Yksityiskohtainen Katsaus Kannabinoidireseptoreihin

Yksityiskohtainen Katsaus Kannabinoidireseptoreihin

Mitä ovat kannabinoidireseptorit?

Kannabinoidireseptorit ovat yksi kolmesta tärkeästä osasta endokannabinoidijärjestelmässä endokannabinoidien ja niiden entsyymien ohella. Nämä rakenteet tarjoavat sitoutumispaikan endokannabinoideille ja ulkoista alkuperää oleville fotokannabinoideille. Aktivoituessaan kannabinoidireseptorit laukaisevat solujen välisiä signaaleja, jotka puolestaan toimivat katalyyttina fysiologisille muutoksille.

Solut, kuten esimerkiksi neuronit, majoittavat pinnallaan suurta määrää erilaisia reseptoreja. Reseptorille sitoutuakseen molekyylin tulee kuitenkin olla yhteensopiva reseptorin kanssa, lukko ja avain on hyvä esimerkki asian hahmottamiseen. Tällaista tiettyyn reseptoriin sopivaa molekyyliä kutsutaan sen reseptorin ligandiksi.

Kuten nimikin jo kertoo, ovat kannabinoidit ainoita molekyylejä, jotka voivat sitoutua kannabinoidireseptoreihin. Tämän tapahtuessa ne aiheuttavat paikallisia muutoksia soluun, mutta myös laajempia vaikutuksia muuttamalla kyseisen solun vapauttamien kemikaalien koostumusta.

Tarkemmalta nimeltään kannabinoidireseptorit tunnetaan G-proteiiniikytkennäisinä reseptoreina (GPCR). Näitä reseptoreja G-proteiini on kiinnittyneenä reseptorin sivulle solun sisällä. Kun ligandi kohtaa reseptorin, siihen liittyvä G-proteiini laittaa liikkeelle ensimmäiset muutokset kohdesolun sisällä.

Tarkempi katsaus kannabinoidireseptoreihin

On olemassa kaksi päätyypin kannabinoidireseptoria, CB1 ja CB2. Tieteellinen tutkimus kuitenkin viittaa myös kolmanteen, “orpoon” kannabinoidireseptoriin. Endokannabinoidien on havaittu sitoutuvan tähän GPR55 nimeä kantavaan reseptoriin.

Endokannabinoidijärjestelmä on oleellisessa osassa homeostaasin, eli kehon biologisen tasapainon säätelyssä. Kannabinoidireseptorit ovat suurelta osin vastuussa näistä toiminnoista.

Tämä kattava verkosto auttaa säätelemään kehomme toimintoja, eli mm. keskushermostoa, immuunijärjestelmää ja sisäeritysjärjestelmää. Kannabinoidireseptorit näissä järjestelmissä selittävät suurelta osin endokannabinoidijärjestelmän merkityksen kehon yleissääntelijänä.

Seuraavaksi luomme katsauksen kahteen tärkeimpään kannabinoidireseptoriin, niiden rooliin kehossa ja CBD:n vaikutuksiin näillä reseptoreilla.
Yksityiskohtainen Katsaus Kannabinoidireseptoreihin

CB1-reseptori

CB1-reseptoria esiintyy pääasiassa aivoissa. Tärkeitä esiintymisalueita ovat mm. hippokampus, hypotalamus, ja mantelitumake. Näitä reseptoripaikkoja löytyy myös muilta kehon alueilta:

• Keskushermosto
• Ääreishermosto
• Immuunijärjestelmä
• Ruoansulatuselimistö
• Luustolihakset
• Maksa
• Lisääntymiselimistö
• Verenkiertoelimistö

CB1-reseptorit ovat pääosin keskittyneet presynaptisiin päätteisiin ja ne aktivoituvat endokannabinoidien matkatessa ”taaksepäin” synapsiraossa.

Tämä ainutlaatuinen toimintatapa on osaltaan mahdollistamassa sääntelyroolia, sillä sen myötä endokannabinoidit ja kannabinoidireseptorit voivat muuttaa niitä seuraavien neutronien signaaleja.

Usea fotokannabinoidit, endokannabinoidit ja synteettiset kannabinoidit sitoutuvat CB1-reseptoreille agonisteina, eli soluja ja sitä myötä jonkinlaista toimintaa aktivoimalla.

Endokannabinoidi anandamidi (AEA) ja 2-arakidonoyyliglyseroli (2-AG) sitoutuvat CB1-reseptorille, mutta erilaisella voimakkuudella. AEA sitoutuu osittaisena korkean affiniteetin agonistina, kun taas 2-AG sitoutuu täytenä, mutta matalan–keskitasoisen affiniteetin agonistia.

Kannabiksen pääasiallinen psykotrooppinen kannabinoidi THC aiheuttaa vaikutuksensa – pilven – CB1-reseptoriin sitoutumalla. Tästä sitoutumisesta seuraavat sen vaikutukset mielialaan, palkintojärjestelmään ja muistin prosessointiin liittyvät vaikutukset.

Koko joukko synteettisiä kannabinoideja omaa myös kyvyn sitoutua CB1-reseptoriin.

Ligandin kiinnittyminen CB1-reseptorille voi aiheuttaa liudan erilaisia fysiologisia vaikutuksia. CB1-reseptori on vastuussa laajasta joukosta erilaisia tärkeitä toimintoja kuten:

• Oppiminen, muisti ja kognitio
• Palkitseminen ja riippuvuudet
• Uni
• Neuroprotektio
• Kehon energiantuotto
• Vasodilataatio
• Verenkiertoelimistö
• Kipuvaste
• Luun uudelleenmuovautuminen
• Silmänpaine

CB2-reseptori

CB2-reseptoreja esiintyy harvakseltaan niiden laajalle levittäytyneiden CB1 vastinkappaleiden sijaan. CB2-reseptoreita esiintyy pääosin immuunisoluissa kuten mikroglioissa, luunsyöjäsoluissa ja luunemosoluissa. Näiden lisäksi niitä esiintyy neuroneissa läpi koko keskushermoston.

CB2-reseptorien esiintyminen immuunijärjestelmissä viittaa siihen suuntaan, että niillä olisi jonkinlainen säätelevä rooli immuunijärjestelmässä. Tähän mennessä tieteellinen tutkimus on antanut eläinkokeiden kautta viitteitä siitä, että tätä reittiä voisi mahdollisesti käyttää tulehdussairauksien hoidossa.

Useat endokannabinoidit ja fotokannabinoidit toimivat ligandeina CB2-reseptoreilla. Näihin kuuluvat mm:

• AEA
• 2-AG
• THC
• CBN
• Beta-karyofylleeni (kannabiksen kukinnoissa esiintyvä terpeeni)

Aivan kuten CB1-reseptorien tapauksessa, myös CB2-reseptorit ovat potentiaalinen sitoutumispaikka synteettisille kannabinoideille.

CB2-reseptorien aktivoituminen on suuressa roolissa ihmiskehon homeostaasin ylläpidossa. Tieteelliset tutkimustulokset antavat viitteitä, että tulevaisuudessa tätä kautta voitaisiin hoitaa esimerkiksi:

• Akuutteja kiputiloja
• Kroonista tulehduskipua
• Neuropaattista kipua
• Neurotulehduksia
• Neurodegeneraatiota
• MS-tautia
• Huntingtonin tautia
• Ärtyvän suolen oireyhtymää
• Maksakirroosia

Miten CBD vaikuttaa kannabinoidireseptoreilla?

CBD toimii CB1- ja CB2-reseptorien kautta. Tiede ei toistaiseksi ole selittänyt tyhjentävästi toimintamekanismeja, mutta CBD:llä on osoitettu olevan vaikutuksia mm. allosteerisessä säätelyssä ja kannabisreseptorien heikkona antagonistina ja käänteisenä agonistina.

Tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen kannabinoidi voisi estää tai häiritä näiden reseptorien toimintaa jossain määrin, sekä muuttaa niiden vastetta toisten ligandien suhteen.

CBD saattaa aktivoida epäsuorasti CB1-reseptorin nostaen AEA-ligandin pitoisuuksia. CBD pysäyttää AEA:ta hajottavien entsyymien toimintaa ja endokannabinoidien takaisinottoa.

CBD vaikuttaa käänteisenä agonistina CB2-reseptorilla sen aktiivisuutta alentaen. Tämä mekanismi voi antaa CBD:lle kanavan vaikuttaa immuunisoluihin hyödynnettävällä tavalla.

CBD myös mahdollisesti antagonisoi kolmatta kannabinoidireseptoria. Tämä hypoteesi vaatii kuitenkin vielä lisätutkimusta asian varmistamiseksi.

Tuotehaku