Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Read more.

Ahdistuneisuushäiriöt: Tyypit, Syyt, Oireet ja Hoito

Ahdistuneisuushäiriöt

Ahdistuksen tuntemukset ovat normaali ilmiö, mutta hoitamattomina ne saattavat johtaa suuren joukkoon erilaisia ikäviä oireita. Jatka siis lukemista oppiaksesi lisää ahdistuneisuudesta, miten pärjätä sen kanssa, ja minkälaista apua CBD:stä voisi olla.

Mitä ahdistuneisuus on?

Kaikkia meitä ahdistaa joskus ja mahdollisia syitä on monia. Syitä voivat olla stressaavat määräajat töissä, hankalat tilanteet kotona, tai vaikkapa vain julkisille paikalla oleskelu. Ajoittainen ahdistus (levottomuus, pelokkuus, huolestuneisuus) on normaali reaktio. Tuntemusten pitkittyminen voi kuitenkin helposti johtaa tilanteeseen, jossa ahdistus alkaa vaikuttaa elämänlaatuun.

Joskus ahdistuneisuuden syy tiedetään, mutta monia kalvaa jatkuva huoli ja ahdistus ilman erityistä syytä tai selvää laukaisevaa tekijää. Tällaisissa tapauksissa lievänä alkanut ahdistus saattaa edetä nopeastikin ahdistuneisuushäiriöksi. Oireet vaihtelevat eri yksilöiden välillä, mutta ei ole ollenkaan tavatonta, että ahdistunut kärsii joukosta erilaisia henkisiä ja fyysisisiä vaivoja.

Ahdistuneisuushäiriön tyypit

Eri ihmiset kokevat ahdistuksen eri tavalla ja eri ahdistustyyppien intensiteetti vaihtelee. Yleisiä ahdistuneisuushäiriöitä ovat:

• Sosiaalisten tilanteiden pelko
• Pakko-oireinen häiriö
Terveysahdistus
• Dysmorfinen ruumiinkuvan häiriö
• Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

Kaikista ahdistukseen liitetyistä häiriöistä yleistynyt ahdistuneisuushäiriö lienee diagnosoiduin. Se kuuluu myös vaikeimmin hoidettaviin siitä yksinkertaisesta syystä, että useimpien tästä häiriöstä kärsivien on mahdotonta nimetä yhtä yksittäistä syytä ahdistukselle. Tähän tilaan liitetty huoli on usein hallitsematonta, jonka myötä sen kanssa pärjäämisestä muodostuu usein erittäin suuri haaste.

Ahdistuneisuushäiriöiden monimutkaisuudesta huolimatta ei toivoa kannata heittää. Ahdistuksen hoitoon ja oireiden lievitykseen on nimittäin olemassa monenlaisia keinoja. Ensimmäinen askel on tunnistaa, mitä ahdistuksen taustalla on.

Mikä aiheuttaa ahdistusta

Alustavat tutkimustulokset viittaavat geneettisiin tekijöiden ahdistuneisuushäiriöiden kehittymisen taustalla, mutta suurin osa laukaisevista tekijöistä on ulkoisia. Näitä voivat olla vaikkapa lapsuuden kokemukset, terveyshuolet ja lääkkeet tai päihteet.

Jokaisella mahdollisella laukaisevalla tekijällä on yleensä monta osatekijää. Alta löytyy esimerkkejä tilanteista, jotka ovat voineet aiheuttaa ahdistuneisuutta,

Lapsuuden kokemukset

Varhain koetut traumat voivat vaikuttaa ajatuksiimme, tunteisiimme ja siihen, miten myöhemmin elämässä kohtaamme tiettyjä tilanteita. Lapsuudessa koetut traumat ovat valitettavan yleinen laukaiseva tekijä ahdistuneisuushäiriöille. Mahdollisia syitä voivat olla vaikkapa fyysinen tai psyykkinen kaltoinkohtelu, huomiotta jättäminen, vanhemman kuolema tai kokemukset syrjinnästä.

Terveysvaivat

Terveysongelmat ovat yleinen ahdistuksen syy. Monet pitkäkestoiset tai krooniset vaivat voivat heikentää merkittävästi henkistä hyvinvointia. Ahdistus on yleinen psykologinen terveysongelma, sillä se linkittyy usein stressiin ja masennukseen.

Päihteet ja lääkkeet

Päihteet tai lääkkeet voivat aiheuttaa ahdistusta. Jotkut psykiatriset lääkeaineet voivat aiheuttaa ahdistusta, mutta ahdistuneisuus on tyypillisempää huumausaineiden viihdekäyttäjien tai alkoholin ongelmakäyttäjien keskuudessa. Lisäksi on hyvä huomata, että joillakin ruoka-aineilla, kuten kahvilla ja sokerilla, voi olla merkitystä ahdistuksen suhteen.

Arkielämä

On täysin mahdollista, että ahdistuneisuus juontaa juurensa modernin elämän haasteista. Olipa kyse sitten taloushuolista, pitkistä työpäivistä, yksinäisyydestä tai surusta, voivat arjessa kohtaamamme haasteet aiheuttaa ahdistusta. Useimmiten oireet jäävät lieviksi, mutta ahdistuneisuuden pitkittyessä voi ongelma pahentua.

Miten ahdistus vaikuttaa sinuun

Monien muiden psykologisten häiriötilojen tapaan myös ahdistuksella on laaja joukko mahdollisia fyysisiä tai psyykkisiä oireita. Kaksi ahdistuskohtausta ei koskaan ole täysin samanlaisia, vaan niin vakavuus, kesto kuin oireetkin vaihtelevat tilanteista riippuen.

Ahdistuksen fyysisiä oireita

Ahdistuksen fyysisiä oireita voivat olla:

• Lihasjännitys
• Sydämentykytys
• Hikoilu, vapina tai värinä
• Hengitysvaikeudet (hengenahdistus)
• Jatkuva väsymys

Useimmat ahdistuksen fyysisistä oireista esiintyvät yleensä vakavampien tapausten yhteydessä tai vasteena tiettyihin laukaiseviin tekijöihin (pelkoa aiheuttava kohde tai tilanne). Tämä voi valitettavasti saada pelkäämään näiden oireiden paluuta, joka johtaa itseään ruokkivaan kierteeseen. Ahdistavien tilanteiden tai tekijöiden välttely voi auttaa ehkäisemään ongelmia lyhyellä tähtäimellä, mutta se saattaa laskea elämänlaatua.

Ahdistuksen henkisiä oireita

Ahdistuksen henkisiä oireita voivat olla:

• Levottomuus tai hermostuneisuus
• Keskittymisvaikeudet
• Lähestyvän tuhon tunteminen
• Kehää kiertävät ajatukset (jatkuva huolestuneisuus)
• Irrationaalinen pelko

Henkisten vaikutusten määrittely voi olla vaikeaa, ja ne voivat usein olla, ainakin aluksi, fyysisiä oireita lievempiä. Henkisten oireiden hoito on kuitenkin tärkeää, vaikka ne olisivat pieniä. Ahdistuneisuus on häiriö, joka pahenee usein ajan myötä, ellei sitä hoideta. Onneksi on kuitenkin olemassa joukko yksinkertaisia keinoja, jotka voivat auttaa pitämään ahdistuksen aisoissa.

Miten pärjätä ahdistuksen kanssa

Ahdistus paljastaa itsensä usein jatkuvana huolestuneisuutena, pelkona ja levottomuutena. Tästä syystä ahdistuksen hallintaan liittyvät menetelmät perustuvat ajatusten ottamiseen takaisin hallintaan. Mitään yksiselitteistä apukeinoa ei ahdistukseen ole, mutta seuraavat keinot voivat olla avuksi.

Askel 1: Ota tilanne haltuun

Ensimmäinen askel ahdistuksen hallintaan on yrittää pysäyttää ajatusten sinkoilu ja kehän kiertäminen. Kun tunnet ahdistuksen oireita, lopeta muu tekeminen ja keskity. Hengitä syvään ja yritä keskittyä hetkeen. Näin toimiminen saattaa estää huolestuneisuuden karkaamisen käsistä.

Askel 2: Etsi syy

Pysäyttäessäsi muun tekemisen ajattele ja keskity. Pyri tunnustelemaan oloasi ja tunnistamaan ahdistuksen syy. Jos sen määrittäminen ei tahdo onnistua, voit pitää kirjaa niistä tilanteista, kun tunnet olosi pelokkaaksi tai ahdistuneeksi. Päiväkirjaan tai vihkoon kirjoittelu ahdistuneina hetkinä saattaa tarjota vinkkejä ahdistuksen taustalla olevasta syystä.

Askel 3: Positiivinen ajattelu

Ahdistusta aiheuttaa usein tilanteet, jotka eivät ole hallinnassamme. Saatamme myös odottaa pahinta, vaikka mitään ei välttämättä tapahdukaan. Turhista ja kontrollimme ulkopuolella olevista asioista huolehtimisen sijaan koita keskittyä positiivisiin mielikuviin ja kokemuksiin.

Jos esimerkiksi jonkun läheisen terveydentila saa olon ahdistuneeksi, voit yrittää keskittyä kaikkiin yhdessä kokemiinne iloisiin hetkiin ja siihen, mitä tunnet yhdessä ollessanne.

Askel 4: Tee jotain mistä pidät

Joskus ahdistusta aiheuttavasta tilanteesta ei ole ulospääsyä. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että ahdistuksen oireille on pakko antaa valta. Jos edessä on mahdollisesti hankala tilanne, voit koittaa ohjata ajatuksiasi suosikkiaktiviteettiesi suuntaan.

Olipa kyse sitten luovuudesta, asioiden järjestelystä tai yksinkertaisesta elokuvan katselusta, voi mikä tahansa aktiviteetti olla avuksi ahdistukseen, jos se auttaa suuntaamaan ajatukset toisaalle.

Stressin ja ahdistuksen erot

Usein ahdistus ja stressi voivat tuntua olevan sama asia, mutta näiden tilojen välillä on joitakin eroja. Näiden erojen tunnistaminen on tärkeää, sillä stressin ja ahdistuksen hoitokeinoissa on eroja ja kumpaankin tulisi saada juuri niihin parhaiten auttavia hoitokeinoja tai terapiaa.

• Stressi: Stressi on olotila, jolla on lukuisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita, ja jonka aiheuttaa yleensä jokin ulkoinen tekijä.

• Ahdistus: Pitkäkestoista huolestuneisuutta, joka ei välttämättä lievene edes potentiaalisen laukaisijan poistuessa.

Sekä stressi että ahdistus voivat aiheuttaa samankaltaisia psykologisia oireita. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että voi olla vapaa varsinaisista huolista, mutta kehittää siitä huolimatta ahdistuksen.

Mitä CBD on?

Kannabidioli eli tuttavallisemmin CBD on luontainen molekyyli, jota valmistetaan uuttamalla teollisuushampusta. Se kehittyy hampun kukintojen sisällä ja vaatii hienostunutta tekniikkaa käyttökuntoon jalostamiseksi.

Syy siihen, että CBD-tuottajat panostavat niin paljon tämän molekyylin uuttamiseen ja puhdistamiseen piilee sen moninaisissa hyvinvointihyödyissä. CBD:n uniikkien vaikutusmekanismien takia se voi vaikuttaa immuuni- ja ruoansulatusjärjestelmiin, keskushermostoon ja näiden hallitsemiin toimintoihin.

CBD:n mahdolliset vaikutukset mielialaan, uneen, kipuun ja ruokahaluun tekevät siitä erittäin kiinnostavan molekyylin ihmisille, jotka etsivät luontaista, ei-toksista lähestymistapaa hyvinvoinnista huolehtimiseen.

CBD-öljy ahdistukseen: Onko siitä apua?

CBD:n hyödyt ahdistukseen on kuuma tutkimusaihe ympäri maailmaa. Toistaiseksi suurin osa tutkimuksista on vielä esikliinisessä vaiheessa, mutta tulokset ovat lupaavia. Useat näistä tutkimuksista keskittyvät CBD:n vaikutuksiin vakavissa ahdistuneisuushäiriötapaukissa. Kyseisen häiriötilan monimutkaisuudesta ja ahdistuksen oireiden laajasta kirjosta johtuen aihepiirissä on vielä paljon tutkittavaa.

CBD-öljyllä ei ole päihdevaikutusta, eli se on ideaali ehdokas lisäravinnerutiiniasi tukemaan. Tasapainotilaa edistävä CBD saattaa vielä osoittautua arvokkaaksi liittolaiseksi erilaisten fyysisten ja psyykkisten häiriötilojen ratkaisussa.

Miten nauttia CBD:tä ahdistukseen

On olemassa kymmeniä tapoja lisätä CBD osaksi päivittäistä rutiinia, jos haluat testata sen vaikutusta ahdistuksen hoitoon. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi CBD kannattaa nauttia silloin, kun sitä eniten tarvitsee.

• Jos esimerkiksi tiedät työpäivän aikana eteen tulevan ahdistavan tilanteen tai tapahtuman, voit nauttia muutaman CBD-tipan heti aamusta. Oraalisesti annosteltu CBD vaatii ylimääräisen tunnin ehtiäkseen verenkiertoon vaikuttamaan, joten vaikutukset piikkaavat töihin päästyäsi.

• Jos taas ahdistus puskee päälle yllättäen ilman erityistä syytä, voit nauttia CBD:tä kielen alle annostelemalla. Näin toimittaessa imeytyminen nopeutuu CBD:n siirtyessä suoraan limakalvolta verenkiertoon. Tämä nopeuttaa vaikutuksia niin, että voit tuntea ne jo 15 minuutissa.

• Muitakin vaihtoehtoja on olemassa. Näihin lukeutuvat mm. höyrystettävät CBD-tuotteet, CBD-kapselit ja CBD-karkit. Kaikilla näistä on omat hyötynsä ja haittansa ahdistukseen. Parhaiten toimiva tuote riippuu tarpeistasi ja elämäntyylistäsi. Suosituksemme onkin testata erilaisia CBD-tuotteita parhaan vaihtoehdon kartoittamiseksi.

CBD:n annostelu ahdistukseen

Oikea annostelu on äärimmäisen tärkeää, jos CBD:tä haluaa käyttää ahdistuksen hoitoon. Miedommissa tuotteissa on luonnollisesti miedommat vaikutukset, vaikka on tietysti täysin mahdollista, että pari tippaa mietoa CBD-öljyä on kaikki mitä tarvitaan.

CBD:n annosteluun ei ole standardisoitua asteikkoa. Jokainen ihminen reagoi CBD:hen eri tavalla, eikä kahta ahdistustapausta voi suoraan verrata toisiinsa. Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin todeta, että mitä vakavampia ovat ahdistuksen oireet, sen suurempi annos tarvitaan.

Jos CBD on uusi asia sinulle, on hyvä ajatus aloittaa alhaalta ja suurentaa annosta hiljalleen. Anna itsellesi tarpeeksi aikaa tottua annokseen ja sen vaikutuksiin ennen pitoisuuden tai nauttimistiheyden nostoa.

Olitpa sitten uusi CBD-käyttäjä tai annostelun hienosäätöön apua kaipaava kokeneempi käyttäjä, voit hyödyntää Cibdolin CBD-annoslaskuria, joka on suunniteltu annostelusuositusten tekoon useiden eri muuttujien perusteella.

Nämä ehdotukset ovat erinomainen ensimmäinen askel hyvinvointimatkallasi, mutta ne ovat lopulta vain ehdotuksia. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolia, voi olla hyvä idea keskustella aiheesta siihen perehtyneen terveydenhuoltoammattilaisen kanssa.

CBD:n mahdolliset sivuvaikutukset

CBD on luonnossa esiintyvä ei-toksinen molekyyli, joka on vapaa päihdevaikutuksista. Sillä on kuitenkin dokumentoituja sivuvaikutuksia, vaikka ne ovatkin yleensä lieviä ja nopeasti ohimeneviä.

• CBD:n nauttiminen voi aiheuttaa väsymystä, pahoinvointia, huimausta ja suun kuivumista. CBD:llä voi olla ristivaikutuksia joidenkin lääkeaineiden kanssa.

Suurin osa sivuvaikutuksista menee ohi nopeasti, mutta jos huolestut asiasta, voi tämä olla hyvää syy ottaa muutaman päivän tauko. Jos käytät säännöllisesti jotakin lääkitystä, kannattaa CBD nostaa esille hoitavan lääkärin kanssa keskustellessasi.

Vinkkejä CBD:n käyttöön ahdistuksen hoidossa

Jos arvelet, että CBD voisi olla hyödyksi juuri sinulle ahdistuksen hoidossa, meillä on sinulle muutama idea aiheeseen liittyen.

• Aloita alhaalta ja ota rauhassa: Pitäydy miedommissa CBD-tuotteissa vähintään parin viikon ajan, jotta näet minkälaisia vaikutuksia kannabinoidilla on ahdistukseen.

• Tee kokeiluja CBD:llä: Testaa erilaisia tuotteita ja koostumuksia löytääksesi parhaiten juuri sinun elämäntilanteeseen ja tarpeisiin sopivan tuotteen.

• Käytä annostelulaskuria: Jos et tiedä mistä aloittaa CBD:n kanssa, voi Cibdolin CBD-annoslaskuri auttaa etsimään sopivan aloituspisteen sukupuoleesi, ikääsi, painoosi ja muutaman muuhun oleelliseen tekijään perustuen.

• Pitäydy korkealaatuisissa CBD-uutteissa: Kaikki Cibdolin valmistamat CBD-tuotteet käyvät läpi tinkimättömän ja puolueettoman laatutestauksen sen takaamiseksi, ettei lopputuote sisällä THC:tä tai haitallisia kemikaaleja.

• Tarkkaile oloasi: Paras tapa CBD:n vaikutusten tarkkailuun ei ole ainoastaan nautittujen määrien seuranta, vaan sinun kannattaa myös kirjata ylös annoksien aiheuttamia vaikutuksia ja tuntemuksia. Tämä mahdollistaa annostelun räätälöinnin parhaan mahdollisen vasteen saavuttamiseksi.

FAQ

Miten usein voi nauttia CBD:tä ahdistukseen?
CBD:lle ei ole standardisoituja annoksia, joten voit ottaa sitä niin usein kuin vain katsot tarvitsevasi. Ahdistuskohtaukset eroavat toisistaan, joten etsi parhaiten itsellesi toimiva ratkaisu.
Minkä vahvuinen CBD sopisi parhaiten minulle?
Paras vahvuus riippuu oireiden vakavuudesta, mutta myös miedommat tuotteet voivat olla hyödyksi. Jos et ole varma annostelusta, aloita alhaalta ja nosta annosta hiljalleen.
Onko CBD-öljyn nauttiminen ahdistukseen laillista?
CBD-öljy on laillinen tapa hoitaa ahdistusta, jos sen THC-pitoisuus jää alle sallitun rajan (0,3 %). Cibdol testauttaa jokaisen tuotantoerän puolueettomasti laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Onko CBD-öljyn nauttiminen ahdistukseen turvallista?
CBD-öljyllä voi olla sivuvaikutuksia, mutta ne ovat yleensä lieviä jo nopeasti ohimeneviä. Käytä aina vain korkealaatuisia tuotteita ja testaa aina CBD-öljyjen vaikutukset pienillä annoksilla, jotta näet miltä se saa olosi tuntumaan.
Mistä voin ostaa CBD-öljyä ahdistuneisuuden hoitoon?
Voit ostaa CBD-öljyä suoraan Cibdolin verkkokaupasta. Tarjontamme on monipuolinen ja toimitamme tuotteitamme koko Eurooppaan.
Tuotehaku