About the author
Sources
Lähteet

[1] Appendino, G., Gibbons, S., Giana, A., Pagani, A., Grassi, G., Stavri, M., Smith, E., & Rahman, M. M. (2008). Antibacterial Cannabinoids from Cannabis sativa: A Structure−Activity Study. Journal of Natural Products, 71(8), 1427–1430. https://doi.org/10.1021/np8002673 [Lähde]

[2] Cannabinoids in health and disease. (2007). Https://Www.Dialogues-Cns.Org/Contents-9-4/, 9(4), 413–430. https://doi.org/10.31887/dcns.2007.9.4/nkogan [Lähde]

[3] Farrimond, J. A., Whalley, B. J., & Williams, C. M. (2012). Cannabinol and cannabidiol exert opposing effects on rat feeding patterns. Psychopharmacology, 223(1), 117–129. https://doi.org/10.1007/s00213-012-2697-x [Lähde]

[4] Weydt, P., Hong, S., Witting, A., Möller, T., Stella, N., & Kliot, M. (2005). Cannabinol delays symptom onset in SOD1 (G93A) transgenic mice without affecting survival. Amyotrophic Lateral Sclerosis, 6(3), 182–184. https://doi.org/10.1080/14660820510030149 [Lähde]

[5] Zurier, R. B., & Burstein, S. H. (2016). Cannabinoids, inflammation, and fibrosis. The FASEB Journal, 30(11), 3682–3689. https://doi.org/10.1096/fj.201600646r [Lähde]

Back

Mitä on CBN (Kannabinoli)?

Mitä on CBN (Kannabinoli)?

CBN on yksi yli sadasta hampusta ja kannabiksesta löytyvistä kannabinoideista. Lue artikkeli ja opi lisää CBN:stä ja sen ominaisuuksista. Tämä psykotrooppisista vaikutuksista vapaa molekyyli esiintyy kannabiksessa vain THC:n hajoamistuotteena.

Mitä CBN on?

CBN eli kannabinoli on orgaaninen yhdiste, jota löytyy pienissä määrin eri hamppu- ja kannabisvariaatioista. CBN syntyy THC:n hajotessa hapen vaikutuksesta. Toisin kuin THC:n, ei CBN omaa psykotrooppisia vaikutuksia, eli sitä käyttämällä ei saavuta päihtymystilaa. CBN vaikuttaa kehoon aktivoimalla kannabinoidireseptoreita CB1 ja CB2.

CBN pähkinänkuoressa

Suuret CBN määrät ovat haastavia eristettäviä, sillä sitä esiintyy vain vanhemmissa hamppukasveissa tai hajoamistilassa olevassa kasvimateriaalissa. CBN on THC:n analogi, mutta sen kemiallinen koostumus muistuttaa kuitenkin enemmän CBD:tä. CBN on parasta aikaa valtaamassa alaa sen laaja-alaisten potentiaalisten hyötyjen vuoksi.

• Esiintyy vain hajoamistuotteena THC:n altistuttua hapelle
• CBN ei vaikuta psykotrooppiselta
• Voi auttaa nukahtamisessa, kivunlievityksessä tai ruokahalun parantajana
• Sitoutuu CB1- ja CB2-reseptoreille, mutta vahvemmin jälkimmäiseen
• Tunnistettiin vuonna 1940
• CBN vaikuttaa omaavan immunosuppressiivisia ja tulehdusta lievittäviä vaikutuksia

Mitä on CBN (Kannabinoli)?

CBN käyttökohteet: aihetta tukeva tutkimus

Tutkimus CBN:n vaikutuksista ovat vasta aluillaan johtuen sen syntetisoinnin haasteista. Suurin osa tutkimuksista on vielä eläinkokeita tai esikliinisessä vaiheessa. Alustavat tulokset vaikuttavat lupaavilta, mutta ennen johtopäätösten vetämistä on luonnollisesti syytä määrittää tämän mielenkiintoisen kannabinoidin täydet vaikutukset laajempien tutkimusten kautta.

Antibakteerinen

Vuonna 2008 the Journal of Natural Productsissa julkaistu tutkimus ei kyennyt määrittämään tarkkaa vaikutusmekanismia, mutta totesi joka tapauksessa useiden kannabinoidien antibakteeriset vaikutukset[1]. Tunnetuimman CBD:n ohella tutkimus havaitsi tällaisia ominaisuuksia myös CBG:llä, CBC:llä ja CBN:llä, kun niitä testattiin metisilliinille vastustuskykyistä Staphylococcus aureusia (MRSA-bakteerikanta) vastaan.

ALS-tauti

University of Washingtonissa tutkittiin vuonna 2005 eläinkokein CBN:n mahdollisia vaikutuksia ALS-taudin hoidossa, Tutkijat yrittivät selvittää voisiko tämä kannabinoidi vaikuttaa taudin etenemiseen[2] ja selviytymisprosenttiin. Tuloksissa todettiin, että 5 mg/kg/päivä annoksella taudin ilmestyminen viivästyi 2 viikolla, mutta selviytymisprosentissa ei tapahtunut muutoksia.

Ruokahalu

THC:n ruokahalua kiihottavat vaikutukset ovat hyvin dokumentoituja, mutta niiden vastapainoksi voidaan lukea nauttimisesta seuraavat päihtymistila. Tämä johti University of Readingin tutkimusryhmän selvittämään voisiko kannabinoli toimia samaan tapaan ruokahalun palauttamisessa, mutta ilman THC:n psykotrooppisia sivuvaikutuksia. Tutkimuksessa todettiin asianlaidan olevan todella näin, joka johtikin tutkijat toteamaan, että “kannabinoli voi tulevaisuudessa tarjota[3] vaihtoehdon THC:lle”.

Tulehdusta vähentävä

FASEB Journalissa julkaistu kattava katsaus tarkasteli lukuisten Cannabis sativassa esiintyvien komponenttien vaikutuksia. Kahdestatoista tutkitusta komponentista CBN:llä havaittiin olevan tulehduksia lievittävä vaikutus[4] nivelreumaan. Komponenttien havaittiin myös olevan ”yleisellä tasolla vapaita sivuvaikutuksista”. Tutkijat kuitenkin totesivat samalla, että tutkittujen komponenttien vaikutusmekanismi poikkeaa perinteisistä tulehduskipulääkkeistä, ja että lisätutkimusta aiheesta tarvitaan.

Silmänpainetauti

Vuonna 2007 Hebrew University of Jerusalemissa tehty tutkimus tarkasteli kannabinoidien vaikutusta sairauksiin ja terveyteen. He alleviivasivat useiden tutkimusten viestivän korkean verenpaineen ja silmänpainetaudin korrelaatiosta. Kaikeksi onneksi CBN vaikuttaisi kykenevän alentamaan silmän sisäistä painetta, tarjoten täten mahdollisesti vaihtoehtoinen terapiamuodon[5] silmänpainetaudin oireiden hoitoon.

Laillinen asema

CBN ei ole listattu YK:n Huumausaineyleissopimukseen, mutta paikallinen maiden paikallinen lainsäädäntö saattaa kohdella tätä kannabinoidia eri tavalla johtuen siitä, että kyseessä on THC:n analogi.

Author
Luke Sholl

Title/author.

Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Luke Sholl

Title/author.

Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Lähteet

[1] Appendino, G., Gibbons, S., Giana, A., Pagani, A., Grassi, G., Stavri, M., Smith, E., & Rahman, M. M. (2008). Antibacterial Cannabinoids from Cannabis sativa: A Structure−Activity Study. Journal of Natural Products, 71(8), 1427–1430. https://doi.org/10.1021/np8002673 [Lähde]

[2] Cannabinoids in health and disease. (2007). Https://Www.Dialogues-Cns.Org/Contents-9-4/, 9(4), 413–430. https://doi.org/10.31887/dcns.2007.9.4/nkogan [Lähde]

[3] Farrimond, J. A., Whalley, B. J., & Williams, C. M. (2012). Cannabinol and cannabidiol exert opposing effects on rat feeding patterns. Psychopharmacology, 223(1), 117–129. https://doi.org/10.1007/s00213-012-2697-x [Lähde]

[4] Weydt, P., Hong, S., Witting, A., Möller, T., Stella, N., & Kliot, M. (2005). Cannabinol delays symptom onset in SOD1 (G93A) transgenic mice without affecting survival. Amyotrophic Lateral Sclerosis, 6(3), 182–184. https://doi.org/10.1080/14660820510030149 [Lähde]

[5] Zurier, R. B., & Burstein, S. H. (2016). Cannabinoids, inflammation, and fibrosis. The FASEB Journal, 30(11), 3682–3689. https://doi.org/10.1096/fj.201600646r [Lähde]

Tuotehaku