Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Hermokipu (neuropaattinen kipu): syyt, tyypit & hoito

Neuropaattinen kipu on krooninen kipuoireyhtymä, joka aiheuttaa intensiivisiä ja usein lamauttavia oireita. Neuropaattisesta kivusta tekee erityisen haastavan hoidettavan sen ilmeisen syyn puute ja kivun taipumus pahentua ajan myötä. Jatka lukemista oppiaksesi lisää neuropaattisesta kivusta ja sen hoitokeinoista.

Mitä neuropaattinen kipu on?

Neuropaattinen kipu eli hermokipu saat alkunsa hermojen ja kipusignaalien häiriöistä. Tämä kipuoireyhtymä kuuluu yleisimpiin kroonisen kivun muotoihin. Mikäli oireyhtymä jätetään hoitamatta, on tuloksena yleensä sen paheneminen ajan mittaan. Neuropaattinen kipu ei kuitenkaan yleensä ilmesty tyhjästä, vaan sen taustalla on tyypillisesti tulehdus, sairaus tai vamma.

Hermokipu (tunnetaan myös neuralgiana) on vaikea hoidettava sen takia, että sen laukaisevaa tekijää on usein vaikea määrittää, toisin kuin on vaikka nosiseptiivisen eli kudosvauriokivun kohdalla. Nosiseptiivisen kivun kanssa voimme nähdä ja ymmärtää kivun lähteen, mutta neuropaattisen kivun kohdalla kyse on aivojen tavasta tulkita kipua ja hermojen tavasta välittää kipusignaaleita.

Kipusignaalit ja niiden toiminta

Neuropaattisen kivun hoidon ja hallinnan haasteet aukeavat kunnolla vasta kun ymmärrämme, kuinka monimutkainen kipusignaalijärjestelmämme on.

Kipu saattaa tuntua välittömältä, mutta kipusignaali käy itse asiassa läpi kymmeniä vaiheita, ennen kuin aivomme rekisteröivät kivun. Kivun prosessointiin osallistuu kaksi tärkeää tekijää, selkäytimen takasarvi ja talamus. Näistä ensin mainittu on selkärangan juuressa oleva hermokeskus ja jälkimmäinen taas osa aivojen keskiosaa, jonka tehtävä on järjestellä kipusignaaleja.

Tyypillistä kipuesimerkkiä – esineen päälle astumista – käyttämällä; kipusignaali kulkeutuu jalan hermoja pitkin selkäytimen takasarvelle käsiteltäväksi, ennen kuin se välitetään toisille hermosoluille ja niitä pitkin talamukseen. Sieltä signaali siirtyy motorisista ja aistitoiminnoista vastaavalle aivokuoren osalle, jotta voimme reagoida kipusignaaliin asianmukaista.

Neuropaattinen kipu syntyy, kun jokin osa edellä mainitusta signalointi- tai prosessointiketjusta häiriintyy. Teoriassa kyseisen hermosolun tai -radan paikallistaminen ja hoitaminen voi auttaa lievittämään kivun tai poistaa sen kokonaan, mutta käytännön tasolla kyseessä on lähes mahdoton tehtävä ihmisen hermojen määrän ylittäessä 7 triljoonaa.

Mitkä tekijät aiheuttavat neuropaattista kipua?

On epätodennäköistä, että heräät vain jonakin aamuna sattumalta neuropaattisesta kivusta kärsien. Kuten jo aiemmin mainitsimme, on hermokipujen taustalla yleensä tulehdus, sairaus tai vamma.

Vamma

Neuropaattisen kivun liikkeellepaneva voima voi olla lihaksen, kudoksen tai nivelen vamma, mutta itse kipuaistimus ei ole peräisin tästä kudoksesta vaan hermoista. Jos kätesi murskautuu onnettomuudessa, voi se ajan myötä parantua kudoksen osalta, mutta käden hermot voivat kärsiä pysyviä vaurioita, jotka aiheuttavat neuropaattista kipua, vaikkei itse vammaa enää huomaisikaan.

Erityisesti aivoihin ja selkärankaan kohdistuvat vammat ovat yleisiä neuropaattisen kivun laukaisevia tekijöitä. Nämä alueet osallistuvat kipuvasteen säätelyyn, minkä lisäksi niissä on kehomme suurimmat hermopäätteiden määrät. Hermosolut kattavat koko selkärangan mitan selkäytimen takasarvelta kallon juuren asti, joten välilevyn pullistuma, paine, tulehdus tai selkärangan murtuma voivat helposti laukaista neuropaattisen kivun.

Sairaus

Toinen yleinen neuropaattisen kivun syy ovat sairaudet, erityisesti MS-tauti, diabetes, syöpä ja useat autoimmuunisairaudet. Kaikeksi onneksi kipua aiheuttavan sairauden hoitaminen riittää usein poistamaan kivun, mutta sairauksien kroonistuminen voi johtaa myös pysyviin hermovaurioihin.

Infektio

Myös erilaiset infektiot voivat laukaista neuropaattisen kivun, mutta ilmiö on varsin harvinainen. Hermokivun laukaisijoina voivat toimia mm. vyöruusu, kuppa ja HIV. Tässäkin tapauksessa kivun ilmaantuminen ja poistuminen liittyvät usein itse infektioon, mutta esimerkiksi ruusun tapauksessa neuropaattinen kipu saattaa jäädä kummittelemaan infektion paranemisen jälkeen. Tätä hermokiputilaa kutsutaan postherpeettiseksi neuralgiaksi.

Neuropaattisen kivun oireet

Neuropaattisen kivun mahdollisten oireiden lista on laaja, minkä lisäksi ne vaihtelevat niin kestoltaan kuin intensiteetiltäänkin. Neuropaattinen kipu on aina yksilöllistä, mutta yleisiä oireita ovat:

• Polttava, kutiseva tai vihlova kipu
• Kihelmöinti tai tunnottomuus
• Akuutti tai spontaani kipu
• Ärsykkeiden laukaisema kipu
• Masennus ja ahdistus
• Uniongelmat
• Tuntoaistin häiriöt

Neuropaattisen kivun oireet vaihtelevat, mutta kaikilla niillä on yksi yhteinen lopputulos: elämänlaadun merkittävä lasku. Vaikeahoitoinen kipu vaikeuttaa elämän jokaista osa-aluetta liikkuvuudesta seksiin ja töistä harrastuksiin.

Neuropatian tyypit

Neuropaattisen kivun monimutkaisista taustasyistä huolimatta oireet ja niiden sijainti voivat antaa lääkärille vihjeitä kivun syystä. Hermojen vauriota tai häiriöitä kutsutaan neuropatiaksi, ja useat neuropatian tyypit vaikuttavat niille alueille, joilla oireet ilmenevät.

• Fokaalinen neuropatia: Päähän, käsiin, ylävartaloon ja jalkoihin keskittyvä fokaalinen neuropatia johtuu usein yksittäisen hermon vauriosta (mononeuropatia). Esimerkkinä tästä vaikkapa varsin yleinen kasvohalvaus, Bellin pareesi.

• Perifeerinen neuropatia: Ääreishermostoon vaikuttava ongelma, jonka oireet näkyvät tyypillisesti jaloissa, säärissä, käsivarsissa ja käsissä.

• Autonominen neuropatia: Tyypillisiä kohdealueita ovat sisäelimet ja elintärkeät toiminnot. Autonominen neuropatia voi vaikuttaa sydämeen, ruoansulatuselimistöön ja verenpaineeseen.

• Kompressioneuropatia (hermopinteet): Hermot tarvitsevat tasaisesti verta toimiakseen oikein. Jos verenkierto häiriintyy syystä tai toisesta painevamman takia, voi potilas kokea puutumista ja kihelmöintiä. Rannekanavaoireyhtymä eli karpaalitunnelisyndrooma on eräs yleisimmistä hermopinteen syistä.

Miten pärjätä neuropaattisen kivun kanssa

Nyt kun olemme tutustuneet neuropaattisen kivun syihin, oireisiin ja tyypillisiin ilmenemismuotoihin, on aika siirtyä tarkastelemaan aiheen tärkeimpiä näkökulmia – kivunhallintaa ja hoitoa.

Neuropaattisen kivun fyysiset ja psyykkiset vaikutukset ovat sellaisia, että tekniikat kivun kanssa pärjäämiseen ovat äärimmäisen tärkeitä miljoonille vuosittain hermokivusta kärsiville potilaille. Tehokkaimmat menetelmät vaihtelevat tapauskohtaisesti, mutta lääkäriltä saatujen ohjeiden lisäksi myös seuraavista vinkeistä voi olla apua oireiden kanssa.

Puhu muille

Neuropaattinen kipu on niin yleistä maailmanlaajuisesti, että jokaista kivusta kärsivää kohti on miljoonia kohtalotovereita, joiden tietotaitoa voi hyödyntää. Muiden ihmisten kipukokemuksesta voi löytää yhtymäkohtia omaan tilanteeseen, joka saattaa auttaa ymmärtämään tilannetta paremmin. Haasteiden ja kokemusten jakaminen muiden kanssa ei välttämättä lievitä suoraan kipua, mutta se voi auttaa sekundääristen oireiden kuten masennuksen ja ahdistuksen kanssa.

Pidä kirjaa oireista

Suurin haaste neuropaattisen kivun suhteen on sen alkuperän selvittäminen. Hermostomme on uskomattoman monimutkainen järjestelmä, ja vaikka kipu ilmenisikin tietyllä alueella, saattaa sen varsinainen syy olla syvällä keskushermoston uumenissa. Tarkkojen diagnoosien tekeminen ja kipuoireyhtymän ymmärtäminen edellyttää huolellista tarkkailua.

Neuropaattisesta kivusta kärsivien kannattaakin kirjata ylös oireitaan. Miten kauan ne kestävät, niiden vakavuus, mahdolliset laukaisevat tekijät ja kipua lievittävät keinot tai toimenpiteet. Kerää talteen kaikki mahdollinen tieto, sillä se auttaa diagnoosin teossa ja oireiden hoitamisessa.

Varaa aikaa rentoutumiseen ja mindfulnessiin

Neuropaattisen kivun henkiset vaikutukset ovat usein yhtä vakavia kuin varsinainen fyysinen kipu. Kipu voi tuntua ajoittain ylitsepääsemättömältä, mutta parhaita tapoja sen kanssa pärjäämiseen ovat rentoutusharjoitukset ja mindfulness-meditaatio. Molemmat näistä auttavat lievittämään jännitystä ja voivat parhaassa tapauksessa lievittää jopa itse kipua. Lämpimät kylvyt, meditaatio, luonnossa oleilu ja kevyt harjoittelu (jos vain mahdollista) voivat edistää mielenterveyttä ja auttaa pärjäämään kivun kanssa.

Miten neuropaattista kipua hoidetaan?

Hermokipu on haastava luonteeltaan, mutta sen suitsimiseen on olemassa hoitokeinoja, jotka voivat tehdä elämän helpommaksi tai joissain tapauksissa parantaa koko kivun. Neuropaattinen kipu on yksilöllistä, joten myös hoitokeinot on valittavat kipuun täsmääväksi.

Lääkitys

Erilaiset lääkkeet ovat yleinen hoitokeino, mutta käytettyjen lääkkeiden tyyppi voi vaihdella tilanteesta riippuen.

Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet

Ilman reseptiä myytävät ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet ovat yleinen ja helposti saatavilla oleva hoitokeino neuropaattiseen kipuun. Niiden toiminta ei tähtää suoraan kivun syyhyn, mutta ne voivat auttaa lievittämään kipua lievemmissä tapauksissa.

Reseptilääkkeet

Vain lääkärin määräyksellä saatavat reseptilääkkeet eivät välttämättä myöskään hoida varsinaisen kivun syytä, mutta ne voivat tehdä sen oireet siedettävimmiksi. Vahvemmat, opioidipohjaiset särkylääkkeet omaavat pitkän listan potentiaalisia sivuvaikutuksia ja niiden haitat voivat olla hyötyjä suuremmat. Muita vaihtoehtoja voivat olla reseptillä saatavat voiteet ja rasvat, mutta nämäkään eivät hoida kivun varsinaista syytä.

Masennuslääkkeet

Masennuslääkkeet tähtäävät hermokivun psykologisiin vaikutuksiin ja niistä voi olla apua kivun kanssa pärjäämiseen. Jotkut masennuslääkkeet (trisykliset ja serotoniinin inhibiittori) voivat tähdätä suoraan hermokipuun, joskin tämä koskee vain joitain neuropatian tyyppejä.

Implanttilaitteet

Implanttilaitteet ovat invasiivisiä laitteita, jotka matkivat kehon lähettämiä kipuaistimukseen liittyviä elektronisia signaaleja. Jos neuropaattisen kivun juurisyys on häiriintyneessä tai epätasaisessa signaloinnissa, voivat nämä laitteet auttaa palauttamaan tasapainon ja lievittää oireita. Suurimmassa osassa tapauksia implanttilaitteet ovat viimeinen hoitokeino neuropaattiseen kipuun.

Hermoblokit

Hermoblokit voivat antaa tilapäisen helpotuksen neuropaattiseen kipuun tekemällä sen mitä nimi lupaa, blokkaamalla hermoja. Jos kipu pystytään jäljittämään tietylle alueelle tai tiettyyn hermojoukkoon, voivat steroidit tai kipulääkkeet häiritä signaaleja kipua lievittäen.

Elämäntapamuutokset

Joissain tapauksissa yksinkertaiset muutokset voivat auttaa lievittämään neuropaattista kipua, tai jopa viedä sen kokonaan pois. Jos kipu pahenee tiettyjen toimien seurauksena, kannattaa potilaan tarkastella näitä syy-yhteyksiä ja pyrkiä välttämään toimia tai askareita, jotka pahentavat kipua. Venyttely, liikunta ja fysioterapia voivat auttaa hallitsemaan tai hoitamaan hermokipua.

Mitä CBD on?

Nyt kun olemme käyneet läpi perinteiset tavat neuropaattisen kivun hoitomuodot, on aika luoda katse CBD:hen ja sen potentiaaliin. Tätä ei-toksista yhdistettä on tutkittu useiden esikliinisten tutkimusten verran sen kivunlievitykseen soveltuvien ominaisuuksien takia, mutta voisiko CBD auttaa myös hermokipuun?

Ymmärtääksemme miten CBD voisi neuropaattiseen kipuun auttaa, tulee meidän ensin ymmärtää tämän molekyylin tärkeimmät ominaisuudet. Kannabinoli eli CBD on ei-toksinen molekyyli, jota löytyy hampusta. Maailman terveysjärjestö WHO[1] on todennut sen turvallisuusprofiilin hyväksi ja itse molekyylin hyvin siedetyksi ihmisten käytössä.

CBD:n vaikutusmekanismi on sangen uniikki, sillä se toimii kehon tärkeiden järjestelmien tukena ja kanssa, toisin kuin monet perinteiset lääkkeet, jotka blokkaavat tai manipuloivat niitä. Tämä on tärkeää neuropaattisesta kivusta kärsivien kanssa, sillä kipu on usein kroonista. Potilaat tarvitsevat siis hoitokeinoja, jotka soveltuvat päivittäiseen käyttöön ja jotka eivät muuten vaikuta negatiivisesti hyvinvointiin.

CBD neuropaattisen kivun hoidossa: voiko se auttaa?

Ensin tärkeä huomautus, suurin osa CBD:tä koskevista tutkimuksista on vielä esikliinisessä vaiheessa. Meillä ei siis ole vielä tieteellisesti pitäviä todisteita CBD:stä kivunlievityksessä, mutta voimme sen sijaan perehtyä joihinkin vaikutusmekanismeihin[2] ja niiden mahdollisiin sovelluksiin.

CBD ja selkäydinvammat

Selkäydin on luurankomme akseli, joten mikä tahansa näin keskeiseen ja tärkeään ruumiinosaan kohdistuvalla vammalla on väkisinkin merkittäviä vaikutuksia. Selkäydinvamma voi usein laukaista neuropaattisen kivun, mutta selkäydinvamma saattaa johtaa myös halvaukseen, tunnon menetykseen, lihasten heikkouteen ja liikkumisrajoitteisiin.

Mikään määrä CBD:tä ei tule selkäydinvammaa parantamaan, mutta jotkut esikliiniset tutkimukset antavat viitteitä sen mahdollisista hyödyistä hoito-ohjelmien tukena. Tällaisia voivat olla mm. hyödyt unen, mielialan ja yleisen hyvinvoinnin suhteen. Kun huomioidaan tällaisten vammojen toimintakykyä rajoittava luonne, voivat edistysaskeleet mainituilla osa-alueilla parantaa merkittävästi elämänlaatua.

Miten annostella CBD:tä neuropaattiseen kipuun?

Kaikki kipukokemukset ja neuropaattiset kivut ovat uniikkeja, eli yleisluontoisia ohjeita ei ole mahdollista CBD:n annosteluun tähän tarkoitukseen ei ole mahdollista antaa. Huomioiden molekyylin myrkyllisten vaikutusten puutteen ja vähäiset sivuvaikutukset ei negatiivisista sivuvaikutuksista tarvitse huolehtia jatkuvassakaan käytössä.

Jos ajatuksesi on nauttia CBD:tä neuropaattiseen kipuun, kannattaa testata niin erilaisia tuotteita kuin annostelureittejäkin parhaan vaikutuksen löytämiseksi.

• Jos kipu keskittyy tiettyyn raajaan, voi iholle levitettävä CBD-voide olla paras vaihtoehto, sillä sen vaikutus paikallinen.

• Jos kipua on vaikea sijoittaa tiettyyn paikkaan, voi korkean vahvuuden CBD-öljy tarjota parhaan vasteen, sillä se vaikuttaa verenkierron myötä koko kehoon.

Minkälainen annos sopii parhaiten neuropaattiseen kipuun?

Ideaali annos vaihtelee eri henkilöille. Kokeneemmat käyttäjät saattavat saada paremman vasteen korkeamman pitoisuuden (+20 %) öljyillä, mutta myös miedommat pitoisuudet voivat parantaa hyvinvointia.

Jos olet uusi CBD:n maailmassa, kannattaa tutustuminen aloittaa alhaisen pitoisuuden tuotteista. Nostamalla annosta ja annostelutiheyttä pikkuhiljaa annat kehollesi aikaa tottua molekyylin vaikutuksiin ja voit hienosäätää kokemusta vastaamaan tarpeita.

Cibdol annoslaskuri on erinomainen työkalu perustason hakemiseen. Se ei anna tarkkoja ohjeita, mutta auttaa hahmottamaan sopivia vahvuuksia ja tuotteita muutamiin elämäntyyliä koskeviin muuttujiin perustuen.

Onko CBD turvallista neuropaattiseen kipuun?

CBD on luonnollinen yhdiste, jota uutetaan hamppukasvista. Se ei päihdytä, ja soveltuu siten nautittaviksi päivittäin. Sillä on joitakin mahdollisia sivuvaikutuksia, mutta ne ovat luonteeltaan vähäisiä ja ohimeneviä, jos niitä edes tulee.

Kannabidiolituotteet voivat kuitenkin omata ristivaikutuksia joidenkin lääkeaineiden kanssa. Neuropaattisesta kivusta kärsivät käyttävät tällaisia tuotteita suurella varmuudella, joten suosituksemme on keskustella aiheesta hoitavan lääkärin kanssa ennen CBD:n nauttimisen aloittamista.

Neuropaattinen kipu kroonistuu usein tarviten päivittäisiä lievityskeinoja. Tästä näkökulmasta CBD on turvallinen, sillä se on myrkytön ja toimii kehon tukena, ei sitä vastaan. CBD-kokemus on aina yksilöllinen, joten on tärkeää aloittaa annostelu alhaalta ja nostaa annostelua hiljalleen. Kun keho on tottunut molekyylin vaikutuksiin, voidaan annostusta nostaa, kunnes sopiva taso löytyy.

Bolest nervů a CBD: Často kladené otázky

Miten pitkään kestää, ennen kuin CBD-öljy auttaa neuropaattiseen kipuun?
Neuropaattinen kipu on aina yksilöllistä. Joitakin ihmisiä CBD auttaa tunneissa, toisten kohdalla vaikutuksen huomaamiseen voi kulua päiviä.
Onko CBD-öljyn käyttö neuropaattiseen kipuun laillista?
CBD on laillista niin kauan, kun se on peräisin teollisuushampusta ja sen THC-pitoisuus on alle 0,2 %. Cibdolin CBD-öljyt täyttävät nämä vaatimukset.
Mistä voin ostaa CBD-öljyä kivunlievitykseen?
Cibdolin verkkokaupasta löydät kattavan valikoiman korkealaatuisia CBD-öljyjä 2,5–40 % pitoisuuksina.
Tulisiko minun konsultoida lääkäriäni CBD:n käytöstä?
Jos sinua mietityttää CBD:n käyttö, kannattaa asiasta keskustella hoitavan lääkärin kanssa.
Lähteet

[1] World Health Organization. (2018). Cannabidiol (CBD). World Health Organization. https://www.openaccessgovernment.org/who-perspective-on-cannabidiol/80838 [Lähde]

[2] Xiong, W., Cui, T., & Cheng, K. (2012). Cannabinoids suppress inflammatory and neuropathic pain by targeting α3 glycine receptors. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371734/ [Lähde]

Lähteet

[1] World Health Organization. (2018). Cannabidiol (CBD). World Health Organization. https://www.openaccessgovernment.org/who-perspective-on-cannabidiol/80838 [Lähde]

[2] Xiong, W., Cui, T., & Cheng, K. (2012). Cannabinoids suppress inflammatory and neuropathic pain by targeting α3 glycine receptors. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371734/ [Lähde]

Tuotehaku