://doi.org/10.1111/bph.12322 [Lähde]

[4] Zamberletti, E., Gabaglio, M., Piscitelli, F., Brodie, J. S., Woolley-Roberts, M., Barbiero, I., Tramarin, M., Binelli, G., Landsberger, N., Kilstrup-Nielsen, C., Rubino, T., di Marzo, V., & Parolaro, D. (2019). Cannabidivarin completely rescues cognitive deficits and delays neurological and motor defects in male Mecp2 mutant mice. Journal of Psychopharmacology, 33(7), 894–907. https://doi.org/10.1177/0269881119844184 [Lähde]

[5] Vigli, D., Cosentino, L., Raggi, C., Laviola, G., Woolley-Roberts, M., & de Filippis, B. (2018). Chronic treatment with the phytocannabinoid Cannabidivarin (CBDV) rescues behavioural alterations and brain atrophy in a mouse model of Rett syndrome. Neuropharmacology, 140, 121–129. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2018.07.029 [Lähde]

Tuotehaku